Hov

Hovs kyrka

Hovs medeltida kyrka revs 1839 då den hade blivit för liten för församlingsborna. En ny kyrka kunde byggas efter en omfattande insamling av många mindre belopp. När den gamla kyrkan revs försvann det mesta av de äldre inventarierna. I Lund finns den gamla kyrkans krucifix bevarat. Dock finns från 1830 en noggrann beskrivning över Hovs kyrka, gjord av prosten Nibelius. Men även då skrevs att ”Kyrkans ålder kan inte utrönas”. Eftersom kyrkan revs, torde det numera vara omöjligt.

Kyrkoböcker: Hovs äldre kyrkböcker förstördes till stora delar vid den brand som ödelade två tredjedelar av Båstad 1870. Böckerna förvarades i Båstad som var moderförsamling i pastoratet.

Byar i Hovs församling: Dearp, Haga, Hallavara, Hillarp, Hov, Ingelstorp, Kärragårda, Muggarp, Olastorp, Perstorp, Segeltorp, Skrigstorp, Svenstorp, Tinkarp, Troentorp, Vråen, Ängalag (Engalag).