Västra Karup

               Västra Karups kyrka

Det finns ett uttryck som är väl känt, nämligen att man kan ”läsa” bygdens historia i dess kyrka. Och det är säkert så, att t.ex. en kyrkas storlek – om den är gammal – inte minst avslöjar hur stor omfattning traktens folk besökte kyrkan. En kyrkas inredning bär också spår av en välbeställd eller fattig trakt. Västra Karups kyrka har flera historiska förmål. Sålunda har t.ex. kvartermästaren Rodhe, som fängslades i Ryssland på 1740-talet, skänkt en ljuskrona till kyrkan. Detta var en vanlig åtgärd, att skänka något till kyrkan, sedan man sluppit ifrån något elände, och för den skull ville tacka den Högste för hjälp. Hur gammal kyrkan är, d v s ursprunget till den nuvarande, flera gånger ombyggda kyrkan, är inte riktigt klarlagt, men enligt vissa källor fanns kyrkan här redan på 1100-talet.

Idag är Västra Karup, liksom övriga orter på Bjärehalvön, en del av Båstads kommun.

Från Västra Karup kom Birgit Nilsson, en av världen mest kända svenskar, född 1918. Hon debuterade 1946 som Agathe i Friskytten och blev känd i den internationella musikvärlden under 1950-talet. Hon var under sin sångarkarriär en av de yppersta i världen och har ett troligen oslagbart rekord, nämligen i antal inropningar efter en konsert Antalet är 72 gånger. Men för sin internationella verksamhet glömde hon inte sin hembygd, utan framträdde i Västra Karup under en lång följd av år, till fromma för socknens hembygdsförening. Birgit Nilsson avled den 25 december 2005.

Kyrkoböcker: Västra Karups kyrkoböcker finns bevarade från 1689 och församlingens arkiv har till skillnad från många andra församlingar på halvön inte eldhärjats.

Byar i Västra Karups församling:
Bjäragården, Boarp, Broddarp, Drängstorp, Elestorp, Erikstorp, Faritslöv, Glimminge, Heljarp, Holmen, Hånarp, Karstorp, Karups by, Lilla Båstad, Lillaryd, Mäsinge, Påarp, Ramsjö, Sinarp, Slättaröd (Slättaryd), Småryd, Svenstad, Södertorp (Sönnertorp), Varan, Varegården, Vegalt.