Bertil Kochs material

Bjäre Släktring har fått Bertil Kochs efterlämnade material. Delar av detta kommer att publiceras på föreningens hemsida efterhand.