Lista 1 ID nr

Personlista Del1

IDnr

0910_—–#—–#Altin#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 697

_____Hemvist_797-98:Bås 105:1, 99-99:Bås 33:1, 00-04:Bås 32:1, 05-11:Bås 33:1

_____Kat,stat_797-99:man,?_00-11:man,g

_____Koment_797-98:komminister

0842_—–#—–#Aspelund#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_768-68:Bås 84:1, 69-74:Bås 86:1

_____Kat,stat_768-74:man,g

_____Koment_768-74:garvare

1473_—–#—–#Backman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_817-18:Bås 25,26:1

_____Kat,stat_817-18:man,g

_____Koment_817-18:sadelmakare

2642_—–#—–#Bank#1836c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_861-62:Bås 87:2

_____Kat,stat_861-62:man,g

_____Koment_861-62:skeppare

0801_—–#—–#Berggren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

Personlista Del1

IDnr

0910_—–#—–#Altin#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 697

_____Hemvist_797-98:Bås 105:1, 99-99:Bås 33:1, 00-04:Bås 32:1, 05-11:Bås 33:1

_____Kat,stat_797-99:man,?_00-11:man,g

_____Koment_797-98:komminister

0842_—–#—–#Aspelund#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_768-68:Bås 84:1, 69-74:Bås 86:1

_____Kat,stat_768-74:man,g

_____Koment_768-74:garvare

1473_—–#—–#Backman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_817-18:Bås 25,26:1

_____Kat,stat_817-18:man,g

_____Koment_817-18:sadelmakare

2642_—–#—–#Bank#1836c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_861-62:Bås 87:2

_____Kat,stat_861-62:man,g

_____Koment_861-62:skeppare

0801_—–#—–#Berggren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_777-79:Bås 105:1

_____Kat,stat_777-79:man,g

_____Koment_777-79:skolemästare

1116_—–#—–#Bergman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_780-80:Bås 99:1, 81-81:Bås 97:1

_____Kat,stat_780-81:man,?

_____Koment_780-81:besökare

0276_—–#—–#Besen#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_734-35:Bås 9:1

_____Kat,stat_735-35:kvin,g

_____Koment_734-35:Fru

1139_—–#—–#Bjurbeck#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_782-83:Bås 86:1

_____Kat,stat_782-83:kvin,ä

_____Koment_

0858_—–#—–#Björnstet#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_785-87:Bås 58:1, 88-88:Bås 61:1, 89-89:Bås 47:1

_____Kat,stat_785-89:man,g

_____Koment_785-89:strandridare

0089_—–#—–#Borse#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_724-24:Bås 15:1

_____Kat,stat_724-24:man,?

_____Koment_724-24:afsk löjtnant

0904_—–#—–#Bramberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_766-66:Bås 1:1

_____Kat,stat_766-66:man,g

_____Koment_766-66:handskmakare

0314_—–#—–#Bäckman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_724-24:Bås 36:1

_____Kat,stat_724-24:man,?

_____Koment_724-24:hattmakare

1769_—–#—–#Carlstedt#1800c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_838-42:Bås 70:1, 43-43:Bås 14:1, 44-46:Bås 76:1

_____Kat,stat_838-46:barn,og

_____Koment_838-46:guldsmed, utfattig

0805_—–#—–#Corwin#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#199#par=?

_____Hemvist_769-72:Bås 32:1

_____Kat,stat_769-72:man,g

_____Koment_769-72:magister

0139_—–#—–#Dahlberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_728-28:Bås 91:1

_____Kat,stat_728-28:man,?

_____Koment_728-28:Prost

0286_—–#—–#Engelberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_738-40:Bås 1:1

_____Kat,stat_738-64:man,?

_____Koment_738-40:tullnär

1126_—–#—–#Espholt#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_757-57:Bås 85:1

_____Kat,stat_757-57:man,g

_____Koment_757-57:styrman

0203_—–#—–#Falk#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_734-34:Bås 8:1

_____Kat,stat_734-34:man,?

_____Koment_734-34:sergeant

1137_—–#—–#Florin#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_781-81:Bås 86:1

_____Kat,stat_781-81:man,g

_____Koment_781-81:handskmakare

0811_—–#—–#Friberg#födår=?#födort=?# 1823c#dödort=?#0# 339

_____Hemvist_796-96:Bås 24:5, 97-97:Bås 95:1, 98-98:Bås 101:1, 99-99:Bås 16:1, 00-05:Bås 24:1, 06-23:Bås 56:1

_____Kat,stat_796-96:man,g_97-23:man,g

_____Koment_796-11:besökare, 12-22:vaktmästare

0934_—–#—–#Hallbeck#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_792-92:Bås 30:1, 93-93:Bås 68:1, 94-98:Bås 69:1

_____Kat,stat_792-93:man,?_94-98:man,g

_____Koment_792-98:tunnbindare

1799_—–#—–#Halldén#1807c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_835-39:Bås 60:1

_____Kat,stat_835-39:man,og

_____Koment_835-39:apotekare

1119_—–#—–#Hammar#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_760-60:Bås 95:1

_____Kat,stat_760-60:man,g

_____Koment_760-60:avskedad korpral

0986_—–#—–#Holst#1768c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_792-03:Bås 65:1

_____Kat,stat_792-03:man,g

_____Koment_792-03:färgare

0165_—–#—–#Holst#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_719-25:Bås 94:1, 31-31:Bås 94:1

_____Kat,stat_725-31:man,?

_____Koment_719-31:skomakare

0501_—–#—–#Hydelius#födår=?#födort=?# 1736c#Båstad#0# 21

_____Hemvist_719-36:Bås KL:1

_____Kat,stat_719-36:man,g

_____Koment_719-36:klockare

0827_—–#—–#Högfält#födår=?#födort=?# 1783c#Båstad#0#par=?

_____Hemvist_772-72:Bås 98:1, 73-76:Bås 67:1, 77-77:Bås 86:1

_____Kat,stat_772-77:man,g

_____Koment_774-77:strandridare

1390_—–#—–#Jeppson#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_812-14:Bås 33:1

_____Kat,stat_812-14:man,og

_____Koment_812-14:pastor

0412_—–#—–#Junge#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 90

_____Hemvist_764-68:Bås 45:1, 69-69:Bås 105:1, 70-71:Bås 69:1

_____Kat,stat_764-64:man,og_65-71:man,g

_____Koment_764-71:strandridare

1117_—–#—–#Lagergren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_778-78:Bås 56:1, 79-79:Bås 97:1

_____Kat,stat_778-79:man,og

_____Koment_778-78:strandridare, 79-79:besökare

1123_—–#—–#Lindberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_759-59:Bås 93:1

_____Kat,stat_759-59:man,g

_____Koment_759-59:avskedad sergeant

1459_—–#—–#Linderströmm#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_820-20:Bås 101:2, 21-21:Bås 36:1

_____Kat,stat_820-21:man,g

_____Koment_821-21:chirurgie magister

1268_—–#—–#Lindgren#1767c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_801-04:Bås 56:1

_____Kat,stat_801-04:man,g

_____Koment_

0291_—–#—–#Nedel#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås 8:1

_____Kat,stat_742-42:man,?

_____Koment_726-26:ryttmästare

2030_—–#—–#Nilson/M#1816c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_849-51:Bås 30:1, 53-61:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_856-61:kvin,g

_____Koment_859-59:nipperhandlerska

0677_—–#—–#Palm#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 167

_____Hemvist_774-77:Bås 94:1

_____Kat,stat_774-77:man,g

_____Koment_774-77:tullnär

0231_—–#—–#Portej#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_735-39:Bås 36:1

_____Kat,stat_735-39:man,?

_____Koment_735-39:strandridare

0895_—–#—–#Qwiding#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_744-45:Bås 1:1

_____Kat,stat_744-45:man,og

_____Koment_744-45:besökare

0631_—–#—–#Runström#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_759-59:Bås 46:1

_____Kat,stat_759-59:man,g

_____Koment_

0802_—–#—–#Segerström#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_774-76:Bås 17:1

_____Kat,stat_774-76:man,og

_____Koment_774-76:skolemästare

0283_—–#—–#Sivers#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_739-39:Bås 34:1

_____Kat,stat_739-39:man,?

_____Koment_739-39:löjtnant

1244_—–#—–#Skeppström#födår=?#födort=?# 1784c#Båstad#0# 311

_____Hemvist_779-79:Bås 99:1, 80-84:Bås 89:1

_____Kat,stat_779-84:man,g

_____Koment_780-84:styrman

0589_—–#—–#Skog#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_762-62:Bås 95:1, 63-65:Bås 93:1

_____Kat,stat_762-65:man,g

_____Koment_762-65:tullnär

0175_—–#—–#Stafeldt#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_733-33:Bås 36:1

_____Kat,stat_733-33:barn,og

_____Koment_733-33:löjtnant

1816_—–#—–#Stenström#1805c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_831-31:Bås 55:1, 33-33:Bås 56:1

_____Kat,stat_831-33:man,og

_____Koment_831-33:skräddaregesäll

1401_—–#—–#Sundborg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_805-06:Bås 34:1, 07-15:Bås 73:1

_____Kat,stat_805-15:man,g

_____Koment_805-15:färgare

0288_—–#—–#Svan#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_738-39:Bås 2:1, 40-43:Bås 34:1

_____Kat,stat_738-43:man,?

_____Koment_740-42:ryttmästare

0159_—–#—–#Tiljander#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_745-47:Bås 1:1

_____Kat,stat_745-47:man,og

_____Koment_745-47:inspektor

0559_—–#—–#Tolin von#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_732-38:Bås 72:1

_____Kat,stat_732-38:man,?

_____Koment_732-38:överstelöjtnant

0178_—–#—–#Westman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_745-45:Bås 34:1

_____Kat,stat_745-45:man,g

_____Koment_745-45:tullskrivare

0542_—–#—–#Willemoth#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 130

_____Hemvist_747-49:Bås 34:1

_____Kat,stat_747-49:man,g

_____Koment_747-49:regementskvartermästare

0898_—–#—–#Wulff#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_757-57:Bås 56:1

_____Kat,stat_757-57:man,g

_____Koment_757-57:skräddare

0774_—–#—–#Zoll#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_766-67:Bås 93:1, 68-68:Bås 105:1, 69-73:Bås 34:1

_____Kat,stat_766-73:man,og

_____Koment_766-73:tullnär

2412_—–#—–#Åberg#1811c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_856-56:Bås 32:2

_____Kat,stat_856-56:man,g

_____Koment_856-56:kustsergeant

1016_—–#—–#Ödman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_785-85:Bås 32:2, 86-86:Bås 61:1, 88-88:Bås104:1, 89-89:Bås 69:1, 90-91:Bås 30:1

_____Kat,stat_785-91:man,og_90-91:man,g

_____Koment_785-91:komminister

1379_—–#—–#Österberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_813-14:Bås 61:1

_____Kat,stat_813-14:barn,og

_____Koment_813-14:förstärkningskarl

0672_—–#Klemmet#—–#1744c#födort=?# 1821c#Båstad#0# 305

_____Hemvist_792-08:Bås 1:1, 09-10:Bås 2:1, 11-21:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_792-03:man,g_04-21: far,g

_____Koment_792-03:smed

2641_A.#—–#Lundeberg#1831c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_867-69:Bås 87:2

_____Kat,stat_867-69:man,og

_____Koment_867-69:guldsmed

2562_A. F.#—–#Hultman#1807*21/7#Kerrstp sn# 1871+25/3B#dödort=?#0# 663 730

_____Hemvist_867-67:Bås 104:5, 68-69:Bås 64,65:1, 70-70:Bås 64:1

_____Kat,stat_867-70:man,g

_____Koment_867-70:inspektor

2434_A. F.#—–#Högberg#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_862-63:Bås 36:1, 65-65:Bås 37:2

_____Kat,stat_862-65:man,og

_____Koment_862-65:bagaregesäll

2294_A. F. #—–#Floberg#1840c#födort=?# 1868c#Båstad#0# 526

_____Hemvist_867-67:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_867-67:man,g

_____Koment_867-67:veterinärläkare

1927_A. N.#—–#Eklöv#1814c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_847-49:Bås 76:1

_____Kat,stat_847-49:man,og

_____Koment_847-49:guldsmedgesäll

1421_A. Niklas#—–#Graff#1784c#födort=?# 1846+27/8B#Båstad#0# 390

_____Hemvist_814-14:Bås 25:1, 15-45:Bås 27:1, 46-46:Bås 21,27:1

_____Kat,stat_814-46:man,g

_____Koment_814-45:borg o skeppare

0865_Abraham#—–#Lindholm#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_771-71:Bås 32:2

_____Kat,stat_771-71:man,g

_____Koment_

0109_Abraham#—–#Teiker#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 22

_____Hemvist_719-19:Bås 48:1, 29-31:Bås 48:1

_____Kat,stat_719-19:man,?_29-31:man,?

_____Koment_729-31:gl avsk dragon/ryttare

1488_Abraham#—–#Wickström#1825c#Båstad# dödår=?#dödort=?#379#par=?

_____Hemvist_827-29:Bås 25,26:1

_____Kat,stat_827-29:barn,og

_____Koment_

0436_Abraham#Bengt#—–#1751c#födort=?# 1807+14/6B#Båstad#98# 132

_____Hemvist_766-78:Bås 49:1, 79-06:Bås 24:5

_____Kat,stat_766-68:barn,og_69-79:man,og_80-98:man,g_99-01:man,ä_02-06:man,ä

_____Koment_

2906_Ada Beata#—–#Ekedal/F#1865*24/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#532#par=?

_____Hemvist_866-67:Bås 14:2, 68-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 35:1

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

0164_Adam#—–#Klerck/F#1754ca#födort=?# dödår=?#dödort=?#67#par=?

_____Hemvist_769-77:Bås 100:1

_____Kat,stat_733-33:man,g_69-77:barn,og

_____Koment_

0022_Adam#—–#Ollman#födår=?#födort=?# 1732c#Båstad#0# 7

_____Hemvist_724-32:Bås 100:1

_____Kat,stat_724-32:man,g

_____Koment_724-32:häradsskrivare

1133_Adam#Jöns#Ollman#1749c#födort=?# 1800+6/3#Båstad#136# 757

_____Hemvist_778-83:Bås 58:1, 84-00:Bås 71:1

_____Kat,stat_778-78:man,og_79-00:man,g

_____Koment_779-92:gästgivare, 85-86:krögare, 93-99:handlande

2191_Adam Gustav#—–#Hultberg#1826c#Båstad# dödår=?#dödort=?#509#par=?

_____Hemvist_844-44:Bås 19:1

_____Kat,stat_844-44:barn,og

_____Koment_

3084_Adam Gustav#—–#Klinghammer#1810c#Båstad# dödår=?#dödort=?#321#par=?

_____Hemvist_810-15:Bås 79:1

_____Kat,stat_810-10:barn,og

_____Koment_

3095_Adelaide Charlotte#—–#Nibelius/F#1812c#födort=?# dödår=?#dödort=?#724#par=?

_____Hemvist_834-34:Bås 34:1

_____Kat,stat_834-34:barn,og

_____Koment_

2964_Adelaide Louise#—–#Hauswolff v/F#1861*29/10#Kropp sn# dödår=?#dödort=?#586#par=?

_____Hemvist_867-67:Bås 73:2, 68-70:Bås 89:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

2144_Adolf#—–#Haberman#1834c#födort=?# dödår=?#dödort=?#501#par=?

_____Hemvist_852-54:Bås 100:1

_____Kat,stat_852-54:man,og

_____Koment_853-53:sjöman

2436_Adolf#—–#Kullberg#1834*11/9#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_862-70:Bås 4-7:2

_____Kat,stat_862-70:man,og

_____Koment_862-70:anhörig till A. C. Cedergren. Mindre vetande

2553_Adolf#—–#Malmsten#1849*29/4#Barsebäck# dödår=?#dödort=?#577#par=?

_____Hemvist_864-70:Bås 61:2

_____Kat,stat_864-68:barn,og_69-70:man,og

_____Koment_869-70:sjöman

2089_Adolf#—–#Råberg#1835c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_857-57:Bås 86:1

_____Kat,stat_857-57:man,og

_____Koment_857-57:cigarrarbetare

2322_Adolf E. #—–#Blomqvist#1799c#födort=?# 1864+1/11B#Båstad#0#par=?

_____Hemvist_860-60:Bås 92:1, 61-61:Bås 76:1, 62-62:Bås 12:2, 63-64:Bås 102:1

_____Kat,stat_860-64:man,og

_____Koment_860-64:guldsmed

1403_Adolf Fredrik#—–#Backman#1789*31/7#födort=?# dödår=?#dödort=?#150# 346

_____Hemvist_806-09:Bås 104:1, 11-11:Bås 104:1, 12-21:Bås 17:1, 26-26:Bås 62:1

_____Kat,stat_806-11:barn,og_12-20:man,g_21-26:man,ä

_____Koment_811-14:underlöjtnant, 15-26:skeppare

2974_Adolf Oskar#—–#Hultman#1861*28/10#Enslöv sn# dödår=?#dödort=?#663#par=?

_____Hemvist_867-67:Bås 104:5, 68-69:Bås 64,65:1, 70-70:Bås 64:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

2090_Adolf Th.#—–#Schouvent#1840c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_857-57:Bås 86:1, 59-59:Bås 76:1, 66-70:Bås påsn:1

_____Kat,stat_857-59:man,og

_____Koment_

3072_Adolfina#—–#Pommer/mo#1857c#födort=?# dödår=?#dödort=?#693#par=?

_____Hemvist_866-70:Bås 84:1

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

1675_Adrian Fredrik#—–#Norgren#1805c#födort=?# 1855+18/8B#Båstad#0# 413

_____Hemvist_830-55:Bås 37:2

_____Kat,stat_830-30:man,og_31-55:man,g

_____Koment_830-55:färgare

2901_Agnes Cecilia#—–#Holmer/F#1868*24/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#626#par=?

_____Hemvist_868-70:Bås 56:2

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

3160_Agneta#—–#—–#1822c#födort=?# dödår=?#dödort=?#440#par=?

_____Hemvist_835-36:Bås 56:2

_____Kat,stat_835-36:barn,og

_____Koment_

1463_Agneta#—–#Ekstedt/Ström#1760c#födort=?# 1837+6/2B#Båstad#741# 101

_____Hemvist_792-37:Bås 35:1

_____Kat,stat_792-17:kvin,g_18-37:kvin,ä

_____Koment_

1839_Agneta#—–#Hellstet/F#1816*1/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#399# 672

_____Hemvist_835-35:Bås 66:1, 37-37:Bås 104:1, 38-43:Bås 98:1, 45-46:Bås 85:2, 47-54:Bås 78:1, 55-62:Bås 82:1, 63-70:Bås 80:1

_____Kat,stat_835-35:barn,og_36-70:kvin,og

_____Koment_835-46:vanför, 48-64:lam, 65-70:arbeterska

1506_Agneta#—–#Hytenberg/F#1805c#Båstad# dödår=?#dödort=?#358#par=?

_____Hemvist_821-27:Bås 85:1

_____Kat,stat_821-27:barn,og

_____Koment_

0177_Agneta#—–#Klerck/F#1757ca#födort=?# dödår=?#dödort=?#67#par=?

_____Hemvist_772-77:Bås 100:1

_____Kat,stat_772-77:barn,og

_____Koment_

1323_Agneta#—–#Wenström/F#1794c#födort=?# dödår=?#dödort=?#302#par=?

_____Hemvist_809-09:Bås 16:1, 15-18:Bås 16:1

_____Kat,stat_809-18:barn,og

_____Koment_

0484_Agneta#Anders#—–#1760c#Båstad# dödår=?#dödort=?#114#par=?

_____Hemvist_766-83:Bås 41:1

_____Kat,stat_766-66:barn,u_76-76:sysk,og_80-83:sysk,og

_____Koment_

0259_Agneta#Hans#Björkengren#1725c#födort=?# dödår=?#dödort=?#28#par=?

_____Hemvist_740-53:Bås 73:1

_____Kat,stat_740-45:barn,og_47-53:sysk,og

_____Koment_

2704_Agneta#Johannes#Mårtenson/F#1862*22/5#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#602#par=?

_____Hemvist_865-69:bås 106:5, 70-70:bås 108:4

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

0502_Agneta#Nils#—–#1754c#Båstad# dödår=?#dödort=?#119#par=?

_____Hemvist_765-65:Bås 23:1, 72-72:Bås 23:1

_____Kat,stat_765-72:barn,og

_____Koment_

0916_Agneta#Nils#—–#1758c#Båstad# 1811+1/6B16:101#Båstad#206# 288

_____Hemvist_766-84:Bås 8:1, 85-11:Bås 63:1

_____Kat,stat_766-67:barn,u_73-84:barn,og_85-98:kvin,g_99-11:kvin,ä

_____Koment_

2986_Agneta#Sven#Ryberg#1843*16/2#Ö Karup# dödår=?#dödort=?#0# 667

_____Hemvist_868-68:Bås 68:2, 69-69:Bås 85:5, 70-70:Bås 70:2

_____Kat,stat_868-70:kvin,og

_____Koment_

1318_Agneta Gustava#—–#Agardh/F#1791c#Båstad# 1823c#dödort=?#19# 707

_____Hemvist_813-14:Bås 32:1, 15-15:Bås 79:1, 16-23:Bås 32:1

_____Kat,stat_813-15:barn,og_16-23:kvin,g

_____Koment_

1968_Agneta Kristina#—–#Mårtenson/M#1805c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 467

_____Hemvist_835-45:Bås 96:1, 47-47:Bås 97:1, 48-48:Bås 104:1, 49-49:Bås 97:1

_____Kat,stat_835-45:kvin,g_47-49:kvin,ä

_____Koment_

0561_Agneta Kristina#—–#Ollman/F#1754c#Båstad# 1831+5/1B#Båstad#136# 19

_____Hemvist_766-67:Bås 72:1, 78-10:Bås 100:1, 13-13:Bås 32:1, 14-15:Bås 79:1, 17-17:Bås 100:1, 18-18:Bås 72:1, 20-31:Bås 32:1

_____Kat,stat_766-67:barn,u_78-08:kvin,g_09-31:kvin,ä

_____Koment_

1763_Agneta Maria#Nils#—–#1824c#födort=?# dödår=?#dödort=?#410#par=?

_____Hemvist_828-34:Bås 37:3, 35-35:Bås 65:1, 36-36:Bås 104:4, 37-39:Bås 42:1, 40-41:Bås 104:4, 42-43:Bås 63:1, 44-45:Bås 42:1, 50-57:Bås 16:1

_____Kat,stat_828-57:barn,og

_____Koment_

2636_Albert Julius#—–#Petterson#1846*20/1#Farhult# dödår=?#dödort=?#589#par=?

_____Hemvist_860-62:Bås 83:1, 63-63:Bås 82:1, 65-68:Bås 85:5, 69-69:Bås 100:2, 70-70:Bås 95:2

_____Kat,stat_860-70:barn,og

_____Koment_865-70:sjöman

1201_Albertina#Rikard#—–#1785c#Båstad# dödår=?#dödort=?#183#par=?

_____Hemvist_797-97:Bås 54:1

_____Kat,stat_797-97:barn,og

_____Koment_

2277_Albertina Charlotta#—–#Nilson/F#1848*8/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#523#par=?

_____Hemvist_849-51:Bås 30:1, 52-61:Bås 1,2:1, 63-70:Bås 4-7:1

_____Kat,stat_849-70:barn,og

_____Koment_

1821_Albertina Kristina#Olof#Jacobson/F#1823*20/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#345#par=?

_____Hemvist_839-57:Bås 66:1, 58-59:Bås 64,65:1, 60-62:Bås 66:1, 63-69:Bås 106:2, 70-70:Bås 108:1

_____Kat,stat_825-53:barn,og_54-70:kvin,og

_____Koment_843-54:svagsint, 55-57:tantig?

1494_Alex/Anders#—–#Skånberg#1779c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_818-18:Bås 69:3, 20-20:Bås 98:1, 21-21:Bås 32:1, 22-22:Bås 86:1, 23-24:Bås 98:1, 25-27:Bås 74:1, 28-34:Bås 98:1, 35-35:Bås 87:2

_____Kat,stat_818-35:man,g

_____Koment_818-29:styrman, 35-35:styrman

0335_Alexander#Rasmus#Kruse#1751c#Båstad# 1839c#Båstad#73# 700

_____Hemvist_769-72:Bås 12:2, 75-87:Bås 2:1, 88-29:Bås 3:1, 30-31:Bås 1,2:2, 37-38:Bås 1,2:2, 39-39:Bås 3:1

_____Kat,stat_769-83:barn,og_84-39:man,g

_____Koment_784-12:skeppare

0341_Alfast#—–#Murbeck#1728c#födort=?# 1816+6/10B#dödort=?#0# 75

_____Hemvist_767-68:Bås 2:1, 69-72:Bås 5,6:1, 74-78:Bås 2:1, 79-88:Bås 3:1, 89-10:Bås 4:1, 13-15:Bås 3:1, 16-16:Bås 4:1

_____Kat,stat_767-10:man,g_11-16:man,ä

_____Koment_766-67:snickare

1808_Alfred#—–#Lindvall#1841*25/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#430#par=?

_____Hemvist_843-62:Bås 58:1

_____Kat,stat_843-59:barn,og_60-62:man,og

_____Koment_860-62:jungman

2930_Alfred Emanuel#—–#Dalmer#1856*4/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#478#par=?

_____Hemvist_857-70:Bås 35:1

_____Kat,stat_857-70:barn,og

_____Koment_

2927_Alfrida Johanna#—–#Sandgren/F#1861*5/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#656#par=?

_____Hemvist_862-62:Bås 96:1, 63-63:Bås 32:2, 64-69:Bås 59:1, 70-70:Bås 32:2

_____Kat,stat_862-70:barn,og

_____Koment_

2746_Alma#Per#—–#1867*2/11#Båstad/Öremölla# dödår=?#dödort=?#614#par=?

_____Hemvist_867-70:Bås 106:3

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

2785_Alma Karolina#Anders#Anderson/F#1866*26/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#627#par=?

_____Hemvist_867-70:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

3039_Alma Maria Elin#—–#Wäström/F#1866*30/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#681#par=?

_____Hemvist_865-65:Bås 82:1, 66-70:Bås 86:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

2738_Alma Paulina#—–#—–#1870*14/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#611#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

3002_Amalia#—–#—–#1853c#födort=?# dödår=?#dödort=?#642#par=?

_____Hemvist_854-55:Bås 57:1, 57-58:Bås 82:1

_____Kat,stat_854-58:barn,og

_____Koment_

2492_Amalia#—–#Alberg/F#1820c#födort=?# dödår=?#dödort=?#565#par=?

_____Hemvist_836-40:Bås 56:1

_____Kat,stat_836-40:barn,og

_____Koment_

2225_Amalia#—–#Berggren/F#1849*26/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#516#par=?

_____Hemvist_850-55:Bås 103:2, 57-67:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_850-67:barn,og

_____Koment_

2462_Amalia#—–#Granborg/F#1849c#Båstad# dödår=?#dödort=?#558#par=?

_____Hemvist_850-66:Bås 42:1

_____Kat,stat_850-66:barn,og

_____Koment_

2405_Amalia#—–#Norgren#1834c#Eng.holm# dödår=?#dödort=?#0# 692

_____Hemvist_864-66:Bås 32:1, 68-68:Bås 59:1, 69-70:Bås 58:2

_____Kat,stat_864-70:kvin,?

_____Koment_864-68:restauratris

1843_Amalia#Nils#—–#1841c#födort=?# dödår=?#dödort=?#441#par=?

_____Hemvist_844-59:Bås 85:2

_____Kat,stat_844-48:barn,og

_____Koment_

1617_Amalia Charlotta#Bengt#Abrahamson/F#1809*3/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#351# 434

_____Hemvist_825-26:Bås 25,26:1, 38-54:Bås 68:2, 55-59:Bås 69:3

_____Kat,stat_825-26:barn,og_38-59:kvin,g

_____Koment_

1883_Amalia Gustava#—–#Nordberg/F#1799*12/6#Allerum# 1873+2/11#Båstad#354# 452

_____Hemvist_816-16:Bås 32:2, 17-17:Bås 16:2, 18-20:Bås 21:1, 21-22:Bås 101:2, 26-26:Bås 86:1, 41-46:Bås 86:1, 47-70:Bås 87:2

_____Kat,stat_816-26:barn,og_41-51:kvin,g_52-70:kvin,ä

_____Koment_

3028_Amalia Kristina#—–#Anderson/F#1841*30/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#0# 679

_____Hemvist_869-70:Bås 85:5

_____Kat,stat_869-70:kvin,g

_____Koment_

2870_Amalia Lovisa#Niklas#—–#1844*29/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#643#par=?

_____Hemvist_847-70:Bås 77:1

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_

2557_Amalia Matilda#—–#Berg/F#1846*19/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#434#par=?

_____Hemvist_855-70:Bås 69:3

_____Kat,stat_855-70:barn,og

_____Koment_

2214_Amalia Matilda#—–#Holmgren/F#1850*9/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#514#par=?

_____Hemvist_851-55:Bås 104:2, 56-61:Bås 57:1, 62-65:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_851-65:barn,og

_____Koment_

2395_Amalia Paulina#—–#Kruse/F#1817*3/9#födort=?# dödår=?#dödort=?#373# 547

_____Hemvist_833-40:Bås 89:1, 41-69:Bås 33:1, 70-70:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_833-40:barn,og_41-70:kvin,g

_____Koment_

2171_Amalia Sofia#—–#Kruse/F#1835*20/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#474#par=?

_____Hemvist_847-53:Bås 48,49:1

_____Kat,stat_847-53:barn,og

_____Koment_

2058_Amalia Wilhelmina#—–#Eckerman/F#1841*10/10#Båstad# 1871+5/1B#dödort=?#416#par=?

_____Hemvist_851-59:Bås 17,18:1, 66-67:Bås 16:2, 68-70:Bås 17,18:1

_____Kat,stat_851-70:sysk,og

_____Koment_

2335_Amanda Charlotta#—–#Hallonsten/F#1841c#Båstad# dödår=?#dödort=?#477#par=?

_____Hemvist_847-65:Bås 35:1, 66-69:Bås 15:1, 70-70:Bås 35:1

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_

2515_Amanda Charlotta#—–#Kristina/Mo#1856*7/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#489#par=?

_____Hemvist_859-68:Bås 55:1

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

2453_Amanda Maria#—–#Lundberg/F#1852*29/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#557#par=?

_____Hemvist_854-62:Bås 70:1, 64-65:Bås 40,41:1, 66-67:Bås fahu:1, 68-69:Bås 106:5

_____Kat,stat_854-69:barn,og

_____Koment_

2498_Amanda Maria#Johannes#Nilson/F#1853*5/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#566#par=?

_____Hemvist_856-70:Bås 50:1

_____Kat,stat_856-70:barn,og

_____Koment_

2602_Amanda Ulrika#—–#Granqvist/F#1863*6/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#585#par=?

_____Hemvist_865-70:Bås 70:2

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2516_Ameli Beata#Johannnes#Nilson/F#1859*8/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#490#par=?

_____Hemvist_860-70:Bås 55:1

_____Kat,stat_860-70:barn,og

_____Koment_

2229_Anders#—–#Berggren#1820c#födort=?# dödår=?#dödort=?#462#par=?

_____Hemvist_836-46:Bås 37:3, 47-47:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_836-47:barn,og

_____Koment_

0152_Anders#—–#Bergman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_791-91:Bås 94:1

_____Kat,stat_791-91:man,g

_____Koment_791-91:tunnbindare

2674_Anders#—–#Boiker#1818c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_849-50:Bås 104:2

_____Kat,stat_849-50:man,og

_____Koment_849-50:brandmästare/muraregesäll

0947_Anders#—–#Brun#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_748-48:Bås 73:1

_____Kat,stat_748-48:man,og

_____Koment_748-48:färgare

1772_Anders#—–#DUM#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 725

_____Hemvist_111-11:Bås dum:1

_____Kat,stat_-1000-10:,

_____Koment_

2124_Anders#—–#Ekelöv#1814c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_849-51:Bås 97:1

_____Kat,stat_849-51:man,g

_____Koment_849-51:brons- och pläterarbetare

0593_Anders#—–#Engelow#1750c#?# dödår=?#dödort=?#147#par=?

_____Hemvist_765-78:Bås 37:1

_____Kat,stat_765-78:barn,og

_____Koment_

1830_Anders#—–#Forsberg#1807c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 437

_____Hemvist_840-40:Bås 64,65:1, 41-52:Bås 68:1

_____Kat,stat_840-43:tjhj,og_44-52:man,g

_____Koment_840-40:bagaregesäll, 41-52:bagare

2726_Anders#—–#Glader#1832*30/8#Grevie# dödår=?#dödort=?#607#par=?

_____Hemvist_862-69:Bås 106:2, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_862-70:barn,og

_____Koment_

2338_Anders#—–#Hallonsten#1850c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_865-65:Bås 35:1, 66-67:Bås 15:1

_____Kat,stat_865-67:barn,og

_____Koment_

0719_Anders#—–#Hammelin#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_768-68:Bås 12:2, 69-77:Bås 84:1

_____Kat,stat_768-77:man,g

_____Koment_770-77:sämskmakare

1420_Anders#—–#Hultberg#1797*2/3#Allerum# dödår=?#dödort=?#0# 509

_____Hemvist_820-20:Bås 69:1, 21-55:Bås 19:1, 56-70:Bås 20:1

_____Kat,stat_820-20:tjhj,og_21-22:man,og_23-59:man,g

_____Koment_820-33:snickargesäll, 34-70:snickare

1926_Anders#—–#Hultberg#1806*20/?#Brunnby# 1874+20/5#Båstad#0# 603

_____Hemvist_842-42:Bås 25,26:1, 43-43:Bås 14:1, 44-54:Bås 78:1, 55-57:Bås 82:1, 58-58:Bås 67:4, 59-59:Bås 86:1, 61-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_842-70:man,g

_____Koment_842-70:murare

1667_Anders#—–#Landblom#1817*20/4#födort=?# dödår=?#dödort=?#391#par=?

_____Hemvist_831-34:Bås 61:1, 35-39:Bås 32:1

_____Kat,stat_831-39:barn,og

_____Koment_

1709_Anders#—–#Lindahl#1775c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_824-24:Bås 61:3, 25-26:Bås 69:3

_____Kat,stat_824-26:man,og

_____Koment_824-26:tullvaktmästare

0837_Anders#—–#Lindberg#1773c#födort=?# dödår=?#dödort=?#195#par=?

_____Hemvist_788-91:Bås 66:1, 92-93:Bås 68:1, 94-94:Bås 69:1

_____Kat,stat_788-91:barn,og_92-94:sysk,og

_____Koment_

0826_Anders#—–#Lindgren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_795-95:Bås 32:2, 96-96:Bås 53:1

_____Kat,stat_795-95:man,og_96-96:man,g

_____Koment_795-04:skräddare

0114_Anders#—–#Lindholm#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#23#par=?

_____Hemvist_731-33:Bås 53:1, 36-39:Bås 66:1

_____Kat,stat_731-39:barn,og

_____Koment_

2129_Anders#—–#Lundberg#1805c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 736

_____Hemvist_851-55:Bås QW:1

_____Kat,stat_851-55:man,g

_____Koment_

2501_Anders#—–#Nilson#1838*13/11#Hjernarp# dödår=?#dödort=?#0# 567

_____Hemvist_858-64:Bås 57:3, 65-68:Bås 51:1, 69-69:Bås 81:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_858-64:man,og_65-70:man,g

_____Koment_858-64:sjöman, 65-70:arbetare

2377_Anders#—–#Nord#1804*25/6#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 654

_____Hemvist_865-70:Bås 23,24:3

_____Kat,stat_865-70:man,g

_____Koment_865-70:båtsman

0976_Anders#—–#Olander#1763c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 218

_____Hemvist_792-17:Bås 4:1, 18-20:Bås 4-7:1, 21-32:Bås 6,7:1, 33-33:Bås 4-7:1, 34-34:Bås 32:1, 35-35:Bås 30:1

_____Kat,stat_792-21:man,g_22-35:man,ä

_____Koment_792-17:handlande

2006_Anders#—–#Olson#1777c#födort=?# 1860+14/2B#Båstad#0# 550

_____Hemvist_855-59:Bås 34:1

_____Kat,stat_855-59:man,g

_____Koment_855-60:f d skeppare

2303_Anders#—–#Peterson#1843c#födort=?# dödår=?#dödort=?#528#par=?

_____Hemvist_844-63:Bås 13:1

_____Kat,stat_844-63:barn,og

_____Koment_

0325_Anders#—–#Pommer#1782c#Båstad# 1837+25/12B#Båstad#69# 406

_____Hemvist_799-16:Bås 106:1, 17-38:Bås 104:2

_____Kat,stat_799-07:barn,og_08-35:man,g_36-38:man,ä

_____Koment_808-38:klockare

2681_Anders#—–#Rosvall#1832c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_861-61:Bås 104:2

_____Kat,stat_861-61:man,g

_____Koment_861-61:smedgesäll

0825_Anders#—–#Stenman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås 32:2

_____Kat,stat_742-42:barn,og

_____Koment_794-94:organist

2097_Anders#—–#Trogen#1838*18/8#födort=?# dödår=?#dödort=?#495#par=?

_____Hemvist_841-54:Bås 78:1, 55-62:Bås 82:1, 63-63:Bås 80:1

_____Kat,stat_841-57:barn,og_58-63:man,og

_____Koment_858-63:sjöman

0941_Anders#Anders#—–#födår=?#födort=?# 1795+22/9#Båstad#0# 211

_____Hemvist_777-95:Bås 78:2

_____Kat,stat_777-95:man,g

_____Koment_

0569_Anders#Gabriel#—–#1773c#födort=?# dödår=?#dödort=?#138# 326

_____Hemvist_791-13:Bås 101:1, 14-22:Bås 102:1

_____Kat,stat_791-96:man,og_97-18:man,g_19-22:man,ä

_____Koment_811-15:lotsdräng

0232_Anders#Gudmun#—–#födår=?#födort=?# 1779+marsB#Båstad#247# 114

_____Hemvist_739-40:Bås 87:1, 42-79:Bås 41:1

_____Kat,stat_739-40:barn,og_42-66:man,g_67-79: far,g

_____Koment_

0083_Anders#Hans#—–#1718c#Båstad?# dödår=?#dödort=?#17#par=?

_____Hemvist_733-38:Bås 79:1

_____Kat,stat_733-38:barn,og

_____Koment_

0572_Anders#Hans#—–#1763*#Båstad# 1819cB#Båstad#140# 342

_____Hemvist_779-16:Bås 97:1, 17-20:Bås 102:1

_____Kat,stat_779-92:barn,og_93-95:man,og_96-16:man,g_17-20:man,g

_____Koment_804-13:skeppare, 14-20:styrman

2808_Anders#Johan#—–#1844*20/2#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_866-69:Bås 106:4, 70-70:Bås 108:2

_____Kat,stat_866-67:tjhj,og_68-70:man,og

_____Koment_868-69:sjöman

1344_Anders#Johannes#—–#1838*12/1#födort=?# dödår=?#dödort=?#720#par=?

_____Hemvist_848-49:Bås 57:2

_____Kat,stat_848-49:barn,og

_____Koment_

3220_Anders#Jöns#—–#1770c#födort=?# dödår=?#dödort=?#294#par=?

_____Hemvist_783-84:Bås 92:1

_____Kat,stat_783-84:barn,og

_____Koment_

0793_Anders#Jöns#Ekelöv#1768c#Båstad# dödår=?#dödort=?#188#par=?

_____Hemvist_784-91:Bås 16:1, 92-92:Bås 68:1

_____Kat,stat_784-91:sysk,og_92-92:man,og

_____Koment_784-92:sjökarl

0992_Anders#Jöns#Åberg/F#1768c#Båstad# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_783-84:Bås 92:1

_____Kat,stat_783-84:barn,og

_____Koment_

0431_Anders#Karl#Löfgren/F#1766<#födort=?# 1770c#Båstad#96#par=?

_____Hemvist_766-67:Bås 24:2

_____Kat,stat_766-67:barn,og

_____Koment_

0142_Anders#Lars#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#30# 216

_____Hemvist_729-62:Bås 97:1

_____Kat,stat_729-40:man,?_42-62:man,g

_____Koment_748-48:skomakare

1353_Anders#Måns#Tornkvist#1788*3/10#födort=?# 1829+15/3B#dödort=?#214# 362

_____Hemvist_804-27:Bås 75:1, 28-28:Bås 69:1, 29-29:Bås 49:1

_____Kat,stat_804-04:barn,og_05-14:man,og_15-28:man,g_29-29:man,ä

_____Koment_817-20:skeppare, 28-28:styrman

2005_Anders#Nils#—–#1817c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_840-48:Bås 32:1, 50-52:Bås 80:1, 53-53:Bås 77:1, 54-55:Bås 32:1, 56-56:Bås 58:1

_____Kat,stat_840-48:tjhj,og_50-56:man,og

_____Koment_850-56:skomakare

0304_Anders#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#64#par=?

_____Hemvist_740-49:Bås 16:1

_____Kat,stat_740-49:man,og

_____Koment_

0903_Anders#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_767-67:Bås 11:1

_____Kat,stat_767-67:man,og

_____Koment_

0535_Anders#Nils#Graff#1723c#födort=?# 1798+10/6B#dödort=?#46# 149

_____Hemvist_742-43:Bås 27:1, 44-98:Bås 25:1

_____Kat,stat_742-49:man,og_50-89:man,g_90-98:man,ä

_____Koment_749-89:skeppare

0268_Anders#Nils#Pålson#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#91#par=?

_____Hemvist_771-73:Bås 18:1

_____Kat,stat_737-55:man,og_71-73:man,og

_____Koment_

1301_Anders#Ola#Berggren#1784c#Båstad# 1848+26/9B#Båstad#461# 462

_____Hemvist_801-27:Bås 41:1, 28-46:Bås 37:3, 47-48:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_801-02:barn,og_03-09:man,og_10-48:man,g

_____Koment_812-48:skomakare

0948_Anders#Olof#Axelson#1751c#Båstad# 1805+20/1B#Båstad#277# 213

_____Hemvist_751-51:Bås 84:1, 79-05:Bås 73:1

_____Kat,stat_751-51:barn,og_79-05:man,g

_____Koment_779-00:skeppare, 05-05:kofferdikapten

0932_Anders#Ols#—–#födår=?#födort=?# 1792+1/7B#Båstad#261# 227

_____Hemvist_772-74:Bås 69:1

_____Kat,stat_772-72:man,og_73-74:man,g

_____Koment_

0434_Anders#Per#—–#1717c#födort=?# 1770cB#Båstad#14# 295

_____Hemvist_730-30:Bås 9:1, 42-42:Bås 101:1, 47-47:Bås 53:1, 48-48:Bås 91:1, 49-49:Bås 66:1, 51-70:Bås 24:3

_____Kat,stat_730-30:barn,og_47-47:man,g_48-52:man,g_51-70:man,g

_____Koment_

2534_Anders#Per#—–#1822*3/4#?# dödår=?#dödort=?#0# 574

_____Hemvist_863-70:Bås 57:3

_____Kat,stat_863-70:man,g

_____Koment_

2154_Anders#Per#—–#1830c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_857-69:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_857-69:man,g

_____Koment_

2728_Anders#Per#Björn#1828*16/2#Skummeslöv# dödår=?#dödort=?#0# 608

_____Hemvist_861-61:Bås 82:1, 62-69:Bås 106:3, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_861-70:man,g

_____Koment_

0498_Anders#Per#Boija#1727c#Jönk.# 1795+26/3#Båstad#0# 141 282

_____Hemvist_748-48:Bås 11:1, 49-49:Bås 28:1, 50-51:Bås 53:1, 53-55:Bås 90:1, 56-89:Bås 88:1, 90-90:Bås 43:1, 91-91:Bås 67:1, 92-92:Bås 68:1

_____Kat,stat_748-51:man,g_56-89:man,g_90-91:man,g_92-92:man,?

_____Koment_748-71:stadsbåtsman, 72-76:båtsman, 77-91:avsked båtsman

1685_Anders#Sone#—–#1831c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 729

_____Hemvist_860-60:Bås 106:6

_____Kat,stat_860-60:man,g

_____Koment_

0981_Anders#Sven#—–#1768c#Båstad# dödår=?#dödort=?#219# 348 701

_____Hemvist_784-96:Bås 5,6:1, 97-98:Bås 5:1, 99-43:Bås 49:1, 50-50:Bås 104:1

_____Kat,stat_784-97:barn,og_98-08:man,g_09-11:man,ä_12-50:man,g

_____Koment_810-24:sjökarl, 43-43:fiskare

1936_Anders#Sören#—–#1791*15/12#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_815-18:Bås 104:4

_____Kat,stat_815-18:man,og

_____Koment_

0709_Anders#Åke#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#63# 204

_____Hemvist_756-62:Bås 55:1, 68-68:Bås 15:1, 71-90:Bås 74:1

_____Kat,stat_756-60:barn,og_61-62:man,og_68-90:man,g

_____Koment_757-57:sjökarl, 59-60:kofferdikarl

2421_Anders Albin#—–#Thulin#1835*22/3#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 657

_____Hemvist_862-66:Bås 73:2, 67-70:Bås 75:1

_____Kat,stat_862-64:man,og_65-70:man,g

_____Koment_862-70:bagare

0942_Anders dy#Anders#—–#1778c#Båstad# dödår=?#dödort=?#211#par=?

_____Hemvist_793-96:Bås 78:2

_____Kat,stat_793-95:barn,og_96-96:man,og

_____Koment_

2208_Anders Edvard#—–#Nordström#1850*22/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#513#par=?

_____Hemvist_851-59:Bås 99:1

_____Kat,stat_851-59:barn,og

_____Koment_

3019_Anders Edvard#Nils#—–#1864*16/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#675#par=?

_____Hemvist_865-66:Bås 78:1, 67-67:Bås 100:2, 68-70:Bås 85:1

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2003_Anders J#—–#Egnell#1811c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_852-53:Bås 32:1

_____Kat,stat_852-53:man,og

_____Koment_852-53:filosofie magister

1388_Anders Jacob#—–#Morell#1779c#födort=?# 1852+22/2B#dödort=?#0# 472

_____Hemvist_808-08:Bås 54:1, 09-09:Bås 86:1, 10-21:Bås 18:1, 22-22:Bås 16:1, 23-30:Bås 18:1, 31-46:Bås 17,18:1, 47-53:Bås 18:1

_____Kat,stat_808-53:man,g

_____Koment_813-53:handsmakare

2256_Anders Johan#—–#Jönson#1849c#Båstad# dödår=?#dödort=?#494#par=?

_____Hemvist_851-67:Bås 72:1

_____Kat,stat_851-67:barn,og

_____Koment_

2185_Anders Jonas#—–#Lindström#1822*2/6#födort=?# dödår=?#dödort=?#411#par=?

_____Hemvist_838-43:Bås 14:2

_____Kat,stat_838-43:barn,og

_____Koment_

3127_Anders Konrad#—–#—–#1850c#Båstad# dödår=?#dödort=?#477#par=?

_____Hemvist_851-65:Bås 35:1, 66-67:Bås 15:1

_____Kat,stat_851-67:barn,og

_____Koment_

1905_Anders Kristian#—–#Anderson#1823*30/3#Eftra# dödår=?#dödort=?#0# 627

_____Hemvist_851-52:Bås 32:1, 53-62:Bås 8,9:1, 63-70:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_851-52:man,og_53-65:man,og_66-70:man,g

_____Koment_851-60:handelsbokhållare, 61-70:handlande

2570_Anders Kristian#—–#Hageltorn#1849*4/6#?# dödår=?#dödort=?#581#par=?

_____Hemvist_869-69:Bås 79:1, 70-70:Bås 67:4

_____Kat,stat_869-70:man,og

_____Koment_870-70:skomakare

1522_Anders Kristian#—–#Hallonsten#1801*1/12#Båstad# 1860+22/1B#Båstad#306# 477 479

_____Hemvist_818-20:Bås 1,2:1, 26-39:Bås 1,2:1, 40-43:Bås 90:1, 44-60:Bås 35:1

_____Kat,stat_818-30:man,og_31-35:man,g_36-36:man,ä_37-60:man,g

_____Koment_840-42:tullinspektor, 43-60:postmästare o tullinspektor

2109_Anders Niklas#—–#Grönfors#1825c#födort=?# dödår=?#dödort=?#396#par=?

_____Hemvist_841-50:Bås 85:3

_____Kat,stat_841-48:barn,og_49-50:man,og

_____Koment_849-50:arbetskarl, 51-51:snickarelärling

3063_Anders Niklas#—–#Kartström#1815*7/11#födort=?# dödår=?#dödort=?#369#par=?

_____Hemvist_831-31:Bås 83:3, 33-34:Bås 104:1, 35-35:Bås 68:1, 36-44:Bås 51:1

_____Kat,stat_831-44:barn,og

_____Koment_

1557_Anders Niklas#—–#Nordström#1804c#födort=?# 1830+18/7B#Båstad#236#par=?

_____Hemvist_821-30:Bås 99:1

_____Kat,stat_821-30:barn,og

_____Koment_

2678_Anders Niklas#Bengt#—–#1847*22/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#512#

_____Hemvist_856-59:Bås 104:2, 66-66:Bås 104:4, 67-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_856-59:barn,og_66-70:man,og

_____Koment_866-70:sjöman

1823_Anders Niklas#Nils#—–#1826c#Båstad# dödår=?#dödort=?#432#par=?

_____Hemvist_835-46:Bås 67:4

_____Kat,stat_835-46:barn,og

_____Koment_

1583_Anders/Johan#—–#Beckman#1773c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_821-21:Bås 10,11:1, 22-24:Bås 57:1, 25-25:Bås 83:1, 26-27:Bås 41:1, 28-28:Bås 56:1, 29-35:Bås 98:1

_____Kat,stat_820-20:man,og_21-35:man,g

_____Koment_

1174_AndersNiclas#—–#Juncker#1788c#Båstad# dödår=?#dödort=?#148#par=?

_____Hemvist_790-90:Bås 67:1

_____Kat,stat_790-90:barn,og

_____Koment_

0611_Andreas#—–#Backman#1729c#födort=?# 1811+25/6B#Båstad#0# 150 151 308

_____Hemvist_765-10:Bås 104:1

_____Kat,stat_765-76:man,g_77-78:man,ä_79-04:man,g_05-05:man,ä_06-11:man,g

_____Koment_765-68:magister, 69-93:kyrkoherde, 94-99:prost

1278_Andreas#—–#Hök#1788*5/5#födort=?# 1832+12/6B#Båstad#319#par=?

_____Hemvist_804-06:Bås 68:1, 12-32:Bås 68:1

_____Kat,stat_804-13:barn,og_12-22:barn,og_25-32:man,og

_____Koment_812-12:fånig, 28-32:svagsint

1487_Andreas#—–#Hök#1796*29/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#226#par=?

_____Hemvist_813-28:Bås 90:1

_____Kat,stat_813-26:barn,og_27-28:man,og

_____Koment_814-14:sjöman, 27-28:styrman

1416_Andreas#—–#Lindström#1796c#födort=?# dödår=?#dödort=?#310# 411 412

_____Hemvist_818-18:Bås 14:2, 20-20:Bås 86:2, 21-22:Bås 81:1, 23-43:Bås 14:2, 44-46:Bås 78:1, 47-49:Bås 66:1

_____Kat,stat_818-18:barn,og_20-32:man,g_33-33:man,ä_34-40:man,g_41-49:man,ä

_____Koment_820-47:skomakare

2841_Andreas#Beata#—–#1855c#Båstad# dödår=?#dödort=?#639#par=?

_____Hemvist_856-57:Bås 64,65:1

_____Kat,stat_856-57:barn,og

_____Koment_

3079_Andreas#Gudmund#—–#1795c#födort=?# dödår=?#dödort=?#699#par=?

_____Hemvist_801-08:Bås 94:1

_____Kat,stat_795-07:barn,og

_____Koment_

2934_Andreas#Johannes#—–#1852*14/3#Sinarp# dödår=?#dödort=?#553#par=?

_____Hemvist_859-64:Bås 57:3, 65-68:Bås 106:5, 69-69:Bås 36:1, 70-70:Bås 37:2

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

1510_Andreas#L. P.#Johanson#1806*17/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#360# 682

_____Hemvist_822-48:Bås 99:2, 49-70:Bås 90:1

_____Kat,stat_822-35:barn,og_47-48:man,og_49-70:man,g

_____Koment_836-43:skeppare, 44-48:sjökapten, 48-48:styrman, 49-69:skeppare,

2561_Andreas Bernhard#—–#Berg#1836*15/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#434#par=?

_____Hemvist_847-50:Bås 69:3, 64-70:Bås 100:2

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_863-70:färgare

1462_Andreas Niklas#Pär#—–#1801*14/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#350#par=?

_____Hemvist_817-21:Bås 48:1, 22-22:Bås 36:1, 26-27:Bås 48:1

_____Kat,stat_817-27:barn,og

_____Koment_823-23:kröpling

1373_Andreas Olaus#—–#Backman#1798*8/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#150#par=?

_____Hemvist_798-05:Bås 104:1

_____Kat,stat_798-05:barn,og

_____Koment_

1657_Anette#—–#Lindblom/F#1819c#födort=?# dödår=?#dödort=?#387#par=?

_____Hemvist_835-35:Bås 16:1

_____Kat,stat_835-35:barn,og

_____Koment_

2784_Anette Kristina#—–#Olson/F#1836*29/5#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 627

_____Hemvist_866-70:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_866-70:kvin,g

_____Koment_

0054_Ann(ik)a#Nils#—–#1742c#födort=?# 1809+15/10#Båstad#0# 251

_____Hemvist_773-09:Bås 51:1

_____Kat,stat_773-97:kvin,g_98-05: mor,g_06-09: mor,ä

_____Koment_

1322_Anna#—–#—–#1744c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_809-16:Bås 104:1

_____Kat,stat_809-16:tjhj,og

_____Koment_

1671_Anna#—–#—–#1763c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_820-34:Bås 33:1

_____Kat,stat_820-34:tjhj,og

_____Koment_

1688_Anna#—–#—–#1777c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_834-43:Bås 48:1

_____Kat,stat_834-43:kvin,?

_____Koment_

3227_Anna#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#754#par=?

_____Hemvist_798-98:Bås 52:1

_____Kat,stat_798-98:barn,og

_____Koment_

1051_Anna#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 105

_____Hemvist_785-92:Bås 46:1

_____Kat,stat_785-92:kvin,?

_____Koment_791-92:svärmor

0599_Anna#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 258

_____Hemvist_791-99:Bås 17:1

_____Kat,stat_791-99:kvin,?

_____Koment_

1081_Anna#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 250

_____Hemvist_779-80:Bås 86:1, 81-83:Bås 94:1

_____Kat,stat_779-83: mor,?

_____Koment_

0781_Anna#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_777-80:Bås 34:1

_____Kat,stat_777-80:sysk,og

_____Koment_777-80:blind

0147_Anna#—–#—–#födår=?#födort=?# 1776?#Båstad#0# 282

_____Hemvist_748-48:Bås 11:1, 49-49:Bås 28:1, 50-51:Bås 53:1, 53-55:Bås 90:1, 56-76:Bås 88:1

_____Kat,stat_748-76:kvin,g

_____Koment_

1352_Anna#—–#Axelson#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_804-04:Bås 24:1, 05-11:Bås 31:1, 12-12:Bås 24:1, 12-12:Bås 14:1, 13-13:Bås 17:1, 14-14:Bås 7:1, 15-15:Bås 32:1, 16-20:Bås 33:2, 21-21:Bås 25,26:1, 25-25:Bås 64:1, 26-26:Bås 35:1, 27-27:Bås 31:1

_____Kat,stat_804-27:kvin,ä

_____Koment_

1474_Anna#—–#Backman/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 762

_____Hemvist_816-23:Bås 104:1

_____Kat,stat_816-23:barn,og

_____Koment_

2955_Anna#—–#Berg/F#1856*27/10#Brunnby# dödår=?#dödort=?#660#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

0664_Anna#—–#Berggren/M#1757c#födort=?# dödår=?#dödort=?#165# 166

_____Hemvist_782-84:Bås 56:2, 85-86:Bås 61:1, 89-89:Bås 94:1, 90-92:Bås 79:1, 93-93:Bås 67:1, 94-29:Bås 69:1, 32-36:Bås 68:1

_____Kat,stat_782-89:kvin,g_90-00:kvin,ä_01-36: mor,ä

_____Koment_

3179_Anna#—–#Bergström/F#1787c#födort=?# dödår=?#dödort=?#289#par=?

_____Hemvist_802-03:Bås 9:1

_____Kat,stat_802-03:barn,og

_____Koment_

1187_Anna#—–#Bäck/F#1730c#Båstad# dödår=?#dödort=?#247#par=?

_____Hemvist_747-47:Bås 86:1

_____Kat,stat_747-47:barn,og

_____Koment_

1455_Anna#—–#Ekman/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#182#par=?

_____Hemvist_821-22:Bås 41:1

_____Kat,stat_821-22:barn,og

_____Koment_

0682_Anna#—–#Faurell/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#168#par=?

_____Hemvist_792-93:Bås 105:1

_____Kat,stat_792-93:barn,og

_____Koment_

2673_Anna#—–#Hultberg/F#1801c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_860-65:Bås 104:3

_____Kat,stat_860-65:kvin,og

_____Koment_

0106_Anna#—–#Hydeli(us)a#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#21#par=?

_____Hemvist_732-33:Bås KL:1

_____Kat,stat_732-33:barn,og

_____Koment_732-32:gift

2169_Anna#—–#Hök/F#1824c#födort=?# dödår=?#dödort=?#504#par=?

_____Hemvist_825-38:Bås 79:1

_____Kat,stat_825-38:barn,u

_____Koment_

0724_Anna#—–#Kjell/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 177

_____Hemvist_747-54:Bås 83:1

_____Kat,stat_747-54:kvin,g

_____Koment_

1429_Anna#—–#Knutson/M#1766c#födort=?# 1840c#Båstad#0# 343

_____Hemvist_801-15:Bås 96:1, 16-18:Bås 22:1, 20-40:Bås 72:1

_____Kat,stat_801-13:kvin,g_14-40:kvin,ä

_____Koment_

0869_Anna#—–#Kruse/F#1774c#Båstad# dödår=?#dödort=?#76#par=?

_____Hemvist_790-05:Bås 4:1

_____Kat,stat_790-91:barn,og_93-05:sysk,og

_____Koment_

1765_Anna#—–#Lindquist/?#1797c#födort=?# 1832+7/9B#Båstad#0# 411

_____Hemvist_823-32:Bås 14:2

_____Kat,stat_823-32:kvin,g

_____Koment_

0375_Anna#—–#Ludwig/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 42

_____Hemvist_742-42:Bås 13:1, 43-43:Bås 36:1, 44-57:Bås 13:1

_____Kat,stat_742-57:kvin,g

_____Koment_

1924_Anna#—–#Lundqvist#1776c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_846-47:Bås 74:1

_____Kat,stat_846-47:kvin,ä

_____Koment_

1131_Anna#—–#Malmgren/F#1752c#Båstad# dödår=?#dödort=?#248#par=?

_____Hemvist_767-67:Bås 74:1

_____Kat,stat_767-67:barn,og

_____Koment_

2941_Anna#—–#Maur/F#1817*21/7#Hjärnarp# 1872+17/2B#Båstad#0# 658

_____Hemvist_860-63:Bås 32:2, 64-65:Bås 37:3, 66-70:Bås 36:1

_____Kat,stat_860-70:kvin,g

_____Koment_

1249_Anna#—–#Ollman/M#1750c#födort=?# 1828c#Båstad#0# 757

_____Hemvist_779-83:Bås 58:1, 84-02:Bås 71:1, 03-04:Bås 79:1, 05-06:Bås 25:1, 07-07:Bås 85:1, 21-21:Bås 25,26:1, 22-22:Bås 72:1, 23-26:Bås 78:1, 27-27:Bås 70:1, 28-28:Bås 72:1

_____Kat,stat_779-00:kvin,g_01-28:kvin,ä

_____Koment_

2813_Anna#—–#Petterson#födår=?#?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_869-69:Bås 106:6, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_869-70:kvin,og

_____Koment_869-70:arbeterska

1032_Anna#—–#Pär/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 234

_____Hemvist_742-42:Bås 91:1, 44-84:Bås 89:1

_____Kat,stat_742-68:kvin,g_69-84:kvin,ä

_____Koment_

3146_Anna#—–#Schröder/F#1789c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_804-04:Bås 32:2

_____Kat,stat_804-04:barn,og

_____Koment_

1223_Anna#—–#Skånberg/F#1770cc#födort=?# dödår=?#dödort=?#126#par=?

_____Hemvist_796-99:Bås 7:1

_____Kat,stat_796-99:sysk,og

_____Koment_

0449_Anna#—–#Skånberg/F#födår=?#födort=?# 1743c#Båstad#66# 103

_____Hemvist_719-34:Bås 28:1

_____Kat,stat_719-34:kvin,g

_____Koment_

3223_Anna#—–#Stolpe/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#210#par=?

_____Hemvist_775-76:Bås79:1

_____Kat,stat_775-76:barn,og

_____Koment_

3216_Anna#—–#Teiker/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 98

_____Hemvist_742-44:Bås 48:1, 45-84:Bås 49:1

_____Kat,stat_742-84:kvin,g

_____Koment_

1560_Anna#—–#Wallgren/M#1781c#födort=?# 1826+17/3B#dödort=?#0# 371

_____Hemvist_818-26:Bås 87:2

_____Kat,stat_817-17:kvin,g_18-26:kvin,ä

_____Koment_

1622_Anna#—–#Wimmelberg/F#1813c#födort=?# dödår=?#dödort=?#382#par=?

_____Hemvist_829-35:Bås 23,24:1, 39-44:Bås 56:1, 46-46:Bås 51:1, 47-47:Bås 55:1, 48-49:Bås 66:1, 50-50:Bås 104:1

_____Kat,stat_829-50:barn,og

_____Koment_829-50:blind

1149_Anna#—–#Åckergren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_762-84:Bås 61:1

_____Kat,stat_762-84:kvin,og

_____Koment_

1246_Anna#Abraham#—–#1786c#Båstad# dödår=?#dödort=?#132#par=?

_____Hemvist_801-06:Bås 24:5

_____Kat,stat_801-06:sysk,og

_____Koment_

2566_Anna#Abraham#Nils/M#1788c#födort=?# 1869+4/1B#Båstad#0# 432

_____Hemvist_825-26:Bås 25,26:1, 35-69:Bås 67:4

_____Kat,stat_825-65:kvin,g_66-69:kvin,ä

_____Koment_

1693_Anna#Anders#Grönfors/M#1791c#födort=?# 1852+30/7B#Båstad#0# 396

_____Hemvist_814-31:Bås 54:1, 34-34:Bås 90:1, 35-36:Bås 65:1, 37-38:Bås 98:1, 40-52:Bås 85:3

_____Kat,stat_814-29:kvin,g_30-52:kvin,ä

_____Koment_

0855_Anna#Hans#—–#1771c#födort=?# dödår=?#dödort=?#197#par=?

_____Hemvist_786-89:Bås 56:1

_____Kat,stat_786-89:sysk,og

_____Koment_

1010_Anna#Johan#—–#1776c#Båstad# dödår=?#dödort=?#225#par=?

_____Hemvist_792-08:Bås 99:1

_____Kat,stat_792-97:barn,og_98-08:sysk,og

_____Koment_794-12:kröppling

2820_Anna#Johan#—–#1807c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_860-60:Bås 2:1, 62-62:Bås 54:1, 63-64:Bås 66:1, 70-70:Bås 19:1

_____Kat,stat_860-70:kvin,og

_____Koment_

2850_Anna#Johannes#—–#1853c#födort=?# dödår=?#dödort=?#641#par=?

_____Hemvist_852-54:Bås 106:6, 55-55:Bås 58:2, 56-56:Bås 106:5

_____Kat,stat_854-56:barn,og

_____Koment_

3135_Anna#Jöns#—–#1809c#födort=?# 1869+5/10B#Båstad#0# 512

_____Hemvist_839-44:Bås 103:1, 44-66:Bås 104:2, 67-69:Bås qw:1

_____Kat,stat_839-69:kvin,g

_____Koment_

1890_Anna#Jöns#—–#1814c#födort=?# dödår=?#dödort=?#407#par=?

_____Hemvist_830-41:Bås 104:2

_____Kat,stat_830-41:barn,og

_____Koment_

2715_Anna#Jöns#—–#1868*14/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#605#par=?

_____Hemvist_869-69:Bås 106:2, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

0645_Anna#Jöns#—–#födår=?#födort=?# 1779+cB#Båstad#31# 159

_____Hemvist_729-32:Bås 98:1, 42-44:Bås 49:1, 45-60:Bås 48:1, 66-78:Bås 48:1

_____Kat,stat_729-32:sysk,og_42-42:kvin,g_44-78:kvin,ä

_____Koment_

3107_Anna#Jöns#Hök/F#1754c#födort=?# 1842+31/11B#dödort=?#215# 700

_____Hemvist_769-72:Bås 12:2, 75-75:Bås 2:1, 76-81:Bås 90:1, 88-29:Bås 3:1, 30-31:Bås 1,2:2, 37-38:Bås 1,2:2, 39-42:Bås 3:1

_____Kat,stat_769-75:kvin,og_76-81:sysk,og_82-39:barn,g_40-42:kvin,ä

_____Koment_

1011_Anna#Jöns#Johan/M#1738c#Båstad# 1797+janB#Båstad#84# 225

_____Hemvist_753-75:Bås 15:1, 76-80:Bås 56:2, 81-97:Bås 99:1

_____Kat,stat_753-63:barn,og_64-89:kvin,g_90-96: mor,g_97-97: mor,ä

_____Koment_

1433_Anna#Knut#Knutson/F#1802c#födort=?# dödår=?#dödort=?#343#par=?

_____Hemvist_817-18:Bås 22:1

_____Kat,stat_817-18:barn,og

_____Koment_

0339_Anna#Nils#—–#1764c#födort=?# 1809+8/1#Båstad#0#par=?

_____Hemvist_808-09:Bås 52:1

_____Kat,stat_808-09:tjhj,og

_____Koment_

1239_Anna#Nils#—–#1789c#Båstad# dödår=?#dödort=?#259#par=?

_____Hemvist_804-12:Bås 17:1

_____Kat,stat_804-12:barn,og

_____Koment_

2840_Anna#Nils#—–#1851c#födort=?# dödår=?#dödort=?#638#par=?

_____Hemvist_852-57:Bås 3:2

_____Kat,stat_852-57:barn,og

_____Koment_

2416_Anna#Nils#—–#1861c#Båstad# dödår=?#dödort=?#549#par=?

_____Hemvist_863-70:Bås 84:1

_____Kat,stat_863-70:barn,og

_____Koment_

0223_Anna#Nils#Kruse#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#47#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås 3:1

_____Kat,stat_742-42:barn,og

_____Koment_

0405_Anna#Nils#Kruse/F#1726c#födort=?# 1808+14/11B#Båstad#193# 75

_____Hemvist_747-47:Bås 3,4:1, 51-54:Bås 3,4:1, 67-68:Bås 2:1, 74-78:Bås 2:2, 79-88:Bås 3:1, 89-10:Bås 4:1

_____Kat,stat_747-54:sysk,og_67-10:kvin,g

_____Koment_

1085_Anna#Ols#Sven/M#1725c#födort=?# 1797+16/3#Båstad#0# 145

_____Hemvist_759-95:Bås 85:1

_____Kat,stat_759-88:kvin,g_89-95: mor,?

_____Koment_

1200_Anna#Per#—–#1766c#födort=?# dödår=?#dödort=?#300# 301 302

_____Hemvist_785-45:Bås 16:1

_____Kat,stat_785-89:kvin,g_90-91:kvin,ä_92-16:kvin,g_17-45:kvin,ä

_____Koment_

2745_Anna#Per#—–#1864*5/4#Båstad/Öremölla# dödår=?#dödort=?#614#par=?

_____Hemvist_866-70:Bås 106:3

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

0401_Anna#Petter#—–#1753c#Båstad# dödår=?#dödort=?#257#par=?

_____Hemvist_768-73:Bås 17:1

_____Kat,stat_768-69:barn,og_70-73:sysk,og

_____Koment_

3114_Anna#Petter#—–#födår=?#födort=?# 1846+2/12B#Båstad#0# 720

_____Hemvist_846-46:Bås 57:2

_____Kat,stat_846-46:kvin,g

_____Koment_

0985_Anna#Rasmus#—–#födår=?#födort=?# 1823+23/11B#Båstad#0# 319

_____Hemvist_786-23:Bås 68:1

_____Kat,stat_786-23:kvin,g

_____Koment_

0762_Anna#Rikard#—–#1780c#Båstad# dödår=?#dödort=?#183#par=?

_____Hemvist_795-96:Bås 54:1

_____Kat,stat_795-95:barn,og_96-96:sysk,og

_____Koment_

2707_Anna#Samuel#—–#1820c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 604

_____Hemvist_848-50:Bås 103:2, 51-51:Bås 58:1, 52-52:Bås 106:5, 53-55:Bås 40,41:1, 58-59:Bås 13:1, 62-62:Bås 23,24:3, 63-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:5

_____Kat,stat_847-50:kvin,og_51-70:kvin,g

_____Koment_

0730_Anna#Staffan#—–#1781c#?# dödår=?#dödort=?#178#par=?

_____Hemvist_796-03:Bås 74:1

_____Kat,stat_796-03:sysk,og

_____Koment_

1340_Anna#Sven#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#323#par=?

_____Hemvist_805-13:Bås 83:1

_____Kat,stat_805-06:barn,og_09-13:kvin,og

_____Koment_

0032_Anna#Såne#—–#födår=?#Båstad?# dödår=?#dödort=?#8#par=?

_____Hemvist_729-37:Bås QW:1

_____Kat,stat_729-37:barn,og

_____Koment_

1758_Anna#Troed#Jönson/M#1823*23/6#födort=?# dödår=?#dödort=?#408# 636

_____Hemvist_839-48:Bås 104:3, 52-53:Bås 106:2

_____Kat,stat_839-42:barn,og_52-53:kvin,g

_____Koment_

2846_Anna#Zckris#—–#1820c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_861-62:Bås 57:3

_____Kat,stat_861-62:kvin,og

_____Koment_

2756_Anna Amelia#—–#Lindgren/F#1864*19/2#Båstad/Korröd# dödår=?#dödort=?#617#par=?

_____Hemvist_866-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

0922_Anna Brita#Jacob#—–#1755c#födort=?# 1783+24/5B#dödort=?#49# 208

_____Hemvist_762-62:Bås 55:1, 63-83:Bås 53:1

_____Kat,stat_762-62:barn,og_63-83:kvin,g

_____Koment_

2095_Anna Cathrina#—–#Öman#1777c#födort=?# 1859+28/4B#Båstad#0#par=?

_____Hemvist_855-59:Bås 80:1

_____Kat,stat_855-59:kvin,og

_____Koment_

3021_Anna Charlotta#Nils#—–#1869*29/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#675#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 85:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

1862_Anna Christina#Anders#—–#1811*27/2#?# 1870+3/11#Båstad#0#

_____Hemvist_843-54:Bås 1,2:2, 55-55:Bås 42:1, 56-62:Bås 82:1, 63-70:Bås 80:1

_____Kat,stat_843-70:kvin,og

_____Koment_

2753_Anna Elida#—–#Vålander/F#1863*2/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#616#par=?

_____Hemvist_868-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

0242_Anna Elisabet#Petter#Skånberg/F#1719c#födort=?# 1799+9/11#Båstad#50# 257

_____Hemvist_736-40:Bås 6:1, 44-44:Bås 95:1, 45-90:Bås 17:1

_____Kat,stat_736-40:barn,og_44-44:sysk,og_45-69:kvin,g_70-73: mor,g_74-90: mor,

_____Koment_

2266_Anna Greta#—–#Höjman/F#1838*25/1#V Karup# dödår=?#dödort=?#521#par=?

_____Hemvist_847-55:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_847-55:barn,og

_____Koment_

2131_Anna Helena#—–#Hultenberg/F#1801*13/11#Båstad# 1874+3/1#Båstad#358#par=?

_____Hemvist_817-28:Bås 85:1, 48-48:Bås 104:2, 52-54:Bås FaHu:1, 55-59:Bås 104:2, 66-68:Bås 104:2, 69-69:Bås qw:1, 69-70:Bås 106:2, 70-70:Bås 106:2

_____Kat,stat_817-70:kvin,og

_____Koment_

0849_Anna Helena#—–#Hård/F#1782c#Båstad# 1811c#Båstad#253# 695

_____Hemvist_797-03:Bås 62:1, 04-11:Bås 15:1

_____Kat,stat_797-03:barn,og_04-11:kvin,g

_____Koment_

2275_Anna Helena#—–#Kruse/F#1796*26/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#384# 522

_____Hemvist_813-33:Bås 50:1, 40-40:Bås 103:1, 41-53:Bås 101:1, 55-56:Bås 104:1, 57-70:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_813-26:barn,og_27-70:kvin,g

_____Koment_

1498_Anna Helena#Knut#Knutson/F#1790c#födort=?# 1830+14/9B#dödort=?#343# 710

_____Hemvist_820-29:Bås 72:1, 30-30:Bås 68:1

_____Kat,stat_820-29:barn,og_30-30:kvin,g

_____Koment_

1531_Anna Helena#Nils#—–#1812c#födort=?# dödår=?#dödort=?#364#par=?

_____Hemvist_825-36:Bås 103:2

_____Kat,stat_825-36:barn,og

_____Koment_

1441_Anna Johanna#—–#Petterson#födår=?#födort=?# 1820cB#Båstad#0# 346

_____Hemvist_812-20:Bås 17:1

_____Kat,stat_812-20:kvin,g

_____Koment_

1154_Anna Johanna#Bengt#Axelson/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#276# 185

_____Hemvist_750-00:Bås 36:1, 01-02:Bås 79:1

_____Kat,stat_750-58:barn,og_76-83:kvin,g_84-02:kvin,ä

_____Koment_

1257_Anna Johanna#Nils#—–#1782c#Båstad# dödår=?#dödort=?#231#par=?

_____Hemvist_797-97:Bås 87:1

_____Kat,stat_797-97:barn,og

_____Koment_

0953_Anna Johanna#Nils#Mårtenson/M#1771c#Båstad# dödår=?#dödort=?#206# 287

_____Hemvist_789-97:Bås 8:1, 99-54:Bås 63:1

_____Kat,stat_789-92:barn,og_93-97:sysk,og_99-13:kvin,g_14-54:kvin,ä

_____Koment_846-46:sjömansenka

1371_Anna Katarina#—–#Kruse/M#1778c#födort=?# 1842+9/5B#Båstad#0# 322 422

_____Hemvist_800-35:Bås 91:1, 36-39:Bås 4-7:1, 40-41:Bås 50:1, 42-42:Bås 104:1, 43-43:Bås 96:1

_____Kat,stat_800-14:kvin,g_15-35:kvin,ä_36-43:kvin,g

_____Koment_

1172_Anna Katarina#—–#Skånberg#födår=?#födort=?# 1789+29/5B#Båstad#0# 149

_____Hemvist_750-89:Bås 25:1

_____Kat,stat_750-89:kvin,g

_____Koment_

1083_Anna Katarina#Per#—–#1776c#Båstad# dödår=?#dödort=?#251#par=?

_____Hemvist_794-11:Bås 51:1

_____Kat,stat_794-97:barn,og_98-11:sysk,og

_____Koment_

3133_Anna Kristina#—–#—–#1858c#födort=?# dödår=?#dödort=?#729#par=?

_____Hemvist_860-68:Bås 106:6

_____Kat,stat_860-68:barn,og

_____Koment_

1777_Anna Kristina#—–#Graff/F#1823*25/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#415# 592

_____Hemvist_839-58:Bås 17,18:1, 59-60:Bås 27:1, 64-64:Bås 31:1, 65-65:Bås 15:2, 66-66:Bås 73:2, 67-69:Bås 100:1, 70-70:Bås 99:2

_____Kat,stat_839-50:barn,og_52-58:sysk,og_59-66:kvin,og_67-70:barn,g

_____Koment_

0563_Anna Kristina#—–#Skånberg/F#1734c#Båstad# 1798+17/6#Båstad#60# 135

_____Hemvist_751-64:Bås 94:1, 65-67:Bås 12:2, 68-98:Bås 72:1

_____Kat,stat_751-54:barn,og_57-64:sysk,og_65-86:kvin,g_87-88:kvin,ä_89-98: mor,

_____Koment_

2373_Anna Kristina#Anders#Nils/M#1835*3/9#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 544

_____Hemvist_855-57:Bås 13:1, 59-59:Bås 106:1, 64-70:Bås 23,24:3

_____Kat,stat_855-64:kvin,g_65-70:kvin,ä

_____Koment_

3102_Anna Lena#—–#Bolin/F#1772c#födort=?# 1834+2/2B#Båstad#0# 337

_____Hemvist_799-26:Bås 103:1, 27-34:Bås 96:1

_____Kat,stat_799-34:kvin,g

_____Koment_

1253_Anna Lena#Anders#—–#1786c#Båstad# dödår=?#dödort=?#213#par=?

_____Hemvist_801-05:Bås 73:1

_____Kat,stat_801-05:barn,og

_____Koment_

2440_Anna Lena#Nils#Berggren/M#1812*24/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#0# 516

_____Hemvist_840-55:Bås 103:2, 56-69:Bås 40,41:1, 70-70:Bås 45:1

_____Kat,stat_840-70:kvin,g

_____Koment_

1222_Anna Lovisa#—–#Skånberg/F#1780c#Båstad# 1836c?#dödort=?#126# 368

_____Hemvist_800-15:Bås 7:1, 23-29:Bås 91:1, 30-30:Bås 89:1, 31-31:Bås 90:1, 36-36:Bås 91:1

_____Kat,stat_800-10:sysk,og_11-15:kvin,og_23-23:kvin,g_24-36:kvin,ä

_____Koment_

2375_Anna Maja#Nils#—–#1863*22/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#544#par=?

_____Hemvist_866-70:Bås 23,24:3

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

1153_Anna Maria#—–#Drejerström#1749?#födort=?# dödår=?#dödort=?#110#par=?

_____Hemvist_770-70:Bås 33:1

_____Kat,stat_770-70:sysk,og

_____Koment_

1746_Anna Maria#—–#Pommer/F#1824c#Båstad# dödår=?#dödort=?#406#par=?

_____Hemvist_841-48:Bås 104:2, 51-69:Bås 106:1, 70-70:Bås 108:1

_____Kat,stat_841-70:sysk,og

_____Koment_846-47:mindre vetande

1984_Anna Maria#—–#Wallengren/F#1831c#födort=?# dödår=?#dödort=?#580#par=?

_____Hemvist_828-38:Bås 37:1, 44-45:Bås 90:1, 46-46:Bås 92:1, 50-50:Bås 35:1

_____Kat,stat_832-50:barn,og

_____Koment_

2539_Anna Matilda#Anders#—–#1862*16/3#?# dödår=?#dödort=?#574#par=?

_____Hemvist_863-70:Bås 57:3

_____Kat,stat_863-70:barn,og

_____Koment_

2306_Anna Matilda#Johannes#Petersson/F#1860*15/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#528#par=?

_____Hemvist_861-70:Bås 13:1

_____Kat,stat_861-70:barn,og

_____Koment_

1770_Anna Sofia#—–#Dalgren/M#1777c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 338

_____Hemvist_796-18:Bås 47:1, 20-21:Bås 85:3, 22-72:Bås 22:1, 23-23:Bås 16:1, 24-24:Bås 66:1, 25-25:Bås 47,48:1, 25-25:Bås 47,48:1, 26-29:Bås 22:1, 32-32:Bås 31:1, 33-38:Bås 86:1, 40-41:Bås 67:1, 42-42:Bås 14:1, 43-43:Bås 25,26:1, 44-47:Bås 73:1

_____Kat,stat_796-39:kvin,g_41-47:kvin,ä

_____Koment_

2341_Anna Sofia#—–#Graff/F#1860*19/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#535#par=?

_____Hemvist_865-70:Bås 16:2

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

1825_Anna Sofia#—–#Kruse/F#1813c#födort=?# 1857+1/5B#Båstad#322# 433

_____Hemvist_829-46:Bås 91:1, 47-47:Bås 92:1, 48-51:Bås 91:1, 52-57:Bås 92:1

_____Kat,stat_829-42:barn,og_43-46:sysk,og_47-57:barn,g

_____Koment_

1272_Anna Sofia#—–#Lindvall/F#1796c#Båstad# 1850+12/4B#Båstad#316# 391

_____Hemvist_811-13:Bås 58:1, 26-27:Bås 61:1, 28-28:Bås 25,26:1, 31-34:Bås 61:1, 35-50:Bås 32:1

_____Kat,stat_811-13:barn,og_26-50:kvin,g

_____Koment_

0527_Anna Sofia#—–#Skånberg#1767c#Båstad# dödår=?#Båstad#87#par=?

_____Hemvist_772-91:Bås 94:1

_____Kat,stat_772-91:barn,og

_____Koment_

0540_Anna Sofia#—–#Skånberg/F#1769c#Båstad# 1844+3/1B#dödort=?#127# 128 303

_____Hemvist_784-44:Bås 57:1

_____Kat,stat_784-86:barn,og_87-93:kvin,g_94-97:kvin,ä_98-44:kvin,g

_____Koment_

0821_Anna Sofia#—–#Skånberg/F#1779c#Båstad# 1827+31/10B#Båstad#192# 426 427

_____Hemvist_796-03:Bås 28:1, 04-13:Bås 36:1, 20-27:Bås 79:1

_____Kat,stat_796-02:barn,og_03-13:kvin,g_14-14:kvin,ä_15-26:kvin,g_27-27:kvin,ä

_____Koment_

0530_Anna Sofia#—–#Skånberg/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 125

_____Hemvist_748-49:Bås 7:1

_____Kat,stat_748-48:kvin,g_49-49:kvin,ä

_____Koment_

1409_Anna Sofia#Henrich#—–#1770c#Båstad# 1865+13/4B#Båstad#83# 336

_____Hemvist_786-89:Bås 13:1, 99-65:Bås 13:1

_____Kat,stat_786-89:barn,og_99-23:kvin,g_25-65:kvin,ä

_____Koment_

1847_Anna Sofia#Nils#Stefanson/F#1798*10/3#?# 1870+21/6B#Båstad#320# 443

_____Hemvist_816-20:Bås 68:2, 29-70:Bås 74:1

_____Kat,stat_816-20:barn,og_29-29:sysk,og_30-45:kvin,g_46-70:kvin,ä

_____Koment_

0607_Anna Sophia#—–#Ollman/F#1730cc#födort=?# dödår=?#dödort=?#7#par=?

_____Hemvist_747-59:Bås 100:1

_____Kat,stat_747-59:barn,og

_____Koment_

1740_Anna Sophia#—–#Werngren/F#1797c#födort=?# 1869+28/1B#Båstad#334# 403 404 435

_____Hemvist_813-24:Bås 61:1, 25-29:Bås 68:1, 30-69:Bås 61:1

_____Kat,stat_812-24:barn,og_25-29:barn,g_30-30:kvin,sk_31-36:kvin,g_37-37:kvin,

_____Koment_

3113_Anna Stina#Johannes#—–#1846#födort=?# dödår=?#dödort=?#720#par=?

_____Hemvist_848-49:Bås 57:2

_____Kat,stat_848-49:barn,og

_____Koment_

2547_Anna Ulrika#—–#Olson/F#1864*30/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#575#par=?

_____Hemvist_865-70:Bås 61:1

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2997_Anna Wilhelmina#—–#—–#1869*5/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#670#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 76:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

1298_AnnaBrita#—–#Björkstedt#1786c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_825-25:Bås 98:1

_____Kat,stat_825-25:kvin,?

_____Koment_

0880_AnnaBrita#Kjell#—–#födår=?#födort=?# 1775c#Båstad#54# 263

_____Hemvist_750-75:Bås 58:1

_____Kat,stat_750-54:barn,og_57-59:kvin,og_60-60:tjhj,og_61-75:kvin,g

_____Koment_

1716_AnnaCathrina#—–#Willemoth/f#1735c#födort=?# dödår=?#dödort=?#130#par=?

_____Hemvist_749-49:Bås 34:1

_____Kat,stat_749-49:barn,og

_____Koment_

0999_AnnaHelena#—–#Appelman#födår=?#födort=?# 1796+1/4B#Båstad#0# 240

_____Hemvist_779-96:Bås 95:1

_____Kat,stat_779-92:kvin,g_93-96:kvin,ä

_____Koment_

0972_AnnaJohanna#Lars#—–#1773c#Båstad# dödår=?#dödort=?#217#par=?

_____Hemvist_789-95:Bås 97:2

_____Kat,stat_789-95:barn,og_96-99:kvin,g

_____Koment_

1464_AnnaKatarina#—–#Holm/M#födår=?#födort=?# 1824+14/1B#Båstad#741# 742

_____Hemvist_820-24:Bås 35:1

_____Kat,stat_820-24:kvin,ä

_____Koment_

1199_AnnaLena#—–#Winberg/F#1785c#Båstad# dödår=?#dödort=?#229#par=?

_____Hemvist_795-95:Bås 85:1

_____Kat,stat_795-95:barn,og

_____Koment_

1052_AnnaMaja#—–#Glasberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_760-60:Bås 32:1

_____Kat,stat_760-60:kvin,og

_____Koment_

0818_AnnaMaja#—–#Herslow#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#103#par=?

_____Hemvist_747-51:Bås 28:1

_____Kat,stat_747-48:sysk,og_49-51:kvin,og

_____Koment_

0254_AnnaMaja#Kjell#—–#1724c#Båstad# dödår=?#dödort=?#54#par=?

_____Hemvist_739-44:Bås 58:1

_____Kat,stat_739-44:barn,og

_____Koment_

0262_AnnaStina#—–#Ola/M#födår=?#födort=?# 1783c#Båstad#0# 56

_____Hemvist_737-40:Bås 76:1, 66-83:Bås 76:1

_____Kat,stat_737-40:kvin,g_66-71:kvin,g_72-83: mor,?

_____Koment_

0544_AnnaStina#—–#Willemoth/F#1734cc#födort=?# dödår=?#dödort=?#130#par=?

_____Hemvist_747-49:Bås 34:1

_____Kat,stat_747-49:barn,og

_____Koment_

2525_Annette#—–#Mattson/M#1810*17/2#Carlskrona# dödår=?#dödort=?#0# 571

_____Hemvist_851-64:Bås 57:1, 65-70:Bås 57:3

_____Kat,stat_851-64:kvin,g_65-70:kvin,ä

_____Koment_

2577_Annette Lovise#—–#Hök/F#1832*3/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#436#par=?

_____Hemvist_847-69:Bås 68:1

_____Kat,stat_847-69:barn,og

_____Koment_

2610_Annette Matilda#—–#Larson/F#1832*23/5#Gråm. tp# dödår=?#dödort=?#597#par=?

_____Hemvist_868-68:Bås 104:5, 69-70:Bås 73:2

_____Kat,stat_869-70:kvin,og

_____Koment_

0667_Annika#—–#Bengt/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 209

_____Hemvist_742-76:Bås 65:1

_____Kat,stat_742-54:kvin,g_55-76: mor,g

_____Koment_

0116_Annika#—–#Lindholm#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#23#par=?

_____Hemvist_730-35:Bås 53:1, 36-36:Bås 66:1

_____Kat,stat_730-36:barn,og

_____Koment_

2216_Anton#—–#Holmgren#1857c#Båstad# dödår=?#dödort=?#514#par=?

_____Hemvist_858-61:Bås 57:1, 59-59:Bås 57:3, 66-68:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_858-68:barn,og

_____Koment_

3050_Anton#Sven#—–#1857*20/12#Sinarp# dödår=?#dödort=?#685#par=?

_____Hemvist_868-70:Bås 96:1

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

2018_Anton Johan#—–#Norgren#1834c#födort=?# dödår=?#dödort=?#413#par=?

_____Hemvist_847-54:Bås 37:2

_____Kat,stat_847-54:barn,og

_____Koment_

3030_Anton Paulus#—–#Malmström#1863*28/3#födort=?# dödår=?#dödort=?#576#par=?

_____Hemvist_864-70:Bås 86:1

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

3157_Aron#—–#Alberg#1831#födort=?# dödår=?#dödort=?#565#par=?

_____Hemvist_836-43:Bås 56:1, 44-44:Bås 49:1

_____Kat,stat_836-44:barn,og

_____Koment_

0680_Aron#—–#Faurell#födår=?#födort=?# 1791c#Båstad#0# 168

_____Hemvist_778-80:Bås 94:1, 81-85:Bås 79:1, 86-91:Bås 105:1

_____Kat,stat_778-91:man,g

_____Koment_778-85:tullnär, 86-91:tullinspektor

0312_Arved#Jöns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås BM:1

_____Kat,stat_742-42:man,og

_____Koment_742-42:fördubblingsbåtsman

2116_Assarina#Tomas#Städe/F#1857*17/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#683#par=?

_____Hemvist_858-70:Bås 92:1

_____Kat,stat_858-70:barn,og

_____Koment_

2022_August#—–#Johanson#1833*1/8#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_848-52:Bås 8,9:1, 53-55:Bås 32:1, 56-56:Bås 23,24:1, 57-58:Bås 73:1, 59-61:Bås 31:1, 63-63:Bås 32:1

_____Kat,stat_848-52:tjhj,og_53-63:man,og

_____Koment_853-61:handelsbokhållare, 63-63:extra kustvakt

2594_August#—–#Mobeck#1837c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_865-65:Bås 69:3

_____Kat,stat_865-65:man,g

_____Koment_

3144_August#—–#Pålson#1859c#Båstad# dödår=?#dödort=?#732#par=?

_____Hemvist_860-61:Bås 80:1

_____Kat,stat_860-61:barn,og

_____Koment_

1961_August#Ebbe#Janson#1817c#födort=?# dödår=?#dödort=?#464#par=?

_____Hemvist_834-34:Bås 83:1, 35-36:Bås 96:1, 37-37:Bås 67:1

_____Kat,stat_834-37:barn,og

_____Koment_

2545_August#Johannnes#—–#1862*29/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#572#par=?

_____Hemvist_863-64:Bås 57:3, 65-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_863-70:barn,og

_____Koment_

2767_August#Ola#—–#1848*13/8#M Ljungby# dödår=?#dödort=?#619#par=?

_____Hemvist_861-61:Bås 80:2, 62-64:Bås 79.1, 65-65:Bås 78:2, 66-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_861-70:barn,og

_____Koment_870-70:blind

2762_August#Peter#Svenson#1869*17/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#563#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 106:2

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

2141_August Julius#Johannes#Anderson#1837c#födort=?# dödår=?#dödort=?#499#par=?

_____Hemvist_847-50:Bås 102:1, 58-59:Bås 102:1

_____Kat,stat_847-59:barn,og_58-59:man,og

_____Koment_858-59:jungman

1870_August Karl#—–#Cedergren#1813*6/11#Barkåkra# dödår=?#dödort=?#448# 554

_____Hemvist_846-70:Bås 4-7:2

_____Kat,stat_846-57:man,og_58-70:man,g

_____Koment_847-52:kustvakt, 53-63:sjötullvaktmästare, 64-70:tullinspektor

1880_August Nikolaus#—–#Kruse#1817c#födort=?# 1864+24/6B#Båstad#381# 578

_____Hemvist_839-49:Bås 89:1, 50-51:Bås 97:1, 60-60:Bås 86:1, 61-64:Bås 61:2

_____Kat,stat_839-42:barn,og_44-51:man,og_60-64:man,g

_____Koment_844-51:sjökapten, 60-60:skeppare

2055_Augusta#—–#Graff/F#1832c#Båstad# dödår=?#dödort=?#415# 492

_____Hemvist_836-55:Bås 17,18:1

_____Kat,stat_836-50:barn,og_51-52:sysk,og_54-55:barn,g

_____Koment_

1614_Augusta#—–#Lundberg/F#1850c#födort=?# dödår=?#dödort=?#736#par=?

_____Hemvist_790-90:Bås 60:1, 51-55:Bås qw:1

_____Kat,stat_851-55:barn,og

_____Koment_

2612_Augusta Charlotta#—–#Fischerström#1834*22/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#587# 657

_____Hemvist_847-61:Bås 75:1

_____Kat,stat_847-61:barn,og_64-70:kvin,g

_____Koment_

2260_Augusta Margreta#—–#Wickström/F#1861*22/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#520#par=?

_____Hemvist_862-70:Bås 70:1

_____Kat,stat_862-70:barn,og

_____Koment_

3093_Augustina Fredika#—–#Knutson/F#1820*19/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#466# 680

_____Hemvist_825-70:Bås 98:1

_____Kat,stat_825-42:barn,og_44-70:kvin,g

_____Koment_

1810_Aurora Karolina#—–#Baudack/F#1830*27/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#403# 575

_____Hemvist_831-70:Bås 61:1

_____Kat,stat_831-64:barn,og_65-66:kvin,g_67-70:kvin,ä

_____Koment_

2607_Axel#—–#Hauswolff v#1843*21/3#Tostarp# dödår=?#dödort=?#586# 622

_____Hemvist_867-67:Bås 73:2, 68-69:Bås 89:1, 70-70:Bås 105:1

_____Kat,stat_867-69:man,og_70-70:man,g

_____Koment_867-70:sergeant

0889_Axel#Anders#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#204#par=?

_____Hemvist_787-93:Bås 74:1

_____Kat,stat_787-89:barn,og_92-93:sysk,og

_____Koment_

2874_Axel#Johannes#—–#1860*16/6#Renneslöv# dödår=?#dödort=?#644#par=?

_____Hemvist_863-70:Bås 68:2

_____Kat,stat_863-70:barn,og

_____Koment_

0770_Axel#Olof#Axelson#1746c#Båstad# 1783+30/8#dödort=?#277# 185

_____Hemvist_751-51:Bås 84:1, 62-75:Bås 37:1, 76-83:Bås 36:1

_____Kat,stat_751-75:barn,og_76-83:man,g

_____Koment_779-83:skeppare

2743_Axel#Per#—–#1858*25/4#Grevie# dödår=?#dödort=?#614#par=?

_____Hemvist_864-70:Bås 106:3

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

0728_Axel#Staffan#—–#1779c#?# dödår=?#dödort=?#178#par=?

_____Hemvist_794-98:Bås 74:1

_____Kat,stat_794-98:sysk,og

_____Koment_

2344_Axel Edvard#—–#Graff#1866*11/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#535#par=?

_____Hemvist_867-70:Bås 16:2

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

2448_Axel Emanuel#—–#Grimberg#1850*26/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#556#par=?

_____Hemvist_852-69:Bås 40,41:1, 70-70:Bås 45:1

_____Kat,stat_852-70:barn,og

_____Koment_870-70:sjöman

2255_Axel Fredrik#—–#Wickström#1842*7/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#446#par=?

_____Hemvist_847-55:Bås 72:1, 63-68:Bås 72:1, 69-70:Bås påsn:1

_____Kat,stat_847-57:barn,og_63-70:man,og

_____Koment_868-70:sjöman

2262_Axel Gustav#—–#Wickström#1866*16/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#520#par=?

_____Hemvist_867-70:Bås 70:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

2514_Axel Julius#—–#Lindvall#1857*29/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#430#par=?

_____Hemvist_857-70:Bås 58:1

_____Kat,stat_857-70:barn,og

_____Koment_

0202_Axel Julius#—–#Ollman/F#1724c#födort=?# dödår=?#dödort=?#7#par=?

_____Hemvist_739-48:Bås 100:1

_____Kat,stat_739-48:barn,og

_____Koment_

2115_Axel Julius#—–#Sommar#1842*6/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#433#par=?

_____Hemvist_849-51:Bås 91:1, 52-61:Bås 92:1, 63-65:Bås 3:1, 66-57:Bås 10:1

_____Kat,stat_849-59:barn,og_60-67:man,og

_____Koment_860-61:jungman, 63-67:hattmakarelärling

2029_Axel M.#Karl#Anderson#1836*31/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#485#par=?

_____Hemvist_847-49:Bås 104:1, 52-52:Bås 97:1, 53-64:Bås 40,41:1, 66-70:Bås 42:1

_____Kat,stat_847-54:barn,og_55-70:man,og

_____Koment_855-55:jungman, 56-59:sjöman, 60-64:matros

2931_Axel Magnus#—–#Dalmer#1843*27/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#478#par=?

_____Hemvist_847-70:Bås 35:1

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_

1989_Axel Magnus#—–#Graff#1829*30/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#415# 535

_____Hemvist_848-64:Bås 17,18:1, 70-70:Bås 16:2

_____Kat,stat_848-50:barn,og_51-59:man,og_60-70:man,g

_____Koment_853-62:loogarvarmästare, 63-70:garvare

2504_Beata#—–#—–#1828c#födort=?# dödår=?#dödort=?#408#par=?

_____Hemvist_839-39:Bås 104:3

_____Kat,stat_839-39:barn,og

_____Koment_

0317_Beata#—–#Bering/F#1735c#födort=?# dödår=?#dödort=?#68#par=?

_____Hemvist_748-57:Bås 1:1

_____Kat,stat_748-57:barn,og

_____Koment_

2438_Beata#—–#Gauffin/F#1833*5/1#Simrishamn# dödår=?#dödort=?#0# 555

_____Hemvist_862-70:Bås 4-7:1

_____Kat,stat_862-70:kvin,g

_____Koment_

2699_Beata#—–#Sebelius#1826*16/12#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 602

_____Hemvist_865-69:bås 106:5, 70-70:bås 108:4

_____Kat,stat_865-70:kvin,g

_____Koment_

0581_Beata#—–#Winberg#födår=?#födort=?# 1778cB#Båstad#0# 143

_____Hemvist_773-74:Bås 67:1, 75-78:Bås 95:1

_____Kat,stat_773-73:kvin,g_74-78: mor,g

_____Koment_

2536_Beata#Anders#—–#1854*15/6#?# dödår=?#dödort=?#574#par=?

_____Hemvist_863-70:Bås 57:3

_____Kat,stat_863-70:barn,og

_____Koment_

2319_Beata#Hans#—–#1826c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 639

_____Hemvist_851-51:Bås qw:1, 53-55:Bås 17,18:1, 57-57:Bås 64,65:1

_____Kat,stat_851-57:tjhj,og

_____Koment_

2398_Beata#Karl#—–#1853*5/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#548#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 30:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

2358_Beata#Nils#Svenson/F#1854*21/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#538#par=?

_____Hemvist_855-55:Bås 55:1, 56-56:Bås 17,18:1, 57-57:Bås 16:1, 59-61:Bås 77:1, 62-63:Bås 102:1, 64-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_855-70:barn,og

_____Koment_

2315_Beata#Nils#Svenson/M#1835*13/8#Finsbo Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 531

_____Hemvist_861-64:Bås 13:1, 65-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 13:1

_____Kat,stat_861-70:kvin,g

_____Koment_

1994_Beata Gustava#—–#Renström/F#1826c#födort=?# 1860+20/8B#Båstad#0# 726

_____Hemvist_853-56:Bås 62:1, 57-60:Bås 101:2

_____Kat,stat_853-56:kvin,og_57-60:kvin,g

_____Koment_

1982_Beata Kristina#—–#Bergström/F#1833*10/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#471#par=?

_____Hemvist_847-49:Bås QW:1, 52-55:Bås 15:2

_____Kat,stat_847-55:barn,og

_____Koment_

3105_Beata Laurentia#—–#Heurlén/F#1838c#födort=?# dödår=?#dödort=?#717#par=?

_____Hemvist_840-41:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_840-41:barn,og

_____Koment_

1346_Benedicta#—–#—–#1747c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_803-12:Bås 20:1, 26-28:Bås 14:1

_____Kat,stat_803-28:kvin,ä

_____Koment_

1573_Benedicta#—–#—–#födår=?#födort=?# 1809+10/5#Malmö#0# 348

_____Hemvist_798-09:Bås 49:1

_____Kat,stat_798-09:kvin,g

_____Koment_

0660_Benedicta#—–#Berggren/F#1764c#Båstad# dödår=?#dödort=?#163# 164

_____Hemvist_779-83:Bås 61:1, 87-88:Bås 69:1, 89-89:Bås 61:1

_____Kat,stat_779-83:barn,og_84-87:kvin,g_88-89:kvin,ä

_____Koment_

0749_Benedicta#—–#Brenning#1735c#födort=?# 1798c#Båstad#0# 129 279

_____Hemvist_759-70:Bås 72:1, 72-73:Bås 70:2, 74-98:Bås 79:1

_____Kat,stat_759-70:kvin,g_71-73:kvin,ä_74-98:kvin,g

_____Koment_

2485_Benedicta#—–#Dalgren/F#1817c#Båstad# dödår=?#dödort=?#338# 562

_____Hemvist_833-35:Bås 86:1, 39-39:Bås 69:1, 40-41:Bås 67:1, 42-42:Bås 14:1, 43-43:Bås 25,26:1, 44-45:Bås 73:1, 46-46:Bås 69:1, 47-47:Bås 104:2, 49-49:Bås 16:1, 51-51:Bås 76:1, 52-52:Bås 104:2, 53-53:Bås 76:1, 54-54:Bås fuhu:1

_____Kat,stat_833-45:barn,og_49-54:kvin,g

_____Koment_

1024_Benedicta#—–#Engelow/F#1784c#Båstad# 1806+19/8#dödort=?#230#par=?

_____Hemvist_799-06:Bås 37:1

_____Kat,stat_799-06:barn,og

_____Koment_

1382_Benedicta#—–#Hultenberg/F#1800c#födort=?# dödår=?#dödort=?#358#par=?

_____Hemvist_813-21:Bås 85:1

_____Kat,stat_813-21:barn,og

_____Koment_

1279_Benedicta#—–#Hök/F#1791c#Båstad# dödår=?#dödort=?#319#par=?

_____Hemvist_806-18:Bås 68:1

_____Kat,stat_806-18:barn,og

_____Koment_810-12:har fallandesot

1723_Benedicta#—–#Svenson/F#1773c#födort=?# 1838+2/8B#Båstad#0# 398

_____Hemvist_818-22:Bås 96:1, 23-38:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_818-38:kvin,g

_____Koment_

1156_Benedicta#Måns#—–#1769c#födort=?# dödår=?#dödort=?#220#par=?

_____Hemvist_776-78:Bås 9:1

_____Kat,stat_776-78:barn,og

_____Koment_

0694_Benedicta#Måns#—–#1770c#Båstad# dödår=?#dödort=?#202#par=?

_____Hemvist_785-88:Bås 47:1

_____Kat,stat_785-88:barn,og

_____Koment_

1682_Benedicta#Per#Anderson/F#1817*25/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#350# 517

_____Hemvist_833-46:Bås 48:1, 47-54:Bås 48,49:1, 55-69:Bås 54:1

_____Kat,stat_833-41:barn,og_42-69:kvin,g

_____Koment_

2345_Benedicta Gustava#—–#Anderson/F#1824*25/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#0# 536

_____Hemvist_855-58:Bås 76:1, 59-64:Bås 16:2, 66-70:Bås 100:2

_____Kat,stat_855-70:kvin,g

_____Koment_

3069_Benedicta Gustava#Karl#—–#1825c#födort=?# dödår=?#dödort=?#485#par=?

_____Hemvist_841-46:Bås 14:1, 48-48:Bås 104:1

_____Kat,stat_841-48:barn,og

_____Koment_

3064_Benedicta Kristina#—–#Kartström/F#1808c#födort=?# dödår=?#dödort=?#369#par=?

_____Hemvist_825-25:Bås 56:2, 31-31:Bås 83:1, 33-34:Bås 104:1, 35-35:Bås 68:1, 36-36:Bås 51:1

_____Kat,stat_825-36:barn,og

_____Koment_

1237_Bengt#—–#Ekelöv#1783c#födort=?# dödår=?#dödort=?#301#par=?

_____Hemvist_803-04:Bås 16:1

_____Kat,stat_803-04:barn,og

_____Koment_

0899_Bengt#—–#Nordström#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_755-55:Bås 1:1

_____Kat,stat_755-55:man,og

_____Koment_755-55:skräddare gesäll

0894_Bengt#—–#Wallgren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-58:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-58:man,og

_____Koment_758-58:enrollerad

1236_Bengt#—–#Wenström#1786c#födort=?# dödår=?#dödort=?#302#par=?

_____Hemvist_801-06:Bås 16:1

_____Kat,stat_801-06:barn,og

_____Koment_

1003_Bengt#—–#Wetterberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 224

_____Hemvist_744-49:Bås 96:1

_____Kat,stat_744-49:man,g

_____Koment_747-48:fällberedare

1512_Bengt#A#Holmberg#1774c#födort=?# 1840+1/4B#Båstad#734# 398

_____Hemvist_818-22:Bås 96:1, 23-38:Bås 1,2:2, 39-39:Bås 3:2, 40-40:Bås 90:2

_____Kat,stat_818-38:man,g_39-40:man,ä

_____Koment_818-21:skeppare, 31-35:styrman, 36-39:fiskare

0110_Bengt#Abraham#Teiker#födår=?#födort=?# 1778c#Båstad#22# 98

_____Hemvist_731-44:Bås 48:1, 45-78:Bås 49:1

_____Kat,stat_731-31:barn,og_32-40:man,?_42-69:man,g_70-78: far,g

_____Koment_749-63:enrollerad, 64-69:kronolots

0772_Bengt#Axel#—–#1783c#Båstad# dödår=?#dödort=?#185#par=?

_____Hemvist_798-00:Bås 36:1, 01-03:Bås 79:1

_____Kat,stat_798-00:barn,og_01-03:sysk,og

_____Koment_

1125_Bengt#Bengt#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#267#par=?

_____Hemvist_785-85:Bås 91:1

_____Kat,stat_785-85:barn,og

_____Koment_

1931_Bengt#Börje#—–#1793*23/3#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_817-24:Bås 104:5

_____Kat,stat_817-24:man,og

_____Koment_817-24:sjökarl

2046_Bengt#Erik#—–#1795c#födort=?# 1865+17/6B#Båstad#0# 633

_____Hemvist_852-55:Bås 58:2, 56-64:Bås 57:2, 65-65:Bås 106:5

_____Kat,stat_852-65:man,g

_____Koment_856-65:åbo

0261_Bengt#Gudmun#—–#1706cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 85

_____Hemvist_735-62:Bås 75:1

_____Kat,stat_735-40:man,?_42-62:man,g

_____Koment_735-45:enrollerad, avsked 46, 48-59:skeppare

0554_Bengt#Gudmund#—–#1763c#Båstad# dödår=?#dödort=?#134# 285

_____Hemvist_779-81:Bås 16:2, 82-00:Bås 20:1

_____Kat,stat_779-89:barn,og_90-00:man,g

_____Koment_

0119_Bengt#Hans#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#270#par=?

_____Hemvist_730-39:Bås 56:1

_____Kat,stat_730-39:barn,og

_____Koment_731-39:enrollerad

0016_Bengt#Hans#Häll#1705cRu#Båstad# 1737+28/8#Båstad#17#par=?

_____Hemvist_729-34:Bås 79:1

_____Kat,stat_729-34:barn,og

_____Koment_729-34:enrollerad

3158_Bengt#Ingar#—–#1784c#födort=?# dödår=?#dödort=?#743#par=?

_____Hemvist_813-13:Bås 52:1

_____Kat,stat_813-13:barn,og

_____Koment_

2940_Bengt#Johannes#—–#1850c#födort=?# dödår=?#dödort=?#553#par=?

_____Hemvist_859-64:Bås 57:3, 65-67:Bås 106:5

_____Kat,stat_859-67:barn,og

_____Koment_

0134_Bengt#Jon#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#29#par=?

_____Hemvist_719-25:Bås 8:1

_____Kat,stat_719-19:man,og_24-25:man,?

_____Koment_719-19:enrollerad

0703_Bengt#Jöns#—–#1751cc#födort=?# dödår=?#dödort=?#173#par=?

_____Hemvist_768-79:Bås 1:1

_____Kat,stat_768-78:barn,og_79-79:man,og

_____Koment_

0145_Bengt#Jöns#—–#födår=?#födort=?# 1784+decB#Båstad#31#par=?

_____Hemvist_726-64:Bås 98:1, 71-72:Bås 98:1, 73-75:Bås 96:1, 76-85:Bås 98:1

_____Kat,stat_726-64:man,og_66-85:man,og

_____Koment_785-85:smed

0769_Bengt#Kaspar#—–#1765c#Båstad# dödår=?#dödort=?#184#par=?

_____Hemvist_780-88:Bås 34:1

_____Kat,stat_780-86:barn,og_87-88:sysk,og

_____Koment_

2310_Bengt#Lars#Svenson#1863c#Båstad# dödår=?#dödort=?#529#par=?

_____Hemvist_864-64:Bås 13:1, 65-66:Bås 12:1

_____Kat,stat_864-66:barn,og

_____Koment_

0230_Bengt#Måns#—–#födår=?#födort=?# 1757c+B#Båstad#13# 276

_____Hemvist_734-43:Bås 35:1, 44-56:Bås 36:1

_____Kat,stat_734-34:barn,og_35-53:man,og_54-56:man,g

_____Koment_748-56:skeppare

1102_Bengt#Mårten#Hallgren#1730cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-63:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-63:man,og

_____Koment_758-63:enrollerad

1070_Bengt#Nils#Pålson#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#91#par=?

_____Hemvist_774-76:Bås 18:1

_____Kat,stat_774-76:man,og

_____Koment_

0280_Bengt#Ols#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#

_____Hemvist_738-38:Bås 93:1, 39-42:Bås 94:1, 44-44:Bås 93:1, 45-48:Bås 2:1, 70-70:Bås 67:1

_____Kat,stat_738-38:man,?_39-40:man,?_42-48:man,g_70-70:man,ä

_____Koment_748-70:snickare/timmerman

0840_Bengt#Per#—–#1745c#Båstad# dödår=?#dödort=?#196#par=?

_____Hemvist_760-61:Bås 66:1

_____Kat,stat_760-61:barn,og

_____Koment_

3165_Bengt#Per#—–#1817*5/3#födort=?# dödår=?#dödort=?#744#par=?

_____Hemvist_828-34:Bås 35:1, 35-36:Bås 61:2, 37-40:Bås 76:1

_____Kat,stat_828-40:barn,og

_____Koment_

1124_Bengt#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 267

_____Hemvist_785-85:Bås 91:1

_____Kat,stat_785-85:man,g

_____Koment_

0253_Bengt#Per#Kråka#1703cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#18# 209

_____Hemvist_724-34:Bås 51:1, 35-73:Bås 65:1

_____Kat,stat_724-40:man,?_42-53:man,g_66-73: far,g

_____Koment_729-45:enrollerad, 30-42:enrollerad (Enl rullan: avsked 1746 p gr av fallandesot)

1104_Bengt#Per#Westman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-63:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-63:man,og

_____Koment_758-63:enrollerad

0402_Bengt#Petter#—–#1758c#Båstad# dödår=?#dödort=?#257#par=?

_____Hemvist_773-82:Bås 17:1

_____Kat,stat_773-73:sysk,og_74-82:man,og

_____Koment_781-85:skeppare

2060_Bengt#Pål#—–#1803c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_849-49:Bås 104:5, 50-50:Bås 57:1, 51-55:Bås 58:2

_____Kat,stat_849-55:man,g

_____Koment_

0477_Bengt#Åke#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 113

_____Hemvist_748-68:Bås 86:1, 69-69:Bås 67:2

_____Kat,stat_748-64:man,g_65-69:man,ä

_____Koment_

1664_Bengt Gustav#—–#Dalmer#1795c#Karlstad# 1871+16/7B#Båstad#0# 478

_____Hemvist_832-33:Bås 32:1, 35-70:Bås 35:1

_____Kat,stat_832-34:man,og_35-70:man,g

_____Koment_832-70:kopparslagare

2376_Bengt Magnus#Nils#—–#1859*12/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#544#par=?

_____Hemvist_866-70:Bås 23,24:3

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

2854_Bengt P.#Petter#—–#1848*9/10#födort=?# dödår=?#dödort=?#431#par=?

_____Hemvist_849-70:Bås 59:2

_____Kat,stat_849-66:barn,og_67-70:man,og

_____Koment_867-70:sjöman

2477_Bengt Peter#—–#Karlson#1860*31/5#Skummeslöv# dödår=?#dödort=?#560#par=?

_____Hemvist_863-64:Bås 57:3, 65-68:Bås 104:5, 69-69:Bås 68:2, 70-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_863-70:barn,og

_____Koment_

2541_Bengt Peter#Nils#—–#1840*20/10#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_864-64:Bås 57:3, 65-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_864-70:man,og

_____Koment_864-70:sjöman

1245_Bengt Petter#Abraham#—–#1785c#Båstad# 1814+2/9B#Båstad#132# 351

_____Hemvist_800-06:Bås 24:5, 15-15:Bås 24:5

_____Kat,stat_800-99:barn,og_01-14:man,g

_____Koment_813-14:skeppare

1650_Bengt Petter#Åke#—–#1810*19/12#Finsbo# 1874+25/5#Båstad#405# 511 512

_____Hemvist_826-29:Bås 104:2, 31-31:Bås 100:1, 33-37:Bås 104:2, 38-44:Bås 103:1, 44-66:Bås 104:2, 67-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_826-29:barn,og_31-31:tjhj,og_33-33:barn,og_34-36:man,g_37-38:man,ä

_____Koment_

0270_Bengta#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_733-34:Bås 82:1

_____Kat,stat_733-34:kvin,og

_____Koment_734-34:Qwinfolk

0912_Bengta#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_725-27:Bås 54:1, 31-31:Bås 53:1, 48-53:Bås 86:1

_____Kat,stat_725-53:kvin,og

_____Koment_748-53:sköter sin gl far

1059_Bengta#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_788-89:Bås 1:1

_____Kat,stat_788-89:kvin,ä

_____Koment_

0552_Bengta#—–#—–#födår=?#födort=?# 1795c#Båstad#0# 133

_____Hemvist_769-95:Bås 24:5

_____Kat,stat_769-72:kvin,g_73-95: mor,ä

_____Koment_

0191_Bengta#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_725-27:Bås 54:1

_____Kat,stat_725-27:kvin,?

_____Koment_725-27:qwinfolk

1061_Bengta#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_764-65:Bås 24:4

_____Kat,stat_764-65:kvin,ä

_____Koment_

0299_Bengta#—–#Almqvist/M#1829c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 647

_____Hemvist_862-62:Bås 80:1, 63-63:Bås 51:1

_____Kat,stat_862-63:kvin,g

_____Koment_

1472_Bengta#—–#Bengt/M#1784c#födort=?# 1861+27/11B#Båstad#0# 351

_____Hemvist_815-36:Bås 25,26:1, 37-37:Bås 30:1, 38-38:Bås 68:1, 39-39:Bås 70:2, 40-54:Bås 68:2, 55-61:Bås 69:3

_____Kat,stat_814-14:kvin,g_15-61:kvin,ä

_____Koment_

2476_Bengta#—–#Bengtson/F#1825*13/7#Renneslöv# dödår=?#dödort=?#0# 560

_____Hemvist_863-64:Bås 57:3, 65-68:Bås 104:5, 69-69:Bås 68:2, 70-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_863-70:kvin,g

_____Koment_

0707_Bengta#—–#Hans/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 175

_____Hemvist_742-45:Bås 9:1

_____Kat,stat_742-42:kvin,g_44-45:kvin,ä

_____Koment_

2724_Bengta#—–#Karlson/F#1807c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 607

_____Hemvist_862-69:Bås 106:2, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_862-69:kvin,g_70-70:kvin,ä

_____Koment_

1597_Bengta#—–#Lassas/Mo#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#377#par=?

_____Hemvist_734-34:Bås 81:1

_____Kat,stat_734-34:barn,og

_____Koment_

0525_Bengta#—–#Nils/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 124

_____Hemvist_745-86:Bås 51:1

_____Kat,stat_745-61:kvin,g_62-75: mor,g_76-86: mor,?

_____Koment_

0550_Bengta#—–#Rör/M#födår=?#födort=?# 1795+24/5#Båstad#0# 131

_____Hemvist_754-54:Bås 85:1, 55-62:Bås 24:4

_____Kat,stat_754-54:kvin,og_55-58:kvin,g_59-62:kvin,ä

_____Koment_

0957_Bengta#—–#Sven/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 25

_____Hemvist_742-47:Bås 61:1, 48-48:Bås 58:1

_____Kat,stat_742-48:kvin,g

_____Koment_

0478_Bengta#Bengt#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#113#par=?

_____Hemvist_765-67:Bås 86:1

_____Kat,stat_765-67:barn,og

_____Koment_

0074_Bengta#Gudmun#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#16#par=?

_____Hemvist_729-33:Bås 82:1

_____Kat,stat_729-31:sysk,og_30-33:barn,og

_____Koment_

1046_Bengta#Johan#Bäck/M#födår=?#födort=?# 1745c#Båstad#0# 247

_____Hemvist_739-42:Bås 87:1, 44-44:Bås 86:1

_____Kat,stat_739-44:kvin,g

_____Koment_

2633_Bengta#Jöns#—–#1804*17/12#Drängstp. V Ka# 1871+19/5B#Båstad#0# 486

_____Hemvist_838-40:Bås 104:4, 41-41:Bås 15:1, 42-59:Bås 84:1, 59-59:Bås 82:1, 65-65:Bås 83:1, 66-70:Bås 81:1

_____Kat,stat_838-70:kvin,g

_____Koment_

0406_Bengta#Nils#—–#1727c#Båstad# 1781+4/11B#Båstad#64# 187 188 262

_____Hemvist_742-81:Bås 16:1

_____Kat,stat_742-51:sysk,og_53-53:kvin,g_54-55:kvin,ä_56-67:kvin,g_68-68:kvin,ä

_____Koment_

1588_Bengta#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#Båstad#0# 375

_____Hemvist_796-19:Bås 85:1

_____Kat,stat_796-19:kvin,g

_____Koment_

2161_Bengta#Ols#—–#1795c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 503

_____Hemvist_833-49:Bås 104:4, 51-51:Bås 106:4

_____Kat,stat_833-48:kvin,g_49-50:kvin,ä

_____Koment_

2809_Bengta#Ols#—–#födår=?#V Karup# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 106:6

_____Kat,stat_870-70:kvin,og

_____Koment_

2370_Bengta#Ols#Krok/M#1795*21/10#V Karup# 1871+20/11B#Båstad#0# 543

_____Hemvist_850-50:Bås 104:4, 51-69:Bås 106:4, 70-70:Bås 108:5

_____Kat,stat_850-70:kvin,g

_____Koment_

0050_Bengta#Per#—–#1714c#födort=?# dödår=?#dödort=?#12#par=?

_____Hemvist_729-33:Bås 86:1

_____Kat,stat_729-32:barn,og_33-33:sysk,og

_____Koment_