Lista 5 ID Nr

 Personlista Del 5

IDnr

3092_Kjerstin#Lars#—–#födår=?#födort=?# 1828+26/12B#Båstad#0# 364

_____Hemvist_812-13:Bås 71:1, 14-28:Bås 103:2

_____Kat,stat_812-28:kvin,g

_____Koment_

1292_Kjerstina#Sven#—–#1786c#födort=?# dödår=?#dödort=?#323#par=?

_____Hemvist_801-05:Bås 83:1

_____Kat,stat_801-05:barn,og

_____Koment_

1881_Klaes Isaac#—–#Wäström#1835*8/2#födort=?# 1864+5/1B#Eskilstorp#718#

_____Hemvist_847-48:Bås 86:1, 52-55:Bås 58:2, 56-61:Bås 86:1, 62-62:Bås 83:1, 63-64:Bås 82:1

_____Kat,stat_847-48:barn,og_52-64:man,og

_____Koment_852-53:kajutvakt, 54-55:jungman, 56-64:styrman, död i Eskilstorp

2286_Klara#—–#Lundeborg/F#1852c#födort=?# dödår=?#dödort=?#524#par=?

_____Hemvist_855-58:Bås 10,11:1, 59-62:Bås 12:1

_____Kat,stat_855-62:barn,og

_____Koment_

 Personlista Del 5

IDnr

3092_Kjerstin#Lars#—–#födår=?#födort=?# 1828+26/12B#Båstad#0# 364

_____Hemvist_812-13:Bås 71:1, 14-28:Bås 103:2

_____Kat,stat_812-28:kvin,g

_____Koment_

1292_Kjerstina#Sven#—–#1786c#födort=?# dödår=?#dödort=?#323#par=?

_____Hemvist_801-05:Bås 83:1

_____Kat,stat_801-05:barn,og

_____Koment_

1881_Klaes Isaac#—–#Wäström#1835*8/2#födort=?# 1864+5/1B#Eskilstorp#718#

_____Hemvist_847-48:Bås 86:1, 52-55:Bås 58:2, 56-61:Bås 86:1, 62-62:Bås 83:1, 63-64:Bås 82:1

_____Kat,stat_847-48:barn,og_52-64:man,og

_____Koment_852-53:kajutvakt, 54-55:jungman, 56-64:styrman, död i Eskilstorp

2286_Klara#—–#Lundeborg/F#1852c#födort=?# dödår=?#dödort=?#524#par=?

_____Hemvist_855-58:Bås 10,11:1, 59-62:Bås 12:1

_____Kat,stat_855-62:barn,og

_____Koment_

2348_Klara Charlotte#—–#Alström/F#1856*28/3#Båstad#dödår=?#dödort=?#536#par=?

_____Hemvist_862-64:Bås 16:2, 66-70:Bås 100:2

_____Kat,stat_862-70:barn,og

_____Koment_

1252_Klara Georgina#—–#Lindegren/F#1830c#födort=?# dödår=?#dödort=?#392#par=?

_____Hemvist_833-33:Bås 32:1, 34-34:Bås 90:1, 35-36:Bås 70:1, 37-37:Bås 32:1, 38-38:Bås 31:1, 39-46:Bås 62:1

_____Kat,stat_833-38:barn,og_39-46:tjhj,og

_____Koment_

3037_Klas Isak#—–#Wäström#1864*20/10#Båstad# dödår=?#Eskilstorp#681#par=?

_____Hemvist_865-65:Bås 82:1, 66-70:Bås 86:1

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

1609_Klemmet#—–#Klemmetson#1803c#födort=?# 1852+2/5B#Båstad#0# 452

_____Hemvist_827-34:Bås 86:1, 35-40:Bås 87:2, 41-46:Bås 86:1, 47-52:Bås 87:2

_____Kat,stat_827-52:man,g

_____Koment_827-34:styrman, 35-52:skeppare, 47-47:styrman, drunkn. I Åhusbukten

0418_Klemmet#Ols#—–#födår=?#födort=?# 1782c+B#Båstad#0# 92

_____Hemvist_777-83:Bås 18:1

_____Kat,stat_777-83:man,g

_____Koment_

1006_Knut#—–#Bjurbeck#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_779-79:Bås 67:1, 80-81:Bås 98:1

_____Kat,stat_779-81:man,og

_____Koment_779-81:bagare

1107_Knut#—–#Hall#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-58:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-58:man,og

_____Koment_758-58:enrollerad

0844_Knut#Gunnar#Hall#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_750-50:Bås 101:1

_____Kat,stat_750-50:man,og

_____Koment_750-50:enrollerad

0648_Knut#Knut#—–#1744c#födort=?# dödår=?#Båstad#159# 343

_____Hemvist_760-81:Bås 48:1, 82-82:Bås 69:1, 83-86:Bås 98:1, 87-00:Bås 92:1, 01-01:Bås 82:1, 12-12:Bås 96:1

_____Kat,stat_760-65:sysk,og_66-81:man,og_85-13:man,g

_____Koment_

0068_Knut#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 203

_____Hemvist_719-42:Bås 74:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-42:man,?

_____Koment_

0129_Knut#Per#—–#1716c#födort=?# 1744c#Båstad#26# 159

_____Hemvist_730-35:Bås 67:1, 37-43:Bås 49:1

_____Kat,stat_730-32:barn,og_33-35:man,?_37-40:man,?_42-43:man,g

_____Koment_

2609_Konrad#—–#Hauswolff v#1847*6/5#Tostarp# 1909+5/5#Båstad#586#par=?

_____Hemvist_867-67:Bås 73:2, 68-70:Bås 89:1

_____Kat,stat_867-70:man,og

_____Koment_867-68:volontär, 69-69:sergeant, 70-70:postskrivare

2178_Konrad Nikolaus#—–#Hök#1817c#födort=?# dödår=?#dödort=?#367#par=?

_____Hemvist_833-33:Bås 90:1

_____Kat,stat_833-33:barn,og

_____Koment_

0965_Kristen#Jöns#Hök#1747c#Båstad# 1808+19/12B#dödort=?#215# 226

_____Hemvist_764-09:Bås 90:1

_____Kat,stat_764-68:barn,og_69-79:man,og_80-09:man,g

_____Koment_782-08:skeppare

1367_Kristian#—–#Bergström#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_803-08:Bås 86:1, 14-16:Bås 78:2

_____Kat,stat_803-08:man,g

_____Koment_803-08:skeppare

2480_Kristian#—–#Dahl#1846*8/5#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_867-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_867-70:man,og

_____Koment_868-70:skräddare

1636_Kristian#—–#Holst#1804*15/5#Borås# dödår=?#dödort=?#0# 522

_____Hemvist_824-24:Bås qv:1, 26-26:Bås 65:1, 27-39:Bås 50:1, 40-40:Bås 103:1, 41-41:Bås 101:1, 44-44:Bås 99:1, 46-53:Bås 101:1, 55-56:Bås 104:1, 57-70:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_824-26:man,og_27-70:man,g

_____Koment_827-39:bokbindare, 40-53:bokbindare o bagare, 55-70:bokbindare

2000_Kristian#—–#Isberg#1825*25/11#Hillarp# dödår=?#dödort=?#0# 673

_____Hemvist_846-50:Bås 94:1, 52-52:Bås 67:1, 53-53:Bås 68:1, 54-54:Bås 80:1, 55-58:Bås 2:1, 59-70:Bås 80:1

_____Kat,stat_846-50:tjhj,og_52-53:man,og_54-70:man,g

_____Koment_846-52:skomakaregesäll, 53-70:skomakare

0115_Kristian#—–#Lindholm#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 23

_____Hemvist_724-33:Bås 53:1, 36-36:Bås 66:1

_____Kat,stat_724-33:man,?

_____Koment_724-33:strandridare/jaktlöjtnant

0740_Kristian#—–#Malmgren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 248

_____Hemvist_747-48:Bås 53:1, 49-49:Bås 2:1, 50-51:Bås 96:1, 53-56:Bås 85:1

_____Kat,stat_747-56:man,g

_____Koment_747-56:besökare

1929_Kristian#—–#Malmsten#1813*12/3#Malmö# dödår=?#dödort=?#0# 577

_____Hemvist_841-41:Bås 86:1, 42-42:Bås 32:1, 64-64:Bås 104:5, 65-70:Bås 61:2

_____Kat,stat_841-70:man,g

_____Koment_841-42:kustvakt, 64-70:kustsergeant

0643_Kristian#—–#Törning#1775c#Båstad# 1801+7/7#dödort=?#158#par=?

_____Hemvist_790-94:Bås 83:1, 97-99:Bås 78:1

_____Kat,stat_790-92:barn,og_93-94:man,og_97-99:man,og

_____Koment_793-99:sjökarl, 01-01:matros

0228_Kristian#—–#Worstius#1693c#Halmstad# 1775+#Båstad#758# 99

_____Hemvist_733-35:Bås 34:1, 36-42:Bås 33:1, 45-75:Bås 35:1

_____Kat,stat_733-45:man,og_47-74:man,g_75-75:man,ä

_____Koment_733-65:fänrik

1291_Kristian#Knut#Knutson#1785c#födort=?# 1843+10/7B#Båstad#343# 466

_____Hemvist_801-01:Bås 82:1, 06-14:Bås 96:1, 16-16:Bås 61:1, 17-17:Bås 96:1, 18-43:Bås 98:1

_____Kat,stat_801-04:barn,og_06-15:man,og_16-43:man,g

_____Koment_816-27:skeppare, 28-28:styrman

0807_Kristian#Mats#—–#1771c#födort=?# 1858+14/1B#Båstad#0# 303

_____Hemvist_798-18:Bås 57:1, 27-58:Bås 57:1

_____Kat,stat_798-44:man,g_45-58:man,ä

_____Koment_798-31:skeppare, 40-47:sjökapten

2489_Kristian#Peter#Svenson#1864*16/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#563#par=?

_____Hemvist_865-66:Bås 23,24:2, 67-67:Bås 56:2, 68-68:Bås 106:2, 69-69:Bås 48,49:3, 70-70:Bås 106:2

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2167_Kristian#Sven#—–#1834*11/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#0# 631

_____Hemvist_859-61:Bås 106:4, 63-63:Bås 42:1, 65-65:Bås 84:1, 66-68:Bås 106:4, 69-69:Bås 42:1, 70-70:Bås 84:1

_____Kat,stat_859-70:man,g

_____Koment_863-70:arbetare

3038_Kristian Felix#—–#Wäström#1869*14/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#681#par=?

_____Hemvist_865-65:Bås 82:1, 66-70:Bås 86:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

1405_Kristina#—–#—–#1739c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 305

_____Hemvist_792-08:Bås 1:1, 09-10:Bås 2:1, 11-29:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_792-21:kvin,g_22-29:kvin,ä

_____Koment_

1762_Kristina#—–#—–#1754c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#

_____Hemvist_825-26:Bås 96:1, 35-35:Bås 65:1, 36-36:Bås 104:4, 40-41:Bås 104:4

_____Kat,stat_825-26:man,g_35-43:barn,og

_____Koment_

0551_Kristina#—–#Abraham/M#1756c#födort=?# 1798+24/8#Båstad#133# 132

_____Hemvist_771-98:Bås 24:5

_____Kat,stat_771-79:barn,og_80-98:kvin,g

_____Koment_

2024_Kristina#—–#Berggren/F#1809c#födort=?# dödår=?#dödort=?#462# 556

_____Hemvist_828-28:Bås 37:3, 35-35:Bås 37:1, 36-38:Bås 87:1, 39-43:Bås 98:1, 45-47:Bås 66:1, 49-52:Bås 40,41:1, 53-53:Bås 66:1, 54-54:Bås 1,2:1, 55-55:Bås 103:1, 56-58:Bås 84:1, 59-67:Bås 40,41:1, 68-68:Bås 51:1, 69-69:Bås 54:1

_____Kat,stat_835-52:kvin,g_53-69:kvin,ä

_____Koment_

2913_Kristina#—–#Bergström/F#1815c#födort=?# 1869+20/6B#Båstad#0# 652 733

_____Hemvist_846-69:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_840-44:kvin,g_45-45:kvin,ä_46-69:kvin,g

_____Koment_

1230_Kristina#—–#Ekberg#1769c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 325

_____Hemvist_804-14:Bås 105:1, 15-27:Bås 101:1, 28-31:Bås 100:2, 32-32:Bås 101:2

_____Kat,stat_804-07:kvin,g_08-32:kvin,ä

_____Koment_

3168_Kristina#—–#Fast/F#1816c#födort=?# dödår=?#dödort=?#745#par=?

_____Hemvist_833-34:Bås 62:1

_____Kat,stat_833-34:barn,og

_____Koment_

2447_Kristina#—–#Grimberg/F#1831#födort=?# dödår=?#dödort=?#556#par=?

_____Hemvist_847-47:Bås 66:1, 48-52:Bås 97:2

_____Kat,stat_847-47:barn,og_48-52:tjhj,og

_____Koment_

1702_Kristina#—–#Hellstet/M#1779c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 399

_____Hemvist_817-17:Bås 85:2, 20-25:Bås 104:1, 28-28:Bås 56:1, 35-35:Bås 66:1, 37-37:Bås 104:1, 38-43:Bås 98:1, 45-46:Bås 85:2, 47-54:Bås 78:1, 55-62:Bås 82:1, 63-63:Bås 80:1

_____Kat,stat_817-17:tjhj,og_20-63:kvin,ä

_____Koment_

1958_Kristina#—–#Holst/M#1765c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_824-25:Bås 104:3, 28-28:Bås 56:1

_____Kat,stat_824-28:kvin,ä

_____Koment_

2268_Kristina#—–#Höjman/F#1842c#födort=?# dödår=?#dödort=?#521#par=?

_____Hemvist_848-61:Bås 1,2:2, 68-70:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_848-70:barn,og

_____Koment_

1332_Kristina#—–#Hök/F#1787c#födort=?# dödår=?#dödort=?#328#par=?

_____Hemvist_802-03:Bås 98:1

_____Kat,stat_802-03:sysk,og

_____Koment_

2420_Kristina#—–#Kruse/F#1793*7/5#?# 1873+14/8#Båstad#700# 550

_____Hemvist_809-15:Bås 3:1, 17-17:Bås 3:1, 55-70:Bås 34:1

_____Kat,stat_809-17:barn,og_55-60:kvin,g_61-70:kvin,ä

_____Koment_

1215_Kristina#—–#Kullberg/F#1785c#födort=?# 1861+7/8B#Båstad#0# 727

_____Hemvist_826-61:Bås 65:2

_____Kat,stat_826-61:kvin,g

_____Koment_

2676_Kristina#—–#Larson/M#1792c#födort=?# 1868+14/10B#Båstad#0# 597

_____Hemvist_868-68:Bås 104:5

_____Kat,stat_868-68:kvin,ä

_____Koment_

0838_Kristina#—–#Lindberg/F#1778c#födort=?# 1814+10/1#Båstad#195# 309

_____Hemvist_784-89:Bås 66:1, 93-93:Bås 68:1, 94-97:Bås 69:1, 98-99:Bås 67:1, 00-28:Bås 69:2

_____Kat,stat_784-89:barn,og_93-01:sysk,og_02-26:kvin,g_27-28:kvin,ä

_____Koment_

1829_Kristina#—–#Lindström#1786c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_834-39:Bås 85:1, 40-40:Bås 68:1, 42-44:Bås 67:1, 45-45:Bås 90:1, 46-46:Bås 91:1, 47-47:Bås 92:1, 48-48:Bås 91:1, 49-54:Bås 77:1, 55-56:Bås 92:1, 57-57:Bås 68:1, 59-59:Bås 1,2:1, 60-60:Bås 76:1

_____Kat,stat_834-60:kvin,ä

_____Koment_

1943_Kristina#—–#Ljungstet#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_818-18:Bås 104:3

_____Kat,stat_818-18:kvin,og

_____Koment_

1325_Kristina#—–#Ludvigson/F#1797c#Båstad# 1818+23/8#Båstad#304# 340

_____Hemvist_812-20:Bås 30:1

_____Kat,stat_812-16:barn,og_17-20:kvin,g

_____Koment_

1680_Kristina#—–#Ludvigson/F#1818c#födort=?# dödår=?#dödort=?#394#par=?

_____Hemvist_834-46:Bås 47:1

_____Kat,stat_834-46:barn,og

_____Koment_

0533_Kristina#—–#Lundberg/F#1841#födort=?# dödår=?#dödort=?#736#par=?

_____Hemvist_851-55:Bås qw:1

_____Kat,stat_851-55:barn,og

_____Koment_

2451_Kristina#—–#Lundberg/M#1822*28/10#Ö Karup# dödår=?#dödort=?#0# 557

_____Hemvist_847-48:Bås 92:1, 49-51:Bås 70:1, 53-53:Bås 68:1, 54-62:Bås 70:1, 63-63:Bås 101:2, 65-65:Bås 40,41:1, 66-67:Bås fahu:1, 68-69:Bås 106:5

_____Kat,stat_847-70:kvin,g

_____Koment_

2428_Kristina#—–#Magnus/M#1823*9/2#?# dödår=?#dödort=?#0# 552

_____Hemvist_864-66:Bås 54:1, 67-67:Bås 84:1, 68-68:Bås 36:1, 69-70:Bås 80:1

_____Kat,stat_864-70:man,g

_____Koment_

2486_Kristina#—–#Nilsson/F#1828*20/5#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 563

_____Hemvist_861-66:Bås 23,24:2, 67-67:Bås 56:2, 68-68:Bås 106:2, 69-69:Bås 48,49:3, 70-70:Bås 106:2

_____Kat,stat_861-70:kvin,g

_____Koment_

1480_Kristina#—–#Nordberg/M#1770c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 354

_____Hemvist_816-16:Bås 32:1, 17-17:Bås 16:2, 18-20:Bås 21:1, 21-25:Bås 101:2, 26-34:Bås 86:1, 35-43:Bås 87:1, 46-46:Bås 86:1, 47-53:Bås 87:1

_____Kat,stat_816-26:kvin,?_27-53:kvin,ä

_____Koment_816-22:barnmorska

1219_Kristina#—–#Olander/F#1793c#Båstad# dödår=?#dödort=?#218#par=?

_____Hemvist_808-12:Bås 4:1

_____Kat,stat_808-12:barn,og

_____Koment_808-12:sinnessvag/kröppling

2740_Kristina#—–#Olson/F#1840*11/5#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 613

_____Hemvist_870-70:Bås 107:2

_____Kat,stat_870-70:kvin,g

_____Koment_

0323_Kristina#—–#Pommer/F#1776c#födort=?# 1860+18/5B#Båstad#69# 283

_____Hemvist_788-12:Bås 106:1, 14-61:Bås 99:1

_____Kat,stat_788-07:barn,og_08-12:sysk,og_14-30:kvin,g_31-61:kvin,ä

_____Koment_793-11:blind

1147_Kristina#—–#Qwist#födår=?#födort=?# 1777+1/6B#Båstad#0# 151 296

_____Hemvist_775-77:Bås 104:1

_____Kat,stat_775-77:kvin,g

_____Koment_

2733_Kristina#—–#Reuter/F#1842*15/4#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 610

_____Hemvist_867-67:Bås 96:1, 68-69:Bås 106:2, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_867-70:kvin,g

_____Koment_

2290_Kristina#—–#Rudström/M#1837c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 525

_____Hemvist_863-64:Bås 12:1, 65-68:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_863-68:kvin,g

_____Koment_

2357_Kristina#—–#Svenson/M#1814*14/10#Voxtorp# dödår=?#dödort=?#0# 538

_____Hemvist_855-55:Bås 55:1, 56-56:Bås 17,18:1:1, 57-57:Bås 16:1, 58-58:Bås 91:1, 59-61:Bås 77:1, 62-63:Bås 102:1, 64-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_855-70:kvin,g

_____Koment_

2308_Kristina#—–#Svenson/M#1826c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 529

_____Hemvist_859-59:Bås 51:1, 60-64:Bås 13:1, 65-66:Bås 12:2

_____Kat,stat_859-66:kvin,g

_____Koment_

1519_Kristina#—–#Wallgren/F#1799*23/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#329# 453

_____Hemvist_817-17:Bås 81:1, 24-25:Bås 81:1, 42-45:Bås 86:1, 46-70:Bås 88:1

_____Kat,stat_817-17:barn,og_24-25:kvin,og_42-70:kvin,g

_____Koment_

2235_Kristina#—–#Wäström/F#1842c#födort=?# dödår=?#dödort=?#484#par=?

_____Hemvist_848-52:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_848-52:barn,og

_____Koment_

2419_Kristina#Anders#—–#1836c#födort=?# dödår=?#dödort=?#550#par=?

_____Hemvist_855-66:Bås 34:1

_____Kat,stat_855-66:barn,og

_____Koment_

1542_Kristina#Anders#Jacobson/M#1798c#födort=?# 1852+12/3B#dödort=?#0# 345

_____Hemvist_823-52:Bås 66:1

_____Kat,stat_823-28:kvin,g_29-52:kvin,ä

_____Koment_

2040_Kristina#Bengt#—–#1824*25/9#Hasslöv# dödår=?#dödort=?#0# 489 490

_____Hemvist_851-54:Bås 63:1, 55-70:Bås 55:1

_____Kat,stat_851-58:kvin,og_59-70:kvin,g

_____Koment_

1991_Kristina#Hans#—–#1814c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_851-51:Bås 42:1, 52-53:Bås 16:1, 54-54:Bås 59:1

_____Kat,stat_851-54:kvin,og

_____Koment_

1562_Kristina#Hans#—–#födår=?#födort=?# 1832+25/2B#Båstad#0# 709

_____Hemvist_825-26:Bås 96:1, 27-27:Bås 35:1, 32-32:Bås 103:2

_____Kat,stat_825-32:kvin,g

_____Koment_

1686_Kristina#Jacob#—–#1815c#födort=?# dödår=?#dödort=?#395#par=?

_____Hemvist_831-31:Bås 104:8, 32-43:Bås 48:1

_____Kat,stat_831-43:barn,og

_____Koment_839-39:mindre vettig

2078_Kristina#Johan#—–#1772c#födort=?# 1856+23/2B#Båstad#0# 421

_____Hemvist_807-56:Bås 78:1

_____Kat,stat_807-56:kvin,g

_____Koment_

1204_Kristina#Johan#—–#1773c#Båstad# dödår=?#dödort=?#225#par=?

_____Hemvist_797-97:Bås 99:1

_____Kat,stat_797-97:barn,og

_____Koment_

1971_Kristina#Johannes#—–#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#468#par=?

_____Hemvist_839-39:Bås 70:1, 47-48:Bås 104:5, 50-50:Bås 85:1, 51-52:Bås 78:1

_____Kat,stat_839-39:barn,og_47-52:kvin,og

_____Koment_

2910_Kristina#Johannes#—–#1850c#Båstad# dödår=?#dödort=?#534#par=?

_____Hemvist_851-61:Bås 15:2, 62-66:Bås 14:2

_____Kat,stat_851-66:barn,og

_____Koment_

2849_Kristina#Johannes#—–#1850c#födort=?# dödår=?#dödort=?#641#par=?

_____Hemvist_852-54:Bås 106:6, 55-55:Bås 58:2, 56-56:Bås 106:5

_____Kat,stat_852-56:barn,og

_____Koment_

2935_Kristina#Johannes#—–#1858*10/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#553#par=?

_____Hemvist_859-64:Bås 57:3, 65-68:Bås 106:5, 69-69:Bås 36:1, 70-70:Bås 37:2

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

2787_Kristina#Jöns#—–#1830c#födort=?# dödår=?#dödort=?#628#par=?

_____Hemvist_845-48:Bås 104:4, 61-68:Bås 106:6

_____Kat,stat_845-68:barn,og

_____Koment_861-68:piga

2917_Kristina#Jöns#—–#1832*18/5#Förslöv# dödår=?#dödort=?#0# 653

_____Hemvist_866-70:Bås 23,24:2

_____Kat,stat_866-70:kvin,g

_____Koment_

2711_Kristina#Jöns#—–#1835*9/9#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 605

_____Hemvist_861-61:Bås 104:1, 62-69:Bås 106:2, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_861-70:kvin,g

_____Koment_

2810_Kristina#Jöns#—–#1836*3/11#Salomonhög# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_870-70:kvin,og

_____Koment_

1018_Kristina#Kristen#—–#1783c#Båstad# 1810c#dödort=?#226# 749

_____Hemvist_798-10:Bås 90:1

_____Kat,stat_798-09:barn,og_10-10:kvin,g

_____Koment_

2802_Kristina#Kristian#—–#1857*5/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#631#par=?

_____Hemvist_859-61:Bås 106:4, 62-62:Bås 106:6, 63-63:Bås 42:1, 64-65:Bås 84:1, 66-68:Bås 106:4, 70-70:Bås 84:1

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

1155_Kristina#Måns#—–#1766c#Båstad# dödår=?#dödort=?#220#par=?

_____Hemvist_776-78:Bås 9:1

_____Kat,stat_776-78:barn,og

_____Koment_

0695_Kristina#Måns#—–#1769c#?# dödår=?#dödort=?#202#par=?

_____Hemvist_784-88:Bås 47:1

_____Kat,stat_784-88:barn,og

_____Koment_

0490_Kristina#Måns#—–#1777c#födort=?# 1819c#dödort=?#116# 326

_____Hemvist_796-96:Bås 42:1, 97-13:Bås 101:1, 14-22:Bås 102:1

_____Kat,stat_796-96:barn,og_97-22:kvin,g

_____Koment_

3051_Kristina#Nils#—–#1833*29/4#Ö Karup# dödår=?#dödort=?#0# 687

_____Hemvist_868-68:Bås 68:2, 69-69:Bås 100:2, 70-70:Bås 103:2

_____Kat,stat_868-70:kvin,g

_____Koment_

2833_Kristina#Nils#—–#1836c#födort=?# dödår=?#dödort=?#638#par=?

_____Hemvist_847-52:Bås 3:2

_____Kat,stat_847-52:barn,og

_____Koment_

2692_Kristina#Nils#—–#1839*7/9#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 600

_____Hemvist_867-69:Bås 106:4, 70-70:Bås 108:3

_____Kat,stat_867-70:kvin,g

_____Koment_

0917_Kristina#Nils#Drejerström/M#1768c#Båstad# dödår=?#dödort=?#206# 286

_____Hemvist_784-96:Bås 8:1, 97-32:Bås 33:1

_____Kat,stat_784-84:barn,og_85-96:sysk,og_97-05:kvin,g_07-24:kvin,hu_25-32:kvin

_____Koment_

1314_Kristina#Olof#—–#1742c#födort=?# 1814+1/9B#Båstad#0# 126

_____Hemvist_765-71:Bås 73:1, 72-13:Bås 7:1

_____Kat,stat_765-13:kvin,g_14-15:kvin,ä

_____Koment_

2903_Kristina#Per#—–#1793*4/1#Hörby sn# dödår=?#dödort=?#0# 649 747

_____Hemvist_833-33:Bås 65:2, 35-43:Bås 73:2, 44-65:Bås 3:1, 66-67:Bås 10:1, 68-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 2:1

_____Kat,stat_833-70:kvin,g

_____Koment_

2126_Kristina#Per#—–#1818*16/3#Engalag# dödår=?#dödort=?#0# 677

_____Hemvist_854-55:Bås 64,65:1, 56-64:Bås 96:1, 65-67:Bås 68:1, 68-68:Bås 100:1, 69-69:Bås 17:1, 70-70:Bås 85:1

_____Kat,stat_854-54:tjhj,og_56-70:kvin,og

_____Koment_

2361_Kristina#Per#—–#1837c#födort=?# dödår=?#dödort=?#539#par=?

_____Hemvist_847-65:Bås 37:2, 66-67:Bås 36:1, 69-69:Bås 36:1, 70-70:Bås 37:2

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_854-64:svagsint

2778_Kristina#Per#—–#1844*7/6#Lya# dödår=?#dödort=?#0# 623

_____Hemvist_867-67:Bås 106:5, 68-70:Bås 104:4

_____Kat,stat_867-70:kvin,g

_____Koment_

3229_Kristina#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#234#par=?

_____Hemvist_783-83:Bås 89:1

_____Kat,stat_783-83:barn,og

_____Koment_

2710_Kristina#Per#Pålson/F#1851*31/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#604#par=?

_____Hemvist_852-52:Bås 106:1, 53-55:Bås 40,41:1, 58-59:Bås 13:1, 62-62:Bås 23,24:1, 63-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:5

_____Kat,stat_852-70:barn,og

_____Koment_

2598_Kristina#Per#Pålson/M#1822*3/8#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 584

_____Hemvist_849-49:Bås 103:1, 50-54:Bås 85:1, 55-60:Bås 70:1, 61-61:Bås 40,41:1, 62-63:Bås 68:2, 64-64:Bås 54:1, 65-66:Bås 76:1, 67-70:Bås 89:1

_____Kat,stat_849-63:kvin,g_64-70:kvin,ä

_____Koment_

2522_Kristina#Petter#—–#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_853-53:Bås 55:1

_____Kat,stat_853-53:barn,og

_____Koment_

2855_Kristina#Petter#—–#1846*29/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#431#par=?

_____Hemvist_848-70:Bås 58:2

_____Kat,stat_848-70:barn,og

_____Koment_

1819_Kristina#Petter#—–#1846c#Båstad# dödår=?#dödort=?#431#par=?

_____Hemvist_847-48:Bås 58:1

_____Kat,stat_847-48:barn,og

_____Koment_

2108_Kristina#Pål#Hanson/M#1804*10/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#344# 439

_____Hemvist_820-25:Bås 33:3, 26-27:Bås 104:2, 28-29:Bås 104:2, 31-70:Bås 85:1

_____Kat,stat_820-27:barn,og_28-49:kvin,g_50-70:kvin,ä

_____Koment_853-57:matrosänka

1533_Kristina#Sjunne#—–#1822c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_861-64:Bås 67:4, 65-65:Bås 19:1, 66-68:Bås 42:1

_____Kat,stat_861-62:tjhj,og_63-68:kvin,og

_____Koment_

2385_Kristina#Sven#—–#1815*24/12#Heljarp# dödår=?#dödort=?#0# 685

_____Hemvist_868-70:Bås 96:1

_____Kat,stat_868-70:kvin,g

_____Koment_

3018_Kristina#Sven#—–#1838*15/10#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 675

_____Hemvist_861-62:Bås 98:1, 65-66:Bås 78:1, 67-67:Bås 100:2, 68-70:Bås 85:1

_____Kat,stat_861-64:tjhj,og_65-70:kvin,g

_____Koment_

0370_Kristina#Swen#Hanson/M#1772c#Båstad# dödår=?#dödort=?#81# 342

_____Hemvist_792-25:Bås 102:1, 26-28:Bås 76:1, 29-30:Bås 79:1, 31-31:Bås 76:1, 32-44:Bås 83:1

_____Kat,stat_792-95:barn,og_96-19:kvin,g_20-44:kvin,ä

_____Koment_

2159_Kristina#Troed#Olsson/M#1814*4/9#Ysby# dödår=?#dödort=?#408# 447

_____Hemvist_843-50:Bås 104:3, 51-69:Bås 106:3, 70-70:Bås 108:3

_____Kat,stat_843-54:kvin,g_55-70:kvin,ä

_____Koment_

1208_Kristina Benedikta#Nils#—–#1795c#Båstad# dödår=?#dödort=?#272#par=?

_____Hemvist_798-98:Bås 66:1

_____Kat,stat_798-98:barn,og

_____Koment_

2334_Kristina Bernhardina#—–#Hallonsten/F#1839c#Båstad# dödår=?#dödort=?#477#par=?

_____Hemvist_847-65:Bås 35:1

_____Kat,stat_847-65:barn,og

_____Koment_

2102_Kristina Cecilia#—–#Holmberg/F#födår=?#födort=?# 1825+24/8B#Båstad#0# 327

_____Hemvist_806-06:Bås 42:1, 07-14:Bås 46:1, 15-15:Bås 32:1, 16-17:Bås 58:2, 18-18:Bås 91:1, 21-21:Bås 72:1, 22-22:Bås 25,26:1

_____Kat,stat_805-25:kvin,g

_____Koment_

0151_Kristina Eliana#—–#Agardh/F#1782c#födort=?# dödår=?#dödort=?#19# 705

_____Hemvist_798-10:Bås 100:1, 25-27:Bås 32:1

_____Kat,stat_798-10:barn,og_20-27:barn,?_33-33:kvin,ä

_____Koment_

0602_Kristina Elisabet#—–#Graff/F#1762c#födort=?# 1789+17/6B#dödort=?#149# 253

_____Hemvist_777-80:Bås 25:1, 81-89:Bås 62:1

_____Kat,stat_777-80:barn,og_81-99:kvin,g

_____Koment_

1457_Kristina Fredika#—–#Engelow/F#1801c#Båstad# dödår=?#dödort=?#230#par=?

_____Hemvist_818-33:Bås 37:1, 34-34:Bås 32:1, 35-35:Bås 31:1, 36-37:Bås 30:1

_____Kat,stat_818-33:barn,og_34-34:sysk,og_35-37:kvin,og

_____Koment_

1406_Kristina Helena#—–#Lindberg/F#1803*4/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#324#par=?

_____Hemvist_820-70:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_820-41:barn,og_42-70:kvin,og

_____Koment_

1985_Kristina Helena#Nils#—–#1819c#födort=?# dödår=?#dödort=?#410#par=?

_____Hemvist_828-34:Bås 37:3, 35-35:Bås 65:1, 36-36:Bås 104:4, 37-37:Bås 42:1, 40-45:Bås 104:4, 46-56:Bås 16:1

_____Kat,stat_828-56:barn,og

_____Koment_

2665_Kristina Jacobina#—–#Hansson/F#1817*27/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#719# 596

_____Hemvist_825-33:Bås 87:1, 40-40:Bås 87:1, 41-41:Bås 72:1, 42-52:Bås 103:1, 53-68:Bås 104:2, 69-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_825-33:barn,og_40-70:kvin,g

_____Koment_

2943_Kristina Lovisa#—–#—–#1848*27/9#Ö Karup# dödår=?#dödort=?#658#par=?

_____Hemvist_860-61:Bås 32:2, 62-62:Bås 93:2, 63-65:Bås 37:3, 66-70:Bås 36:1

_____Kat,stat_860-70:barn,og

_____Koment_

2193_Kristina Lovisa#—–#Hultberg/F#1830*6/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#509#par=?

_____Hemvist_846-59:Bås 19:1

_____Kat,stat_846-59:barn,og

_____Koment_

2007_Kristina Lovisa#—–#Karström/M#1818*23/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#0# 476

_____Hemvist_847-70:Bås 51:1

_____Kat,stat_847-56:kvin,g_57-70:kvin,ä

_____Koment_

3059_Kristina Lovisa#—–#Romare/F#1821c#Båstad# dödår=?#dödort=?#341#par=?

_____Hemvist_837-43:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_837-43:barn,og

_____Koment_

1489_Kristina Lovisa#—–#Weijgren/F#1802c#födort=?# dödår=?#dödort=?#309#par=?

_____Hemvist_817-23:Bås 69:2

_____Kat,stat_817-23:barn,og

_____Koment_

1503_Kristina Magdalena#—–#Lindgren/F#1769c#födort=?# 1849+19/1B#dödort=?#0# 162 711

_____Hemvist_809-25:Bås 83:1, 26-33:Bås 84:1, 34-35:Bås 84:1, 36-41:Bås 84:1, 42-45:Bås 68:1, 46-49:Bås 70:1

_____Kat,stat_809-16:kvin,g_17-49:kvin,ä

_____Koment_

2238_Kristina Maria#—–#Wennerberg/F#1852c#Båstad# dödår=?#dödort=?#482#par=?

_____Hemvist_853-58:Bås 21,27:1, 59-66:Bås 27:1

_____Kat,stat_853-66:barn,og

_____Koment_

2592_Kristina Paulina#—–#Wallengren/F#1834c#födort=?# dödår=?#dödort=?#580#par=?

_____Hemvist_844-45:Bås 90:1, 46-46:Bås 92:1, 47-48:Bås 84:1, 49-51:Bås 92:1, 65-65:Bås 68:2, 66-66:Bås 70:2

_____Kat,stat_844-59:barn,og_65-66:kvin,og

_____Koment_

2049_Kristina Petronella#—–#Hanson#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_853-53:Bås fahu:1, 54-55:Bås 49:1, 60-61:Bås 82:1, 62-62:Bås 85:3, 63-63:Bås 52:1

_____Kat,stat_853-63:kvin,og

_____Koment_

2206_Kristina Sofia#—–#Nordström/F#1848*18/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#513#par=?

_____Hemvist_849-59:Bås 99:1

_____Kat,stat_849-59:barn,og

_____Koment_

3131_Kristina Sofia#Karl#—–#1831c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 729

_____Hemvist_860-68:Bås 106:6

_____Kat,stat_860-68:kvin,g

_____Koment_

1558_KristinaElisabet#—–#Hök/F#1786c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 370

_____Hemvist_813-14:Bås 85:1, 15-15:Bås 7:1, 16-17:Bås 25,26:1, 18-24:Bås 96:1, 25-25:Bås 91:1, 26-28:Bås 97:1

_____Kat,stat_813-25:kvin,g_26-29:kvin,ä

_____Koment_

1212_KristinaMaria#—–#Klemmetson/F#1773c#födort=?# 1846+16/2B#Båstad#305# 306

_____Hemvist_792-92:Bås 1:1, 93-98:Bås 103:1, 99-10:Bås 2:1, 09-10:Bås 86:1, 11-46:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_792-92:barn,og_93-25:kvin,g_26-39:kvin,g_40-46:kvin,ä

_____Koment_

2150_Kristoffer#—–#Bergström#1781c#födort=?# 1865+6/4B#Båstad#0#par=?

_____Hemvist_857-59:Bås 23,24:1, 61-65:Bås 58:2

_____Kat,stat_857-65:man,og

_____Koment_857-59:sjökapten

0919_Kristoffer#—–#Gravare/F#1758c#Båstad# dödår=?#dödort=?#196#par=?

_____Hemvist_773-95:Bås 55:1

_____Kat,stat_773-82:barn,og_83-95:man,og

_____Koment_

0582_Kristoffer#—–#Kruse#födår=?#födort=?# 1773c#Båstad#0# 266

_____Hemvist_769-69:Bås 72:1, 70-73:Bås 95:1

_____Kat,stat_769-73:man,g

_____Koment_

1749_Kristoffer#Jöns#—–#1810c#födort=?# dödår=?#dödort=?#407#par=?

_____Hemvist_826-41:Bås 104:2

_____Kat,stat_826-41:barn,og

_____Koment_

0848_Kristoffer#Per#Hård#1753c#Båstad# 1798+7/5B#dödort=?#292# 253

_____Hemvist_766-97:Bås 62:1

_____Kat,stat_766-67:barn,u_70-79:barn,og_80-80:man,og_81-90:man,g_91-97:man,ä

_____Koment_781-97:skeppare

0340_Kristoffer#Rasmus#Kruse#1762c#födort=?# dödår=?#dödort=?#73#par=?

_____Hemvist_777-77:Bås 2:1

_____Kat,stat_777-77:barn,og

_____Koment_

2148_L. P.#—–#Lagerstedt#1827c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_855-60:Bås 104:2, 61-61:Bås 99:1

_____Kat,stat_855-61:man,g

_____Koment_855-56:målare, 57-61:målarmästare

1916_L. P.#Anders#—–#1817c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_847-48:Bås 54:1

_____Kat,stat_847-48:barn,og

_____Koment_847-48:tullvaktmästare

1364_Lars#—–#—–#1733c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_802-03:Bås 8:1

_____Kat,stat_802-03:tjhj,og

_____Koment_

3197_Lars#—–#Appelgren#1851c#födort=?# dödår=?#dödort=?#748#par=?

_____Hemvist_860-62:Bås 28,29:1, 63-64:Bås 79:1, 67-67:Bås 78:2

_____Kat,stat_860-67:barn,og

_____Koment_

0997_Lars#—–#Falk#1757c#födort=?# 1804+28/9B#Båstad#0# 222 708

_____Hemvist_798-04:Bås 95:1

_____Kat,stat_798-98:man,ä_99-04:man,g

_____Koment_798-04:skeppare

0218_Lars#—–#Halling#födår=?#födort=?# 1748c#Båstad#0# 48

_____Hemvist_719-29:Bås 5:1, 36-39:Bås 34:1, 40-44:Bås 2:1, 45-48:Bås 93:1

_____Kat,stat_719-40:man,?_42-48:man,g

_____Koment_729-29:flyttat till Halland

0295_Lars#—–#Hydelius#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#21#par=?

_____Hemvist_735-37:Bås KL:1

_____Kat,stat_735-37:barn,og

_____Koment_

0162_Lars#—–#Håår#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 34

_____Hemvist_731-36:Bås 17:1

_____Kat,stat_731-36:man,?

_____Koment_

1485_Lars#—–#Isberg#födår=?#födort=?# 1830c#dödort=?#0# 401

_____Hemvist_817-20:Bås 61:1

_____Kat,stat_817-20:man,og

_____Koment_817-20:skolemästare

0329_Lars#—–#Kruse#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 72

_____Hemvist_755-58:Bås 95:1, 59-59:Bås 12:1, 61-73:Bås 2:1

_____Kat,stat_755-55:man,og_56-72:man,g_73-73:man,ä

_____Koment_755-58:skeppare

1115_Lars#—–#Lindberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_780-80:Bås 99:1

_____Kat,stat_780-80:man,g

_____Koment_

1679_Lars#—–#Ludvigson#1815c#födort=?# dödår=?#dödort=?#394#par=?

_____Hemvist_831-35:Bås 47:1

_____Kat,stat_831-35:barn,og

_____Koment_

0733_Lars#—–#Lund#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås 101:1, 56-59:Bås 101:1

_____Kat,stat_742-42:man,g_56-59:man,g

_____Koment_757-59:pottemakare/krukmakare

0926_Lars#—–#Lundal#födår=?#födort=?# 1784+juniB#Båstad#246# 260

_____Hemvist_753-84:Bås 65:1

_____Kat,stat_753-53:man,og_54-84:man,g

_____Koment_753-84:bödkare/tunnbindare, 84-84:krögare

0804_Lars#—–#Pamp#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_779-79:Bås 32:1

_____Kat,stat_779-79:man,g

_____Koment_749-49:trädgårdsmästare

2307_Lars#—–#Svenson#1828c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 529

_____Hemvist_859-59:Bås 51:1, 60-64:Bås 13:1, 65-66:Bås 12:2

_____Kat,stat_859-66:man,g

_____Koment_859-66:arbetskarl

0969_Lars#Anders#—–#1744c#födort=?# 1807+1/11B#Båstad#216# 217 297

_____Hemvist_760-68:Bås 97:1, 69-80:Bås 98:1, 81-07:Bås 97:2

_____Kat,stat_760-62:barn,og_63-66:tjhj,og_67-70:man,og_71-78:man,g_79-83:man,ä_

_____Koment_784-86:krögare, 07-07:styrman

0354_Lars#Assar#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 78

_____Hemvist_770-70:Bås 11:1, 71-03:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_770-70:man,og_71-03:man,g

_____Koment_

0144_Lars#Dummy#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 30

_____Hemvist_111-11:Bås dum:1

_____Kat,stat_111-11:man,g

_____Koment_

3193_Lars#Erik#—–#1849c#födort=?# dödår=?#dödort=?#562#par=?

_____Hemvist_854-54:Bås fahu:1

_____Kat,stat_854-54:barn,og

_____Koment_

0075_Lars#Gudmund#Lindgren#1690cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 254

_____Hemvist_719-29:Bås 92:1, 30-32:Bås 68:1, 66-67:Bås 63:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-32:barn,?_66-67: far,ä

_____Koment_708-24:i rulla, 19-29:enrollerad

0861_Lars#Hans#Björkengren#födår=?#födort=?# 1758c#Båstad#28# 198

_____Hemvist_747-58:Bås 73:1

_____Kat,stat_747-54:man,og_55-58:man,g

_____Koment_

0003_Lars#Jöns#Aspegren#1688cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 62

_____Hemvist_724-29:Bås 15:1, 30-34:Bås 5:1

_____Kat,stat_724-29:man,?_30-34:barn,?

_____Koment_707-24:rulla: avsk 1724, 07-24:rulla: avsk 1724, 30-32:gl o swag avsk båtsman

2401_Lars#Karl#—–#1856*8/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#548#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 30:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

0823_Lars#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#193#par=?

_____Hemvist_747-51:Bås 3,4:1, 53-54:Bås 3,4:1

_____Kat,stat_747-51:barn,og_53-54:man,og

_____Koment_753-54:skeppare

1114_Lars#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_762-62:Bås 83:1

_____Kat,stat_762-62:man,g

_____Koment_762-62:ryttare

0996_Lars#Nils#Holm#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_763-65:Bås 92:1, 66-66:Bås 91:1, 67-69:Bås 90:1, 70-70:Bås 92:1, 71-71:Bås 96:1

_____Kat,stat_763-71:man,g

_____Koment_763-63:ryttare

0222_Lars#Nils#Kruse#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#47#par=?

_____Hemvist_739-45:Bås 3:1

_____Kat,stat_739-45:barn,og

_____Koment_

2073_Lars#Ols#Ekdal#1827c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_854-54:Bås 70:1, 55-55:Bås 68:1, 56-59:Bås 80:1

_____Kat,stat_854-59:man,g

_____Koment_854-59:skräddaregesäll

0549_Lars#Per#Rör#födår=?#födort=?# 1758c#Båstad#40# 131

_____Hemvist_750-53:Bås 101:1, 54-54:Bås 85:1, 55-58:Bås 24:4, 59-59:Bås 101:1

_____Kat,stat_750-54:man,og_55-59:man,g

_____Koment_750-59:enrollerad

0190_Lars#Pål#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_724-25:Bås 12:1

_____Kat,stat_724-25:man,?

_____Koment_

0765_Lars#Rikard#—–#1779c#Båstad# dödår=?#dödort=?#183#par=?

_____Hemvist_794-94:Bås 54:1

_____Kat,stat_794-94:barn,og

_____Koment_

2067_Lars#Sven#—–#1816*24/11#Kvidinge# dödår=?#dödort=?#0# 664

_____Hemvist_853-53:Bås 68:1, 54-70:Bås 66:1

_____Kat,stat_853-70:man,g

_____Koment_853-70:snickare

3137_Lars Magnus#—–#Hultman#1833c#födort=?# dödår=?#dödort=?#730#par=?

_____Hemvist_867-67:Bås 104:5, 68-69:Bås 64,65:1, 70-70:Bås 64:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_871-71:sinnessvag

2407_Lars Magnus#—–#Tiljander#1848*29/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#519#par=?

_____Hemvist_850-67:Bås 64,65:1, 68-70:Bås 32:2

_____Kat,stat_850-67:barn,og_68-70:man,og

_____Koment_

2542_Lars Peter#Nils#—–#1837*11/1#Eriks.tp V Ka# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_861-61:Bås 98:1, 66-70:Bås 98:1

_____Kat,stat_861-70:barn,og

_____Koment_866-70:sjöman

1469_Lars Petter#—–#Holmberg#födår=?#födort=?# 1824+6/9B#Båstad#734# 361

_____Hemvist_817-24:Bås 31:1

_____Kat,stat_817-24:man,g

_____Koment_817-23:sjökarl, 24-24:styrman

1593_Lars Petter#—–#Kruse#1808c#födort=?# 1854+15/3B#Båstad#322# 474

_____Hemvist_825-35:Bås 91:1, 36-36:Bås 104:1, 37-44:Bås 90:1, 45-46:Bås 48:1, 47-54:Bås 48,49:1

_____Kat,stat_825-35:barn,og_36-54:man,g

_____Koment_834-47:sjöman, 48-54:fiskare

1177_Lars Petter#—–#Nebbe#1806c#födort=?# dödår=?#dödort=?#307#par=?

_____Hemvist_807-10:Bås 71:1, 11-11:Bås 7:1, 12-12:Bås 33:1

_____Kat,stat_806-12:barn,og

_____Koment_

2198_Lars Petter#Bengt#—–#1843*25/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#512#par=?

_____Hemvist_847-63:Bås 104:2, 64-66:Bås 104:5, 67-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:4

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_867-70:sjöman

1210_Lars Petter#Johan#—–#1770c#födort=?# 1829+25/3B#Båstad#225# 360

_____Hemvist_786-01:Bås 99:1, 02-04:Bås 73:2, 05-29:Bås 99:2

_____Kat,stat_786-88:barn,og_89-90:sysk,og_91-97:man,og_98-01:sysk,og_02-29:man,

_____Koment_802-29:skeppare

0635_Lars-Petter#Jöns#Hök#1749c#Båstad# 1788c#Båstad#156# 189

_____Hemvist_764-78:Bås 68:1, 79-88:Bås 24:2

_____Kat,stat_759-68:barn,og_64-78:man,og_79-88:man,g

_____Koment_

2549_Laura#—–#Krogh/F#1822*19/6#Säby i Jutland# dödår=?#dödort=?#0# 578

_____Hemvist_860-60:Bås 86:1, 61-70:Bås 61:2

_____Kat,stat_860-64:kvin,g_65-70:barn,ä

_____Koment_

2926_Laura Bengta#—–#Sandgren/F#1859*3/6#Stockholm# dödår=?#dödort=?#656#par=?

_____Hemvist_862-62:Bås 96:1, 63-63:Bås 32:2, 64-69:Bås 59:1, 70-70:Bås 32:2

_____Kat,stat_862-70:barn,og

_____Koment_

3096_Laurentia Sophia#—–#Johanson/F#1815c#födort=?# dödår=?#dödort=?#360#par=?

_____Hemvist_825-40:Bås 99:2

_____Kat,stat_825-40:barn,og

_____Koment_

1109_Lena#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_771-72:Bås 66:1

_____Kat,stat_771-72:kvin,ä

_____Koment_

1599_Lena#—–#Hallengren#1751c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_820-28:Bås 83:1

_____Kat,stat_820-28:kvin,ä

_____Koment_

0959_Lena#—–#Lundal/F#1770c#Båstad# dödår=?#dödort=?#260# 245

_____Hemvist_785-91:Bås 65:1, 92-92:Bås 91:1, 93-93:Bås 46:1, 94-95:Bås 85:1, 97-97:Bås 94:1, 98-98:Bås 61:1

_____Kat,stat_785-90:barn,og_91-98:kvin,g

_____Koment_

1329_Lena#—–#Sandberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_800-10:Bås 32:2, 13-17:Bås 98:1

_____Kat,stat_800-17:kvin,ä

_____Koment_

1339_Lena#—–#Sven/M#1738c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 323

_____Hemvist_798-18:Bås 83:1

_____Kat,stat_798-01:kvin,g_02-18: mor,ä

_____Koment_

0557_Lena#Swen#Gren/F#1768c#Båstad# dödår=?#dödort=?#135#par=?

_____Hemvist_783-96:Bås 72:1, 98-99:Bås 72:1

_____Kat,stat_783-88:barn,og_89-96:sysk,og_97-97:kvin,g_98-99:kvin,ä

_____Koment_

0566_Lena Maja#—–#Lindholm/F#födår=?#födort=?# 1805+25/10#Båstad#23# 137

_____Hemvist_747-48:Bås 67:2, 49-70:Bås 67:1, 75-83:Bås 67:2, 84-84:Bås 86:1, 85-85:Bås 65:1, 86-90:Bås 91:1, 95-99:Bås 105:1, 04-04:Bås 94:1, 04-05:Bås 94:1

_____Kat,stat_747-48:sysk,og_49-67:kvin,g_68-04: mor,ä

_____Koment_

0843_Lennart#—–#Hack#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_745-48:Bås 101:1

_____Kat,stat_745-48:man,og

_____Koment_745-48:skräddare

2737_Lina#—–#—–#1856*31/1#Grevie# dödår=?#dödort=?#611#par=?

_____Hemvist_869-69:Bås 106:2, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

2775_Lina#Nils#—–#1868*12/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#620#par=?

_____Hemvist_869-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

1073_Lisa#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 249

_____Hemvist_774-74:Bås 94:1

_____Kat,stat_774-74: mor,?

_____Koment_

0438_Lisbet#Bengt#—–#1746c#Båstad# dödår=?#dödort=?#98# 228

_____Hemvist_761-98:Bås 49:1

_____Kat,stat_761-63:barn,og_70-72:sysk,og_77-78:sysk,og_79-81:tjhj,og_82-89:kvi

_____Koment_

0235_Lisken#Jacob#—–#1721c#födort=?# dödår=?#dödort=?#49#par=?

_____Hemvist_736-38:Bås 54:1

_____Kat,stat_736-38:barn,og

_____Koment_

3217_Lorentz#—–#Grusell#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#157#par=?

_____Hemvist_783-92:Bås 83:1

_____Kat,stat_783-92:barn,og

_____Koment_784-89:kröppling

0443_Lorentz#—–#Ström#1741c#födort=?# 1817cB#Båstad#0# 101 759

_____Hemvist_778-17:Bås 35:1

_____Kat,stat_778-78:man,og_79-90:man,g_91-91:man,ä_92-17:man,g

_____Koment_778-99:skeppare

1267_Lorentz#—–#Tiljander#1793c#födort=?# dödår=?#dödort=?#315#par=?

_____Hemvist_808-10:Bås 53:1

_____Kat,stat_808-10:barn,og

_____Koment_

0639_Lorentz#—–#Törning#1763c#födort=?# 1799+17/4#Båstad#158#

_____Hemvist_766-66:Bås 11:1, 67-67:Bås 24:4, 83-94:Bås 83:1, 95-95:Bås 82:1, 96-96:Bås 94:1, 97-99:Bås 78:1

_____Kat,stat_766-67:barn,u_82-82:man,og_83-92:barn,og_93-99:man,og

_____Koment_784-99:kröppling, skomakare

1764_Lorentz#Per#—–#1804c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_840-41:Bås 104:3, 42-43:Bås Påsn:1

_____Kat,stat_840-41:tjhj,og_42-43:man,og

_____Koment_

1144_Lorentz Bernhard#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#273#par=?

_____Hemvist_796-96:Bås 97:1, 97-98:Bås 95:1, 99-00:Bås 24:2, 02-02:Bås 49:1

_____Kat,stat_796-02:barn,og

_____Koment_

1426_Lotta Benedikta#—–#Öman/F#1809c#födort=?# 1861+7/10B#Båstad#498# 542

_____Hemvist_825-39:Bås 97:2, 40-40:Bås 32:1, 41-45:Bås 97:1, 46-61:Bås 98:1

_____Kat,stat_825-39:barn,og_40-61:kvin,g

_____Koment_

2969_Louise#—–#Karlson/F#1818*7/4#Skummeslöv# dödår=?#dödort=?#0#430

_____Hemvist_839-59:Bås 32:1

_____Kat,stat_839-70:kvin,g

_____Koment_

3159_Lovisa#—–#Dalström/F#1825c#födort=?# dödår=?#dödort=?#440#par=?

_____Hemvist_835-36:Bås 56:2, 37-38:Bås 16:2, 40-40:Bås 68:2, 41-41:Bås 56:2

_____Kat,stat_835-41:barn,og

_____Koment_

2271_Lovisa#—–#Höjman/F#1851*16/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#521#par=?

_____Hemvist_852-69:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_852-69:barn,og

_____Koment_

2106_Lovisa#—–#Lindholm/F#1830*13/7#Hasslöv# dödår=?#dödort=?#0# 644

_____Hemvist_856-60:Bås 84:1, 63-70:Bås 68:2

_____Kat,stat_856-70:man,g

_____Koment_

2231_Lovisa#—–#Wäström/F#1842c#födort=?# dödår=?#dödort=?#484#par=?

_____Hemvist_848-52:Bås 40,41:1, 54-54:Bås 58:2, 64-64:Bås 92:1, 65-65:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_848-65:barn,og

_____Koment_

0553_Lovisa#Abraham#—–#1782c#Båstad# 1827+30/6B#Båstad#132# 379

_____Hemvist_797-04:Bås 24:5, 09-14:Bås 24:4, 15-25:Bås 25,26:1

_____Kat,stat_797-00:barn,og_01-04:sysk,og_09-25:kvin,g

_____Koment_

2241_Lovisa#Hindrik#—–#1829c#Båstad# dödår=?#dödort=?#388#par=?

_____Hemvist_831-34:Bås 25,26:1, 35-42:Bås 98:1

_____Kat,stat_831-43:barn,og

_____Koment_

2687_Lovisa#Johannnes#—–#1849*27/8#Båstad/Dala# dödår=?#dödort=?#447#par=?

_____Hemvist_850-50:Bås 104:3, 51-69:Bås 106:3, 70-70:Bås 108:3

_____Kat,stat_850-70:barn,og

_____Koment_

2680_Lovisa#Jöns#—–#1861*27/11#Stövelstp# dödår=?#dödort=?#598#par=?

_____Hemvist_863-69:Bås 104:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_863-70:barn,og

_____Koment_

0377_Lovisa#Ludvig#—–#1736c#Båstad# dödår=?#dödort=?#42#par=?

_____Hemvist_751-60:Bås 13:1

_____Kat,stat_751-57:barn,og_58-60:sysk,og

_____Koment_

1535_Lovisa#Magnus#—–#1808c#födort=?# dödår=?#dödort=?#336#par=?

_____Hemvist_825-33:Bås 13:1

_____Kat,stat_825-33:barn,og

_____Koment_

1876_Lovisa#Per#Södergren/M#1802*13/3#Heljarp V Ka# dödår=?#dödort=?#0# 449

_____Hemvist_835-45:Bås 90:1, 46-70:Bås 92:1

_____Kat,stat_835-38:kvin,g_39-70:kvin,ä

_____Koment_

0763_Lovisa#Rikard#—–#1783c#Båstad# dödår=?#dödort=?#183#par=?

_____Hemvist_797-97:Bås 54:1

_____Kat,stat_797-97:sysk,og

_____Koment_

2365_Lovisa Amalia#Nils#—–#1840*1/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#540#par=?

_____Hemvist_846-63:Bås 102:1

_____Kat,stat_846-63:barn,og

_____Koment_

2691_Lovisa Bengta#Sjunne#—–#1851*25/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#599#par=?

_____Hemvist_852-69:Bås 106:4, 70-70:Bås 108:2

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

2435_Lovisa Gustava#—–#Hederstjena/F#1813*15/12#Grevie# dödår=?#dödort=?#688# 554

_____Hemvist_858-70:Bås 4-7:2

_____Kat,stat_858-70:kvin,g

_____Koment_

2298_Lovisa Kristina#—–#Evald/F#1828*25/12#Grevie# dödår=?#dödort=?#424# 505

_____Hemvist_843-48:Bås 48,49:3, 57-60:Bås 48,49:3, 61-65:Bås 2:1, 66-67:Bås 10:1, 68-69:Bås 12:1, 70-70:Bås 2:1

_____Kat,stat_834-56:barn,og_57-70:kvin,g

_____Koment_

0950_Lovisa Kristina#Anders#—–#1782c#Båstad# dödår=?#dödort=?#213#par=?

_____Hemvist_797-01:Bås 73:1

_____Kat,stat_797-01:barn,og

_____Koment_

2719_Lovisa Kristina#Magnus#—–#1855*23/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#606#par=?

_____Hemvist_859-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

2172_Lovisa Paulina#—–#Kruse/F#1844c#Båstad# dödår=?#dödort=?#474#par=?

_____Hemvist_847-59:Bås 48,49:1

_____Kat,stat_847-59:barn,og

_____Koment_

1165_Lovisa Petronella#—–#Ludvigson/F#1795c#Båstad# dödår=?#dödort=?#284#par=?

_____Hemvist_798-98:Bås 89:1

_____Kat,stat_798-98:barn,og

_____Koment_

1658_Lovisa Petronella#Petter#Graff/M#1802c#födort=?# 1850+17/1B#Båstad#0# 415 416

_____Hemvist_824-30:Bås 17:1, 31-50:Bås 17,18:1

_____Kat,stat_824-34:kvin,g_35-36:kvin,ä_37-44:kvin,g_45-50:kvin,ä

_____Koment_

2899_Lovisa Rebecka#—–#Graff/F#1867*23/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#624#par=?

_____Hemvist_868-70:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

3000_Lovisa Sofia#—–#—–#1848c#Båstad# dödår=?#dödort=?#642#par=?

_____Hemvist_851-55:Bås 57:1, 56-56:Bås 84:1, 57-59:Bås 82:1

_____Kat,stat_851-59:barn,og

_____Koment_

1148_Lucia#Hans#—–#födår=?#födort=?# 1778c#Båstad#0# 220

_____Hemvist_763-77:Bås 9:1

_____Kat,stat_763-77:kvin,g

_____Koment_

1832_Ludvig#—–#Theorin#1845*5/2#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_866-70:Bås påsn:1

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_866-70:handelslärling

0036_Ludvig#Jesper#—–#födår=?#födort=?# 1757+B#dödort=?#0# 42

_____Hemvist_724-42:Bås 13:1, 43-43:Bås 36:1, 44-57:Bås 13:1

_____Kat,stat_724-40:man,?_42-57:man,g

_____Koment_751-57:handelsman

2776_Ludvig#Nils#—–#1870*7/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#620#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

1140_Ludvig#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_789-89:Bås 61:1

_____Kat,stat_789-89:man,g

_____Koment_789-89:enrolleringskarl

2497_Ludvig Alexander#Johannes#Nilson#1849*12/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#566#par=?

_____Hemvist_851-70:Bås 50:1

_____Kat,stat_851-64:barn,og_65-70:man,og

_____Koment_865-70:sjöman

2177_Ludvig Bernhard#—–#Lundgren#1867*25/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#505#par=?

_____Hemvist_868-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 2:1

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

1695_Ludvig Fredrik Vilhelm#—–#Baudack#1706c#födort=?# 1830cc#dödort=?#0# 403

_____Hemvist_830-33:Bås 61:1

_____Kat,stat_830-30:man,g_31-33:man,g

_____Koment_831-33:tunnbindare

2057_Ludvig Wilhelm#—–#Eckerman#1841*10/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#416#par=?

_____Hemvist_849-70:Bås 17,18:1

_____Kat,stat_849-70:sysk,og

_____Koment_860-66:jungman

0521_Lusse#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 123

_____Hemvist_740-40:Bås 82:1, 42-43:Bås 83:1, 44-45:Bås 82:1

_____Kat,stat_742-42:kvin,g_43-45: mor,g

_____Koment_

0833_Lusse#—–#Jöns/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 194

_____Hemvist_753-59:Bås 67:2, 60-72:Bås 67:3, 73-74:Bås 68:1, 75-91:Bås 67:3

_____Kat,stat_753-69:barn,g_70-90: mor,g_91-91:kvin,ä

_____Koment_

1887_Lusse#Jöns#—–#1817*19/9#Grevie# dödår=?#dödort=?#454#par=?

_____Hemvist_833-33:Bås 104:5, 34-69:Bås QW:1, 70-70:Bås 106:2

_____Kat,stat_833-64:barn,og_65-70:sysk,og

_____Koment_842-50:har skrofler, 56-63:har fistel

0464_Lusse#Mårten#—–#1739c#födort=?# dödår=?#dödort=?#108#par=?

_____Hemvist_754-58:Bås 63:1

_____Kat,stat_754-58:barn,og

_____Koment_

0249_Lusse#Per#—–#1719c#födort=?# dödår=?#dödort=?#53#par=?

_____Hemvist_734-42:Bås 66:1

_____Kat,stat_734-36:barn,og_39-42:syba,og

_____Koment_

1381_Lusse#Per#—–#1765#födort=?# dödår=?#dödort=?#737#par=?

_____Hemvist_822-38:Bås 85:4, 39-39:Bås 16:2

_____Kat,stat_822-39:sysk,og

_____Koment_

0496_Magdalena#Karl#Herman dy/M#1728c#födort=?# 1804+22/5#Båstad#35# 117

_____Hemvist_748-53:Bås 43:1, 94-94:Bås 60:1, 95-04:Bås 43:1

_____Kat,stat_748-53:barn,og_55-85:kvin,g_86-89: mor,ä_90-04:kvin,ä

_____Koment_

0023_Magdalena Sophia#—–#Leche#födår=?#födort=?# 1777c#Båstad#0# 7 67

_____Hemvist_724-77:Bås 100:1

_____Kat,stat_724-31:kvin,g_32-33:kvin,ä_34-77:kvin,g

_____Koment_

0767_Magna#Kaspar#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#184#par=?

_____Hemvist_774-75:Bås 36:1

_____Kat,stat_774-75:barn,og

_____Koment_

0489_Magna Brita#Måns#—–#1784c#födort=?# dödår=?#dödort=?#116#par=?

_____Hemvist_799-02:Bås 42:1, 10-13:Bås 101:1, 14-14:Bås 33:2

_____Kat,stat_799-02:sysk,og_10-14:kvin,og

_____Koment_

2175_Magnus#—–#Lundgren#1829*26/10#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 505

_____Hemvist_857-60:Bås 48,49:3, 61-65:Bås 2:1, 66-67:Bås 10:1, 68-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 2:1

_____Kat,stat_857-59:man,g

_____Koment_860-65:arbetskarl, 66-70:timmerman

2909_Magnus#Johannes#—–#1848*25/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#534#par=?

_____Hemvist_849-61:Bås 100:1

_____Kat,stat_849-61:barn,og

_____Koment_

0878_Magnus#Kjell#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#54#par=?

_____Hemvist_748-53:Bås 58:1

_____Kat,stat_748-48:barn,og_49-53:man,og

_____Koment_

2427_Magnus#Mattis#—–#1833*4/12#?# dödår=?#dödort=?#0# 552

_____Hemvist_864-66:Bås 54:1, 67-67:Bås 84:1, 68-68:Bås 36:1, 69-70:Bås 80:1

_____Kat,stat_864-70:man,g

_____Koment_864-70:arbetare

2668_Magnus#Nils#Svenson#1850*4/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#596#par=?

_____Hemvist_851-52:Bås 103:1, 53-68:Bås 104:2, 69-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_851-70:barn,og

_____Koment_

3213_Magnus#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#752#par=?

_____Hemvist_766-67:Bås 12:2

_____Kat,stat_766-67:barn,og

_____Koment_

0650_Magnus#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#265#par=?

_____Hemvist_767-72:Bås 15:2, 73-81:Bås 24:3, 90-91:Bås 34:1

_____Kat,stat_773-91:man,og

_____Koment_781-81:sjökarl

0404_Magnus#Petter#—–#1764c#Båstad# dödår=?#dödort=?#257#par=?

_____Hemvist_780-96:Bås 17:1

_____Kat,stat_780-96:sysk,og

_____Koment_

0391_Magnus#Petter#Walberg#1709cRu#Kalmar län# 1751+16/1(R)#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_747-47:Bås 33:1

_____Kat,stat_747-47:man,og

_____Koment_747-47:enrollerad

2149_Magnus#Sven#—–#1822*7/10#Barkåkra# dödår=?#dödort=?#0# 606

_____Hemvist_853-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_853-70:man,g

_____Koment_853-70:arbetskarl

1565_Magnus Berger#—–#Engelau#1815c#Båstad# 1868+23/4B#Båstad#372#par=?

_____Hemvist_825-29:Bås 95:1, 41-55:Bås 32:1

_____Kat,stat_825-68:barn,og

_____Koment_841-54:mindre vetande

3060_Magnus Bernhard#—–#Romare#1829c#Båstad# dödår=?#dödort=?#341#par=?

_____Hemvist_831-43:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_831-43:barn,og

_____Koment_

1460_Magnus P.#—–#Sjöberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_816-24:Bås 32:1

_____Kat,stat_816-22:man,g

_____Koment_

1043_MagnusFredrik#Petter#—–#födår=?#födort=?# 1823+15/12B#Båstad#0# 336

_____Hemvist_798-22:Bås 13:1

_____Kat,stat_798-00:man,g_01-22:man,g

_____Koment_798-24:skeppare

0176_Maija#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_733-35:Bås 36:1

_____Kat,stat_733-35:tjhj,og

_____Koment_733-33:hushållerska

0866_Maja#—–#Corwin#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 199

_____Hemvist_771-72:Bås 32:1

_____Kat,stat_771-72: mor,?

_____Koment_

0197_Maja#—–#Tiljander/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 41

_____Hemvist_738-43:Bås 1:1

_____Kat,stat_738-43:kvin,ä

_____Koment_

0440_Maja#—–#Worstius/F#1750c#Båstad# 1778+cB#Båstad#99# 100

_____Hemvist_765-78:Bås 35:1

_____Kat,stat_765-74:barn,og_75-78:kvin,g

_____Koment_

0255_Maja#—–#Åke/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 63 174

_____Hemvist_734-60:Bås 55:1

_____Kat,stat_734-42:kvin,g_43-47:kvin,ä_48-57:kvin,g_58-60:kvin,ä

_____Koment_736-42:stadsbåtsmanshustru

0006_Maja#Hans#—–#1720c#födort=?# dödår=?#dödort=?#1#par=?

_____Hemvist_733-33:Bås 10:1

_____Kat,stat_733-33:barn,og

_____Koment_

0472_Maja#Mårten#—–#1750c#Båstad# dödår=?#dödort=?#109#par=?

_____Hemvist_765-70:Bås 12:1, 71-71:Bås 93:1, 72-72:Bås 33:1

_____Kat,stat_765-72:barn,og

_____Koment_

0671_Maja#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#61#par=?

_____Hemvist_749-58:Bås 99:1

_____Kat,stat_749-54:barn,og_55-58:sysk,og

_____Koment_

3104_Maja Cecilia#Jonas#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 716

_____Hemvist_802-18:Bås 78:2

_____Kat,stat_802-18:kvin,g

_____Koment_

0603_MajaStina#—–#Graff/F#1763c#Båstad# 1790+14/4B#Båstad#149# 148

_____Hemvist_778-83:Bås 25:1, 84-90:Bås 67:1

_____Kat,stat_778-83:barn,og_84-90:kvin,g

_____Koment_

1866_Malena#—–#Schröder/M#1753c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 335

_____Hemvist_792-12:Bås 32:2, 16-32:Bås 104:5

_____Kat,stat_792-12:kvin,g_16-32:kvin,ä

_____Koment_

0531_Malena#—–#Skånberg/F#1747<#födort=?# 1778c#dödort=?#50# 198

_____Hemvist_747-48:Bås 95:1, 53-54:Bås 7:1, 55-63:Bås 73:1, 65-71:Bås 7:1, 72-78:Bås 73:1

_____Kat,stat_747-54:sysk,og_55-58:kvin,g_59-78:kvin,ä

_____Koment_

0439_Malena#—–#Worstius#1749c#Båstad# dödår=?#dödort=?#99#par=?

_____Hemvist_764-78:Bås 35:1

_____Kat,stat_764-74:barn,og_75-78:sysk,og

_____Koment_

1063_Malena#Karl#—–#1728c#födort=?# 1804+16/1#Båstad#0# 754

_____Hemvist_791-91:Bås 49:1, 92-93:Bås 24:2, 94-94:Bås 60:1, 95-96:Bås 69:1, 98-04:Bås 52:1

_____Kat,stat_791-04:kvin,ä

_____Koment_

1394_Malin/Magdalena#—–#Tiljander/F#1796c#födort=?# dödår=?#dödort=?#315#par=?

_____Hemvist_812-18:Bås 53:1

_____Kat,stat_812-18:barn,og

_____Koment_

0513_Margareta#—–#Skånberg/F#födår=?#födort=?# 1811+12/11B#Båstad#126# 307 696

_____Hemvist_793-06:Bås 7:1, 07-10:Bås 71:1, 11-11:Bås 7:1, 12-12:Bås 33:1

_____Kat,stat_793-99:sysk,og_02-04:kvin,g_05-05:barn,ä_06-11:kvin,g_12-12:kvin,ä

_____Koment_

1026_Margareta#—–#Sven/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 233

_____Hemvist_744-62:Bås 92:1

_____Kat,stat_744-53:kvin,g_54-62:kvin,ä

_____Koment_

0510_Margareta#Rasmus#—–#1719c#Båstad# 1789c#Båstad#120# 121

_____Hemvist_734-89:Bås 52:1

_____Kat,stat_734-69:kvin,og_71-75:sysk,og_76-80:tjhj,og_81-89:kvin,g

_____Koment_

1977_Margareta Beata#—–#Trägård/M#1795*7/9#Oppmanna# dödår=?#dödort=?#0# 470

_____Hemvist_847-47:Bås 79:1, 49-49:Bås 100:1, 50-51:Bås 83:1, 52-64:Bås 67:3, 65-66:Bås 15:2, 67-70:Bås 31:2

_____Kat,stat_847-70:kvin,ä

_____Koment_847-56:änka efter hovpredikant Trägård i Örkeljunga

1465_Margareta Kristina#—–#Nordenadler#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 74

_____Hemvist_802-11:Bås 7:1

_____Kat,stat_802-10:kvin,g_11-11:barn,ä

_____Koment_

1145_Margaretha#—–#Paulin#födår=?#födort=?# 1756c#dödort=?#0# 274

_____Hemvist_728-56:Bås 32:1

_____Kat,stat_728-55:kvin,g_56-56:kvin,ä

_____Koment_

0425_Margaretha#—–#Per/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 95

_____Hemvist_742-58:Bås 24:1, 66-66:Bås 24:1

_____Kat,stat_742-48:kvin,g_49-58:kvin,ä_66-66:kvin,ä

_____Koment_

1060_Margreta#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 265

_____Hemvist_767-68:Bås 15:2, 69-71:Bås 64:1, 72-72:Bås 1:1, 73-74:Bås 95:1

_____Kat,stat_767-74:kvin,ä

_____Koment_

3196_Margreta#—–#Appelgren/M#1833c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 748

_____Hemvist_860-62:Bås 28,29:1, 63-64:Bås 79:1, 65-67:Bås 78:2

_____Kat,stat_860-67:barn,og

_____Koment_

0171_Margreta#Ola#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#36#par=?

_____Hemvist_725-25:Bås 24:1, 30-31:Bås 24:1

_____Kat,stat_725-31:barn,og

_____Koment_

1079_Maria#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_785-86:Bås 84:1, 87-92:Bås 89:1

_____Kat,stat_785-92:sysk,og

_____Koment_

0623_Maria#—–#Aschenbom#1727c#födort=?# 1811+3/6B#Båstad#0# 353

_____Hemvist_796-11:Bås 104:1

_____Kat,stat_796-11:kvin,ä

_____Koment_796-99:kaptenska

1437_Maria#—–#Drejerström/F#1801c#Båstad# dödår=?#dödort=?#286#par=?

_____Hemvist_816-24:Bås 33:1

_____Kat,stat_816-24:barn,og

_____Koment_

3204_Maria#—–#Drejerström/M#1747c#födort=?# 1803+26/9#Båstad#0# 111

_____Hemvist_774-97:Bås 33:1, 98-03:Bås 33:2

_____Kat,stat_774-03:kvin,g

_____Koment_

2615_Maria#—–#Fischerström/F#1845c#Båstad# dödår=?#dödort=?#587#par=?

_____Hemvist_847-69:Bås 75:1, 70-70:Bås 92:1

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_

2181_Maria#—–#Hök/F#1839*18/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#367# 624

_____Hemvist_847-66:Bås 1,2:1, 67-70:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_847-66:barn,og_67-70:kvin,g

_____Koment_

2958_Maria#—–#Karlson/F#1868*24/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#560#par=?

_____Hemvist_869-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

1595_Maria#—–#Lassas#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 377

_____Hemvist_730-34:Bås 81:1

_____Kat,stat_730-34:kvin,?

_____Koment_

1523_Maria#—–#Staffanson/M#födår=?#födort=?# 1824+1/3B#Båstad#0# 320

_____Hemvist_794-24:Bås 74:1

_____Kat,stat_794-22:kvin,g_23-24:kvin,ä

_____Koment_

0456_Maria#—–#Stridbeck/F#1765c#födort=?# dödår=?#dödort=?#104#par=?

_____Hemvist_780-83:Bås 32:1

_____Kat,stat_780-83:barn,og

_____Koment_

3130_Maria#Bengt#—–#1842c#födort=?# dödår=?#dödort=?#633#par=?

_____Hemvist_852-55:Bås 58:2, 57-63:Bås 57:2

_____Kat,stat_852-63:barn,og

_____Koment_

0937_Maria#Gunnar#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_796-98:Bås 56:2

_____Kat,stat_796-98:sysk,og

_____Koment_

1047_Maria#Johan#Berggren/F#1753c#Båstad# dödår=?#dödort=?#163#par=?

_____Hemvist_769-74:Bås 61:1

_____Kat,stat_769-74:barn,og

_____Koment_

2876_Maria#Johannes#—–#1868*16/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#644#par=?

_____Hemvist_869-70:Bås 68:2

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

1999_Maria#Nils#—–#1778c#födort=?# 1848+22/6B#Båstad#0# 719

_____Hemvist_808-35:Bås 87:1, 40-43:Bås 76:1, 44-44:Bås 90:1, 45-45:Bås 56:1, 46-48:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_808-48:kvin,g

_____Koment_

2839_Maria#Nils#—–#1848c#födort=?# dödår=?#dödort=?#638#par=?

_____Hemvist_849-57:Bås 3:2

_____Kat,stat_849-57:barn,og

_____Koment_

1477_Maria#Per#—–#1781c#födort=?# dödår=?#dödort=?#176#par=?

_____Hemvist_796-03:Bås 81:1

_____Kat,stat_796-00:sysk,og

_____Koment_

2630_Maria#Per#Berggren/M#1746c#födort=?# 1801+24/12B#Båstad#0# 461

_____Hemvist_783-01:Bås 41:1

_____Kat,stat_783-01:kvin,g

_____Koment_

1898_Maria Carolina#Johan#Johanson/F#1819*29/11#Båstad# 1874+20/11#dödort=?#365# 548

_____Hemvist_836-50:Bås 12:1, 51-53:Bås 35:1, 54-70:Bås 30:1

_____Kat,stat_836-53:barn,og_54-70:kvin,g

_____Koment_

2174_Maria Charlotta#—–#Kruse/F#1851c#Båstad# dödår=?#dödort=?#474#par=?

_____Hemvist_853-59:Bås 48,49:1

_____Kat,stat_853-59:barn,og

_____Koment_

2829_Maria Charlotta#Karl#—–#1858*4/2#födort=?# dödår=?#dödort=?#637#par=?

_____Hemvist_852-55:Bås 103:1, 56-64:Bås 102:1, 65-66:Bås 100:2, 67-68:Bås 81:1, 69-69:Bås 80:1, 70-70:Bås 42:1

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

1231_Maria Dorotea#—–#Henschen#1753c#födort=?# 1805+5/1#Båstad#0# 150

_____Hemvist_795-05:Bås 104:1

_____Kat,stat_795-05:kvin,g

_____Koment_

2976_Maria Elisabet#—–#Lagrelius/F#1870*8/7#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#579#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 64,65:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

3140_Maria Helena#—–#Dalmer/F#1850c#födort=?# dödår=?#dödort=?#478#par=?

_____Hemvist_861-70:Bås 35100:1

_____Kat,stat_861-70:barn,og

_____Koment_

2565_Maria Henriette#—–#Lövström/F#1827*18/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#397#par=?

_____Hemvist_845-47:Bås 67:1, 53-57:Bås 67:1, 69-70:Bås 67:4

_____Kat,stat_845-70:barn,og

_____Koment_

1669_Maria Karolina#—–#Bond/F#1805c#födort=?# 1838+15/5B#dödort=?#712# 392

_____Hemvist_830-30:Bås 104:1, 32-33:Bås 32:1, 34-34:Bås 90:1, 35-36:Bås 70:1, 37-37:Bås 32:1, 38-38:Bås 31:1

_____Kat,stat_830-33:kvin,g_34-36:kvin,ä

_____Koment_

1319_Maria Katarina#—–#Wenster#1733c#födort=?# 1804+26/4B#Båstad#0# 104

_____Hemvist_773-04:Bås 32:1

_____Kat,stat_773-04:kvin,g

_____Koment_

3078_Maria Kristina#—–#Backman/F#1781*14/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#150#par=?

_____Hemvist_781-14:Bås 104:1

_____Kat,stat_781-14:barn,og

_____Koment_

1293_Maria Kristina#—–#Lindberg/M#1767c#födort=?# 1841+29/11B#Båstad#0# 324

_____Hemvist_804-42:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_804-13:kvin,g_14-42:kvin,ä

_____Koment_

3126_Maria Kristina#—–#Trogen/F#1829c#Båstad# dödår=?#dödort=?#495#par=?

_____Hemvist_831-47:Bås 78:1

_____Kat,stat_831-47:barn,og

_____Koment_

0854_Maria Kristina#Hans#—–#1770c#Båstad# dödår=?#dödort=?#197#par=?

_____Hemvist_783-99:Bås 56:1

_____Kat,stat_783-84:barn,og_85-94:sysk,og_96-99:tjhj,og

_____Koment_

2572_Maria Louise#—–#Hageltorn/F#1843*6/11#Farhult# dödår=?#dödort=?#581#par=?

_____Hemvist_868-68:Bås 100:2, 69-69:Bås 79:1, 70-70:Bås 67:4

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

2552_Maria Lovisa#—–#Malmsten/F#1844*19/8#Engelholm# dödår=?#dödort=?#577#par=?

_____Hemvist_864-64:Bås 104:5, 65-70:Bås 61:2

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

2381_Maria Magdalena#—–#Lindvall/F#1808c#Båstad# dödår=?#dödort=?#316# 545

_____Hemvist_825-28:Bås 58:1, 70-70:Bås 94:1

_____Kat,stat_825-28:barn,og_38-70:kvin,g

_____Koment_

0617_MariaElisabet#—–#Hind/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#153#par=?

_____Hemvist_751-63:Bås PR:1

_____Kat,stat_751-63:barn,og

_____Koment_

2558_MariaKristina#—–#Berg/F#1848*17/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#434#par=?

_____Hemvist_855-70:Bås 69:3

_____Kat,stat_855-70:barn,og

_____Koment_

2056_Marie Louise#—–#Eckerman/F#1839c#Båstad# dödår=?#dödort=?#416#par=?

_____Hemvist_847-58:Bås 17,18:1

_____Kat,stat_847-50:barn,og_51-58:sysk,og

_____Koment_

1158_Marja#—–#Ekman/F#1800c#födort=?# dödår=?#dödort=?#182#par=?

_____Hemvist_813-15:Bås 100:1

_____Kat,stat_813-15:barn,og

_____Koment_

0891_Marja#Anders#—–#1768c#Båstad# dödår=?#dödort=?#204#par=?

_____Hemvist_783-93:Bås 74:1

_____Kat,stat_783-85:barn,og_92-93:sysk,og

_____Koment_

1790_Matias#—–#Hellqvist#1811c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_840-45:Bås 37:1

_____Kat,stat_840-45:man,g

_____Koment_840-43:skolmästare

2118_Matilda#—–#Krumlinde#1831c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_856-57:Bås 92:1

_____Kat,stat_856-57:kvin,og

_____Koment_

2302_Matilda#Johannes#Aspelin/F#1818*19/7#Halmstad# dödår=?#dödort=?#0# 528

_____Hemvist_843-70:Bås 13:1

_____Kat,stat_843-70:kvin,g

_____Koment_

2209_Matilda Amalia#—–#Nordström/F#1852*19/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#513#par=?

_____Hemvist_854-59:Bås 99:1

_____Kat,stat_854-59:barn,og

_____Koment_

2187_Matilda Fredrika#—–#Lindgren/F#1815c#födort=?# dödår=?#dödort=?#366#par=?

_____Hemvist_831-44:Bås 15:1

_____Kat,stat_831-44:barn,og

_____Koment_

3015_Matilda Gustava#—–#Grimberg/F#1869*10/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#674#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 84:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

1855_Matilda Jacobina#—–#Kruse/F#1825*27/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#373#par=?

_____Hemvist_836-63:Bås 89:1, 64-65:Bås 58:2, 66-70:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_836-70:barn,og

_____Koment_

1651_Matilda Sofia#Johan#Johanson/F#1817*5/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#365# 473 475

_____Hemvist_833-64:Bås 12:1, 65-66:Bås 10,11:1, 67-70:Bås 96:1

_____Kat,stat_833-49:barn,og_50-50:kvin,g_51-51:kvin,ä_52-53:kvin,g_54-70:kvin,ä

_____Koment_

0166_Mattis#Per#Bredahl#1740c#födort=?# 1810+11/2#Båstad#0# 154

_____Hemvist_788-10:Bås 19:1

_____Kat,stat_788-98:man,g_99-10:man,g

_____Koment_

3142_Maurits#—–#Pålson#1857c#födort=?# dödår=?#dödort=?#732#par=?

_____Hemvist_858-61:Bås 80:1

_____Kat,stat_858-61:barn,og

_____Koment_

0778_Michel#—–#Ljungberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_757-57:Bås 34:1, 58-60:Bås 2:1

_____Kat,stat_757-60:man,g

_____Koment_757-60:bödkare

0883_Måns#—–#Brecke#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_747-48:Bås 55:1

_____Kat,stat_747-48:man,?

_____Koment_747-48:stadsbåtsman

0480_Måns#Anders#—–#1739c#Båstad# 1812c#Båstad#114# 116

_____Hemvist_760-72:Bås 41:1, 73-73:Bås 10,11:1, 75-80:Bås 41:1, 81-12:Bås 42:1

_____Kat,stat_760-66:barn,og_67-70:man,og_71-72:man,g_73-73:man,g_75-98:man,g_99

_____Koment_

0960_Måns#Anders#—–#födår=?#födort=?# 1790c#Båstad#0# 214

_____Hemvist_786-90:Bås 75:1

_____Kat,stat_786-86:man,og_87-90:man,g

_____Koment_

0053_Måns#Bengt#—–#1676c#födort=?# 1734c#Båstad#0# 13

_____Hemvist_719-34:Bås 35:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-34:man,?

_____Koment_704-24:rulla: har hemmansbruk. avsk 1714

0706_Måns#Johan#—–#1735c#födort=?# dödår=?#dödort=?#174#par=?

_____Hemvist_750-60:Bås 55:1

_____Kat,stat_750-51:barn,og_52-60:man,og

_____Koment_754-57:sjögosse/sjökarl, 59-60:kofferdikarl

0884_Måns#Jöns#Boja#1726c#Sö Hall# dödår=?#dödort=?#0# 202 171

_____Hemvist_749-49:Bås 56:1, 51-51:Bås 93:1, 79-87:Bås 47:1

_____Kat,stat_749-51:man,g_79-80:man,ä_81-87:man,g

_____Koment_749-51:stadsbåtsman/fördubblingsbåtsman, 79-87:kronolots

1362_Måns#Ols#—–#1734c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 332

_____Hemvist_803-11:Bås 8:1, 12-12:Bås 7:1

_____Kat,stat_803-12:man,g

_____Koment_

0494_Måns#Ols#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_795-97:Bås 72:1

_____Kat,stat_795-97:man,g

_____Koment_

0107_Måns#Ols#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_724-39:Bås 41:1, 42-42:Bås 83:1

_____Kat,stat_724-39:man,?

_____Koment_

0755_Måns#Ols#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_765-82:Bås 83:1, 83-86:Bås 84:1, 87-92:Bås 89:1, 93-97:Bås 91:1, 98-04:Bås 86:1

_____Kat,stat_765-81:man,g_82-82:man,g_83-84:man,?_85-04:man,g

_____Koment_765-65:sjökarl

0511_Måns#Rasmus#—–#1754c#Båstad# dödår=?#dödort=?#120#par=?

_____Hemvist_769-75:Bås 52:1

_____Kat,stat_766-67:barn,u_69-69:sysk,og_70-75:man,og

_____Koment_

0708_Måns#Åke#Boija#1735c#Båstad# dödår=?#dödort=?#63# 220

_____Hemvist_750-60:Bås 55:1, 63-78:Bås 9:1

_____Kat,stat_750-60:barn,og_63-78:man,g

_____Koment_768-78:skeppare

0246_Mårten#Lars#—–#1715c#födort=?# 1798c+B#Båstad#254# 108

_____Hemvist_730-31:Bås 68:1, 35-97:Bås 63:1

_____Kat,stat_730-44:man,og_45-68:man,g_69-75: far,g_76-97: far,ä

_____Koment_

0051_Mårten#Per#—–#1716c#födort=?# dödår=?#dödort=?#12#par=?

_____Hemvist_730-35:Bås 86:1

_____Kat,stat_730-32:barn,og_33-35:man,?

_____Koment_

0734_Mårten#Per#—–#födår=?#födort=?# 1773c+B#Båstad#0# 232

_____Hemvist_765-66:Bås 15:1, 67-72:Bås 100:2, 73-73:Bås 101:1

_____Kat,stat_765-73:man,g

_____Koment_

0741_Mårten#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_769-72:Bås 23:1

_____Kat,stat_769-72:man,og

_____Koment_

0469_Mårten#Pål#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 109

_____Hemvist_745-55:Bås 64:1, 56-59:Bås 79:1, 60-65:Bås 64:1, 66-66:Bås 99:1, 67-67:Bås 83:1, 68-70:Bås 12:1, 71-71:Bås 93:1, 72-73:Bås 33:1, 75-75:Bås 69:1

_____Kat,stat_745-69:man,g_70-72:man,ä_75-75:man,g

_____Koment_745-64:bagare

1715_Mårten Wolmar#—–#Isberg#1829c#?# 1832+19/5B#Båstad#401#par=?

_____Hemvist_832-32:Bås 73:1

_____Kat,stat_832-32:barn,og

_____Koment_

2070_Mårten#—–#Murbäck#1816*24/6#M.ö l.# dödår=?#dödort=?#0# 551

_____Hemvist_849-49:Bås 67:4, 50-70:Bås 73:1

_____Kat,stat_849-70:man,g

_____Koment_849-50:målare, 52-53:värdshusidkare, 54-55:bryggare, 59-66:målare o bagare, 67-70:målare

0963_Märta#—–#—–#1736c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_759-60:Bås 96:1, 63-63:Bås 2:1, 72-72:Bås 12:1, 73-73:Bås 67:1, 74-75:Bås 33:1, 78-78:Bås 87:1

_____Kat,stat_759-63:kvin,g_72-78:kvin,ä

_____Koment_

0929_Märta#—–#Grusell/F#1786c#födort=?# dödår=?#dödort=?#157#par=?

_____Hemvist_801-01:Bås 78:1, 02-03:Bås 84:1

_____Kat,stat_801-03:barn,og

_____Koment_

1359_Märta Kristina#—–#Anderson/F#1756c#födort=?# 1808+7/6#Båstad#0# 698

_____Hemvist_789-08:Bås 87:1

_____Kat,stat_789-89:tjhj,og_90-04:kvin,g_05-08:kvin,ä

_____Koment_

1660_Märta Kristina#—–#Hård/F#1785c#Båstad# 1853+16/4B#Båstad#253# 389

_____Hemvist_806-18:Bås 62:1, 20-23:Bås 66:1, 24-53:Bås 25,26:1

_____Kat,stat_806-28:kvin,g_29-53:kvin,ä

_____Koment_829-33:svagsint, 47-53:sinnessvag

0539_Märta Kristina#—–#Skånberg/F#1765c#födort=?# 1811c#Båstad#127# 259

_____Hemvist_780-88:Bås 57:1, 89-10:Bås 17:1

_____Kat,stat_780-88:barn,og_89-10:kvin,g

_____Koment_

0476_MärtaKristina#Nils#—–#1780c#Båstad# död ung?#dödort=?#291#par=?

_____Hemvist_784-84:Bås 30:1

_____Kat,stat_784-84:barn,og

_____Koment_

0609_Mätta Maria#—–#Ollman/F#1733c#födort=?# dödår=?#dödort=?#7#par=?

_____Hemvist_748-63:Bås 100:1

_____Kat,stat_748-63:barn,og

_____Koment_

0189_N.#—–#Lunnelöv#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_729-31:Bås 65:1

_____Kat,stat_729-31:man,?

_____Koment_729-31:besökare

2433_N. P. #—–#Källander#1836c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_860-62:Bås 37:2

_____Kat,stat_860-62:man,og

_____Koment_860-62:skollärare

2788_N. P. #Sven#—–#1801c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_859-60:Bås 104:2

_____Kat,stat_859-60:man,g

_____Koment_859-60:fiskare

2747_Natalia Elise#Per#—–#1869*14/6#Båstad/Öremölla# dödår=?#dödort=?#614#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 106:3

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

2278_Natalia Kristina#Nils#—–#1834*21/10#Båstad# 1870+27/5B#Båstad#540# 506

_____Hemvist_846-46:Bås 102:1, 58-70:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_846-70:kvin,g

_____Koment_

1956_Neta#—–#Wennerberg/F#1818c#födort=?# dödår=?#dödort=?#463#par=?

_____Hemvist_825-29:Bås 51:1, 50-50:Bås 57:1

_____Kat,stat_825-50:barn,og

_____Koment_

2318_Neta#Hans#Svenson/F#1864c#Båstad# dödår=?#dödort=?#531#par=?

_____Hemvist_866-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 13:1

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

2488_Neta#Peter#Svenson/F#1862*1/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#563#par=?

_____Hemvist_864-66:Bås 23,24:2, 67-67:Bås 56:2, 68-68:Bås 106:2, 69-69:Bås 48,49:3, 70-70:Bås 106:2

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

3040_Neta#Sone#—–#1834c#födort=?# dödår=?#dödort=?#453#par=?

_____Hemvist_847-50:Bås 86:1

_____Kat,stat_847-50:barn,og

_____Koment_

2877_Neta#Sven#—–#1843c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_866-66:Bås 84:1, 67-67:Bås 85:5

_____Kat,stat_866-67:kvin,og

_____Koment_866-67:arbeterska

1435_Neta Emilia#—–#Hanson/F#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#719#par=?

_____Hemvist_825-42:Bås 87:1

_____Kat,stat_825-42:barn,og

_____Koment_

1142_Niklas#—–#Froling#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_770-70:Bås 92:1

_____Kat,stat_770-70:man,g

_____Koment_

0419_Niklas#—–#Hellstedt#födår=?#födort=?# 1819c#dödort=?#0# 242 399 400 750

_____Hemvist_786-03:Bås 18:1, 04-04:Bås 24:1, 05-05:Bås 46:1, 06-06:Bås 41:1, 07-09:Bås 42:1, 10-10:Bås 16:1, 11-11:Bås 24:1, 14-17:Bås 85:2, 18-18:Bås 22:1

_____Kat,stat_786-97:man,g_98-98: far,g_99-05:man,g_06-06:man,ä_07-07:man,g_08-1

_____Koment_

1019_Niklas#—–#Kruse#1773c#födort=?# 1814cB#Båstad#266# 322

_____Hemvist_790-92:Bås 4:1, 93-14:Bås 91:1

_____Kat,stat_790-92:barn,og_93-93:tjhj,og_94-99:man,og_00-14:man,g

_____Koment_804-14:skeppare o borgare i Halmstad

1940_Niklas#—–#Ollman#1800c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_816-17:Bås 104:4

_____Kat,stat_816-17:man,og

_____Koment_

0009_Niklas#—–#Wennerberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_724-31:Bås 2:1

_____Kat,stat_724-31:barn,?

_____Koment_725-31:Commissarie/Compagniskrivare, 30-31:skrives vid amiralitetet i Karlskrona

1720_Niklas#Anders#Hanson#1804*29/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#342# 643

_____Hemvist_820-25:Bås 102:1, 26-28:Bås 76:1, 29-30:Bås 79:1, 32-32:Bås 83:1, 34-35:Bås 78:2, 37-37:Bås 76:1, 39-70:Bås 77:1

_____Kat,stat_820-28:barn,og_29-30:barn,og_32-32:man,og_34-34:man,og_35-70:man,g

_____Koment_834-34:styrman, 35-36:matros, 37-38:styrman, 39-48:sjöman, 49-50:matros, 51-59:fiskare

2912_Niklas#Johannes#—–#1858*7/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#534#par=?

_____Hemvist_859-61:Bås 15:2, 65-67:Bås 14:2, 68-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 14:2

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

1996_Niklas Gustav#—–#Kruse#1837*26/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#474# 559

_____Hemvist_847-62:Bås 48,49:1, 63-64:Bås 77:1, 65-70:Bås 48,49:2

_____Kat,stat_847-55:barn,og_56-62:man,og_63-70:man,g

_____Koment_856-59:jungman, 60-63:matros, 63-64:sjöman, 65-69:skeppare, 70:sjökapten

0306_Nikolaus#—–#Bäck#1840*19/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#517#par=?

_____Hemvist_842-46:Bås 48:1, 47-54:Bås 48,49:1, 55-70:Bås 54:1

_____Kat,stat_842-58:barn,og_59-70:man,og

_____Koment_859-70:jungman

2282_Nikolaus#Olof#—–#1865*24/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#506#par=?

_____Hemvist_866-70:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

2871_Nikolina Kristina#Niklas#—–#1838*5/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#643#par=?

_____Hemvist_847-70:Bås 77:1

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_

3022_Nilla#John#—–#1834*20/7#Vitttsjö sn# dödår=?#dödort=?#0# 676

_____Hemvist_867-70:Bås 85:5

_____Kat,stat_867-70:kvin,g

_____Koment_

0887_Nilla#Knut#—–#1725c#födort=?# dödår=?#dödort=?#203#par=?

_____Hemvist_740-48:Bås 74:1

_____Kat,stat_740-42:barn,og_47-48:sysk,og

_____Koment_

2505_Nils#—–#Almkvist#1832c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 647

_____Hemvist_862-62:Bås 80:1, 63-63:Bås 51:1

_____Kat,stat_862-63:man,g

_____Koment_863-63:sjötullvaktmästare

2085_Nils#—–#Alström#1829*29/7#N Wram# dödår=?#dödort=?#0# 536

_____Hemvist_855-58:Bås 76:1, 59-64:Bås 16:2, 66-70:Bås 100:2

_____Kat,stat_855-70:man,g

_____Koment_855-58:skräddare

0658_Nils#—–#Berggren#1750c#Båstad# 1789c#Båstad#163# 166

_____Hemvist_765-75:Bås 61:1, 81-84:Bås 56:2, 85-85:Bås 61:1, 87-89:Bås 94:1

_____Kat,stat_765-75:barn,og_81-81:man,og_82-89:man,g

_____Koment_781-86:skeppare, 85-86:krögare

2520_Nils#—–#Berggren#1859c#födort=?# dödår=?#dödort=?#515#par=?

_____Hemvist_860-61:Bås 55:1

_____Kat,stat_860-61:barn,og

_____Koment_

1375_Nils#—–#Bolin#1800*23/2#? # 1871+12/10#Båstad#0# 469

_____Hemvist_829-29:Bås 72:2, 31-33:Bås 68:1, 34-54:Bås 1,2:2, 55-55:Bås 42:1, 56-62:Bås 82:1, 63-70:Bås 80:1

_____Kat,stat_829-69:man,g_70-70:man,ä

_____Koment_846-56:arbetskarl

0860_Nils#—–#Dalgren#1774c#födort=?# 1840c#Båstad#0# 338

_____Hemvist_796-18:Bås 47:1, 20-21:Bås 85:3, 22-22:Bås 22:1, 23-23:Bås 16:1, 24-24:Bås 66:1, 25-25:Bås 47,48:1, 26-29:Bås 22:1, 32-32:Bås 31:1, 33-38:Bås 86:1

_____Kat,stat_796-38:man,g

_____Koment_811-13:skeppare

0845_Nils#—–#Esping#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#

_____Hemvist_757-57:Bås 62:1, 58-58:Bås 101:1, 59-59:Bås 92:1

_____Kat,stat_757-59:man,og

_____Koment_757-59:enrollerad/sjökarl

1605_Nils#—–#Evanoff#1788*18/12#Hjernarp# dödår=?#dödort=?#0# 510

_____Hemvist_828-35:Bås 35:1, 35-36:Bås 61:1, 37-38:Bås 76:1, 39-59:Bås 77:1, 60-70:Bås 76:1

_____Kat,stat_828-69:man,g_70-70:man,ä

_____Koment_829-40:läderfabrikör, 41-70:urmakare

1447_Nils#—–#Friberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#339#par=?

_____Hemvist_812-12:Bås 56:1

_____Kat,stat_812-12:barn,og

_____Koment_

1949_Nils#—–#Gren#1803c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_831-31:Bås 104:2

_____Kat,stat_831-31:tjhj,og

_____Koment_831-31:muraregesäll

1092_Nils#—–#Hallgren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-58:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-58:man,og

_____Koment_758-58:enrollerad

0975_Nils#—–#Hallonsten#1763c#födort=?# 1839+7/8B#Båstad#0# 306

_____Hemvist_783-83:Bås 67:1, 84-84:Bås 55:1, 85-86:Bås 41:1, 87-92:Bås 87:1, 93-98:Bås 103:1, 99-10:Bås 2:1, 11-39:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_783-92:man,og_93-25:man,g_26-39:man,g

_____Koment_783-89:besökare, 90-93:tullskrivare, 94-99:tullnär

1705_Nils#—–#Hallonsten#1831c#födort=?# dödår=?#dödort=?#479#par=?

_____Hemvist_833-44:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_833-44:barn,og

_____Koment_

0303_Nils#—–#Holin#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_739-39:Bås 93:1

_____Kat,stat_739-39:man,?

_____Koment_

0282_Nils#—–#Holm#födår=?#födort=?# 1743c#Båstad#0# 281

_____Hemvist_737-38:Bås 97:1, 40-43:Bås 98:1

_____Kat,stat_737-38:man,?_40-43:man,g

_____Koment_737-43:handskmakare

1402_Nils#—–#Holmgren#1777c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 363

_____Hemvist_808-08:Bås 49:1, 09-10:Bås 94:1, 11-39:Bås 76:1

_____Kat,stat_808-39:man,g

_____Koment_808-10:sjökarl

1350_Nils#—–#Hultenberg#1764c#födort=?# 1831+18/4B#Båstad#0# 358

_____Hemvist_790-90:Bås 69:1, 91-95:Bås 47:1, 96-96:Bås 78:1, 97-97:Bås 97:1, 98-00:Bås 94:1, 01-31:Bås 85:1

_____Kat,stat_790-90:man,og_91-00:man,g_01-31:man,g

_____Koment_790-18:skräddare, 20-21:arbetskarl, 25-25:krympling i ena handen

0908_Nils#—–#Jeronimus#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_766-66:Bås 83:1, 71-71:Bås 105:1, 72-72:Bås 101:1

_____Kat,stat_766-72:man,g

_____Koment_766-66:avsk båtsman

0010_Nils#—–#Kruse#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 47

_____Hemvist_724-43:Bås 3:1

_____Kat,stat_724-40:man,?_42-43:man,g

_____Koment_

0576_Nils#—–#Kruse/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#72#par=?

_____Hemvist_766-67:Bås 2:1

_____Kat,stat_766-67:barn,u

_____Koment_

0839_Nils#—–#Lindberg#1775c#födort=?# dödår=?#dödort=?#195#par=?

_____Hemvist_790-91:Bås 66:1, 92-93:Bås 68:1, 94-97:Bås 69:1, 98-99:Bås 67:1

_____Kat,stat_790-91:barn,og

_____Koment_

0882_Nils#—–#Lindvall#1760c#födort=?# 1841+10/1B#Båstad#0# 316

_____Hemvist_787-87:Bås 65:1, 88-41:Bås 58:1

_____Kat,stat_787-87:man,og_88-41:man,g

_____Koment_791-01:fällberedare, 04-10:färgare

2146_Nils#—–#Lundeborg#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 524

_____Hemvist_855-58:Bås 10,11:1, 59-64:Bås 12:1, 65-65:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_855-62:man,g_63-65:man,?

_____Koment_855-58:skräddare, 59-65:skräddarmästare

1569_Nils#—–#Person#1771c#födort=?# 1839c#Båstad#176# 410

_____Hemvist_788-07:Bås 81:1, 14-16:Bås 81:1, 20-20:Bås 83:1, 21-22:Bås 81:1, 25-25:Bås 98:1, 26-26:Bås 91:1, 27-27:Bås 90:1, 28-34:Bås 37:3, 35-35:Bås 65:1, 36-36:Bås 104:4, 37-39:Bås 42:1

_____Kat,stat_788-15:man,og_25-39:man,g

_____Koment_828-28:fiskare

1568_Nils#—–#Pärson#1792c#födort=?# 1862+2/2B#Båstad#0# 540

_____Hemvist_826-63:Bås 102:1

_____Kat,stat_826-63:man,g

_____Koment_826-29:arbetskarl, 41-59:arbetskarl, 60-63:slaktare

0588_Nils#—–#Romare#födår=?#födort=?# 1786?#Båstad#0# 146

_____Hemvist_779-86:Bås 87:1

_____Kat,stat_779-79:man,og_80-85:man,g_86-86: far,g

_____Koment_782-85:krögare

0463_Nils#—–#Stenbeck#födår=?#födort=?# 1775c#Båstad#0# 107

_____Hemvist_762-75:Bås 87:1

_____Kat,stat_762-63:man,og_64-75:man,g

_____Koment_

1471_Nils#—–#Strandqvist#1787c#födort=?# 1824+28/12B#Båstad#0# 370

_____Hemvist_813-14:Bås 85:1, 15-15:Bås 7:1, 16-17:Bås 25,26:1, 18-24:Bås 96:1, 25-25:Bås 91:1

_____Kat,stat_813-25:man,g

_____Koment_813-13:sjökarl, 14-25:styrman

0289_Nils#—–#Söderberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås 80:1

_____Kat,stat_742-42:man,og

_____Koment_

0655_Nils#—–#Wallgren#1778c#Båstad# dödår=?#dödort=?#329#par=?

_____Hemvist_793-04:Bås 60:1, 05-05:Bås 42:1

_____Kat,stat_793-97:barn,og_98-04:man,og_05-05:man,og

_____Koment_804-04:sjökarl

1393_Nils#—–#Wennerberg#1780c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 463

_____Hemvist_811-30:Bås 51:1

_____Kat,stat_811-11:man,og_12-30:man,g

_____Koment_812-27:bödkare/tunnbindare

1347_Nils#—–#Wickström#1772c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 379

_____Hemvist_807-14:Bås 24:4, 15-29:Bås 25,26:1

_____Kat,stat_807-27:man,g_28-29:man,?

_____Koment_813-14:timmerman, 15-16:arbetskarl

0978_Nils#—–#Winberg#1794c#Båstad# dödår=?#dödort=?#229#par=?

_____Hemvist_795-95:Bås 85:1

_____Kat,stat_795-95:barn,og

_____Koment_

0675_Nils#—–#Winstedt#1751c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 245

_____Hemvist_781-81:Bås 105:1, 88-88:Bås 58:1, 89-90:Bås 51:1, 91-91:Bås 65:1, 92-92:Bås 91:1, 93-93:Bås 46:1, 94-95:Bås 85:1, 97-97:Bås 94:1, 98-98:Bås 61:1, 03-04:Bås 82:1, 05-05:Bås 69:1

_____Kat,stat_781-88:man,og_91-05:man,g

_____Koment_781-98:skomakare

1775_Nils#—–#Wäström#1804c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 484

_____Hemvist_839-45:Bås 37:1, 46-52:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_839-52:man,g

_____Koment_839-47:smedgesäll

0897_Nils#—–#Åkerman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_783-83:Bås 86:1

_____Kat,stat_783-83:man,g

_____Koment_783-83:skräddare

0483_Nils#Anders#—–#1752c#Båstad# 1804+10/4B#dödort=?#114# 231 698

_____Hemvist_766-66:Bås 41:1, 73-74:Bås 41:1, 75-79:Bås 89:1, 80-80:Bås 41:1, 81-81:Bås 42:1, 81-81:Bås 42:1, 82-83:Bås 87:1, 84-84:Bås 88:1, 85-85:Bås 89:1, 86-04:Bås 87:1

_____Kat,stat_766-66:barn,u_73-79:man,og_80-81:man,og_82-85:man,g_86-90:man,ä_90

_____Koment_780-85:sjökarl

0101_Nils#Anders#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_719-19:Bås 32:1

_____Kat,stat_719-19:man,g

_____Koment_719-19:enrollerad

0113_Nils#Anders#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 46

_____Hemvist_724-40:Bås 27:1

_____Kat,stat_724-40:man,?

_____Koment_

0076_Nils#Anders#Ekelöv#1689cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_729-29:Bås 19:1

_____Kat,stat_729-29:man,?

_____Koment_711-24:rulla: , 29-29:enrollerad

0041_Nils#Anders#Garfvare#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 64

_____Hemvist_719-39:Bås 16:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-39:man,?

_____Koment_711-16:rulla: avsk

0759_Nils#Bengt#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_781-81:Bås 53:1

_____Kat,stat_781-81:man,?

_____Koment_

0446_Nils#Björn#—–#1745c#Båstad# 1782c+B#Båstad#102# 291

_____Hemvist_761-83:Bås 30:1

_____Kat,stat_761-65:barn,og_66-73:man,og_74-83:man,g

_____Koment_770-85:skeppare

0274_Nils#Claes#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#65#par=?

_____Hemvist_724-24:Bås 22:1

_____Kat,stat_724-24:man,?

_____Koment_

1040_Nils#Dummy#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 237

_____Hemvist_111-11:Bås dum:1

_____Kat,stat_111-11:man,g

_____Koment_

1211_Nils#Esbjörn#—–#1779c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 374

_____Hemvist_804-17:Bås 98:1, 18-18:Bås 85:3, 20-21:Bås 22:1, 22-23:Bås 91:1, 24-30:Bås 85:3, 31-31:Bås 22:1, 32-35:Bås 79:1

_____Kat,stat_804-35:man,g

_____Koment_804-17:sjökarl, 27-35:väktare, 31-31:väktare o mätare

0294_Nils#Gudmun#—–#födår=?#födort=?# 1753c#Båstad#0# 142

_____Hemvist_739-45:Bås 76:1, 47-53:Bås 12:1

_____Kat,stat_739-45:man,og_47-53:man,g

_____Koment_

0936_Nils#Gunnar#—–#1755c#födort=?# 1831+30/12B#Båstad#0# 375 376

_____Hemvist_795-95:Bås 2:1, 96-98:Bås 56:2, 99-99:Bås 18:1, 00-00:Bås 56:2, 01-02:Bås 20:1, 03-32:Bås 85:4

_____Kat,stat_795-95:tjhj,og_96-98:man,g_99-17:man,g_18-21:man,ä_19-32:man,g

_____Koment_817-18:arbetskarl

0265_Nils#Hans#—–#1719c#Båstad# dödår=?#dödort=?#17#par=?

_____Hemvist_734-38:Bås 79:1

_____Kat,stat_734-38:barn,og

_____Koment_

0872_Nils#Hans#—–#1782c#Båstad# dödår=?#dödort=?#200#par=?

_____Hemvist_791-09:Bås 70:1

_____Kat,stat_791-96:barn,og_97-09:man,og

_____Koment_

1616_Nils#Hans#—–#1796c#födort=?# 1865+14/6Bc#Båstad#0# 432

_____Hemvist_823-26:Bås 25,26:1, 27-37:Bås 69:1, 38-65:Bås 67:4

_____Kat,stat_823-24:man,?_25-65:man,g

_____Koment_823-39:timmerman, 40-65:slagtare

1103_Nils#Håkan#Hallenberg#1724cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-63:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-63:man,og

_____Koment_758-63:enrollerad

0284_Nils#Jesper/Jeppe#—–#födår=?#födort=?# 1773c#Båstad#0# 61

_____Hemvist_724-27:Bås 26:1, 38-73:Bås 99:1

_____Kat,stat_724-27:man,?_38-54:man,g_66-73:man,g

_____Koment_749-49:skeppare

2907_Nils#Johannes#—–#1842*23/8#födort=?# dödår=?#dödort=?#532#par=?

_____Hemvist_847-57:Bås 15:2

_____Kat,stat_847-57:barn,og

_____Koment_

2851_Nils#Johannes#—–#1853c#födort=?# dödår=?#dödort=?#641#par=?

_____Hemvist_852-54:Bås 106:6, 55-55:Bås 58:2, 56-56:Bås 106:5

_____Kat,stat_854-56:barn,og

_____Koment_

0702_Nils#Jöns#—–#1750cc#födort=?# dödår=?#dödort=?#173#par=?

_____Hemvist_765-73:Bås 1:1

_____Kat,stat_765-73:barn,og

_____Koment_

1793_Nils#Jöns#—–#1808c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 638

_____Hemvist_834-37:Bås 104:4, 38-46:Bås 4-7:1, 47-57:Bås 3:2

_____Kat,stat_834-57:man,g

_____Koment_

2786_Nils#Jöns#—–#1827*1/10#födort=?# dödår=?#dödort=?#628#par=?

_____Hemvist_845-48:Bås 104:4

_____Kat,stat_845-48:barn,og

_____Koment_

1087_Nils#Jöns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_767-71:Bås 99:1

_____Kat,stat_767-71:man,og

_____Koment_

0913_Nils#Jöns#—–#födår=?#födort=?# 1800c#Båstad#57# 206

_____Hemvist_736-43:Bås 82:1, 44-51:Bås 81:1, 53-98:Bås 8:1

_____Kat,stat_736-50:barn,og_51-84:man,g_84-88: far,g_89-92:man,g_93-98: far,g

_____Koment_764-68:skeppare

0638_Nils#Jöns#Hök#1752c#födort=?# 1801+10/7B#Båstad#156# 328

_____Hemvist_770-84:Bås 68:1, 85-85:Bås 86:1, 86-86:Bås 94:1, 87-01:Bås 98:1

_____Kat,stat_770-78:sysk,og_79-84:man,og_85-00:man,g_01-01: far,g

_____Koment_785-86:skeppare

0744_Nils#Jöns#Kilgren#1763c#födort=?# 1796+8/12#dödort=?#181#par=?

_____Hemvist_779-97:Bås 76:1

_____Kat,stat_779-85:man,og_88-97:sysk,og

_____Koment_796-96:styrman

0047_Nils#Jöns#Skånberg#1700cc#födort=?# 1755c#Båstad#66# 60

_____Hemvist_719-19:Bås 6:1, 24-43:Bås 95:1, 44-55:Bås 94:1

_____Kat,stat_719-19:sysk,og_24-40:man,?_42-55:man,g

_____Koment_

0888_Nils#Knut#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#203#par=?

_____Hemvist_747-53:Bås 74:1

_____Kat,stat_747-53:man,og

_____Koment_

0841_Nils#Kristier#—–#1725c#födort=?# 1798+11/7B#Båstad#0# 272

_____Hemvist_793-98:Bås 66:1

_____Kat,stat_793-93:man,og_94-98:man,g

_____Koment_

0822_Nils#Lars#"Kruse"#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 193

_____Hemvist_747-51:Bås 3,4:1

_____Kat,stat_747-51:man,g

_____Koment_

2773_Nils#Lars#—–#1846*11/6#Skummeslöv# dödår=?#dödort=?#0# 620

_____Hemvist_869-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_869-70:man,g

_____Koment_

0192_Nils#Lars#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#39#par=?

_____Hemvist_719-19:Bås 27:1

_____Kat,stat_719-19:man,og

_____Koment_719-19:enrollerad

0065_Nils#Lars#Hår(d)#1699cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_724-30:Bås 17:1

_____Kat,stat_724-30:man,?

_____Koment_

1224_Nils#Lars#Nebbe#födår=?#födort=?# 1811+18/8B#Båstad#0# 307

_____Hemvist_806-06:Bås 7:1, 07-11:Bås 71:1

_____Kat,stat_806-06:man,g_07-11:man,g

_____Koment_806-11:skeppare

0471_Nils#Mårten#—–#1755c#Båstad# dödår=?#dödort=?#109#par=?

_____Hemvist_770-70:Bås 12:1, 71-71:Bås 93:1, 72-72:Bås 33:1

_____Kat,stat_770-72:barn,og

_____Koment_

1194_Nils#Mårten#—–#1771c#Båstad# dödår=?#dödort=?#232#par=?

_____Hemvist_782-82:Bås 101:1, 86-86:Bås 103:1

_____Kat,stat_782-86:barn,og

_____Koment_

0810_Nils#Mårten#—–#födår=?#födort=?# 1789c#Båstad#0# 228

_____Hemvist_780-81:Bås 24:1, 82-89:Bås 49:1

_____Kat,stat_780-81:man,og_82-89:man,g

_____Koment_

1732_Nils#Niklas#Hellstet/F#1780c#födort=?# dödår=?#dödort=?#242#par=?

_____Hemvist_802-03:Bås 18:1

_____Kat,stat_802-03:barn,og

_____Koment_

1750_Nils#Nils#—–#1770c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 508

_____Hemvist_823-33:Bås 104:3

_____Kat,stat_823-33:man,g

_____Koment_

2415_Nils#Nils#—–#1854c#födort=?# dödår=?#dödort=?#549#par=?

_____Hemvist_856-61:Bås 106:1, 62-70:Bås 84:1

_____Kat,stat_856-70:barn,og

_____Koment_

0782_Nils#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_757-58:Bås 78:1

_____Kat,stat_757-58:man,g

_____Koment_

0220_Nils#Nils#—–#födår=?#födort=?# 1780c#dödort=?#0# 119

_____Hemvist_739-76:Bås 23:1

_____Kat,stat_739-44:man,og_45-68:man,g_69-76:man,g

_____Koment_

1000_Nils#Nils#Holm#1745c#Båstad# dödår=?#dödort=?#281#par=?

_____Hemvist_761-99:Bås 96:1

_____Kat,stat_761-99:man,og

_____Koment_784-84:krögare

0240_Nils#Nils#Hår(d)#födår=?#födort=?# 1778cB#Båstad#0# 161

_____Hemvist_738-47:Bås 60:1, 48-48:Bås 58:1, 49-78:Bås 60:1

_____Kat,stat_738-45:man,?_47-65:man,g_66-75: far,g_76-78: far,ä

_____Koment_748-76:smed

0245_Nils#Nils#Hård#1723c#födort=?# dödår=?#dödort=?#51#par=?

_____Hemvist_738-43:Bås 62:1

_____Kat,stat_738-43:barn,og

_____Koment_

2666_Nils#Nils#Svenson#1839*2/6#födort=?# dödår=?#dödort=?#596#par=?

_____Hemvist_847-52:Bås 103:1, 53-58:Bås 104:2

_____Kat,stat_847-58:barn,og

_____Koment_

0654_Nils#Nils#Wallgren#1747c#Båstad# 1805+22/6#Båstad#161# 329

_____Hemvist_756-04:Bås 60:1, 05-05:Bås 42:1

_____Kat,stat_756-65:barn,og_66-76:man,og_77-97:man,g_98-04: far,g_05-05: far,g

_____Koment_748-97:smed

2795_Nils#Ola#—–#1849c#Båstad# dödår=?#dödort=?#630#par=?

_____Hemvist_850-61:Bås 106:3

_____Kat,stat_850-61:barn,og

_____Koment_

0931_Nils#Ols#—–#1754c#Båstad# dödår=?#dödort=?#261#par=?

_____Hemvist_769-73:Bås 69:1

_____Kat,stat_769-69:barn,og_70-71:man,og_72-73:tjhj,og

_____Koment_

1484_Nils#Ols#—–#1773c#födort=?# 1836+25/5B#Båstad#0# 364

_____Hemvist_812-13:Bås 71:1, 14-36:Bås 103:2

_____Kat,stat_812-28:man,g_29-36:man,ä

_____Koment_836-36:jordbrukare

1941_Nils#Ols#—–#1787c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_813-13:Bås 56:1, 15-17:Bås 104:5

_____Kat,stat_813-17:man,og

_____Koment_813-17:sjökarl

1711_Nils#Ols#—–#1806c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_834-34:Bås 73:1

_____Kat,stat_834-34:man,g

_____Koment_

0181_Nils#Per#—–#1714c#födort=?# dödår=?#dödort=?#26#par=?

_____Hemvist_729-29:Bås 67:1

_____Kat,stat_729-29:barn,og

_____Koment_729-29:enrollerad

0061_Nils#Per#—–#1718c#födort=?# dödår=?#dödort=?#14#par=?

_____Hemvist_731-31:Bås 9:1

_____Kat,stat_731-31:barn,og

_____Koment_

1082_Nils#Per#—–#1779c#Båstad# 1810+2/11B#dödort=?#251#par=?

_____Hemvist_794-11:Bås 51:1

_____Kat,stat_794-97:barn,og_98-11:man,og

_____Koment_

2125_Nils#Per#—–#1805c#födort=?# 1872+27/5B#Båstad/Kongsberget#0# 609 610

_____Hemvist_842-52:Bås 97:2, 53-67:Bås 96:1, 68-69:Bås 106:2, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_842-66:man,g_67-68:man,ä_69-70:man,g

_____Koment_847-70:fd nämndeman

2360_Nils#Per#—–#1834c#födort=?# dödår=?#dödort=?#539#par=?

_____Hemvist_847-50:Bås 37:2

_____Kat,stat_847-50:barn,og

_____Koment_

2664_Nils#Per#—–#1847*6/7#?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_867-69:Bås 104:2, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_867-70:man,og

_____Koment_867-68:sjöman

0290_Nils#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_732-32:Bås 36:1

_____Kat,stat_732-32:barn,og

_____Koment_

0787_Nils#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_744-45:Bås 70:1

_____Kat,stat_744-45:man,og

_____Koment_

0070_Nils#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_740-40:Bås 12:1, 45-45:Bås 12:1

_____Kat,stat_740-45:man,og

_____Koment_

0901_Nils#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_779-81:Bås 49:1

_____Kat,stat_779-81:man,og

_____Koment_

0182_Nils#Per#Håår#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 51

_____Hemvist_724-42:Bås 62:1

_____Kat,stat_724-40:man,?_42-42:man,g

_____Koment_

0522_Nils#Per#Kråka#1706cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#18# 124 256

_____Hemvist_729-75:Bås 51:1

_____Kat,stat_729-34:sysk,og_35-40:man,?_42-43:man,g_44-44:man,ä_45-61:man,g_62-

_____Koment_724-46:enrollerad 1724 – 46, avsked 46 pga bråck

0403_Nils#Petter#—–#1761*25/9#Båstad# 1813+3/1#Båstad#257# 259

_____Hemvist_777-12:Bås 17:1

_____Kat,stat_777-82:sysk,og_83-88:man,og_89-11:man,g_12-12:man,ä

_____Koment_785-12:skeppare

2013_Nils#Pål#—–#1801*25/3#Hjernarp# dödår=?#dödort=?#0# 573

_____Hemvist_857-64:Bås 57:3, 65-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_857-63:man,g_64-70:man,ä

_____Koment_857-64:planterinsvårdare, 65-70:arbetare

2662_Nils#Pål#—–#1840*23/3#Förslöv# dödår=?#dödort=?#0# 623

_____Hemvist_867-67:Bås 106:5, 68-70:Bås 104:4

_____Kat,stat_867-70:man,g

_____Koment_

0179_Nils#Pål#—–#födår=?#födort=?# 1786+marsB#Båstad#0# 91 255

_____Hemvist_733-85:Bås 18:1

_____Kat,stat_733-40:man,?_42-44:man,g_45-45:man,ä_47-70:man,g_71-77: far,g_78-8

_____Koment_

0788_Nils#Pål#Ekelöv#1759c#Båstad# 1789+augB#Båstad#187# 301

_____Hemvist_774-89:Bås 16:1

_____Kat,stat_774-78:barn,og_79-84:man,og_85-89:man,g

_____Koment_784-89:skeppare

2591_Nils#Pål#Winberg#1829c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_860-60:Bås 106:5, 61-61:Bås 68:2

_____Kat,stat_860-61:man,g

_____Koment_

0727_Nils#Staffan#—–#1779c#?# 1821+29/12#Båstad#178# 320

_____Hemvist_794-22:Bås 74:1

_____Kat,stat_794-22:man,g

_____Koment_798-00:skeppare, 22-22:skollärare

1229_Nils#Staffan#Ekberg#1770c#födort=?# 1807+18/9#Båstad#0# 325

_____Hemvist_804-07:Bås 105:1

_____Kat,stat_804-07:man,g

_____Koment_804-07:skeppare

1626_Nils#Sven#—–#1774c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 740

_____Hemvist_825-25:Bås 62:1, 26-31:Bås 100:2, 32-32:Bås 101:2

_____Kat,stat_825-32:man,g

_____Koment_

2091_Nils#Sven#—–#1817*11/1#Finsbo# dödår=?#dödort=?#0# 538

_____Hemvist_856-56:Bås 17,18:1, 57-57:Bås 16:1, 58-61:Bås 77:1, 62-63:Bås 102:1, 64-70:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_856-70:man,g

_____Koment_857-70:arbetskarl

0813_Nils#Sven#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_771-76:Bås 31:1

_____Kat,stat_771-73:man,og_74-76:man,g

_____Koment_

1493_Nils#Sven#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_815-18:Bås 69:3

_____Kat,stat_815-18:man,g

_____Koment_815-18:hälftenbrukare

1440_Nils#Sven#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_820-23:Bås 17:1, 24-24:Bås 86:1

_____Kat,stat_820-20:man,og_21-24:man,g

_____Koment_

0364_Nils#Såne#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#8#par=?

_____Hemvist_729-57:Bås QW:1

_____Kat,stat_729-37:barn,og_38-57:sysk,og

_____Koment_

1028_Nils#Såne#Bergström#1788*20/12#Båstad# 1849c#Båstad#79# 471

_____Hemvist_799-49:Bås QW:1

_____Kat,stat_799-06:barn,og_20-27:kvin,og_28-49:man,g

_____Koment_820-49:mjölnare

0026_Nils#Torsten#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_731-34:Bås 101:1

_____Kat,stat_731-34:man,?

_____Koment_731-31:utfattig