Östra Karup

                   Östra Karups kyrka

Östra Karups socken har sedan den förste januari 1971 varit en del av Båstads kommun och av Kristianstad (numera Skåne) län. Däremot ligger Östra Karup fortfarande i landskapet Halland och tillhör Hööks härad. Östra Karup har sedan gammalt haft starka förbindelser med socknarna i Bjäre härad i Skåne. Kanske främst med grannsocknarna, Båstad, Grevie och Hjärnarp.

Det finns ett flertal byar i socknen, från olika tidsperioder. Stig Edenfur framhåller att Eskilstorp och Hemmeslöv tillhör de äldre byarna i socknen. Särskilt Hemmeslöv är gammalt. Namnet kan tolkas som Hämirs lev (kvarlämning, arvegods). Det är ett äkta levnamn och byar med sådana namn brukar dateras till omkring 200 e. Kr., kanske ännu tidigare. Eskilstorp tillhör de byar, som slutar på -torp. Tillkomsten av sådana byar brukar sättas till vikingatiden och kanske något århundrade dessförinnan. Från början låg alla gårdarna i Hemmeslöv norr om Stensån, medan gårdarna i Eskilstorp låg en bra bit söder om ån. Hemmeslöv var emellertid hårt drabbat av naturkrafterna. Innan Holger Rosencrantz i början av 1600-talet låtit gräva ut Stensån, besvärades byn ofta av översvämningar. Det kunde vara så illa, att man måste använda roddbåt för att ta sig från bostaden till uthusen. Det berättas om vatten, som runnit in i husen och släckt elden i spiseln. En annan fara var flygsanden. Än i dag kan man se en väldig sanddriva i Hemmeslöv. Sandflykten var, innan strandplanteringarna kom till i början av 1800-talet, betydande. Det berättas om översandade åkrar och om gårdar, som höll på att begravas i sanden. En av gårdarna var så hotad, att man föredrog att flytta den till en plats söder om Stensån.

Kyrkoböcker: Östra Karups kyrkoböcker finns bevarade sedan 1716.

Byar i Östra Karups församling:
Brännalt, Bränneslätt, Brödalt, Eskilstorp, Finsbo, Frestensfälle, Gunnared, Gräsryd, Hemmeslöv, Hulrugered, Hunnestorp, Högaskog, Hönalt, Karup, Korup, Lya, Mäsilt, Nidingstorp, Tiehaga, Tvehöga, Täppesås, Ärenstorp och Åvarp.
I dessa byar finns många gårdar, men framförallt en stor mängd torp, som fick namn av prosten Johan August Berg under hans tjänstgöringstid i Östra Karup mellan 1860-1902.