Hjärnarp

Hjärnarps kyrka

Hjärnarps församling sträcker sig från Hallandsås början och uppåt. Kyrkan är byggd 1843 då den gamla revs. I samband med rivningen eldade man upp en mängd rivningsmaterial varvid en del av de äldre kyrkoböckerna tyvärr rönte samma öde.Hela väggen vid koret upptas av en vacker freskmålning av Per Siegård. Nedre delen av Hjärnarp är jordbruksbygd och den är övre skogsbygd. En bit upp i skogen ligger Sven i Boarps stuga kvar fortfarande. Sven Persson i Boarp var en av alla snapphanar, som höll till här.

Kyrkoböcker: Kyrkböckerna börjar först 1763, men en rekonstruktion är gjord och finns i vår förening.