Lista 6 ID Nr

 Personlista Del 6

IDnr

0444_Nils Anders#Lorentz#Ström#1783c#Båstad# dödår=?#dödort=?#759#par=?

_____Hemvist_798-01:Bås 35:1

_____Kat,stat_798-01:barn,og

_____Koment_802-02:styrman

2050_Nils Andreas#Jacob#—–#1817c#födort=?# 1867+26/10B#Båstad#395# 491

_____Hemvist_831-31:Bås 104:8, 32-43:Bås 48:1, 53-54:Bås 48,49:2, 55-67:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_831-43:barn,og_53-54:sysk,og_55-57:man,og_58-67:man,g

_____Koment_858-67:åbo

1842_Nils E.#Anders#—–#1816*13/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#725# 441 678

_____Hemvist_839-40:Bås 103:1, 41-43:Bås 90:1, 44-70:Bås 85:2

_____Kat,stat_839-40:tjhj,og_41-52:man,g_53-53:man,ä_54-70:barn,g

_____Koment_844-53:fiskare, 54-63:fiskare, stadsmätare, skeppsmätare, 64-70:mätare

1561_Nils Eduard#—–#Wallgren#1803c#födort=?# dödår=?#dödort=?#371#par=?

_____Hemvist_820-26:Bås 87:2

_____Kat,stat_820-26:barn,og

_____Koment_

 Personlista Del 6

IDnr

0444_Nils Anders#Lorentz#Ström#1783c#Båstad# dödår=?#dödort=?#759#par=?

_____Hemvist_798-01:Bås 35:1

_____Kat,stat_798-01:barn,og

_____Koment_802-02:styrman

2050_Nils Andreas#Jacob#—–#1817c#födort=?# 1867+26/10B#Båstad#395# 491

_____Hemvist_831-31:Bås 104:8, 32-43:Bås 48:1, 53-54:Bås 48,49:2, 55-67:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_831-43:barn,og_53-54:sysk,og_55-57:man,og_58-67:man,g

_____Koment_858-67:åbo

1842_Nils E.#Anders#—–#1816*13/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#725# 441 678

_____Hemvist_839-40:Bås 103:1, 41-43:Bås 90:1, 44-70:Bås 85:2

_____Kat,stat_839-40:tjhj,og_41-52:man,g_53-53:man,ä_54-70:barn,g

_____Koment_844-53:fiskare, 54-63:fiskare, stadsmätare, skeppsmätare, 64-70:mätare

1561_Nils Eduard#—–#Wallgren#1803c#födort=?# dödår=?#dödort=?#371#par=?

_____Hemvist_820-26:Bås 87:2

_____Kat,stat_820-26:barn,og

_____Koment_

1456_Nils Edvard#—–#Lundgren#1862*28/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#505#par=?

_____Hemvist_862-65:Bås 2:1, 66-67:Bås 10:1, 68-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 2:1

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

1578_Nils Edvard#—–#Sjöberg#1803c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_827-34:Bås 87:2

_____Kat,stat_827-34:man,og

_____Koment_831-34:sjöman

1260_Nils Edvard#—–#Wennerberg#1787c#Båstad# 1815+17/1B#Båstad#290# 481

_____Hemvist_804-08:Bås 34:1, 09-13:Bås 28:1, 14-15:Bås 36:1

_____Kat,stat_804-08:barn,og_09-15:man,g

_____Koment_809-15:skeppare

2032_Nils Edvard#Pål#—–#1835*25/8#Karstp. V Ka# dödår=?#dödort=?#486# 648

_____Hemvist_847-59:Bås 84:1, 60-62:Bås 83:1, 63-64:Bås 82:1, 65-65:Bås 82:1, 66-70:Bås 100:2

_____Kat,stat_847-52:barn,og_53-65:man,og_66-70:man,g

_____Koment_853-53:sjöman, 54-64:jungman, 66-70:sjöman

1280_Nils Evert#—–#Hök#1792*17/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#319#par=?

_____Hemvist_808-18:Bås 68:1, 20-22:Bås 68:2

_____Kat,stat_808-16:barn,og_17-22:sysk,og

_____Koment_824-24:styrman

2644_Nils Fredrik#—–#Zoll#1789c#födort=?# 1869+12/5B#Båstad#0# 591

_____Hemvist_863-63:Bås 61:2, 64-69:Bås 93:1

_____Kat,stat_863-69:man,g

_____Koment_863-69:f löjtnant

3014_Nils Gustav#—–#Knutson#1827c#födort=?# dödår=?#dödort=?#466#par=?

_____Hemvist_832-43:Bås 98:1

_____Kat,stat_832-43:barn,og

_____Koment_

2518_Nils Isak#Johannes#Nilson#1864*23/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#490#par=?

_____Hemvist_864-70:Bås 55:1

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

3032_Nils Isak#Per#—–#1846*19/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#680#par=?

_____Hemvist_848-65:Bås 98:1

_____Kat,stat_848-65:barn,og

_____Koment_

1988_Nils Jacob#—–#Graff#1825*4/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#415#par=?

_____Hemvist_833-40:Bås 17,18:1, 50-51:Bås 17,18:1

_____Kat,stat_833-40:barn,og_50-51:man,og

_____Koment_849-50:styrman, 51-51:skeppare

1662_Nils Konrad#—–#Graff#1815*16/9#födort=?# dödår=?#dödort=?#390#par=?

_____Hemvist_825-37:Bås 27:1

_____Kat,stat_825-37:barn,og

_____Koment_836-37:styrman

2034_Nils Konrad#—–#Kruse#1840*11/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#474#par=?

_____Hemvist_847-59:Bås 48,49:1, 60-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_847-57:barn,og_58-70:man,og

_____Koment_858-59:sjöman, 60-70:jungman

1923_Nils Konrad#Nils#—–#1845*6/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#542#par=?

_____Hemvist_847-62:Bås 98:1, 63-63:Bås 18:1, 64-64:Bås 68:1, 65-66:Bås 78:2, 68-70:Bås 85:3

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_

1502_Nils Magnus#—–#Malm#1806c#födort=?# 1823c#Båstad#427#par=?

_____Hemvist_821-22:Bås 79:1

_____Kat,stat_821-22:barn,og

_____Koment_

2758_Nils Olof#—–#Lindgren#1869*18/7#Båstad/Korröd# dödår=?#dödort=?#617#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

2061_Nils P#Bengt#—–#1830*14/4#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_850-50:Bås 57:1, 51-53:Bås 58:2

_____Kat,stat_850-53:man,og

_____Koment_850-53:skeppskock

1481_Nils P.#—–#Blixt#1822*24/1#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_842-44:Bås 64,65:1, 45-46:Bås 30:1, 47-51:Bås 100:1

_____Kat,stat_842-44:tjhj,og_45-46:man,og_47-51:man,g

_____Koment_842-44:handels/bodbetjänt, 45-48:handlande

2479_Nils P.#—–#Sandgren#1837c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_863-64:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_863-64:man,og

_____Koment_863-64:arbetskarl

1893_Nils P.#Hans#—–#1815*27/7#Landskrona# dödår=?#dödort=?#721# 542 675

_____Hemvist_840-40:Bås 32:1, 41-45:Bås 97:1, 46-62:Bås 98:1, 65-66:Bås 78:1, 67-67:Bås 100:2, 68-70:Bås 85:1

_____Kat,stat_840-61:man,g_62-64:man,ä_65-70:man,g

_____Koment_840-70:skräddare

1071_Nils P.#Klemmet#—–#1782c#Båstad# dödår=?#dödort=?#92#par=?

_____Hemvist_798-98:Bås 18:1, 05-08:Bås 18:1

_____Kat,stat_798-98:barn,og_05-08:man,og

_____Koment_798-08:sjökarl

2585_Nils P.#Lars#—–#1834*24/1#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 687

_____Hemvist_868-68:Bås 68:2, 69-69:Bås 100:2, 70-70:Bås 103:2

_____Kat,stat_868-70:man,g

_____Koment_868-70:arbetare

2853_Nils P.#Lars#—–#1837c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_866-66:Bås qw:1, 67-67:Bås 58:2

_____Kat,stat_866-66:tjhj,g_67-67:man,og

_____Koment_867-10:arbetare

2166_Nils P.#Nils#—–#1813c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 549

_____Hemvist_856-61:Bås 106:1, 62-70:Bås 84:1

_____Kat,stat_856-70:man,g

_____Koment_856-59:konstapel, 60-70:sjöman/fiskare

2759_Nils Pet.#Sven#—–#1843*1/5#Voxtorp# dödår=?#dödort=?#0# 618

_____Hemvist_868-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:3

_____Kat,stat_868-68:tjhj,og_69-70:man,g

_____Koment_870-70:statdräng

2675_Nils Pet.#Sven#—–#1848*3/8#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 106:6

_____Kat,stat_870-70:man,og

_____Koment_870-70:dräng

1176_Nils Peter#—–#Hård#1783c#Båstad# dödår=?#dödort=?#253#par=?

_____Hemvist_802-03:Bås 30:1

_____Kat,stat_802-03:barn,og

_____Koment_

2269_Nils Peter#—–#Höjman#1845*30/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#521#par=?

_____Hemvist_847-63:Bås 1,2:2, 66-66:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_847-63:barn,og_66-66:man,og

_____Koment_

2284_Nils Peter#—–#Wejdenborg#1845*11/12#Brunnby# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_866-66:Bås 10,11:1, 67-67:Bås 8,9:1, 68-69:Bås 10,11:1, 70-70:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_866-70:man,og

_____Koment_868-70:urmakare

2979_Nils Peter#—–#Wennström#1859*26/11#?# dödår=?#dödort=?#665#par=?

_____Hemvist_862-69:Bås 104:5, 70-70:Bås 68:2

_____Kat,stat_863-70:barn,og

_____Koment_

2712_Nils Peter#Jöns#—–#1859*3/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#605#par=?

_____Hemvist_861-61:Bås 104:1, 62-69:Bås 106:2, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_861-70:barn,og

_____Koment_

2693_Nils Peter#Karl#Sjunneson#1867*10/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#600#par=?

_____Hemvist_868-69:Bås 106:4, 70-70:Bås 108:3

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

0488_Nils Peter#Måns#—–#1778c#Båstad# 1813+22/4B#Båstad#116# 349

_____Hemvist_793-13:Bås 42:1

_____Kat,stat_793-98:barn,og_99-03:man,og_04-13:man,g

_____Koment_810-11:kronolots, 12-13:lotsdräng

2312_Nils Peter#Per#Nilson#1848*13/6#Barkåkra# dödår=?#dödort=?#530#par=?

_____Hemvist_867-70:Bås 12:2

_____Kat,stat_867-70:man,og

_____Koment_

1801_Nils Peter#Sven#—–#1810*19/5#Karlshamn# dödår=?#dödort=?#0# 596

_____Hemvist_839-40:Bås 87:1, 41-41:Bås 72:1, 42-52:Bås 103:1, 53-68:Bås 104:2, 69-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_839-39:man,og_40-70:man,g

_____Koment_839-49:tunnbindare, 50-54:arbetskarl, 54-68:fiskare, 70-70:arbetare

1913_Nils Petter#—–#Evald#1820*15/11#Grevie# dödår=?#dödort=?#424#par=?

_____Hemvist_841-46:Bås 48:1, 47-51:Bås 48,49:3, 52-65:Bås 2:1, 66-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 2:1

_____Kat,stat_841-44:barn,og_46-70:man,og

_____Koment_847-47:sjöman, 48-51:jungman, 52-59:i Amerika, 54-55:styrman, 58-59:skeppare, 70:sjökapten

0604_Nils Petter#—–#Graff#1760c#Båstad# dödår=?#dödort=?#149#par=?

_____Hemvist_775-82:Bås 25:1

_____Kat,stat_775-82:barn,og

_____Koment_

1242_Nils Petter#—–#Lindström#1790*15/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#310#par=?

_____Hemvist_806-12:Bås 20:1, 13-17:Bås 14:2

_____Kat,stat_806-17:barn,og

_____Koment_813-16:student

1849_Nils Petter#—–#Wallgren#1834c#födort=?# dödår=?#dödort=?#444#par=?

_____Hemvist_841-45:Bås 68:1, 46-46:Bås 70:1

_____Kat,stat_841-46:barn,og

_____Koment_

0852_Nils Petter#Hans#—–#1762*21/10#födort=?# 1793+5/12#Båstad#197#par=?

_____Hemvist_778-94:Bås 56:1

_____Kat,stat_778-84:barn,og_85-94:man,og

_____Koment_

1430_Nils Petter#Knut#Knutson#1793*16/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#343#

_____Hemvist_812-15:Bås 96:1, 16-18:Bås 22:1, 20-29:Bås 72:1, 31-35:Bås 71:1

_____Kat,stat_812-15:barn,og_16-16:barn,og_17-35:man,og

_____Koment_817-27:skeppare, 31-34:styrman

1990_Nils Petter#Måns#—–#1819c#födort=?# 1864+23/10B#Båstad/Kungsskog#0# 544

_____Hemvist_855-57:Bås 13:1, 59-59:Bås 106:1, 64-64:Bås 23,24:3

_____Kat,stat_855-59:man,g_64-64:man,g

_____Koment_855-64:torpare

1678_Nils Petter#Nils#—–#1813c#födort=?# 1838c#Båstad#349#par=?

_____Hemvist_826-27:Bås 41:1, 29-29:Bås 37:1, 31-37:Bås 42:1

_____Kat,stat_826-37:barn,og

_____Koment_

1768_Nils Petter#Ols#Brask#1806*14/8#V Karup# dödår=?#dödort=?#0# 493 655

_____Hemvist_826-26:Bås 89:2, 34-34:Bås 73:1, 35-36:Bås 28,29:1, 37-45:Bås 32:2, 46-69:Bås 59:1, 70-70:Bås 32:2

_____Kat,stat_826-26:tjhj,og_35-49:man,g_50-51:man,ä_52-70:barn,g

_____Koment_846-48:kyrkväktare/arbetskarl

1074_Nils Petter#Ols#Karström#1781c#Båstad# 1812c#Båstad#244# 333

_____Hemvist_787-05:Bås 12:1, 06-10:Bås 12:2, 11-11:Bås 76:2, 12-12:Bås 97:2

_____Kat,stat_787-92:barn,og_93-02:man,og_03-12:man,g

_____Koment_793-12:sjökarl, fången i Holland 1809-10

2026_Nils Petter#Pål#—–#1809*7/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#344# 564

_____Hemvist_825-25:Bås 33:3, 45-47:Bås 104:2, 48-48:Bås 77:1, 49-50:Bås 49:1, 53-55:Bås 103:1, 56-70:Bås 49:1

_____Kat,stat_825-47:man,og_48-70:man,g

_____Koment_848-70:matros

1741_Nils Petter#Sven#Roxman#1810*2/1#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 425 661

_____Hemvist_837-38:Bås 48:1, 39-40:Bås 87:1, 41-46:Bås 48:1, 47-66:Bås 48,49:3, 67-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:5

_____Kat,stat_836-36:tjhj,og_37-67:man,g_68-70:man,ä_71-71:man,g

_____Koment_839-43:tunnbindare

2200_Nils Petter#Åke#—–#1841*22/12#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_863-63:Bås 62:1, 64-64:Bås 104:2

_____Kat,stat_863-63:tjhj,og_64-64:man,og

_____Koment_

0796_Nils/Anders#—–#Winberg#födår=?#födort=?# 1759c#Båstad#0#par=?

_____Hemvist_747-47:Bås 85:2, 48-55:Bås 79:1, 56-58:Bås 67:3

_____Kat,stat_747-58:man,g

_____Koment_747-58:ständig ryttare

1190_NilsKristian#—–#Qwiding#1775c#Båstad# dödår=?#dödort=?#100#par=?

_____Hemvist_778-78:Bås 35:1

_____Kat,stat_778-78:barn,og

_____Koment_

1575_NilsPetter#Ols#—–#1799c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_817-34:Bås 33:1

_____Kat,stat_817-17:man,og_25-34:man,g

_____Koment_817-34:skeppare

0771_NilsPetter#Per#—–#1786c#Båstad# 1803<#dödort=?#299#par=?

_____Hemvist_795-95:Bås 69:1

_____Kat,stat_795-95:barn,og

_____Koment_

1904_NN#—–#Banck#1769c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_835-38:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_835-38:kvin,ä

_____Koment_835-38:enkefruprostinna

2165_NN#—–#Berggren/M#1780c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_825-28:Bås 104:5

_____Kat,stat_825-28:kvin,ä

_____Koment_

0315_NN#—–#Bering/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 68

_____Hemvist_742-42:Bås 72:1, 43-43:Bås 80:1, 44-44:Bås 34:1, 47-61:Bås 1:1

_____Kat,stat_742-61:kvin,g

_____Koment_

1308_NN#—–#Bond#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 712

_____Hemvist_111-11:Bås dum:1

_____Kat,stat_111-11:man,g

_____Koment_111-11:dummyfar

2921_NN#—–#Brask/M#1804c#födort=?# 1849c#Båstad#0# 493

_____Hemvist_835-37:Bås 28,29:1, 42-45:Bås 32:2, 46-49:Bås 59:1

_____Kat,stat_835-49:kvin,g

_____Koment_

1871_NN#—–#Cedergren/M#1782c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 448

_____Hemvist_846-48:Bås 4-7:2

_____Kat,stat_846-48:kvin,ä

_____Koment_

0019_NN#—–#Cornelius/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 5

_____Hemvist_719-19:Bås 2:1

_____Kat,stat_719-19:kvin,g

_____Koment_

0333_NN#—–#Cronwall/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 71

_____Hemvist_750-51:Bås 2:1

_____Kat,stat_750-51:kvin,g

_____Koment_

1673_NN#—–#Elfberg#1797c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_830-33:Bås 34:1, 34-34:Bås 60:1

_____Kat,stat_830-34:man,g

_____Koment_830-33:apotekare

0681_NN#—–#Faurell/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 168

_____Hemvist_778-85:Bås 94:1, 86-94:Bås 105:1

_____Kat,stat_778-91:kvin,g_92-94:kvin,ä

_____Koment_

2526_NN#—–#Friberg/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 339

_____Hemvist_798-98:Bås 101:1, 99-99:Bås 16:1, 00-05:Bås 24:1, 06-24:Bås 56:1, 96-96:Bås 24:5

_____Kat,stat_796-23:kvin,g_24-24:kvin,ä

_____Koment_

1611_NN#—–#Giertz#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_784-84:Bås 85:1

_____Kat,stat_784-84:barn,?

_____Koment_784-84:skrivaren

0485_NN#—–#Gudmund/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 115

_____Hemvist_779-83:Bås 41:1

_____Kat,stat_779-81:kvin,g_82-83:kvin,ä

_____Koment_

0167_NN#—–#Hans/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 28

_____Hemvist_733-45:Bås 73:1

_____Kat,stat_733-45:kvin,ä

_____Koment_

2631_NN#—–#Hertzog#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_820-20:Bås 81:1, 21-21:Bås 86:1

_____Kat,stat_820-21:kvin,ä

_____Koment_

3145_NN#—–#Holmberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 734

_____Hemvist_111-11:Bås dum:1

_____Kat,stat_111-11:man,g

_____Koment_

0275_NN#—–#Holst/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 58

_____Hemvist_735-38:Bås 89:1

_____Kat,stat_735-38:kvin,g

_____Koment_

1470_NN#—–#Hök#1757c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_820-28:Bås 98:1

_____Kat,stat_820-28:kvin,ä

_____Koment_

1152_NN#—–#Johan/M#födår=?#födort=?# 1774c#Båstad#0# 280

_____Hemvist_745-74:Bås 70:1

_____Kat,stat_745-74:kvin,g

_____Koment_

0413_NN#—–#Junge/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 90

_____Hemvist_765-68:Bås 45:1

_____Kat,stat_765-61:kvin,g

_____Koment_

3121_NN#—–#Jöns/M#1817c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 723

_____Hemvist_852-54:Bås 106:3

_____Kat,stat_852-54:kvin,g

_____Koment_

0791_NN#—–#Karl/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#105# 182

_____Hemvist_781-10:Bås 46:1

_____Kat,stat_781-10:kvin,g

_____Koment_

0432_NN#—–#Karl/M#födår=?#födort=?# 1765c#Båstad#0# 96

_____Hemvist_753-65:Bås 24:2

_____Kat,stat_753-65:kvin,g

_____Koment_

0330_NN#—–#Kruse/M#födår=?#födort=?# 1772c#Båstad#0# 72

_____Hemvist_761-72:Bås 2:1

_____Kat,stat_761-72:kvin,g

_____Koment_

1567_NN#—–#Lagerqvist#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_805-05:Bås 84:1, 06-07:Bås 94:1

_____Kat,stat_805-07:man,og

_____Koment_805-07:snickare

0292_NN#—–#Lars/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 62

_____Hemvist_735-35:Bås 5:1

_____Kat,stat_735-35:kvin,g

_____Koment_

1655_NN#—–#Lindblom#1792c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 387

_____Hemvist_833-36:Bås 16:1

_____Kat,stat_833-36:man,g

_____Koment_833-35:adjunkt

2059_NN#—–#Linné#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 492

_____Hemvist_854-55:Bås 17,18:1

_____Kat,stat_854-55:man,g

_____Koment_854-55:studerande

1634_NN#—–#Lundberg/M#1808c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 736

_____Hemvist_851-55:Bås qw:1

_____Kat,stat_851-55:kvin,g

_____Koment_

1928_NN#—–#Lundstet/F#1819c#födort=?# dödår=?#dödort=?#445# 460

_____Hemvist_842-45:Bås 77:1, 46-48:Bås 79:1

_____Kat,stat_842-48:kvin,g

_____Koment_

1077_NN#—–#Malmgren/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 248

_____Hemvist_753-56:Bås 85:1, 66-66:Bås 16:1, 67-67:Bås 74:1, 71-71:Bås 99:1

_____Kat,stat_753-66:kvin,g_67-71:kvin,ä

_____Koment_

0653_NN#—–#Nils/M#födår=?#födort=?# 1775c#Båstad#0# 161

_____Hemvist_747-75:Bås 60:1

_____Kat,stat_747-75:kvin,g

_____Koment_

1962_NN#—–#Olson/M#1820c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 465

_____Hemvist_843-43:Bås 68:1, 44-48:Bås 73:1

_____Kat,stat_843-48:kvin,g

_____Koment_

1080_NN#—–#Palm/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#249# 167

_____Hemvist_774-77:Bås 94:1

_____Kat,stat_774-77:kvin,g

_____Koment_

0864_NN#—–#Per/M#födår=?#födort=?# 1743c#Båstad#0# 241

_____Hemvist_742-43:Bås 17:1

_____Kat,stat_742-43:kvin,g

_____Koment_

0301_NN#—–#Per/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 53

_____Hemvist_737-37:Bås 66:1

_____Kat,stat_737-37:kvin,g

_____Koment_

0049_NN#—–#Per/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 12

_____Hemvist_719-19:Bås 86:1

_____Kat,stat_719-19:kvin,g

_____Koment_

0797_NN#—–#Petter/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 264

_____Hemvist_744-47:Bås 79:1

_____Kat,stat_744-44:kvin,g_47-47:kvin,ä

_____Koment_744-44:Petter Bergrens hustru

0038_NN#—–#Petter/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 10

_____Hemvist_719-19:Bås 45:1

_____Kat,stat_719-19:kvin,ä

_____Koment_

0034_NN#—–#Pål/M#födår=?#födort=?# 1742c#Båstad#0# 9

_____Hemvist_719-19:Bås 12:1

_____Kat,stat_719-19:kvin,g

_____Koment_

1959_NN#—–#Raab#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_824-24:Bås 57:1

_____Kat,stat_824-24:man,g

_____Koment_824-24:kyrkoherde

0338_NN#—–#Rasmus/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 73

_____Hemvist_756-56:Bås 101:1, 57-57:Bås 34:1, 58-58:Bås 93:1, 62-64:Bås 55:1, 65-65:Bås 69:2, 75-87:Bås 2:1, 94-98:Bås 3:1

_____Kat,stat_756-56:kvin,g_57-57:kvin,g_62-64:kvin,g_65-65:kvin,g_75-83:kvin,g_

_____Koment_

0327_NN#—–#Reuterberg/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 70

_____Hemvist_770-70:Bås 67:1, 71-72:Bås 47:1, 73-73:Bås 2:1, 74-74:Bås 1:1, 76-76:Bås 87:1, 77-78:Bås 47:1, 79-87:Bås 1:1

_____Kat,stat_770-87:kvin,g

_____Koment_

3091_NN#—–#Rodhe/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 708

_____Hemvist_782-92:Bås 95:1

_____Kat,stat_782-92:kvin,g

_____Koment_

1132_NN#—–#Roselia#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_743-45:Bås 72:1

_____Kat,stat_743-45:kvin,ä

_____Koment_743-45:ä efter magister Roselius

1908_NN#—–#Schovent#1806c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_841-42:Bås 35:1

_____Kat,stat_841-42:barn,og

_____Koment_841-42:skomakare

2506_NN#—–#Schubach#1821#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_849-50:Bås 51:1

_____Kat,stat_849-50:man,og

_____Koment_849-50:sjötullvaktmästare

0460_NN#—–#Skeppström/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 311

_____Hemvist_779-79:Bås 99:1, 80-85:Bås 89:1, 86-87:Bås 79:1, 88-88:Bås 24:1, 89-89:Bås 69:1, 91-94:Bås 20:1, 95-97:Bås 24:2, 98-99:Bås 20:1

_____Kat,stat_779-84:kvin,g_85-99:kvin,ä

_____Koment_

0351_NN#—–#Skruf/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 77

_____Hemvist_759-63:Bås 24:4

_____Kat,stat_759-92:kvin,g

_____Koment_

1002_NN#—–#Skånberg/M#födår=?#födort=?# 1775c#Båstad#0# 223

_____Hemvist_760-75:Bås 28:1

_____Kat,stat_760-75:kvin,g

_____Koment_

0169_NN#—–#Ström/M#födår=?#födort=?# 1790c#Båstad#0# 759

_____Hemvist_779-90:Bås 35:1

_____Kat,stat_779-90:kvin,g

_____Koment_

0411_NN#—–#Sven/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 89

_____Hemvist_761-62:Bås 45:1

_____Kat,stat_761-61:kvin,g_62-62:kvin,ä

_____Koment_

0776_NN#—–#Sylvius/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 186

_____Hemvist_753-53:Bås 92:1, 54-54:Bås 34:1

_____Kat,stat_753-54:kvin,ä

_____Koment_753-54:häradshövdingeänka

0028_NN#—–#Såne/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 8

_____Hemvist_719-19:Bås QW:1

_____Kat,stat_719-19:kvin,g

_____Koment_

0652_NN#—–#Söderberg/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 160

_____Hemvist_788-89:Bås 1:1, 90-90:Bås 60:1, 13-15:Bås 14:1

_____Kat,stat_788-89:kvin,g_90-15:kvin,ä

_____Koment_

0278_NN#—–#Tingberg/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 59

_____Hemvist_735-36:Bås 92:1

_____Kat,stat_735-36:kvin,g

_____Koment_

1195_NN#—–#Troet/M#födår=?#födort=?# 1771c#Båstad#0# 106

_____Hemvist_742-42:Bås 89:1, 44-71:Bås 87:1

_____Kat,stat_742-71:kvin,g

_____Koment_

0021_NN#—–#Tufve/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 6

_____Hemvist_719-19:Bås 4:1

_____Kat,stat_719-19:kvin,g

_____Koment_

1955_NN#—–#Wallgren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_813-13:Bås 18:1

_____Kat,stat_813-13:man,g

_____Koment_813-13:skomakare

1646_NN#—–#Werngren/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 385

_____Hemvist_800-01:Bås 5:1, 02-02:Bås 62:1, 03-07:Bås 54:1, 13-17:Bås 5:1

_____Kat,stat_800-07:kvin,g_13-17:kvin,ä

_____Koment_

0160_NN#—–#Woxberg/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås 83:1

_____Kat,stat_742-42:kvin,g

_____Koment_

0013_NN#—–#Åke/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 3

_____Hemvist_719-19:Bås 10:1

_____Kat,stat_719-19:kvin,g

_____Koment_

0433_NN2#—–#Karl/M#födår=?#födort=?# 1775c#Båstad#0# 97

_____Hemvist_766-75:Bås 24:2

_____Kat,stat_766-75:kvin,g

_____Koment_

1577_NN2#—–#Klinghammer#1809c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_825-28:Bås 100:1

_____Kat,stat_825-28:man,og

_____Koment_825-28:bodgosse/betjänt

2426_O. B.#—–#Petterson#1819c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_865-65:Bås 36:1, 66-66:Bås 106:3, 67-67:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_865-67:man,g

_____Koment_865-65:gästgivare, 66-67:sjökapten

2080_O. C.#Jöns#—–#1814c#födort=?# 1851c#Båstad#0# 494

_____Hemvist_847-51:Bås 72:1

_____Kat,stat_847-48:tjhj,og_49-51:man,g

_____Koment_847-50:handsmakare

1773_O. J.#—–#Berg#1821*18/11#Tirup M.ö l# dödår=?#dödort=?#0# 660

_____Hemvist_870-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_870-70:man,g

_____Koment_870-70:kustvakt

0043_Ola#(Nils)#Uhr#1667c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_724-24:Bås 7:1

_____Kat,stat_724-24:man,?

_____Koment_716-16:Rulla: 50 år

0486_Ola#—–#Berggren#1758c#födort=?# 1802+18/9#Båstad#0# 461

_____Hemvist_783-02:Bås 41:1

_____Kat,stat_783-83:man,g_84-01:man,g_01-02:man,ä

_____Koment_788-91:skomakare

0592_Ola#—–#Hård#1755c#födort=?# dödår=?#dödort=?#292#par=?

_____Hemvist_769-69:Bås 62:1

_____Kat,stat_769-69:barn,og

_____Koment_

0170_Ola#—–#Krok#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 36

_____Hemvist_729-31:Bås 24:1

_____Kat,stat_729-31:man,?

_____Koment_

1453_Ola#—–#Ludvigson#1786c#födort=?# 1844+18/10B#Båstad#0# 394

_____Hemvist_809-12:Bås 7:1, 16-16:Bås 46:1, 17-25:Bås 41:1, 26-45:Bås 47:1

_____Kat,stat_809-12:tjhj,og_16-45:man,g

_____Koment_816-24:sjökarl, 26-35:fiskare och krympling, 36-45:går på träben

1356_Ola#—–#Ludvigson#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_809-09:Bås 8:1, 10-11:Bås 7:1, 12-12:Bås 51:1

_____Kat,stat_809-12:tjhj,og

_____Koment_809-12:kröppling

0610_Ola#—–#Lund#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_760-61:Bås 100:1

_____Kat,stat_760-61:man,g

_____Koment_757-61:potte/krukmakare

1295_Ola#—–#Wimmelberg#födår=?#födort=?# 1816+14/10B#dödort=?#0# 382

_____Hemvist_805-14:Bås 24:2, 15-15:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_805-15:man,g

_____Koment_807-10:sjökarl, 11-15:skeppare

1751_Ola#Bengt#—–#1812c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_834-38:Bås 1,2:1, 39-43:Bås 104:3

_____Kat,stat_834-38:tjhj,og_39-43:man,g

_____Koment_

0071_Ola#Bengt#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 56

_____Hemvist_730-36:Bås 76:1, 66-71:Bås 76:1

_____Kat,stat_730-36:man,?_66-71:man,g

_____Koment_730-30:avsk båtsman

0155_Ola#Dummy#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 33

_____Hemvist_111-11:Bås dum:1

_____Kat,stat_111-11:man,g

_____Koment_

0031_Ola#Gudmund#—–#1754c#Båstad# dödår=?#dödort=?#80#par=?

_____Hemvist_769-71:Bås QW:1, 73-80:Bås QW:1

_____Kat,stat_769-80:barn,og

_____Koment_

0420_Ola#Ingvar#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 93

_____Hemvist_732-48:Bås 20:1, 49-76:Bås 19:1

_____Kat,stat_742-65:man,g_66-76: far,g

_____Koment_

1240_Ola#Jacob#Weijgren#1768c#födort=?# 1826+30/4B#Båstad#0# 309 702 703

_____Hemvist_799-00:Bås 1:1, 01-26:Bås 69:2

_____Kat,stat_799-01:man,og_02-13:man,g_14-14:man,ä_15-15:man,g_16-16:man,ä_17-2

_____Koment_799-26:snickare

1250_Ola#Johan#Svenson#1785c#Båstad# 1818c#Båstad#191#par=?

_____Hemvist_804-18:Bås 31:1

_____Kat,stat_804-18:barn,og

_____Koment_

0736_Ola#Jöns#—–#1742c#Båstad# dödår=?#dödort=?#44#par=?

_____Hemvist_759-80:Bås 14:1

_____Kat,stat_759-64:man,og_65-79:sysk,og_80-80:man,og

_____Koment_780-80:borgare i Halmstad

1889_Ola#Jöns#—–#1815c#födort=?# dödår=?#dödort=?#454#par=?

_____Hemvist_833-33:Bås 104:5

_____Kat,stat_833-33:barn,og

_____Koment_

2162_Ola#Jöns#—–#1822c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 630

_____Hemvist_849-50:Bås 104:3, 51-61:Bås 106:3

_____Kat,stat_849-61:man,g

_____Koment_

0143_Ola#Lars#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#30#par=?

_____Hemvist_730-34:Bås 97:1

_____Kat,stat_730-34:sysk,og

_____Koment_

0138_Ola#Lars?#Beck#1678cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 247

_____Hemvist_719-38:Bås 87:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-38:man,?

_____Koment_719-19:enrollerad

1363_Ola#Måns#—–#1785c#födort=?# dödår=?#dödort=?#332#par=?

_____Hemvist_805-07:Bås 8:1

_____Kat,stat_805-07:tjhj,og

_____Koment_

0349_Ola#Nils#Kruse#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#193#par=?

_____Hemvist_753-58:Bås 3,4:1

_____Kat,stat_753-58:man,og

_____Koment_

0739_Ola#Ols#Sandberg#1762c#födort=?# 1835+12/3B#Båstad#0# 180

_____Hemvist_795-35:Bås 14:1

_____Kat,stat_795-35:man,g

_____Koment_

0928_Ola#Per#—–#1725c#födort=?# dödår=?#Båstad#55# 261

_____Hemvist_740-42:Bås 68:1, 45-68:Bås 69:1

_____Kat,stat_740-42:barn,og_45-51:sysk,og_53-68:man,g

_____Koment_

0426_Ola#Per#—–#1738c#Båstad# dödår=?#dödort=?#95#par=?

_____Hemvist_753-63:Bås 24:1

_____Kat,stat_753-58:barn,og_59-63:barn,og

_____Koment_

1641_Ola#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_817-18:Bås 14:1

_____Kat,stat_817-18:man,g

_____Koment_817-18:arbetskarl

0758_Ola#Rikard#Jacobson#1773c#födort=?# 1828+7/2B#dödort=?#183# 345 694

_____Hemvist_788-00:Bås 54:1, 01-28:Bås 66:1

_____Kat,stat_788-95:barn,og_96-00:man,og_01-20:man,g_21-22:man,ä_23-28:man,g

_____Koment_800-06:skeppare, 25-28:styrman

1844_Ola#Sven#—–#1784c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 442

_____Hemvist_828-34:Bås 31:1, 35-36:Bås 76:1, 37-41:Bås 84:1, 42-43:Bås 85:2, 44-45:Bås 84:1, 46-46:Bås 78:2, 47-49:Bås 85:2

_____Kat,stat_828-49:man,g

_____Koment_837-39:sjöman

2036_Ola#Sven#—–#1832*23/6#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_853-53:Bås 36:1, 54-55:Bås 57:1, 56-57:Bås 52:1

_____Kat,stat_853-55:tjhj,og_56-57:man,og

_____Koment_

0666_Ola#Sven#Karström#1736c#födort=?# 1808+15/3#Båstad#0# 244

_____Hemvist_768-69:Bås 11:1, 71-07:Bås 12:1

_____Kat,stat_768-69:man,og_71-92:man,g_93-96: far,g_97-07: far,ä

_____Koment_

0371_Ola#Swen#Södergren#1777c#Båstad# 1838+4/2B#Båstad#81# 449 450

_____Hemvist_794-12:Bås 102:1, 13-13:Bås 7:1, 14-31:Bås 97:1, 32-38:Bås 90:1

_____Kat,stat_794-95:barn,og_96-10:man,og_11-32:man,g_33-34:man,ä_35-38:man,g

_____Koment_811-25:skeppare, 32-38:fiskare, 38-38:krympling

0718_Ola#Sören#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_761-65:Bås 84:1, 66-67:Bås 74:1, 68-68:Bås 99:1, 69-70:Bås 93:1

_____Kat,stat_761-70:man,g

_____Koment_761-70:bödkare

0063_Ola#Troed#—–#1682cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 15

_____Hemvist_719-19:Bås 13:1

_____Kat,stat_719-19:man,g

_____Koment_704-24:rulla: huvudsvag. avsk 1717. Mtl. 1719: halftoket

2625_Ola#Åke#—–#1817*21/10#Starby# dödår=?#dödort=?#0# 619

_____Hemvist_861-61:Bås 80:2, 62-64:Bås 79.1, 65-65:Bås 78:2, 66-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_861-70:man,g

_____Koment_

2437_Ola Emanuel#—–#Morin#1832*14/6#Gamals.tp Lister# dödår=?#dödort=?#0# 555

_____Hemvist_862-70:Bås 4-7:1

_____Kat,stat_862-70:man,g

_____Koment_862-70:apotekare

2658_Ola Peter#Olof#—–#1860c#Båstad# dödår=?#dödort=?#691#par=?

_____Hemvist_861-70:Bås 52:1

_____Kat,stat_861-70:barn,og

_____Koment_

1796_Olena#Anders#Nilson/M#1787c#födort=?# 1860+30/1B#Båstad#0# 395

_____Hemvist_829-29:Bås 104:1, 31-31:Bås 104:1, 32-46:Bås 48:1, 47-60:Bås 48,49:2

_____Kat,stat_829-36:kvin,g_37-60:kvin,ä

_____Koment_

2459_Oliva#—–#Ekström/F#1825c#födort=?# dödår=?#dödort=?#483#par=?

_____Hemvist_838-38:Bås 66:1, 40-41:Bås 56:1, 42-43:Bås 23,24:1, 44-46:Bås 52:1, 47-47:Bås 49:1, 53-54:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_838-47:barn,og_53-54:kvin,og

_____Koment_

2264_Oliva#—–#Höjman/F#1833*28/11#födort=?# dödår=?#dödort=?#521#par=?

_____Hemvist_847-49:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_847-49:barn,og

_____Koment_

2938_Oliva#Johannes#—–#1866*6/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#553#par=?

_____Hemvist_865-68:Bås 106:5, 69-69:Bås 36:1, 70-70:Bås 37:2

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2626_Olivia#—–#Berglund#födår=?#?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 78:2

_____Kat,stat_870-70:kvin,og

_____Koment_870-70:barnmorska

2649_Olof#—–#Alström#1861*15/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#536#par=?

_____Hemvist_866-70:Bås 100:2

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

2227_Olof#—–#Berggren#1812c#födort=?# dödår=?#dödort=?#462#par=?

_____Hemvist_828-38:Bås 37:3

_____Kat,stat_828-38:barn,og

_____Koment_

0988_Olof#—–#Bergström#1752c#födort=?# 1800+27/2#Båstad#0# 289

_____Hemvist_781-00:Bås 9:1

_____Kat,stat_781-00:man,g

_____Koment_781-00:skeppare

0060_Olof#—–#Bergström#1830c#Båstad# 1833?#dödort=?#471#par=?

_____Hemvist_831-33:Bås qw:1

_____Kat,stat_831-33:barn,og

_____Koment_

2923_Olof#—–#Brask#1837c#födort=?# dödår=?#dödort=?#493#par=?

_____Hemvist_847-55:Bås 59:1

_____Kat,stat_847-55:barn,og

_____Koment_

2071_Olof#—–#Grankvist#1832*22/9#Gråm.tp# dödår=?#dödort=?#0# 585

_____Hemvist_856-57:Bås 67:4, 58-62:Bås 85:1, 63-70:Bås 70:2

_____Kat,stat_856-57:barn,og_58-70:man,g

_____Koment_856-59:muraregesäll, 60-60:brandmästare o muraregesäll, 63-70:murare

1384_Olof#—–#Holmgren#1775c#födort=?# 1859+16/5B#Båstad#0# 421 331

_____Hemvist_804-17:Bås 78:1, 18-56:Bås 71:1, 57-57:Bås 71:1, 58-58:Bås 33:1

_____Kat,stat_804-04:man,og_05-05:man,g_06-06:man,ä_07-56:man,g_57-58:man,ä

_____Koment_805-09:sjökarl, 10-58:skeppare

2393_Olof#—–#Holmgren#1842c#födort=?# dödår=?#dödort=?#547#par=?

_____Hemvist_847-59:Bås 33:1

_____Kat,stat_847-59:barn,og

_____Koment_

1804_Olof#—–#Horster#1800*31/8#?# 1872+24/6B#Båstad#0# 731

_____Hemvist_844-70:Bås 62:1

_____Kat,stat_844-72:man,g

_____Koment_844-70:kyrkoherde

1351_Olof#—–#Landgren#födår=?#födort=?# 1814c#Båstad#0# 352

_____Hemvist_806-14:Bås 24:1

_____Kat,stat_806-14:man,g

_____Koment_808-14:husar

2616_Olof#—–#Ljungqvist#födår=?#?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_860-66:Bås 80:1, 67-69:Bås 76:1, 70-70:Bås 87:1

_____Kat,stat_860-66:tjhj,og_67-70:man,og

_____Koment_860-66:skom. gesäll, 67-70:skomakare

2230_Olof#—–#Wäström#1839c#födort=?# dödår=?#dödort=?#484#par=?

_____Hemvist_848-52:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_848-52:barn,og

_____Koment_

2163_Olof#Anders#—–#1826c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_849-50:Bås 104:2

_____Kat,stat_849-50:man,og

_____Koment_849-50:jungman

1088_Olof#Anders#Dalman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_759-63:Bås BM:1

_____Kat,stat_759-63:man,og

_____Koment_758-63:enrollerad

0773_Olof#Axel#—–#1782c#Båstad# dödår=?#dödort=?#185#par=?

_____Hemvist_797-00:Bås 36:1, 01-03:Bås 79:1

_____Kat,stat_797-00:barn,og_01-03:man,og

_____Koment_

3128_Olof#Bengt#—–#1835c#födort=?# dödår=?#dödort=?#633#par=?

_____Hemvist_858-61:Bås 57:2

_____Kat,stat_858-61:barn,og

_____Koment_

1591_Olof#Hans#—–#1798*3/4#Förslöv# dödår=?#dödort=?#0# 595

_____Hemvist_858-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_858-69:man,g_70-70:man,ä

_____Koment_

1998_Olof#Hans#—–#1820c#födort=?# 1850+16/6B#dödort=?#721# 475

_____Hemvist_847-47:Bås 3:1, 48-50:Bås 2:1

_____Kat,stat_847-49:man,og_50-50:man,g

_____Koment_847-50:garvare

2684_Olof#Johannes#—–#1844*21/3#Båstad/Dala# dödår=?#dödort=?#447# 601

_____Hemvist_845-50:Bås 104:3, 51-67:Bås 106:3, 70-70:Bås 108:2

_____Kat,stat_845-67:barn,og_70-70:man,g

_____Koment_

1189_Olof#Lars#—–#1778c#Båstad# död ung#dödort=?#217#par=?

_____Hemvist_778-78:Bås 97:2

_____Kat,stat_778-78:barn,og

_____Koment_

2837_Olof#Nils#—–#1846c#födort=?# dödår=?#dödort=?#638#par=?

_____Hemvist_849-57:Bås 3:2

_____Kat,stat_849-57:barn,og

_____Koment_

1708_Olof#Ols#—–#1801c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_825-26:Bås 69:3

_____Kat,stat_825-26:man,og

_____Koment_825-26:guldsmedsgesäll

2842_Olof#Petter#Alström#1824*23/10#Lya# 1874+18/4#Båstad#0#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 56:2

_____Kat,stat_870-70:man,og

_____Koment_870-70:smed

1259_Olof Eberhart#—–#Wennerberg#1798c#Båstad# dödår=?#dödort=?#312#par=?

_____Hemvist_814-25:Bås 34:1

_____Kat,stat_814-21:barn,og_22-25:man,og

_____Koment_822-25:skeppare

3068_Olof August#Karl#Anderson#1826c#födort=?# dödår=?#dödort=?#485#par=?

_____Hemvist_846-46:Bås 14:1, 47-49:Bås 104:1, 51-52:Bås 97:1, 53-53:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_846-53:barn,og

_____Koment_849-53:sjöman/jungman

1653_Olof Konrad#—–#Lindgren#1818*7/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#366# 617

_____Hemvist_834-34:Bås 15:1, 58-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_834-34:barn,og_54-70:man,g

_____Koment_858-59:mjölnare/handlande, 65-69:kvarnägare

2830_Olof Konrad#Karl#—–#1860*4/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#637#par=?

_____Hemvist_852-55:Bås 103:1, 56-64:Bås 102:1, 65-66:Bås 100:2, 67-68:Bås 81:1, 69-69:Bås 80:1, 70-70:Bås 42:1

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

2257_Olof Kristian#—–#Jönsson#1848c#Båstad# dödår=?#dödort=?#494#par=?

_____Hemvist_850-68:Bås 72:1

_____Kat,stat_850-68:barn,og

_____Koment_

2064_Olof P#Nils#—–#1837*3/2#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_856-64:Bås 59:1

_____Kat,stat_856-64:man,og

_____Koment_856-57:skeppskock, 59-64:matros

1386_Olof P.#Nils#—–#1828c#Båstad# 1860+8/3B#Båstad#540# 691

_____Hemvist_829-60:Bås 102:1

_____Kat,stat_829-60:barn,og

_____Koment_849-51:jungman, 53-55:lättmatros, 57-60:matros

1530_Olof Peter#Nils#Berggren#1813*17/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#364# 516

_____Hemvist_825-55:Bås 103:2, 56-69:Bås 40,41:1, 70-70:Bås 45:1

_____Kat,stat_825-38:barn,og_39-70:man,g

_____Koment_841-47:sjöman, 48-70:fiskare

3061_Olof Peter#Ola#—–#1829c#födort=?# dödår=?#dödort=?#442#par=?

_____Hemvist_847-48:Bås 85:2

_____Kat,stat_847-48:barn,og

_____Koment_

1550_Olof Petter#—–#Kartström#1809c#födort=?# dödår=?#dödort=?#369#par=?

_____Hemvist_825-25:Bås 56:2, 26-26:Bås 75:1, 27-28:Bås 54:1, 29-29:Bås 61:1, 30-31:Bås 83:1, 33-34:Bås 104:1, 35-35:Bås 68:1, 36-45:Bås 51:1, 46-47:Bås 77:1, 48-48:Bås 49:1, 49-52:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_825-52:man,og

_____Koment_834-47:sjöman, 48-52:matros

2031_Olof Petter#Pål#—–#1829*23/2#Kars.tp. V Ka# 1871+7/5B#Båstad#486# 506

_____Hemvist_846-54:Bås 84:1, 56-57:Bås 103:1, 58-70:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_846-50:barn,og_51-54:man,og_55-70:man,g

_____Koment_851-51:jungman, 52-70:matros

3046_Olof Wilhelm#—–#Zoll#1834*4/6#Fosie# dödår=?#dödort=?#591#par=?

_____Hemvist_864-70:Bås 93:1

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

1220_Olu#Rasmus#—–#1737c#födort=?# 1822+22/11B#Båstad#0# 219

_____Hemvist_797-17:Bås 5:1, 18-20:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_797-22: mor,g

_____Koment_

0979_Olu#Rasmus#—–#1742c#Båstad# dödår=?#dödort=?#243#par=?

_____Hemvist_757-57:Bås 5,6:1, 64-69:Bås 5,6:1, 79-80:Bås 63:1, 83-84:Bås 24:1, 87-88:Bås 58:1

_____Kat,stat_757-57:barn,og_64-69:sysk,og_79-88:kvin,og

_____Koment_

0173_Oluf#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_733-33:Bås 8:1

_____Kat,stat_733-33:barn,og

_____Koment_733-33:skräddare

0717_Oluf#Axel#—–#födår=?#födort=?# 1751+12/6B#Båstad#0# 277

_____Hemvist_747-50:Bås 84:1

_____Kat,stat_747-50:man,g

_____Koment_747-50:strandridare

0069_Oluf#Bengt#Enekvist#1687cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_719-19:Bås 26:1

_____Kat,stat_719-19:man,g

_____Koment_705-24:rulla: lärestyrman. avsked 1724, 19-19:enrollerad

2620_Oscar#—–#Alberg#1825c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_864-64:Bås 76:1

_____Kat,stat_864-64:man,g

_____Koment_864-64:skomakare

2391_Oscar#—–#Everlöv#1834c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_867-67:Bås 28,29:1, 68-68:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_867-68:man,?

_____Koment_867-68:inspector

2888_Oscar Rudolf#—–#Petterson#1860*24/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_864-70:Bås 85:5

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

1637_Oscar Torolf#—–#Heurlén#1830c#födort=?# dödår=?#dödort=?#717#par=?

_____Hemvist_832-33:Bås 1,2:2, 34-34:Bås 104:4, 35-37:Bås 95:2, 38-39:Bås 67:3, 40-40:Bås 104:4, 41-41:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_832-41:barn,og

_____Koment_

2752_Oscar Wilhelm#—–#Vålander#1861*6/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#616#par=?

_____Hemvist_865-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

3016_Oskar Gottfrid#—–#—–#1874*12/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#645#par=?

_____Hemvist_-1000-10:

_____Kat,stat_-1000-10:,

_____Koment_

2281_Otilia Fredrika#Olof#—–#1860*1/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#506#par=?

_____Hemvist_861-70:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_861-70:barn,og

_____Koment_

1157_Ottiliana#Måns#—–#1772c#Båstad# dödår=?#dödort=?#220#par=?

_____Hemvist_776-78:Bås 9:1

_____Kat,stat_776-78:barn,og

_____Koment_

2600_Ottiliana Hilda Charlotta#—–#Granqvist/F#1857*1/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#585#par=?

_____Hemvist_858-62:Bås 85:1, 63-70:Bås 70:2

_____Kat,stat_858-70:barn,og

_____Koment_

3055_Otto#—–#Romare#1854c#Båstad# dödår=?#dödort=?#689#par=?

_____Hemvist_855-57:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_855-57:barn,og

_____Koment_

2949_Otto Alfred#Johannes#—–#1868*27/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#659#par=?

_____Hemvist_869-69:Bås 54:1, 70-70:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

1987_Otto Bernhard#—–#Eckerman#1837c#Båstad# dödår=?#dödort=?#416#par=?

_____Hemvist_848-70:Bås 17,18:1

_____Kat,stat_848-51:barn,og_52-54:man,og_55-59:sysk,og_60-70:man,og

_____Koment_852-54:kajutvakt, 59-59:matros, 60-70:styrman

2832_Otto Bernhard#Karl#—–#1853*24/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#637#par=?

_____Hemvist_852-55:Bås 103:1, 56-64:Bås 102:1, 65-66:Bås 100:2, 67-68:Bås 81:1, 69-69:Bås 80:1, 70-70:Bås 42:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og_70-70:barn,og

_____Koment_

2792_Otto Gustav#—–#Hanson#1856*12/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#629#par=?

_____Hemvist_858-66:Bås 106:2, 67-70:Bås 80:1

_____Kat,stat_858-70:barn,og

_____Koment_

2556_Otto Wilhelm#—–#Berg#1847*3/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#434#par=?

_____Hemvist_855-70:Bås 69:3

_____Kat,stat_855-59:barn,og_60-70:man,og

_____Koment_

3009_Otto Wilhelm#—–#Isberg#1854*24/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#673#par=?

_____Hemvist_855-58:Bås 2:1, 59-70:Bås 80:1

_____Kat,stat_855-70:barn,og

_____Koment_

2065_Otto Wilhelm#—–#Tiljander#1818*25/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#347# 651

_____Hemvist_825-30:Bås 53:1, 50-62:Bås 64,65:1, 63-70:Bås 100:2

_____Kat,stat_825-30:barn,og_50-66:man,og_67-70:man,g

_____Koment_850-59:bokhållare

0896_P#—–#Dalkvist#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_794-94:Bås 104:1

_____Kat,stat_794-94:man,g

_____Koment_

0893_P#—–#Lundgren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_770-71:Bås 1:1

_____Kat,stat_770-70:man,?_71-71:man,g

_____Koment_770-71:skräddare

1724_P.#—–#Lundgren#1800c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_834-34:Bås 4-7:1, 35-35:Bås 90:1

_____Kat,stat_834-35:man,g

_____Koment_834-35:kustuppsyningsman

2157_P.#—–#Nilén#1831c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_857-58:Bås 37:3

_____Kat,stat_857-58:man,og

_____Koment_857-58:skollärare

2333_P.#Jacob#—–#1833c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 728

_____Hemvist_865-66:Bås 76:1, 67-68:Bås 77:1, 69-69:Bås 67:4

_____Kat,stat_865-68:man,og_69-69:man,g

_____Koment_865-66:extra kustvakt, 67-69:kustvakt

2103_P.#Pål#—–#1832c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 732

_____Hemvist_858-59:Bås 80:1, 60-60:Bås 79:1, 61-61:Bås 80:1

_____Kat,stat_858-61:man,g

_____Koment_858-61:trädgårdsmästare

2862_P. A. #—–#Rosén#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_867-69:Bås 62:2

_____Kat,stat_867-69:man,og

_____Koment_867-69:pastor

1781_P. M. #—–#Anderson#1802c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_840-43:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_840-43:man,og

_____Koment_840-43:bataljonsläkare

2847_P. N.#—–#Kallander#1830c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_862-62:Bås 57:3, 63-64:Bås 62:1

_____Kat,stat_862-64:man,og

_____Koment_862-64:adjunkt

2001_Paul J#—–#Romare#1823*25/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#0# 689

_____Hemvist_825-39:Bås 28,29:1, 49-57:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_825-39:barn,og_49-53:man,og_54-57:man,g

_____Koment_849-50:färgare

3101_Paulina#—–#Olander#1840c#födort=?# dödår=?#dödort=?#420#par=?

_____Hemvist_845-46:Bås 31:1

_____Kat,stat_845-46:barn,og

_____Koment_

2292_Paulina#—–#Rudström/F#1863c#födort=?# dödår=?#dödort=?#525#par=?

_____Hemvist_864-64:Bås 12:1, 65-65:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_864-65:barn,og

_____Koment_

3071_Paulina#Niklas#—–#1835c#födort=?# dödår=?#dödort=?#643#par=?

_____Hemvist_847-51:Bås 77:1

_____Kat,stat_847-51:barn,og

_____Koment_

2203_Paulina Amalia#Bengt#—–#1841c#födort=?# dödår=?#dödort=?#512#par=?

_____Hemvist_847-58:Bås 104:2

_____Kat,stat_847-58:barn,og

_____Koment_

1681_Paulina Amalia#Per#—–#1814c#Båstad# dödår=?#dödort=?#350#par=?

_____Hemvist_830-40:Bås 48:1, 41-43:Bås 35:1, 44-70:Bås 36:1

_____Kat,stat_830-40:barn,og_41-70:sysk,og

_____Koment_

2596_Paulina Augusta#Edvard#—–#1848*1/11#födort=?# dödår=?#dödort=?#584#par=?

_____Hemvist_849-49:Bås 103:1, 50-54:Bås 85:1, 55-60:Bås 70:1, 61-61:Bås 40,41:1, 62-63:Bås 68:2, 64-64:Bås 54:1

_____Kat,stat_849-64:barn,og

_____Koment_

2469_Paulina Charlotta#—–#Hanson/F#1835*27/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#0# 559

_____Hemvist_863-64:Bås 77:1, 65-70:Bås 48,49:2

_____Kat,stat_863-70:kvin,g

_____Koment_

2276_Paulina Erhardina#—–#Hederstjerna/F#1816*20/5#Torekov# dödår=?#dödort=?#688# 523

_____Hemvist_849-51:Bås 30:1, 52-61:Bås 1,2:1, 63-70:Bås 4-7:1

_____Kat,stat_849-70:kvin,g

_____Koment_859-61:nipperhandlerska

3052_Paulina Gustava#Nils#—–#1870*19/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#623#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 104:4

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

2708_Paulina Karolina#Per#Pålson/F#1846*13/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#604#par=?

_____Hemvist_851-51:Bås 58:1, 52-52:Bås 106:1, 53-55:Bås 40,41:1, 58-59:Bås 13:1, 62-62:Bås 23,24:1, 63-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:5

_____Kat,stat_851-70:barn,og

_____Koment_

2386_Paulina Kristina#Fredrik#Gudmundson/F#1839*13/11#Båstad# 1872+8/9B#Båstad#546#par=?

_____Hemvist_847-70:Bås 54:1, 55-55:Bås 47:1, 56-70:Bås 48,49:1

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_

2669_Paulina Kristina#Nils#Svenson/F#1858*1/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#596#par=?

_____Hemvist_861-68:Bås 104:2, 69-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_861-70:barn,og

_____Koment_

2826_Paulina Sofia#—–#Nilsson/F#1824c#födort=?# 1864+16/10B#Båstad#540# 637

_____Hemvist_852-55:Bås 103:1, 56-64:Bås 102:1

_____Kat,stat_856-64:kvin,og

_____Koment_

2098_Paulina Sofia#—–#Trogen/F#1837c#födort=?# dödår=?#dödort=?#495#par=?

_____Hemvist_841-57:Bås 78:1, 58-62:Bås 82:1, 63-63:Bås 80:1

_____Kat,stat_841-57:barn,og_58-63:kvin,og

_____Koment_860-62:vanför

2511_Paulina Sophia#—–#Pommer/F#1832c#födort=?# dödår=?#dödort=?#406# 693

_____Hemvist_833-47:Bås 104:2, 66-70:Bås 84:1

_____Kat,stat_833-47:barn,og_66-66:sysk,og_67-70:kvin,og

_____Koment_

3066_Paulus#—–#Petronella/Mo#1863c#födort=?# dödår=?#dödort=?#690#par=?

_____Hemvist_867-67:Bås 48,49:3, 68-68:Bås 106:5, 69-70:Bås 23,24:2

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

1838_Paulus Gustaf#—–#Hanson#1838c#födort=?# dödår=?#dödort=?#439#par=?

_____Hemvist_847-59:Bås 85:1

_____Kat,stat_847-56:barn,og_57-59:man,og

_____Koment_857-59:sjöman/jungman

1342_Per#—–#Algren#födår=?#födort=?# 1816+15/8B#Båstad#0# 162

_____Hemvist_807-07:Bås 82:1, 08-08:Bås 81:1, 09-16:Bås 83:1

_____Kat,stat_807-16:man,g

_____Koment_

1713_Per#—–#Dum#1111#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 737

_____Hemvist_111-11:Bås 100:1

_____Kat,stat_111-11:man,g

_____Koment_

3164_Per#—–#Dum#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 744

_____Hemvist_111-11:Bås 100:1

_____Kat,stat_111-11:man,g

_____Koment_

0104_Per#—–#Hydelius#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#21#par=?

_____Hemvist_729-39:Bås KL:1

_____Kat,stat_729-39:barn,og

_____Koment_

0183_Per#—–#Hård#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_719-19:Bås 62:1

_____Kat,stat_719-19:man,g

_____Koment_

0122_Per#—–#Håår#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 24

_____Hemvist_731-36:Bås 60:1

_____Kat,stat_731-36:man,?

_____Koment_

0042_Per#—–#Lundberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_729-29:Bås 16:1

_____Kat,stat_729-29:man,?

_____Koment_729-29:salpetersjudare

0665_Per#—–#Lustig#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_766-68:Bås 24:5

_____Kat,stat_766-68:man,g

_____Koment_766-68:ryttare

1739_Per#—–#Malmström#1813*4/5#Tungelsjö# 1874+27/3#Båstad#0# 404 576

_____Hemvist_837-38:Bås 61:1, 39-40:Bås 58:1, 41-60:Bås 61:1, 61-70:Bås 86:1

_____Kat,stat_837-37:man,og_38-59:man,g_60-61:man,sk_62-70:man,g

_____Koment_837-70:tunnbindare

2311_Per#—–#Nilson#1819*11/4#M Ljungby# dödår=?#dödort=?#0# 530

_____Hemvist_866-70:Bås 12:2

_____Kat,stat_866-70:man,g

_____Koment_

1727_Per#—–#Nilson dy#1805c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_833-48:Bås 97:1

_____Kat,stat_833-48:man,g

_____Koment_834-39:nämndeman

2546_Per#—–#Olson#1837c#födort=?# 1866+11/9B#Båstad#0# 575

_____Hemvist_865-66:Bås 61:1

_____Kat,stat_865-66:man,g

_____Koment_865-66:vagnmakare

0090_Per#—–#Svarvare#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 32

_____Hemvist_719-25:Bås 99:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-25:man,?

_____Koment_

1141_Per#—–#Tornkvist#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_756-56:Bås 57:1

_____Kat,stat_756-56:man,og

_____Koment_756-56:sjökarl/enrollerad

0632_Per#—–#Wenström#födår=?#födort=?# 1816+11/7B#Båstad#0# 302

_____Hemvist_788-91:Bås 32:2, 92-16:Bås 16:1

_____Kat,stat_788-91:man,ä_92-16:man,g

_____Koment_788-91:skolemästare

0585_Per#—–#Winberg#1750c#födort=?# 1795+30/3B#Båstad#0# 229

_____Hemvist_780-95:Bås 85:1

_____Kat,stat_780-80:man,og_81-95:man,g

_____Koment_781-87:skeppare

0634_Per#Anders#—–#1718c#födort=?# 1796+9/2B#Båstad#0# 300

_____Hemvist_762-96:Bås 24:1

_____Kat,stat_762-96:man,g

_____Koment_

1021_Per#Anders#—–#1775c#födort=?# 1840c#Båstad#227# 350

_____Hemvist_793-21:Bås 48:1, 22-25:Bås 36:1, 26-40:Bås 48:1

_____Kat,stat_793-94:barn,og_95-01:man,og_02-22:man,g_23-40:man,ä

_____Koment_813-40:gästgivare

0058_Per#Anders#Gravare#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 14 53

_____Hemvist_719-32:Bås 9:1, 33-33:Bås 65:1, 34-37:Bås 66:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-36:man,?_37-37: far,g

_____Koment_

0394_Per#Bengt#—–#1742c#Båstad# dödår=?#dödort=?#85#par=?

_____Hemvist_756-81:Bås 75:1

_____Kat,stat_756-62:barn,og_63-81:man,og

_____Koment_

2660_Per#Bengt#—–#1824c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_849-51:Bås 100:1

_____Kat,stat_849-49:tjhj,og_50-51:man,og

_____Koment_849-51:dräng

0130_Per#Bengt#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 27

_____Hemvist_719-29:Bås 69:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-29:man,?

_____Koment_

0944_Per#Bengt#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_779-80:Bås 53:1

_____Kat,stat_779-80:man,og

_____Koment_779-80:sjökarl

0174_Per#Clemet#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_733-33:Bås 6:1

_____Kat,stat_733-33:tjhj,?

_____Koment_

0086_Per#Dummy#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 18

_____Hemvist_111-11:Bås dum:1

_____Kat,stat_111-11:man,?

_____Koment_

0277_Per#Erland#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 234

_____Hemvist_737-43:Bås 91:1, 44-68:Bås 89:1

_____Kat,stat_737-40:man,?_42-68:man,g

_____Koment_737-38:enrollerad, 48-64:skeppare

0079_Per#Gudmun#—–#1696c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 55

_____Hemvist_719-40:Bås 68:1, 53-53:Bås 69:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_29-53:man,?

_____Koment_719-24:rulla: befrias, brukar 1/4 dels Kårreds mölla?, 19-29:enroll

0515_Per#Gudmund#Holst#1722c#Båstad# dödår=?#dödort=?#123# 122

_____Hemvist_743-43:Bås 83:1, 44-49:Bås 82:1, 50-50:Bås 53:1, 51-87:Bås 82:1, 88-88:Bås 2:1, 89-92:Bås 82:1

_____Kat,stat_743-43:man,og_44-73:man,g_74-81: far,g_82-92: far,ä

_____Koment_743-59:stadsbåtsman, 69-73:båtsman

1030_Per#Hans#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_768-69:Bås 89:1

_____Kat,stat_768-69:man,og

_____Koment_

0313_Per#Joen#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås BM:1

_____Kat,stat_742-42:man,og

_____Koment_742-42:vargeringsbåtsman

2087_Per#Johan#—–#1820c#födort=?# 1865+28/9B#Båstad#0# 590

_____Hemvist_852-52:Bås 49:1, 53-53:Bås 76:1, 54-60:Bås 85:1, 61-61:Bås 102:1, 62-65:Bås 84:1

_____Kat,stat_852-65:man,g

_____Koment_852-65:arbetskarl

2817_Per#Johan#—–#1827c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_863-65:Bås 23,24:5

_____Kat,stat_863-65:man,g

_____Koment_863-65:kustvakt

0712_Per#Jöns#—–#1731c#födort=?# 1810+8/4B#Båstad#57# 176

_____Hemvist_747-10:Bås 81:1

_____Kat,stat_747-51:sysk,og_56-56:man,og_57-88:man,g_89-10: far,g

_____Koment_

0831_Per#Jöns#—–#1751c#Båstad# dödår=?#dödort=?#194#par=?

_____Hemvist_766-68:Bås 67:2, 69-72:Bås 67:3, 73-74:Bås 68:1, 75-90:Bås 67:3

_____Kat,stat_766-69:barn,og_70-77:man,og_78-89:man,g_90-90:man,ä

_____Koment_785-86:sjökarl

1888_Per#Jöns#—–#1809c#födort=?# dödår=?#dödort=?#454#par=?

_____Hemvist_827-28:Bås 104:5

_____Kat,stat_827-28:barn,og

_____Koment_

0212_Per#Jöns#Hök#1725c#födort=?# dödår=?#dödort=?#43# 751

_____Hemvist_739-54:Bås 11:1

_____Kat,stat_739-45:barn,og_47-49:man,og_50-54:man,g

_____Koment_

0180_Per#Jöns#Krok#1705cRu#Halland (Ru)# 1748c#Båstad#0# 95

_____Hemvist_733-48:Bås 24:1

_____Kat,stat_733-33:man,?_42-48:man,g

_____Koment_740-40:enrollerad, 41-41: Vådeld i Båst omnämns i Ru 1741

0649_Per#Knut#—–#1750c#födort=?# 1798+17/7#Båstad#159#par=?

_____Hemvist_764-81:Bås 48:1, 83-86:Bås 98:1, 87-98:Bås 92:1

_____Kat,stat_764-98:sysk,og

_____Koment_793-98:blind

0185_Per#Lars#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_719-19:Bås 19:1, 25-25:Bås 19:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_25-25:man,?

_____Koment_

0784_Per#Mattis#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 752

_____Hemvist_766-67:Bås 12:2

_____Kat,stat_766-67:man,g

_____Koment_766-67:avskedad hantlangare

0217_Per#Måns#Fagerhult#1706cRu#födort=?# 1774+decB#Båstad#13# 241 257

_____Hemvist_729-36:Bås 35:1, 37-75:Bås 17:1

_____Kat,stat_729-36:barn,og_37-40:man,og_42-43:man,g_44-44:man,ä_45-69:man,g_70

_____Koment_729-36:enrollerad

0048_Per#Mårten#(Rosenlund)#1677cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 12

_____Hemvist_719-32:Bås 86:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-32:man,?

_____Koment_719-19:enrollerad, 24-24:rulla: medelskeppare. avsk. 1724

2632_Per#Nils#—–#1731c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_804-04:Bås 81:1

_____Kat,stat_804-04:man,g

_____Koment_

1884_Per#Nils#—–#1816*27/12#Erikstp. v Ka# dödår=?#dödort=?#0# 680

_____Hemvist_839-41:Bås 17,18:1, 44-70:Bås 98:1

_____Kat,stat_839-41:tjhj,og_44-70:man,g

_____Koment_839-43:garvarelärling, 44-53:garvare, 47-48:garvaremästare, 54-70:loogarverimästare

2741_Per#Nils#—–#1823c#M Ljungby# dödår=?#dödort=?#0# 614

_____Hemvist_864-64:Bås 48,49:3, 65-65:Bås 89:3, 66-70:Bås 106:3

_____Kat,stat_864-70:man,g

_____Koment_864-65:mjölnare

1041_Per#Nils#—–#födår=?#födort=?# 1790+B#Båstad#237# 299

_____Hemvist_785-90:Bås 69:1

_____Kat,stat_785-85:man,og_86-90:man,g

_____Koment_785-90:sjökarl

1048_Per#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_778-79:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_778-79:man,og

_____Koment_778-79:sjökarl

0824_Per#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#193#par=?

_____Hemvist_747-48:Bås 3,4:1

_____Kat,stat_747-48:barn,og

_____Koment_

0846_Per#Nils#Hård#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 292

_____Hemvist_743-43:Bås 58:1, 44-79:Bås 62:1

_____Kat,stat_743-47:man,og_48-79:man,g

_____Koment_750-60:skeppare

0524_Per#Nils#Junker#1740c#Båstad# 1805+9/11B#Båstad#256# 251

_____Hemvist_756-05:Bås 51:1

_____Kat,stat_756-61:barn,og_62-72:man,og_73-97:man,g_98-05: far,g

_____Koment_759-59:sjökarl

0423_Per#Ols#—–#1742c#Båstad?# 1784c+B#Båstad#93# 94

_____Hemvist_757-84:Bås 19:1

_____Kat,stat_757-63:barn,og_64-78:man,og_79-84:man,g

_____Koment_

1050_Per#Ols#—–#1767c#födort=?# dödår=?#dödort=?#261#par=?

_____Hemvist_784-85:Bås 69:1, 92-93:Bås 69:1

_____Kat,stat_784-93:man,og

_____Koment_784-93:sjökarl

1563_Per#Ols#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_823-23:Bås 96:1

_____Kat,stat_823-23:man,g

_____Koment_823-23:arbetskarl

0156_Per#Ols#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#33#par=?

_____Hemvist_730-30:Bås 3:1, 37-37:Bås 3:1, 38-40:Bås 4:1

_____Kat,stat_730-30:sysk,og_37-40:sysk,og

_____Koment_

0273_Per#Ols#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås 86:1

_____Kat,stat_742-42:man,?

_____Koment_

1767_Per#Ols#Holm#1757c#födort=?# 1843c#dödort=?#0# 709

_____Hemvist_825-26:Bås 96:1, 27-27:Bås 35:1, 32-43:Bås 103:2

_____Kat,stat_825-27:man,g_32-43:man,ä

_____Koment_

1942_Per#Per#—–#1790c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_816-18:Bås 104:5

_____Kat,stat_816-18:man,og

_____Koment_

1909_Per#Per#—–#1801c#födort=?# 1864c#Båstad#0# 539

_____Hemvist_841-64:Bås 37:2

_____Kat,stat_841-41:tjhj,g_42-64:man,g

_____Koment_854-58:torpare, 60-64:arbetskarl

2418_Per#Per#—–#1843c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_868-68:Bås 32:2, 69-70:Bås påsn:1

_____Kat,stat_868-70:man,og

_____Koment_868-70:arbetare

0311_Per#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås BM:1

_____Kat,stat_742-42:man,og

_____Koment_742-42:fördubblingsbåtsman

0126_Per#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 26

_____Hemvist_719-32:Bås 67:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-32:man,?

_____Koment_

0250_Per#Per#Gravare#1722c#födort=?# 1783c+B#Båstad#53# 196

_____Hemvist_737-64:Bås 66:1, 65-82:Bås 55:1

_____Kat,stat_737-47:man,og_48-73:man,g_74-82:man,ä

_____Koment_754-57:skeppare, 84-84:fiskare

1091_Per#Per#Lax#1735cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-63:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-63:man,og

_____Koment_758-63:enrollerad

1101_Per#Per#Lustig#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_770-70:Bås BM:1

_____Kat,stat_770-70:man,og

_____Koment_770-70:sjökarl

0195_Per#Per#Rör#födår=?#födort=?# 1734+10/10#Båstad#0# 40

_____Hemvist_729-30:Bås 24:1, 33-33:Bås 9:1

_____Kat,stat_729-29:man,?_30-30:man,?_33-33:man,?

_____Koment_730-33:enrollerad

1099_Per#Per#Östberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-63:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-63:man,og

_____Koment_758-63:enrollerad

2025_Per#Pål#—–#1822*12/3#Hasslöv# dödår=?#dödort=?#0# 604

_____Hemvist_851-51:Bås 58:1, 52-52:Bås 106:1, 53-55:Bås 40,41:1, 58-59:Bås 13:1, 62-62:Bås 23,24:1, 63-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:5

_____Kat,stat_851-70:man,g

_____Koment_852-59:arbetskarl

1105_Per#Sven#Bolin#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-58:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-58:man,og

_____Koment_758-58:enrollerad

3034_Per Albert Gottfrid#Per#—–#1852*4/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#680#par=?

_____Hemvist_853-70:Bås 98:1

_____Kat,stat_853-70:barn,og

_____Koment_

2355_Per Axel#—–#Petterson#1845*17/5(?#Båstad# dödår=?#dödort=?#537#par=?

_____Hemvist_847-61:Bås 31:1

_____Kat,stat_847-61:barn,og

_____Koment_

3036_Per Herman#—–#Wäström#1862*22/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#681#par=?

_____Hemvist_865-65:Bås 82:1, 66-70:Bås 86:1

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2811_Per Otto#—–#Olson#1866*30/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#575#par=?

_____Hemvist_867-70:Bås 61:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

1076_Pernilla#—–#Bäck/F#födår=?#födort=?# 1765c#Båstad#247# 113

_____Hemvist_742-42:Bås 87:1, 44-65:Bås 86:1

_____Kat,stat_742-45:barn,og_48-65:kvin,g

_____Koment_

0407_Pernilla#—–#Cornelius/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 88

_____Hemvist_742-57:Bås 45:1, 70-76:Bås 46:1

_____Kat,stat_742-53:kvin,g_54-57:kvin,ä_70-76:kvin,ä

_____Koment_

0685_Pernilla#—–#Hans/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 17

_____Hemvist_744-72:Bås 78:1

_____Kat,stat_744-55:kvin,g_56-72:kvin,ä

_____Koment_

1188_Pernilla#Börje#—–#födår=?#födort=?# 1769+janB#Båstad#0# 294

_____Hemvist_769-69:Bås 92:1

_____Kat,stat_769-69:kvin,g

_____Koment_

0188_Pernilla#Hans#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#38#par=?

_____Hemvist_719-19:Bås 15:1

_____Kat,stat_719-19:barn,og

_____Koment_

0100_Pernilla#Jöns#—–#1690c#födort=?# dödår=?#dödort=?#20#par=?

_____Hemvist_719-19:Bås 31:1, 38-39:Bås 31:1

_____Kat,stat_719-19:barn,og

_____Koment_

0482_Pernilla#Jöns#Pommer#1744c#Båstad# 1825+4/6B#Båstad#84# 69

_____Hemvist_760-60:Bås 15:1, 75-16:Bås 106:1, 17-25:Bås 104:2

_____Kat,stat_760-60:barn,og_75-11:kvin,g_12-25:kvin,ä

_____Koment_

2263_Pernilla#Knut#Höjman/M#1811c#Lya# 1866c#Båstad#0# 521

_____Hemvist_847-66:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_847-66:kvin,g

_____Koment_

1378_Pernilla#Ols#—–#1797c#födort=?# 1838+29/4B#Båstad#0#par=?

_____Hemvist_830-38:Bås 89:1

_____Kat,stat_830-38:tjhj,og

_____Koment_

1113_Pernilla#Petter#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#264#par=?

_____Hemvist_745-47:Bås 79:1

_____Kat,stat_745-47:barn,og

_____Koment_

0035_Pernilla#Pål#Hök/F#1715c#födort=?# dödår=?#dödort=?#9#par=?

_____Hemvist_730-45:Bås 12:1

_____Kat,stat_730-45:barn,og

_____Koment_

3120_Pernilla#Sven#—–#1802c#födort=?# 1850+14/12B#Yderhult#0# 722

_____Hemvist_844-50:Bås 104:3

_____Kat,stat_844-50:kvin,g

_____Koment_

0473_Peter#—–#Drejerström#födår=?#födort=?# 1784+febB#Båstad#0# 110 112

_____Hemvist_745-84:Bås 33:1

_____Kat,stat_745-53:man,g_54-56:man,ä_57-65:man,g_66-84: far,g

_____Koment_748-51:skeppare

0579_Peter#—–#Fältskog#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#143#par=?

_____Hemvist_769-69:Bås 92:1, 70-72:Bås 99:1, 73-74:Bås 67:1, 75-78:Bås 95:1, 79-79:Bås 2:1, 80-80:Bås 67:1, 81-83:Bås 69:1, 84-84:Bås 91:1, 88-90:Bås 33:1

_____Kat,stat_769-73:barn,og_74-78:man,og_80-87:man,g_88-90:barn,?

_____Koment_774-81:skomakare

0615_Peter#—–#Hind#födår=?#födort=?# 1762c#Båstad#0# 153

_____Hemvist_751-62:Bås PR:1

_____Kat,stat_751-62:man,g

_____Koment_751-56:pastor, 57-62:kyrkoherde

2508_Peter#—–#Nilson#1860*30/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#568#par=?

_____Hemvist_861-70:Bås 52:1

_____Kat,stat_861-70:barn,og

_____Koment_

1096_Peter#—–#Nowelius#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-63:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-63:man,og

_____Koment_758-63:enrollerad

0326_Peter#—–#Reuterberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 70

_____Hemvist_770-70:Bås 67:1, 71-72:Bås 47:1, 73-73:Bås 2:1, 74-74:Bås 1:1, 77-78:Bås 47:1, 79-84:Bås 1:1, 85-85:Bås 64:1, 86-87:Bås 1:1, 88-88:Bås 106:1

_____Kat,stat_773-88:man,g

_____Koment_770-73:besökare

1121_Peter#—–#Stolpe#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_785-85:Bås 94:1

_____Kat,stat_785-85:man,g

_____Koment_

0651_Peter#—–#Söderberg#födår=?#födort=?# 1789c#Båstad#0# 160

_____Hemvist_785-89:Bås 1:1

_____Kat,stat_785-86:man,og_88-89:man,g

_____Koment_788-89:arbetskarl

2622_Peter#Hans#—–#1841c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_868-68:Bås qw:1, 69-70:Bås påsn:1

_____Kat,stat_868-70:man,og

_____Koment_

1483_Peter#Måns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_812-12:Bås 25:1, 13-14:Bås 7:1

_____Kat,stat_812-14:man,g

_____Koment_813-14:arbetskarl

1135_Peter#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 269

_____Hemvist_783-85:Bås 69:1

_____Kat,stat_783-85:man,og

_____Koment_783-85:sjökarl

2074_Peter#Sven#Albin#1824c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_850-50:Bås 104:2, 51-51:Bås 68:2

_____Kat,stat_850-50:man,og_51-51:man,g

_____Koment_850-50:murargesäll, 51-51:murare

2372_Peter Adolf#Sven#—–#1829*7/7#Lya Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 563

_____Hemvist_861-66:Bås 23,24:2, 67-67:Bås 56:2, 68-68:Bås 106:2, 69-69:Bås 48,49:3, 70-70:Bås 106:2

_____Kat,stat_861-70:man,g

_____Koment_

2107_Peter Alexander#—–#Holmgren#1813*5/3#H-borg# dödår=?#dödort=?#0# 684

_____Hemvist_868-69:Bås 84:1, 70-70:Bås 93:1

_____Kat,stat_868-70:man,g

_____Koment_868-70:f kustvakt

2723_Peter Anders#Per#Glader#1804c#födort=?# 1869+14/6B#Båstad#0# 607

_____Hemvist_853-55:Bås 58:1, 56-61:Bås 106:5, 62-69:Bås 106:2, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_853-70:man,g

_____Koment_

2815_Peter Fredrik#—–#Mörk#1848*28/7#Karlskrona# dödår=?#dödort=?#635#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 33:1

_____Kat,stat_870-70:man,og

_____Koment_870-70:underlöjtnant

2628_Peter Johan#Petter#—–#1812*12/12#Långasjö# dödår=?#dödort=?#0# 589

_____Hemvist_860-62:Bås 83:1, 63-63:Bås 82:1, 64-68:Bås 85:5, 69-69:Bås 100:2, 70-70:Bås 95:2

_____Kat,stat_860-70:man,g

_____Koment_860-70:kustvakt

1305_Peter Magnus#—–#Falk#1791*28/9#?# 1862c#dödort=?#708#par=?

_____Hemvist_811-45:Bås 95:1, 46-59:Bås 93:1

_____Kat,stat_811-14:barn,og_15-26:tjhj,og_27-59:man,og

_____Koment_827-45:skeppare, 52-60:fd sjökapten

1584_Peter Magnus#—–#Wimmelberg#1811*26/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#330#par=?

_____Hemvist_827-33:Bås 87:2, 34-38:Bås 85:3

_____Kat,stat_827-38:barn,og

_____Koment_834-36:sjöman

2722_Peter Magnus#Magnus#—–#1865*23/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#606#par=?

_____Hemvist_867-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

2859_Peter Magnus#Petter#—–#1860*19/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#431#par=?

_____Hemvist_861-70:Bås 58:2

_____Kat,stat_861-70:barn,og

_____Koment_

2995_Peter Reinhard Wilhelm#Peter#—–#1842*21/2#Raus sn# dödår=?#dödort=?#0# 670

_____Hemvist_869-69:Bås 100:2, 70-70:Bås 76:1

_____Kat,stat_869-69:man,og_70-70:man,g

_____Koment_869-70:skomakare

3148_Petronella#—–#—–#1768c#födort=?# 1828?#dödort=?#741#par=?

_____Hemvist_793-27:Bås 35:1

_____Kat,stat_793-27:sysk,og

_____Koment_

1058_Petronella#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_766-69:Bås 46:1

_____Kat,stat_766-69:kvin,ä

_____Koment_

1873_Petronella#—–#Alberg/M#1796*31/3#?# dödår=?#dödort=?#0# 565

_____Hemvist_821-43:Bås 56:1, 44-70:Bås 49:1

_____Kat,stat_821-43:kvin,g_44-70:kvin,sk

_____Koment_

1995_Petronella#—–#Dalgren/F#1811*15/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#338# 474

_____Hemvist_831-31:Bås 92:1, 33-35:Bås 86:1, 36-36:Bås 104:1, 37-44:Bås 90:1, 45-46:Bås 48:1, 47-70:Bås 48,49:1

_____Kat,stat_831-35:barn,og_36-54:kvin,g_55-70:kvin,ä

_____Koment_

3076_Petronella#—–#Ekelöv/F#1789c#födort=?# 1795cc#dödort=?#301#par=?

_____Hemvist_793-93:Bås 103:1, 94-94:Bås 16:1

_____Kat,stat_793-93:tjhj,og_94-94:barn,og

_____Koment_793-94:har svår fistel

1458_Petronella#—–#Engelow/F#1803c#Båstad# 1850+26/8B#Båstad#230# 413

_____Hemvist_820-23:Bås 37:1, 24-29:Bås 32:1, 31-43:Bås 37:2

_____Kat,stat_820-23:barn,og_24-29:sysk,og_31-43:kvin,g

_____Koment_

1396_Petronella#—–#Friberg/F#1797c#födort=?# dödår=?#dödort=?#339#par=?

_____Hemvist_813-18:Bås 56:1

_____Kat,stat_813-18:barn,og

_____Koment_

1547_Petronella#—–#Hederstierna#1782c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 688

_____Hemvist_826-27:Bås 95:1, 28-29:Bås 64:1, 30-30:Bås 61:1, 31-33:Bås 60:1, 34-70:Bås 4-7:1

_____Kat,stat_826-70:kvin,ä

_____Koment_

0518_Petronella#—–#Holst/F#1757c#Båstad# dödår=?#dödort=?#122#par=?

_____Hemvist_772-75:Bås 82:1, 89-89:Bås 82:1

_____Kat,stat_772-73:barn,og_74-75:sysk,og_79-79:barn,og

_____Koment_

1501_Petronella#—–#Jacobsson/F#1804c#födort=?# dödår=?#dödort=?#426# 423

_____Hemvist_820-36:Bås 79:1, 37-38:Bås 76:1, 39-42:Bås 77:1, 43-43:Bås 4-7:2, 44-45:Bås 90:1, 46-48:Bås 4-7:2, 49-49:Bås 73:1

_____Kat,stat_820-32:barn,og_33-49:kvin,g

_____Koment_

1275_Petronella#—–#Kallenberg/F#1783c#födort=?# 1854+4/6B#Båstad#318# 347

_____Hemvist_808-12:Bås 65:1, 13-54:Bås 53:1

_____Kat,stat_808-12:barn,og_13-33:kvin,g_34-54:kvin,ä

_____Koment_844-48:krympling

1811_Petronella#—–#Malmström/F#1837*1/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#404#par=?

_____Hemvist_838-70:Bås 61:1

_____Kat,stat_838-70:barn,og

_____Koment_

2296_Petronella#—–#Pålson/M#1828c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 527

_____Hemvist_864-65:Bås 85:2, 66-66:Bås 67:2, 67-69:Bås 10,11:1, 70-70:Bås 67:2

_____Kat,stat_864-70:kvin,g

_____Koment_

3185_Petronella#—–#Ryberg#1818c#födort=?# dödår=?#dödort=?#383#par=?

_____Hemvist_825-25:Bås 47,48:1, 26-27:Bås 72:1

_____Kat,stat_825-27:barn,og

_____Koment_

1540_Petronella#—–#Sandberg/F#1809c#födort=?# dödår=?#dödort=?#180# 715

_____Hemvist_825-28:Bås 14:1, 35-35:Bås 65:2

_____Kat,stat_825-28:barn,og_35-35:kvin,g

_____Koment_

0365_Petronella#—–#Skånberg/F#1768c#födort=?# 1810+12/2#Båstad#126# 284

_____Hemvist_783-92:Bås 7:1, 93-10:Bås 89:1

_____Kat,stat_783-91:barn,og_92-92:sysk,og_93-98:kvin,g_99-10:kvin,ä

_____Koment_

0241_Petronella#—–#Skånberg/M#1700cc#födort=?# 1776c#Båstad#0# 50

_____Hemvist_740-42:Bås 6:1, 48-50:Bås 95:1, 51-59:Bås 7:1, 66-76:Bås 7:1

_____Kat,stat_719-19:kvin,g_40-40:kvin,ä_42-76: mor,ä

_____Koment_766-72:löjtnantska

1171_Petronella#—–#Wenström/F#1775c#födort=?# dödår=?#dödort=?#648#par=?

_____Hemvist_792-92:Bås 16:1, 93-93:Bås 103:1, 94-94:Bås 16:1

_____Kat,stat_792-94:barn,og

_____Koment_793-94:har svår fistel

1160_Petronella#—–#Wenström/F#1777c#födort=?# 1847+20/8B#Båstad#0# 405

_____Hemvist_792-92:Bås 16:1, 93-93:Bås 103:1, 94-94:Bås 16:1

_____Kat,stat_792-94:barn,og_07-59:kvin,g

_____Koment_

1049_Petronella#—–#Winberg/F#1781c#Båstad# dödår=?#dödort=?#229#par=?

_____Hemvist_795-95:Bås 85:1

_____Kat,stat_795-95:barn,og

_____Koment_

0943_Petronella#Anders#—–#1779c#Båstad# dödår=?#dödort=?#211#par=?

_____Hemvist_794-96:Bås 78:2

_____Kat,stat_794-95:barn,og_96-96:sysk,og

_____Koment_

1425_Petronella#Anders#—–#1797c#födort=?# dödår=?#dödort=?#342# 442

_____Hemvist_813-13:Bås 97:1, 14-14:Bås 102:1, 23-25:Bås 102:1, 28-34:Bås 31:1, 37-41:Bås 84:1, 42-43:Bås 85:2, 44-45:Bås 84:1, 46-46:Bås 78:2, 47-49:Bås 85:2

_____Kat,stat_813-23:barn,og_25-25:sysk,og_28-49:kvin,g

_____Koment_

2619_Petronella#Anders#—–#1831*2/7#Hjernarp# dödår=?#dödort=?#0# 671

_____Hemvist_866-66:Bås 80:1, 67-67:Bås 76:1, 68-68:Bås 84:1, 69-70:Bås 76:1

_____Kat,stat_866-70:kvin,og

_____Koment_866-70:arbeterska

3080_Petronella#Anders#—–#födår=?#födort=?# 1805+14/5#Båstad#0# 331

_____Hemvist_805-05:Bås 78:1

_____Kat,stat_805-05:kvin,g

_____Koment_

2543_Petronella#Anders#Johannes/M#1831*9/4#Laholm# dödår=?#dödort=?#0# 572

_____Hemvist_859-64:Bås 57:3, 65-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_859-70:kvin,g

_____Koment_

1771_Petronella#Bengt#—–#1814c#födort=?# dödår=?#dödort=?#351#par=?

_____Hemvist_832-36:Bås 25,26:1

_____Kat,stat_832-36:barn,og

_____Koment_

2774_Petronella#Bengt#—–#1837*31/12#Förslöv# dödår=?#dödort=?#0# 620

_____Hemvist_869-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_869-70:kvin,g

_____Koment_

3129_Petronella#Bengt#—–#1837c#födort=?# dödår=?#dödort=?#633#par=?

_____Hemvist_852-54:Bås 58:2, 64-65:Bås 57:2

_____Kat,stat_852-54:barn,og_64-65:kvin,og

_____Koment_

2202_Petronella#Bengt#—–#1838c#födort=?# dödår=?#dödort=?#512#par=?

_____Hemvist_847-58:Bås 100:1, 64-64:Bås 104:2

_____Kat,stat_847-58:barn,og_64-64:kvin,og

_____Koment_

2045_Petronella#Bengt#Petter/M#1824*21/2#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 431

_____Hemvist_846-70:Bås 58:2

_____Kat,stat_846-70:kvin,g

_____Koment_

3200_Petronella#Ebbe#—–#1821c#födort=?# dödår=?#dödort=?#464#par=?

_____Hemvist_834-35:Bås 83:1, 36-36:Bås 96:1

_____Kat,stat_834-36:barn,og

_____Koment_

1009_Petronella#Johan#—–#1769c#Båstad# 1813c#Båstad#225# 236

_____Hemvist_784-13:Bås 99:1

_____Kat,stat_784-86:barn,og_93-97:sysk,og_98-13:kvin,g

_____Koment_

2992_Petronella#Johan#—–#1837*18/4#Ö Karup# dödår=?#dödort=?#0# 669

_____Hemvist_866-68:Bås 100:2, 69-69:Bås 71:1, 70-70:Bås 72:1

_____Kat,stat_866-70:kvin,g

_____Koment_

1840_Petronella#Johan#Dalström/M#1789c#Båstad# dödår=?#dödort=?#191# 440

_____Hemvist_804-18:Bås 31:1, 21-25:Bås 31:1, 26-27:Bås 33:1, 28-28:Bås 104:1, 29-34:Bås 31:1, 35-36:Bås 56:1, 37-38:Bås 16:1, 39-40:Bås 68:2, 41-42:Bås 56:2, 43-43:Bås 49:1, 44-50:Bås 85:2, 51-53:Bås 49:1, 55-64:Bås 52:1

_____Kat,stat_804-07:barn,og_08-18:sysk,og_21-46:kvin,g_47-64:kvin,ä

_____Koment_

3112_Petronella#Johannes#—–#1835c#födort=?# dödår=?#dödort=?#720#par=?

_____Hemvist_848-49:Bås 57:2

_____Kat,stat_848-49:barn,og

_____Koment_

1748_Petronella#Jöns#—–#1816c#födort=?# dödår=?#dödort=?#407#par=?

_____Hemvist_834-55:Bås 104:2

_____Kat,stat_834-49:barn,og_50-55:kvin,?

_____Koment_

3122_Petronella#Jöns#—–#1852c#Båstad# dödår=?#dödort=?#723#par=?

_____Hemvist_853-54:Bås 106:3

_____Kat,stat_853-54:barn,og

_____Koment_

1365_Petronella#Lars#—–#1788c#födort=?# dödår=?#dödort=?#297#par=?

_____Hemvist_803-07:Bås 97:2

_____Kat,stat_803-07:barn,og

_____Koment_

0862_Petronella#Lars#Axelson/M#1762c#födort=?# 1818+10/10B#Båstad#198# 213

_____Hemvist_766-66:Bås 7:1, 72-06:Bås 73:1, 11-11:Bås 99:2, 13-18:Bås 99:1

_____Kat,stat_766-66:barn,u_72-78:barn,og_79-04:kvin,g_05-18:kvin,ä

_____Koment_

0998_Petronella#Lars#Falk/F#1782c#födort=?# dödår=?#dödort=?#708#par=?

_____Hemvist_798-04:Bås 95:1

_____Kat,stat_798-04:barn,og

_____Koment_

0507_Petronella#Nils#—–#1752c#Båstad# 1819+16/5B#dödort=?#119#par=?

_____Hemvist_779-11:Bås 23:1

_____Kat,stat_779-11:sysk,og

_____Koment_805-10:kröppling

2380_Petronella#Nils#—–#1834*24/7#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 690

_____Hemvist_867-67:Bås 48,49:3, 68-68:Bås 106:5, 69-70:Bås 23,24:2

_____Kat,stat_867-70:kvin,og

_____Koment_867-70:arbeterska

2374_Petronella#Nils#—–#1857*8/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#544#par=?

_____Hemvist_859-59:Bås 106:1, 65-70:Bås 23,24:3

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

1442_Petronella#Nils#Lindvall/F#1802c#Båstad# dödår=?#dödort=?#316#par=?

_____Hemvist_817-18:Bås 58:1

_____Kat,stat_817-18:barn,og

_____Koment_

2530_Petronella#Nils#Roxman/M#1836*5/3#Hjernarp# dödår=?#dödort=?#573# 615

_____Hemvist_865-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_865-70:kvin,g

_____Koment_

2821_Petronella#Ols#—–#1840c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_868-68:Bås 80:1, 69-69:Bås 59:1, 70-70:Bås 32:2

_____Kat,stat_868-70:kvin,og

_____Koment_

1935_Petronella#Ols#Berggren/F#1793c#födort=?# dödår=?#dödort=?#461#par=?

_____Hemvist_823-28:Bås 104:5

_____Kat,stat_823-28:kvin,og

_____Koment_

0399_Petronella#Petter#—–#1751c#Båstad# dödår=?#dödort=?#257#par=?

_____Hemvist_766-73:Bås 17:1

_____Kat,stat_766-69:barn,og_70-73:sysk,og

_____Koment_

2323_Petronella#Pål#—–#1830*2/10#Karstp. v Ka# dödår=?#dödort=?#486#par=?

_____Hemvist_846-47:Bås 84:1, 53-53:Bås 84:1

_____Kat,stat_846-53:barn,og

_____Koment_

2339_Petronella Elisabet#—–#Johanson/F#1811*18/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#365# 478

_____Hemvist_827-35:Bås 12:1, 54-70:Bås 35:1

_____Kat,stat_827-35:barn,og_54-70:kvin,g

_____Koment_

2650_Petronella Emelie#—–#Johanson/F#1820*2/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#360# 513

_____Hemvist_825-29:Bås 99:2, 41-70:Bås 99:2

_____Kat,stat_825-29:barn,og_41-70:kvin,g

_____Koment_

2224_Petronella Karolina#—–#Berggren/F#1844*15/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#516# 659

_____Hemvist_847-55:Bås 103:2, 57-69:Bås 40,41:1, 70-70:Bås 54:1

_____Kat,stat_847-66:barn,og_67-70:kvin,g

_____Koment_

0082_Petronella Sophia#—–#Agardh/F#1780 ca#födort=?# 1815+14/8B#Båstad#19# 321

_____Hemvist_794-99:Bås 100:1, 05-15:Bås 79:1

_____Kat,stat_794-99:barn,og_05-12:barn,g_13-15:kvin,ä

_____Koment_

1492_Petter#—–#Alberg#1795c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 565

_____Hemvist_820-21:Bås 69:3, 22-22:Bås 56:1, 23-23:Bås 62:1, 24-43:Bås 56:1

_____Kat,stat_820-43:man,g

_____Koment_820-34:husar, 35-43:kustuppsyningsman

0199_Petter#—–#Aulén#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_733-33:Bås 100:1

_____Kat,stat_733-33:barn,og

_____Koment_

1112_Petter#—–#Berggren#födår=?#födort=?# 1745c#Båstad#0# 264

_____Hemvist_744-45:Bås 79:1

_____Kat,stat_744-45:man,g

_____Koment_

0798_Petter#—–#Bergman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_743-45:Bås 102:1

_____Kat,stat_743-45:man,g

_____Koment_744-45:pottemakare, 45-45:enrollerad

0508_Petter#—–#Ekström#1736c#födort=?# 1803+15/12#Båstad#0# 121

_____Hemvist_772-72:Bås 99:1, 76-79:Bås 23:1, 81-04:Bås 52:1

_____Kat,stat_772-79:man,og_81-89:man,g_90-96:man,ä_97-04: far,ä

_____Koment_776-78:sjökarl

0007_Petter#—–#Holm#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 2

_____Hemvist_729-29:Bås 2:1, 37-37:Bås 2:1

_____Kat,stat_729-29:man,g

_____Koment_

0517_Petter#—–#Holst#1760c#Båstad# dödår=?#dödort=?#122# 738

_____Hemvist_775-86:Bås 82:1, 88-88:Bås 47:1, 89-89:Bås 56:1, 90-91:Bås 24:2, 92-00:Bås 82:1, 01-02:Bås 79:1, 03-03:Bås 81:1, 04-04:Bås 79:1, 05-05:Bås 69:1, 06-06:Bås 16:1, 07-07:Bås 51:1, 08-08:Bås 55:1, 09-11:Bås 51:1, 12-12:Bås 81:1, 13-13:Bås 97:1, 14-20:Bås 104:3

_____Kat,stat_775-78:sysk,og_79-83:man,og_86-86:sysk,og_88-91:man,g_92-12:man,g_

_____Koment_788-91:sjökarl

0628_Petter#—–#Lindgren#1783c#födort=?# 1793c#Båstad#155#par=?

_____Hemvist_783-93:Bås 15:1

_____Kat,stat_783-89:barn,og_90-93:man,og

_____Koment_790-93:sjökarl

0575_Petter#—–#Lorich#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_753-54:Bås 95:1, 56-56:Bås 24:1, 57-59:Bås 64:1, 60-60:Bås 84:1, 61-62:Bås 11:1, 63-63:Bås 83:1

_____Kat,stat_753-63:man,g

_____Koment_753-63:strandridare

1853_Petter#—–#Lundstet#1777c#födort=?# 1844c#Båstad#0# 445

_____Hemvist_844-44:Bås 77:1

_____Kat,stat_844-44:man,g

_____Koment_844-44:förre vaktmästaren

1129_Petter#—–#Reuter#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_769-69:Bås 84:1

_____Kat,stat_769-69:man,g

_____Koment_

0037_Petter#—–#Skräddare#födår=?#födort=?# 1719c#Båstad#0# 10

_____Hemvist_719-19:Bås 45:1

_____Kat,stat_719-19:man,g

_____Koment_719-19:skräddare

0534_Petter#—–#Skånberg#1743c#födort=?# 1772cB#Båstad#60# 87

_____Hemvist_758-72:Bås 94:1

_____Kat,stat_758-58:sysk,og_59-66:man,og_67-72:man,g

_____Koment_769-72:skeppare

0961_Petter#—–#Werngren#1758c#födort=?# 1822c#Båstad#0#par=?

_____Hemvist_793-97:Bås 83:1, 98-98:Bås 85:1, 99-04:Bås 69:1

_____Kat,stat_793-04:man,g

_____Koment_793-94:ryttare, 95-22:bödkare/tunnbindare

1376_Petter#—–#Werngren#födår=?#födort=?# 1822+2/4B#dödort=?#0# 334

_____Hemvist_805-22:Bås 61:1

_____Kat,stat_805-22:man,g

_____Koment_805-22:bödkare

0958_Petter#—–#Winberg#födår=?#födort=?# 1805c#dödort=?#0# 317

_____Hemvist_790-04:Bås 61:1, 05-05:Bås 69:1

_____Kat,stat_790-05:man,g

_____Koment_790-05:garvare, 93-94:gästgivare

0697_Petter#—–#Witte#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_766-66:Bås 15:1, 67-67:Bås 64:1, 68-69:Bås 24:1, 70-71:Bås 15:1, 72-74:Bås 64:1

_____Kat,stat_766-74:man,g

_____Koment_768-69:avsked soldat

0410_Petter#Cornelius#—–#1730c#Båstad# dödår=?#dödort=?#88#par=?

_____Hemvist_745-48:Bås 45:1, 50-51:Bås 16:1

_____Kat,stat_745-48:barn,og_50-51:man,og

_____Koment_

1495_Petter#Erik#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_818-18:Bås 69:3

_____Kat,stat_818-18:man,og

_____Koment_818-18:husar

0380_Petter#Henrich#Ludvigson#1764c#Båstad# 1798+24/12B#Båstad#83# 284

_____Hemvist_779-92:Bås 13:1, 93-99:Bås 89:1

_____Kat,stat_779-85:barn,og_86-92:man,og_93-99:man,g

_____Koment_786-99:skeppare

2701_Petter#Johannes#Mårtenson#1855*1/3#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#602#par=?

_____Hemvist_865-69:bås 106:5, 70-70:bås 108:4

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

0754_Petter#Jonas#Svanberg#1753c#Båstad# 1789c#Båstad#86# 205

_____Hemvist_769-75:Bås 76:1, 82-83:Bås 67:2, 84-84:Bås 86:1, 85-85:Bås 65:1, 86-89:Bås 91:1

_____Kat,stat_769-75:barn,og_82-83:man,og_84-89:man,g

_____Koment_

3206_Petter#Jöns#—–#1759c#födort=?# dödår=?#dödort=?#173#par=?

_____Hemvist_775-77:Bås 1:1

_____Kat,stat_775-77:barn,og

_____Koment_

1818_Petter#Jöns#—–#1820*28/7#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 431

_____Hemvist_842-45:Bås 71:1, 46-70:Bås 58:2

_____Kat,stat_842-45:tjhj,og_46-70:man,g

_____Koment_

0046_Petter#Jöns#Skånberg#1689cRu#födort=?# 1739c#Båstad#66# 50

_____Hemvist_719-39:Bås 6:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-39:man,?

_____Koment_717-17:e o ulöjtn 1712 22/11. Rulla: Löjtnants avsked 1714

0584_Petter#Kjell#—–#1773c#Båstad# dödår=?#dödort=?#144#par=?

_____Hemvist_790-05:Bås 2:1, 06-06:Bås 73:1, 07-07:Bås 34:1, 08-11:Bås 31:1, 12-12:Bås 66:1, 13-28:Bås 104:3

_____Kat,stat_790-91:barn,og_92-28:man,og

_____Koment_806-12:fånig

0723_Petter#Kjell#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#177#par=?

_____Hemvist_747-50:Bås 83:1

_____Kat,stat_747-50:man,og

_____Koment_

1193_Petter#Mårten#—–#1767c#Båstad# dödår=?#dödort=?#232#par=?

_____Hemvist_782-82:Bås 101:1, 84-91:Bås 103:1

_____Kat,stat_782-91:barn,og

_____Koment_

0952_Petter#Nils#—–#1777c#Båstad# dödår=?#dödort=?#206#par=?

_____Hemvist_792-01:Bås 8:1

_____Kat,stat_792-92:barn,og_93-01:man,og

_____Koment_

1138_Petter#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_792-92:Bås 66:1

_____Kat,stat_792-92:man,g

_____Koment_

2531_Petter#Nils#Pålson#1840*20/10#Hjernarp# dödår=?#dödort=?#573#par=?

_____Hemvist_857-63:Bås 57:3, 66-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_857-65:barn,og_66-70:man,og

_____Koment_870-70:sjöman

2824_Petter#Ols#—–#1844*30/3#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_869-70:Bås 36:1

_____Kat,stat_869-69:tjhj,og_70-70:man,og

_____Koment_

1698_Petter#Ols#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_829-31:Bås 65:2

_____Kat,stat_829-31:man,g

_____Koment_

0150_Petter#Per#—–#1706c#födort=?# dödår=?#dödort=?#32# 753

_____Hemvist_727-37:Bås 99:1

_____Kat,stat_727-37:man,?

_____Koment_

0859_Petter#Petter#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_785-85:Bås 47:1, 87-88:Bås 103:1

_____Kat,stat_785-85:man,og_87-88:man,g

_____Koment_785-85:sjökarl

1089_Petter#Petter#Blomgren#1733cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_761-63:Bås BM:1

_____Kat,stat_761-63:man,og

_____Koment_758-63:enrollerad

1721_Petter#Petter#Holst#1788c#Båstad# dödår=?#dödort=?#738#par=?

_____Hemvist_803-03:Bås 81:1, 04-04:Bås 79:1, 05-05:Bås 69:1

_____Kat,stat_803-05:barn,og

_____Koment_

0834_Petter#Sven#—–#födår=?#födort=?# 1787c#Båstad#0# 235

_____Hemvist_777-84:Bås 67:1, 85-86:Bås 92:1, 87-87:Bås 81:1

_____Kat,stat_777-86:man,g_87-87:man,g

_____Koment_

0300_Petter#Wittuf?#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_725-25:Bås 7:1

_____Kat,stat_725-25:man,?

_____Koment_

1546_Petter Magnus#—–#Hök#1795*8/7#födort=?# 1838+15/10B#Båstad#319# 435 436 710

_____Hemvist_813-16:Bås 68:1, 17-38:Bås 68:2

_____Kat,stat_813-16:barn,og_17-22:sysk,og_25-29:man,g_29-29:man,sk_30-30:man,g_

_____Koment_838-38:kofferdistyrman

1703_Petter Arnold#—–#Lövström#1814*22/10#Marstrand# dödår=?#dödort=?#397#par=?

_____Hemvist_833-47:Bås 67:1, 48-70:Bås 67:4

_____Kat,stat_833-50:barn,og_51-70:man,og

_____Koment_848-48:matros, 51-70:(skepps)konstapel, 62-62:styrman

1856_Petter Conrad#—–#Kruse#1820*1/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#373#par=?

_____Hemvist_836-56:Bås 89:1

_____Kat,stat_836-46:barn,og

_____Koment_847-54:sjökapten

2114_Petter E.#—–#Hallbeck#1823*19/6#Laholm# dödår=?#dödort=?#0# 497

_____Hemvist_850-55:Bås 86:1, 62-65:Bås 92:1, 66-67:Bås 98:1, 68-68:Bås 67:4, 69-69:Bås 100:2, 70-70:Bås 105:1

_____Kat,stat_850-51:tjhj,og_52-70:barn,g

_____Koment_851-55:garvaregesäll, 62-70:garvare

1504_Petter Edward#—–#Algren#1802c#Båstad# 1840+6/7B#dödort=?#162#par=?

_____Hemvist_818-25:Bås 83:1, 26-33:Bås 84:1, 34-40:Bås 70:1

_____Kat,stat_818-30:barn,og_32-44:man,og

_____Koment_832-33:sjöman, 34-40:styrman

0475_Petter M#—–#Drejerström#1776c#Båstad# dödår=?#dödort=?#111# 286

_____Hemvist_791-05:Bås 33:1

_____Kat,stat_791-96:barn,og_97-05:man,g

_____Koment_

2537_Petter Magnus#Anders#—–#1858*24/7#?# dödår=?#dödort=?#574#par=?

_____Hemvist_863-70:Bås 57:3

_____Kat,stat_863-70:barn,og

_____Koment_

2139_Petter Magnus#Johannes#Anderson#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#499#par=?

_____Hemvist_847-50:Bås 102:1

_____Kat,stat_847-48:barn,og_49-50:man,og

_____Koment_849-50:jungman

1423_PetterMagnus#—–#Romare#1790*27/4#Torekov# 1832+17/9#Båstad#0# 340 341

_____Hemvist_817-21:Bås 30:1, 22-32:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_817-19:man,g_20-20:man,ä_21-32:man,g

_____Koment_817-32:skeppare

0388_Pål#dum#dum#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 756

_____Hemvist_111-11:Bås dum:1

_____Kat,stat_111-11:man,g

_____Koment_

0995_Pål#Hans#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_759-59:Bås 92:1, 91-92:Bås 2:1

_____Kat,stat_791-92:man,og

_____Koment_

2297_Pål#Hans#Pålson#1859c#födort=?# dödår=?#dödort=?#527#par=?

_____Hemvist_864-65:Bås 85:2, 66-66:Bås 67:2, 67-69:Bås 10,11:1, 70-70:Bås 67:2

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

0215_Pål#Jöns#—–#1725c#födort=?# 1763c#Båstad#44# 187

_____Hemvist_742-47:Bås 14:1, 49-50:Bås 76:1, 55-63:Bås 16:1

_____Kat,stat_742-47:barn,og_49-55:man,og_56-63:man,g

_____Koment_764-64:vistas utomland sedan flera år

0033_Pål#Jöns#Hök#1687cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 9

_____Hemvist_719-45:Bås 12:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-42:man,?_43-45:man,ä

_____Koment_705-24:rulla: avsk 1724, 19-19:enrollerad

1248_Pål#Knut#—–#1769c#födort=?# 1842c#Båstad#0# 344

_____Hemvist_804-13:Bås 25:1, 14-14:Bås 71:1, 15-15:Bås 89:1, 16-25:Bås 33:3, 26-42:Bås 104:2

_____Kat,stat_804-04:man,og_05-42:man,g

_____Koment_

0095_Pål#Kristian#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 45

_____Hemvist_719-38:Bås 23:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-38:man,?

_____Koment_

0468_Pål#Mårten#—–#1752c#Båstad# 1813c#Båstad#108# 287

_____Hemvist_769-13:Bås 63:1

_____Kat,stat_769-98:sysk,og_99-13:man,g

_____Koment_

0504_Pål#Nils#—–#1757c#födort=?# dödår=?#dödort=?#119#par=?

_____Hemvist_773-14:Bås 23:1, 15-18:Bås 21:1, 20-20:Bås 19:1, 21-23:Bås 21:1, 24-24:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_773-73:barn,og_74-24:man,og

_____Koment_777-97:sjökarl, 98-10:skeppare, 13-14:sjökarl, 13-14:sjökarl

2804_Pål#Nils#—–#1833c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_863-64:Bås 106:5

_____Kat,stat_863-64:man,g

_____Koment_863-64:arbetskarl

1759_Pål#Ols#—–#1802*19/10#?# dödår=?#dödort=?#0# 486

_____Hemvist_827-27:Bås 62:1, 38-40:Bås 104:4, 41-41:Bås 15:1, 42-59:Bås 84:1, 60-62:Bås 83:1, 63-65:Bås 82:1, 66-70:Bås 81:1

_____Kat,stat_827-27:tjhj,og_38-70:man,g

_____Koment_847-48:arbetskarl, död före hustrun

0310_Pål#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås BM:1

_____Kat,stat_742-42:man,og

_____Koment_742-42:enrollerad

1031_Pål#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_770-71:Bås 89:1

_____Kat,stat_770-71:man,og

_____Koment_

0131_Pål#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#27#par=?

_____Hemvist_729-43:Bås 69:1

_____Kat,stat_729-29:barn,og_30-43:man,og

_____Koment_

0154_Pål#Petter#—–#1706cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_729-32:Bås 12:1

_____Kat,stat_729-32:man,?

_____Koment_729-32:enrollerad

1108_Pål#Petter#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_731-31:Bås BM:1

_____Kat,stat_731-31:man,og

_____Koment_731-31:enrollerad

2629_Pål#Sven#—–#1822c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_857-65:Bås 84:1

_____Kat,stat_857-65:man,og

_____Koment_

1618_Pål#Sven#—–#1828c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_855-58:Bås 106:4

_____Kat,stat_855-58:man,g

_____Koment_

3057_Pål Johan#—–#Romare#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#341#par=?

_____Hemvist_839-39:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_839-39:barn,og

_____Koment_

2491_Pål Johan#Nils#Nilson#1848*7/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#564#par=?

_____Hemvist_849-50:Bås 49:1, 51-52:Bås 40,41:1, 53-55:Bås 103:1, 56-70:Bås 49:1

_____Kat,stat_856-67:barn,og_68-70:man,og

_____Koment_868-70:sjöman

1596_Rasmus#—–#Lassas/Mo#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#377#par=?

_____Hemvist_730-30:Bås 81:1

_____Kat,stat_730-30:barn,og

_____Koment_

0045_Rasmus#Jöns#—–#1716c#Båstad# dödår=?#dödort=?#11# 120

_____Hemvist_731-92:Bås 52:1

_____Kat,stat_731-31:barn,og_32-40:man,?_42-58:man,g_63-92: far,g

_____Koment_755-57:från sitt förstånd

0293_Rasmus#Ols#—–#födår=?#födort=?# 1753c#Båstad#0# 243

_____Hemvist_742-45:Bås 5:1, 47-53:Bås 5,6:1

_____Kat,stat_742-53:man,g

_____Koment_

0721_Rasmus#Per#—–#födår=?#födort=?# 1753c#Båstad#0# 262

_____Hemvist_753-53:Bås 16:1

_____Kat,stat_753-53:man,g

_____Koment_

1521_Rebecka#—–#Hallonsten/F#1799c#födort=?# 1866+31/3B#Båstad#306# 401 402

_____Hemvist_815-22:Bås 1,2:1, 32-32:Bås 73:1, 33-37:Bås 101:1, 38-39:Bås 90:1, 40-66:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_815-22:barn,og_23-35:kvin,g_32-37:kvin,ä_38-49:kvin,g_50-66:kvin,ä

_____Koment_

2037_Regina#—–#Bäck/F#1804*12/6#Torekov# dödår=?#dödort=?#0# 546

_____Hemvist_834-54:Bås 54:1, 55-55:Bås 47:1, 56-70:Bås 48,49:1

_____Kat,stat_836-49:kvin,g_50-70:kvin,ä

_____Koment_

0757_Rikardo#Jacob#—–#1735c#födort=?# 1802+18/9B#dödort=?#49# 183

_____Hemvist_751-56:Bås 54:1, 57-60:Bås 53:1, 62-02:Bås 54:1

_____Kat,stat_751-57:sysk,og_60-67:man,og_68-95:man,g_96-97: far,g_98-02: far,ä

_____Koment_

2780_Robert#—–#Holmér#1833*14/5#?# dödår=?#dödort=?#0# 626

_____Hemvist_865-70:Bås 56:2

_____Kat,stat_865-68:barn,og_69-70:man,g

_____Koment_865-70:skollärare

2818_Robert#—–#Lövendal#1822c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_850-52:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_850-52:tjhj,og

_____Koment_850-52:färgaregesäll

2353_Rosalie Ingrid#—–#Petterson/F#1841*23/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#537# 622

_____Hemvist_847-69:Bås 31:1, 70-70:Bås 105:1

_____Kat,stat_847-69:barn,og_70-70:kvin,g

_____Koment_

2588_S.#—–#Kindborg#1826c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_863-63:Bås 68:2

_____Kat,stat_863-63:man,g

_____Koment_863-63:kustvakt

2425_S. J.#—–#Rennedal#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 35:1

_____Kat,stat_870-70:man,og

_____Koment_870-70:kronolänsman

1782_S. J. #—–#Olson#1801c#födort=?# 1848+18/6B#dödort=?#0# 487

_____Hemvist_834-34:Bås 30:1, 35-36:Bås 19:1, 37-38:Bås 90:1, 39-39:Bås 76:1, 40-46:Bås 3:1, 47-48:Bås 47:1

_____Kat,stat_834-34:man,og_35-48:man,g

_____Koment_834-38:skollärare, 39-45:v postmästare, 46-46:postmästare, 47-48:skollärare

2611_Sabina#—–#Fischerström/F#1832c#födort=?# dödår=?#dödort=?#587# 728

_____Hemvist_847-49:Bås 75:1, 56-68:Bås 75:1, 69-69:Bås 67:4

_____Kat,stat_847-68:barn,og_69-69:kvin,g

_____Koment_

0777_Sabina#—–#Sylvius/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#186#par=?

_____Hemvist_753-53:Bås 92:1, 54-55:Bås 34:1

_____Kat,stat_753-54:barn,og_55-55:kvin,og

_____Koment_

1238_Samuel#—–#—–#1795c#Båstad# dödår=?#dödort=?#259#par=?

_____Hemvist_810-10:Bås 17:1

_____Kat,stat_810-10:barn,og

_____Koment_

0618_Samuel#—–#Arsenius#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_743-51:Bås PR:1

_____Kat,stat_743-60:man,og_48-50:man,g_51-51:man,ä

_____Koment_744-48:komminister, 49-51:vicepastor

1963_Samuel#—–#Holmgren#1805c#födort=?# dödår=?#dödort=?#331#par=?

_____Hemvist_821-33:Bås 71:1

_____Kat,stat_821-28:barn,og_29-33:man,og

_____Koment_829-29:skeppare

1288_Samuel#—–#Hök#1791*11/3#Båstad# 1813+17/12B#dödort=?#226#par=?

_____Hemvist_807-14:Bås 90:1

_____Kat,stat_807-11:barn,og_12-14:man,og

_____Koment_

1539_Samuel#—–#Lindgren#1813*10/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#366#par=?

_____Hemvist_829-35:Bås 15:1

_____Kat,stat_829-35:barn,og

_____Koment_

3162_Samuel#—–#Mattson#1792*29/6#födort=?# dödår=?#dödort=?#303#par=?

_____Hemvist_813-18:Bås 58:1

_____Kat,stat_813-18:barn,og

_____Koment_

0538_Samuel#—–#Skånberg#1766c#Båstad# 1804<#dödort=?#127#par=?

_____Hemvist_781-90:Bås 57:1

_____Kat,stat_781-90:barn,og

_____Koment_

1451_Samuel#Anders#—–#1801c#Båstad# dödår=?#dödort=?#348#par=?

_____Hemvist_817-25:Bås 49:1

_____Kat,stat_817-25:barn,og

_____Koment_

1424_Samuel#Anders#Hanson#1795*15/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#342# 496

_____Hemvist_813-13:Bås 97:1, 14-22:Bås 102:1, 23-23:Bås 81:1, 24-24:Bås 48:1, 25-25:Bås 47,48:1, 26-27:Bås 104:1, 28-29:Bås 85:1, 30-32:Bås 22:1, 33-33:Bås 14:1, 34-49:Bås 84:1

_____Kat,stat_813-14:barn,og_15-15:tjhj,og_16-20:man,og_21-46:man,g_47-49:man,ä

_____Koment_826-28:styrman, 33-39:sjöman, 46-49:svagsint

1526_Samuel#Nils#Holmgren#1807c#födort=?# dödår=?#dödort=?#363#par=?

_____Hemvist_825-38:Bås 76:1

_____Kat,stat_825-38:barn,og

_____Koment_835-38:sjöman

1947_Samuel#Simon#—–#1780c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_826-26:Bås 104:5

_____Kat,stat_826-26:man,og

_____Koment_

2100_Samuel Adolf#Samuel#Hanson#1827*1/1#födort=?# dödår=?#dödort=?#496#par=?

_____Hemvist_845-55:Bås 84:1, 56-57:Bås 85:1, 58-58:Bås 40,41:1, 63-67:Bås 55:1

_____Kat,stat_845-67:barn,og

_____Koment_848-55:fånig, mindre vetande, 56-67:arbetskarl

3035_Samuel Anton#Per#—–#1855*13/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#680#par=?

_____Hemvist_856-70:Bås 98:1

_____Kat,stat_856-70:barn,og

_____Koment_

1551_Samuel Bernt#—–#Kartström#1812c#födort=?# 1856+28/6B#Båstad#369# 476

_____Hemvist_828-28:Bås 54:1, 29-29:Bås 61:1, 30-31:Bås 83:1, 33-34:Bås 104:1, 35-35:Bås 68:1, 36-56:Bås 51:1

_____Kat,stat_828-29:barn,og_30-46:man,og_47-56:man,g

_____Koment_846-56:styrman

1986_Samuel dy#—–#Graff#1835*27/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#415# 624

_____Hemvist_838-66:Bås 17,18:1, 67-70:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_838-54:barn,og_55-66:man,og_67-70:man,g

_____Koment_851-51:sjöman, 52-52:kajutvakt, 54-54:sjökonstapel, 56-63:styrman, 64-70:sjökapten

1541_Samuel Gustav#—–#Graff#1792*29/6#Båstad# 1834+5/9B#Båstad#128# 415

_____Hemvist_794-18:Bås 57:1, 20-23:Bås 64:1, 24-29:Bås 17:1, 31-34:Bås 17,18:1

_____Kat,stat_794-22:man,og_24-34:man,g

_____Koment_820-34:skeppare

2343_Samuel Karl Gustav#—–#Graff#1864*2/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#535#par=?

_____Hemvist_865-70:Bås 16:2

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2113_Samuel Kristian#Ola#Svenson#1834c#födort=?# dödår=?#dödort=?#442#par=?

_____Hemvist_847-51:Bås 85:2

_____Kat,stat_847-50:barn,og_51-51:sysk,og

_____Koment_

2411_Samuel Ludvig#—–#Karström#1856*25/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#476#par=?

_____Hemvist_859-70:Bås 51:1

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

0441_Sara#—–#Hederstierna#födår=?#födort=?# 1773+#Båstad#274# 99

_____Hemvist_747-73:Bås 35:1

_____Kat,stat_747-73:kvin,g

_____Koment_

1380_Sara#—–#Schröder/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#335#par=?

_____Hemvist_809-09:Bås 32:2

_____Kat,stat_809-09:barn,og

_____Koment_

0430_Sara#Karl#Löfgren/F#1751c#födort=?# 1831+6/6B#Båstad#96# 189

_____Hemvist_767-02:Bås 24:2, 03-14:Bås 24:1, 22-24:Bås 22:1, 28-28:Bås 22:1

_____Kat,stat_767-78:barn,og_79-88:kvin,g_89-14:kvin,ä

_____Koment_

0470_Sara#Mårten#—–#1751c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_766-67:Bås 99:1

_____Kat,stat_766-67:barn,og

_____Koment_

1822_Sara Maria#—–#Simberg/F#1785c#födort=?# 1862+14/9B#Båstad#0# 397

_____Hemvist_823-61:Bås 67:1

_____Kat,stat_823-42:kvin,g_41-61:kvin,ä

_____Koment_

1191_SaraMaja#—–#Qwiding/F#1778c#Båstad# dödår=?#dödort=?#100#par=?

_____Hemvist_778-78:Bås 35:1

_____Kat,stat_778-78:barn,og

_____Koment_

3042_Selma#Tomas#Städe/F#1861*3/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#683#par=?

_____Hemvist_864-70:Bås 92:1

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

2987_Selma Emilia#—–#Ryberg/F#1867*21/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#667#par=?

_____Hemvist_868-68:Bås 68:2, 69-69:Bås 85:5

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

2688_Severina#Johannes#—–#1852*20/4#Båstad/Dala# dödår=?#dödort=?#447#par=?

_____Hemvist_853-69:Bås 106:3, 70-70:Bås 108:3

_____Kat,stat_853-70:barn,og

_____Koment_

0663_Sigrid#—–#—–#1730c#födort=?# 1825c#Båstad#0# 165

_____Hemvist_783-84:Bås 56:2, 85-86:Bås 61:1, 89-89:Bås 94:1, 90-92:Bås 79:1, 93-93:Bås 67:1, 94-25:Bås 69:1

_____Kat,stat_783-25: mor,ä

_____Koment_

3198_Sigrid#—–#Appelgren/F#1863c#födort=?# dödår=?#dödort=?#748#par=?

_____Hemvist_867-67:Bås 78:2

_____Kat,stat_867-67:barn,og

_____Koment_

2900_Sigrid Karolina#—–#Graff/F#1869*29/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#624#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

1196_SigridKatarina#—–#Skött/F#1782c#Båstad# dödår=?#dödort=?#212#par=?

_____Hemvist_783-83:Bås 94:1

_____Kat,stat_783-83:barn,og

_____Koment_

1299_Sissa#Anders#—–#1742c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 138

_____Hemvist_809-13:Bås 101:1, 14-20:Bås 102:1

_____Kat,stat_767-09:kvin,g_10-20:kvin,ä

_____Koment_

1969_Sjunne#—–#—–#1791*7/2#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_814-14:Bås 1,2:1, 15-16:Bås 104:1

_____Kat,stat_814-16:man,og

_____Koment_

1754_Sjunne#Måns#—–#1803*13/12#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 599

_____Hemvist_830-30:Bås 99:1, 32-33:Bås 28,29:1, 34-38:Bås 104:1, 39-50:Bås 104:4, 51-69:Bås 106:4, 70-70:Bås 108:2

_____Kat,stat_830-38:tjhj,og_39-39:man,og_40-70:man,g

_____Koment_

3184_Sofia#—–#—–#1815c#födort=?# dödår=?#dödort=?#746#par=?

_____Hemvist_826-29:Bås 65:2, 31-31:Bås 71:1, 32-33:Bås 70:2

_____Kat,stat_826-33:barn,og

_____Koment_

3183_Sofia#—–#—–#1816c#födort=?# dödår=?#dödort=?#383#par=?

_____Hemvist_827-27:Bås 72:1

_____Kat,stat_827-27:barn,og

_____Koment_

1466_Sofia#—–#Agardh/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_820-21:Bås 32:1

_____Kat,stat_820-21:barn,og

_____Koment_

2960_Sofia#—–#Bengtson/F#1820*17/6#Hjernarp# dödår=?#dödort=?#0# 586

_____Hemvist_867-76:Bås 73:2, 68-70:Bås 89:1

_____Kat,stat_867-70:kvin,g

_____Koment_

3161_Sofia#—–#Dalström/F#1824c#födort=?# dödår=?#dödort=?#440#par=?

_____Hemvist_835-36:Bås 56:2, 37-38:Bås 16:2

_____Kat,stat_835-38:barn,og

_____Koment_

1497_Sofia#—–#Gren/F#1800cc#födort=?# dödår=?#dödort=?#356#par=?

_____Hemvist_815-15:Bås 72:1

_____Kat,stat_815-15:barn,og

_____Koment_

2270_Sofia#—–#Höjman/F#1849c#Båstad# dödår=?#dödort=?#521#par=?

_____Hemvist_850-64:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_850-64:barn,og

_____Koment_

3085_Sofia#—–#Klinghammer#1800c#Båstad# dödår=?#dödort=?#321#par=?

_____Hemvist_805-15:Bås 79:1

_____Kat,stat_800-15:barn,og

_____Koment_

2158_Sofia#—–#Trogen/M#1821c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_851-55:Bås 84:1, 56-57:Bås 85:1, 58-58:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_851-58:kvin,og

_____Koment_

2232_Sofia#—–#Wäström/F#1845c#födort=?# dödår=?#dödort=?#484#par=?

_____Hemvist_850-52:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_850-52:barn,og

_____Koment_

2417_Sofia#Anders#—–#1822*12/8#?# dödår=?#dödort=?#550#par=?

_____Hemvist_855-70:Bås 34:1

_____Kat,stat_855-70:barn,og

_____Koment_

1592_Sofia#Anders#Hanson/F#1811c#födort=?# dödår=?#dödort=?#342#

_____Hemvist_827-28:Bås 76:1, 29-29:Bås 79:1, 34-34:Bås 83:1

_____Kat,stat_827-28:barn,og_29-29:barn,og_34-34:sysk,og

_____Koment_

0384_Sofia#Henrich#Ludvigson#1775c#Båstad# dödår=?#dödort=?#83#par=?

_____Hemvist_790-96:Bås 13:1

_____Kat,stat_790-96:barn,og

_____Koment_

2873_Sofia#Johannes#—–#1858*24/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_859-60:Bås 84:1, 63-70:Bås 84:1

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

2718_Sofia#Magnus#—–#1852*8/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#606#par=?

_____Hemvist_853-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_853-70:barn,og

_____Koment_

3062_Sofia#Ola#—–#1821c#födort=?# dödår=?#dödort=?#442#par=?

_____Hemvist_837-38:Bås 84:1

_____Kat,stat_837-38:barn,og

_____Koment_

0764_Sofia#Rikard#—–#1779c#Båstad# dödår=?#dödort=?#183#par=?

_____Hemvist_798-02:Bås 54:1

_____Kat,stat_798-02:sysk,og

_____Koment_

3180_Sofia#Samuel#Hanson/F#1821#födort=?# dödår=?#dödort=?#496#par=?

_____Hemvist_837-46:Bås 84:1

_____Kat,stat_837-46:barn,og

_____Koment_

1738_Sofia Bernhardina#—–#Hök/F#1825*18/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#367#par=?

_____Hemvist_841-69:Bås 1,2:1, 70-70:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_841-66:barn,og_67-70:kvin,og

_____Koment_

1263_Sofia Charlotta#—–#Engelow#1795c#Båstad# dödår=?#dödort=?#230#par=?

_____Hemvist_810-21:Bås 37:1

_____Kat,stat_810-21:barn,og

_____Koment_

2576_Sofia Elisabet#—–#Hanson/F#1811*1/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#0# 500

_____Hemvist_847-47:Bås 85:1, 51-53:Bås 85:1, 62-62:Bås 40,41:1, 63-63:Bås 84:1, 64-65:Bås 67:4

_____Kat,stat_847-65:kvin,g

_____Koment_

2068_Sofia Johanna#—–#Janson/M#1795*23/2#Halmstad# dödår=?#dödort=?#0# 464

_____Hemvist_834-35:Bås 83:1, 36-36:Bås 96:1, 37-37:Bås 67:1, 47-48:Bås 67:1, 50-52:Bås 97:1, 53-70:Bås 96:1

_____Kat,stat_834-51:kvin,g_52-70:kvin,ä

_____Koment_

2999_Sofia Johanna#—–#Winberg/F#1832*23/11#Skottorp# 1876+24/1#Båstad#0#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 77:1

_____Kat,stat_870-70:kvin,og

_____Koment_

0949_Sofia Karolina#—–#Tiljander/F#1806c#Båstad# dödår=?#dödort=?#315#par=?

_____Hemvist_806-06:Bås 53:1

_____Kat,stat_806-06:barn,og

_____Koment_

2944_Sofia Katrina#—–#Hallgren#1851*29/5#Ö Karup# dödår=?#dödort=?#658#par=?

_____Hemvist_860-61:Bås 32:2, 62-62:Bås 93:2, 63-65:Bås 37:3, 66-70:Bås 36:1

_____Kat,stat_860-70:barn,og

_____Koment_

2320_Sofia Kristina#—–#Evald/F#1834c#födort=?# dödår=?#dödort=?#424#par=?

_____Hemvist_841-46:Bås 48:1, 47-51:Bås 48,49:3, 52-52:Bås 48,49:1

_____Kat,stat_841-51:barn,og_52-52:kvin,og

_____Koment_

2251_Sofia Kristina#—–#Graff/F#1817c#födort=?# 1869+6/7B#Båstad#355# 519

_____Hemvist_839-39:Bås 65:1, 40-67:Bås 64,65:1, 68-68:Bås 32:2

_____Kat,stat_839-66:kvin,g_67-68:kvin,ä

_____Koment_

1878_Sofia Kristina#—–#Södergren/F#1835*27/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#449# 683

_____Hemvist_847-57:Bås 92:1, 59-70:Bås 92:1

_____Kat,stat_847-57:barn,og_59-70:kvin,g

_____Koment_

2054_Sofia Lovisa#—–#Graff/F#1831c#Båstad# dödår=?#dödort=?#415#par=?

_____Hemvist_847-58:Bås 17,18:1, 64-64:Bås 31:1, 65-65:Bås 15:2

_____Kat,stat_847-50:barn,og_51-65:sysk,og

_____Koment_

2205_Sofia Maria#Bengt#—–#1853c#Båstad# dödår=?#dödort=?#512#par=?

_____Hemvist_854-59:Bås 104:2

_____Kat,stat_854-59:barn,og

_____Koment_

2667_Sofia Maria#Nils#Svenson/F#1842*7/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#596#par=?

_____Hemvist_847-52:Bås 103:1, 53-68:Bås 104:2, 69-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_

2099_Sofia Matilda#—–#Hanson#1821c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_849-50:Bås 84:1

_____Kat,stat_849-50:kvin,og

_____Koment_

3013_Sofia Matilda#Pål#—–#1852*28/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#486#par=?

_____Hemvist_853-59:Bås 84:1, 60-62:Bås 83:1, 63-65:Bås 82:1, 66-70:Bås 81:1

_____Kat,stat_853-70:barn,og

_____Koment_

2409_Sofia Paulina#—–#Sandgren#1828c#V Karup# dödår=?#dödort=?#0# 656

_____Hemvist_862-62:Bås 96:1, 63-63:Bås 32:2, 64-69:Bås 59:1, 70-70:Bås 32:2

_____Kat,stat_862-70:kvin,ä

_____Koment_

3201_Sofia Paulina#Ebbe#—–#1828c#födort=?# dödår=?#dödort=?#464#par=?

_____Hemvist_834-35:Bås 83:1, 36-36:Bås 96:1, 37-37:Bås 67:1

_____Kat,stat_834-37:barn,og

_____Koment_

2554_Sofia Ulrika#—–#Blaché#1816*31/12#?# dödår=?#dödort=?#0# 731

_____Hemvist_844-70:Bås 62:1

_____Kat,stat_844-70:barn,og

_____Koment_

1854_Sone#Sven#—–#1804*20/3#Förslöv sn# 1872+20/8B#dödort=?#0# 453

_____Hemvist_842-45:Bås 86:1, 46-48:Bås 88:1, 49-52:Bås 86:1, 53-70:Bås 88:1

_____Kat,stat_842-70:man,g

_____Koment_847-50:arbetskarl, 53-72:timmerman

1875_Sophia Benedicta#—–#Axelson/M#1778c#födort=?# 1852+9/2B#Båstad#213# 360

_____Hemvist_794-01:Bås 73:1, 05-52:Bås 99:2

_____Kat,stat_794-01:barn,og_05-29:kvin,g_30-52:barn,ä

_____Koment_

1803_Sophie#—–#Wiebe/F#1804c#födort=?# 1857+12/11B#Båstad#0# 428

_____Hemvist_836-43:Bås 62:1, 44-46:Bås 68:1, 47-57:Bås 83:1

_____Kat,stat_836-41:kvin,g_42-57:kvin,ä

_____Koment_849-57:enkefru pastorska

0726_Staffan#Didrik#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 178

_____Hemvist_757-60:Bås 83:1

_____Kat,stat_757-57:man,og_58-60:man,g

_____Koment_

0661_Stina#—–#Berggren/F#1752c#Båstad# 1790?#dödort=?#163#par=?

_____Hemvist_767-70:Bås 61:1

_____Kat,stat_767-70:barn,og

_____Koment_776-76:enl moders bou då g i Farhult

0373_Stina#—–#Carsell#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 82

_____Hemvist_753-70:Bås105:1, 71-72:Bås 67:1, 84-92:Bås 53:1

_____Kat,stat_753-69:kvin,g_70-72: mor,ä_84-92:kvin,ä

_____Koment_

1476_Stina#—–#Landgren/M#1783c#Båstad# dödår=?#dödort=?#189# 352

_____Hemvist_798-06:Bås 24:2, 06-14:Bås 24:1, 15-29:Bås 22:1

_____Kat,stat_798-06:barn,og_06-14:kvin,g_15-29:kvin,ä

_____Koment_

1656_Stina#—–#Lindblom/M#1793c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 387

_____Hemvist_830-36:Bås 16:1

_____Kat,stat_830-36:kvin,g

_____Koment_

0353_Stina#—–#Skruf#1769c#födort=?# dödår=?#dödort=?#77#par=?

_____Hemvist_784-84:Bås 83:1, 85-88:Bås 69:1

_____Kat,stat_784-88:barn,og

_____Koment_

0590_Stina#—–#Stenbeck/F#1766c#Båstad# 1785c#Båstad#107# 231

_____Hemvist_781-83:Bås 87:1, 84-84:Bås 88:1, 85-85:Bås 89:1

_____Kat,stat_781-81:barn,og_82-85:kvin,g

_____Koment_

0459_Stina#—–#Sven/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 239

_____Hemvist_742-64:Bås 57:1, 65-75:Bås 67:2

_____Kat,stat_742-67:kvin,g_68-75:kvin,ä

_____Koment_

0359_Stina#Björn#Bergström/M#1750c#Båstad# dödår=?#dödort=?#102# 79

_____Hemvist_766-75:Bås 30:1, 76-17:Bås QW:1

_____Kat,stat_766-75:barn,og_76-10:kvin,g_11-17:kvin,ä

_____Koment_

0974_Stina#Hans#—–#1782c#Båstad# dödår=?#dödort=?#140#par=?

_____Hemvist_797-00:Bås 97:1

_____Kat,stat_797-00:sysk,og

_____Koment_

0258_Stina#Hans#Björkengren#1721c#födort=?# 1756+20/2B#Båstad#28# 136

_____Hemvist_736-44:Bås 73:1, 45-56:Bås 72:1

_____Kat,stat_736-44:barn,og_45-56:kvin,g

_____Koment_

2317_Stina#Hans#Svenson/F#1862*16/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#531#par=?

_____Hemvist_863-64:Bås 13:1, 65-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 13:1

_____Kat,stat_863-70:barn,og

_____Koment_

0465_Stina#Lars#—–#1775c#Båstad# död ung#dödort=?#217#par=?

_____Hemvist_778-78:Bås 98:1

_____Kat,stat_778-78:barn,og

_____Koment_

0207_Stina#Ludvig#—–#1722c#födort=?# dödår=?#dödort=?#42#par=?

_____Hemvist_737-42:Bås 13:1

_____Kat,stat_737-42:barn,og

_____Koment_

1355_Susanna#—–#Ekman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_806-12:Bås 42:1, 13-14:Bås 46:1

_____Kat,stat_806-14:tjhj,og

_____Koment_

0495_Susanna#Herman#—–#1764c#Båstad# dödår=?#dödort=?#117#par=?

_____Hemvist_779-79:Bås 43:1, 80-82:Bås 46:1, 83-04:Bås 43:1

_____Kat,stat_779-86:sysk,og_87-04:barn,og

_____Koment_

0208_Susanna#Ludvig#—–#1727c#födort=?# 1756c#Båstad#42# 276

_____Hemvist_742-53:Bås 13:1, 54-56:Bås 36:1

_____Kat,stat_742-53:barn,og_54-56:kvin,g

_____Koment_

0285_Susanna#Nils#—–#1724c#födort=?# 1753cB#Båstad#61# 110

_____Hemvist_739-44:Bås 99:1, 45-47:Bås 33:1, 48-48:Bås 99:1, 49-53:Bås 33:1

_____Kat,stat_739-44:barn,og_45-53:kvin,g

_____Koment_

0123_Susanna#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#24#par=?

_____Hemvist_731-42:Bås 60:1

_____Kat,stat_731-36:barn,og_37-42:tjhj,og

_____Koment_

2156_Svanta Jacob#—–#Thulin#1831*12/7#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_851-54:Bås 37:3

_____Kat,stat_851-54:man,og

_____Koment_851-53:skollärare

3178_Svante#—–#Trogen#1834c#födort=?# dödår=?#dödort=?#495#par=?

_____Hemvist_841-48:Bås 78:1

_____Kat,stat_841-48:barn,og

_____Koment_

2410_Svante Edvard#—–#Karström#1850*29/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#476#par=?

_____Hemvist_852-70:Bås 51:1

_____Kat,stat_852-67:barn,og_68-70:man,og

_____Koment_869-70:sjöman

1901_Svante Julius#—–#Wennerberg#1811c#födort=?# 1856+27/2B#Båstad#481# 482

_____Hemvist_827-30:Bås 8,9:1, 47-56:Bås 21,27:1

_____Kat,stat_827-30:man,og_47-56:man,g

_____Koment_847-56:sjökapten

0659_Sven#—–#Berggren#1760*30/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#163#par=?

_____Hemvist_776-87:Bås 61:1

_____Kat,stat_776-83:barn,og_85-87:man,g

_____Koment_785-87:smed

0676_Sven#—–#Bergqvist#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_772-79:Bås 46:1

_____Kat,stat_772-79:man,og

_____Koment_

1468_Sven#—–#Dahlström#1798c#födort=?# 1846c#Båstad#0# 440

_____Hemvist_820-20:Bås 25,26:1, 21-25:Bås 31:1, 26-27:Bås 33:1, 28-28:Bås 104:1, 29-34:Bås 31:1, 35-36:Bås 56:1, 37-38:Bås 16:1, 39-40:Bås 68:2, 41-42:Bås 56:2, 43-43:Bås 49:1, 44-46:Bås 85:2

_____Kat,stat_820-20:man,og_21-46:man,g

_____Koment_821-23:husar, 24-34:avsked husar, 29-46:skräddare, 41-43:skräddare

0238_Sven#—–#Drejerström#födår=?#födort=?# 1767c#dödort=?#0# 239

_____Hemvist_738-64:Bås 57:1, 65-67:Bås 67:2

_____Kat,stat_738-40:man,?_42-67:man,g

_____Koment_748-64:skeppare

0555_Sven#—–#Gren#födår=?#födort=?# 1786cB#Båstad#0# 135 502

_____Hemvist_754-54:Bås 2:1, 55-58:Bås 46:1, 59-67:Bås 12:2, 68-88:Bås 72:1

_____Kat,stat_754-63:man,g_64-64:man,ä_65-86:man,g_87-88:kvin,ä

_____Koment_754-72:snickare

1505_Sven#—–#Hultberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_806-12:Bås 85:2

_____Kat,stat_806-10:man,og_11-12:man,g

_____Koment_

1520_Sven#—–#Hultenberg#1791*2/10#födort=?# dödår=?#dödort=?#358#par=?

_____Hemvist_807-14:Bås 85:1

_____Kat,stat_807-14:man,og

_____Koment_

0909_Sven#—–#Kruse#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_759-59:Bås 93:1, 61-61:Bås 55:1

_____Kat,stat_759-59:man,og_61-61:man,g

_____Koment_749-61:skomakare

0835_Sven#—–#Lindberg#1734c#födort=?# 1803+26/6#Båstad#0# 195

_____Hemvist_765-91:Bås 66:1, 92-93:Bås 68:1, 94-94:Bås 66:1, 95-98:Bås 69:1, 99-99:Bås 67:1, 00-03:Bås 69:1

_____Kat,stat_765-91:man,og_92-99: far,g_00-03: far,ä

_____Koment_770-83:skeppare, 84-86:krögare

1479_Sven#—–#Lindquist#1794c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_818-18:Bås 104:5, 20-21:Bås 14:1, 22-23:Bås 17:1, 24-24:Bås 64:1, 25-26:Bås 66:1

_____Kat,stat_818-20:man,og_21-26:man,g

_____Koment_821-24:murargesäll, 25-25:arbetskarl, 26-26:murare

0939_Sven#—–#Stolpe#födår=?#födort=?# 1779cB#Båstad#0# 210

_____Hemvist_760-79:Bås 79:1

_____Kat,stat_760-60:man,og_61-79:man,g

_____Koment_760-79:skeppare

1017_Sven#—–#Tiljander#1759c#födort=?# 1833cB#Båstad#0# 315 347

_____Hemvist_796-96:Bås 85:1, 97-33:Bås 53:1

_____Kat,stat_796-96:man,?_97-06:man,g_07-12:man,ä_13-33:man,g

_____Koment_796-07:strandridare, 08-25:kronolänsman

2647_Sven#Anders#—–#1808*25/3#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 685

_____Hemvist_868-70:Bås 96:1

_____Kat,stat_868-70:man,g

_____Koment_

1906_Sven#Anders#—–#1808c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_846-55:Bås 32:2

_____Kat,stat_846-55:man,og

_____Koment_

2379_Sven#Anders#—–#1845*27/1#?# dödår=?#dödort=?#654#par=?

_____Hemvist_866-70:Bås 23,24:3

_____Kat,stat_866-67:barn,og_68-70:man,og

_____Koment_868-70:sjöman

0117_Sven#Anders#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_724-24:Bås 53:1

_____Kat,stat_724-24:man,?

_____Koment_

2523_Sven#Anders#Telning#1837*6/3#Oderljunga# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_865-68:Bås 100:2, 69-69:Bås 55:1, 70-70:Bås 78:2

_____Kat,stat_865-65:tjhj,og_66-70:man,og

_____Koment_866-70:smed

0408_Sven#Cornelius#—–#1733c#Båstad# 1761c#Båstad#88# 89

_____Hemvist_748-61:Bås 45:1

_____Kat,stat_748-57:barn,og_58-60:man,og_61-61:man,g

_____Koment_755-57:sjökarl

0172_Sven#Gudmun#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 37

_____Hemvist_724-24:Bås 24:1

_____Kat,stat_724-24:man,g

_____Koment_

0586_Sven#Hans#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 145

_____Hemvist_759-88:Bås 85:1

_____Kat,stat_759-79:man,g_80-88: far,g

_____Koment_

0980_Sven#Jeppe#—–#1737c#födort=?# 1820c#Båstad#0# 219

_____Hemvist_770-96:Bås 5,6:1, 97-17:Bås 5:1, 18-20:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_770-97:man,g_98-17: far,g_18-20:man,g

_____Koment_

2908_Sven#Johannes#—–#1844c#Båstad# dödår=?#dödort=?#534#par=?

_____Hemvist_847-60:Bås 15:2

_____Kat,stat_847-60:barn,og

_____Koment_

2852_Sven#Johannes#—–#1855c#födort=?# dödår=?#dödort=?#641#par=?

_____Hemvist_852-54:Bås 106:6, 55-55:Bås 58:2, 56-56:Bås 106:5

_____Kat,stat_856-56:barn,og

_____Koment_

0704_Sven#Jöns#—–#1752cc#födort=?# dödår=?#dödort=?#173#par=?

_____Hemvist_772-78:Bås 1:1

_____Kat,stat_772-78:barn,og

_____Koment_

1886_Sven#Jöns#—–#1812*24/10#Grevie# dödår=?#dödort=?#454#par=?

_____Hemvist_827-33:Bås 104:5, 34-69:Bås QW:1, 70-70:Bås 106:2

_____Kat,stat_827-70:barn,og

_____Koment_849-55:arbetskarl, 61-70:torpare

0870_Sven#Jöns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_776-76:Bås 52:1

_____Kat,stat_776-76:man,og

_____Koment_

2898_Sven#Nils#—–#1818c#födort=?# dödår=?#dödort=?#740#par=?

_____Hemvist_832-32:Bås 101:2

_____Kat,stat_832-32:barn,og

_____Koment_

2128_Sven#Nils#—–#1832c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_852-52:Bås 99:1, 62-62:Bås påsn:1

_____Kat,stat_852-62:man,og

_____Koment_832-32:skeppskock, 62-62:matros

0790_Sven#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#193#par=?

_____Hemvist_747-51:Bås 3,4:1

_____Kat,stat_747-51:barn,og

_____Koment_

0239_Sven#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_740-40:Bås 57:1

_____Kat,stat_740-40:man,?

_____Koment_

0124_Sven#Nils#Smed#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 25

_____Hemvist_719-24:Bås 61:1, 30-44:Bås 61:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-40:man,?_42-44:man,g

_____Koment_

1161_Sven#Ohls#—–#1766c#födort=?# 1836+26/7B#Båstad#0# 252 459 716

_____Hemvist_800-36:Bås 78:2

_____Kat,stat_799-00:man,g_01-01:man,ä_02-18:man,g_19-20:man,ä_21-36:man,g

_____Koment_800-14:sjökarl, 15-18:skeppare

2769_Sven#Ola#—–#1858*20/6#Heljarp# dödår=?#dödort=?#619#par=?

_____Hemvist_861-61:Bås 80:2, 62-64:Bås 79.1, 65-65:Bås 78:2, 66-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

1446_Sven#Ols#Kartström#1779c#Båstad# dödår=?#dödort=?#244# 369

_____Hemvist_795-05:Bås 12:1, 06-17:Bås 69:3, 18-25:Bås 56:2, 26-26:Bås 75:1, 27-28:Bås 54:1, 29-29:Bås 61:1

_____Kat,stat_795-05:sysk,og_06-29:man,g

_____Koment_806-25:skeppare, 28-28:styrman

0091_Sven#Per#—–#1700c#födort=?# dödår=?#dödort=?#32#par=?

_____Hemvist_719-25:Bås 99:1

_____Kat,stat_719-25:barn,og

_____Koment_

2366_Sven#Per#Ståhl#1811*23/4#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 541

_____Hemvist_855-55:Bås 58:1, 56-57:Bås 57:2, 58-61:Bås qw:1, 62-63:Bås 106:6, 64-64:Bås 102:1, 66-68:Bås 17,18:1, 69-69:Bås 17:1, 70-70:Bås 19:1

_____Kat,stat_855-70:man,g

_____Koment_864-67:arbetskarl

0905_Sven#Per#Stål#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_783-85:Bås 1:1

_____Kat,stat_783-85:man,og

_____Koment_783-85:sjökarl

1035_Sven#Petter#—–#1782c#Båstad# dödår=?#dödort=?#235#par=?

_____Hemvist_797-99:Bås 81:1

_____Kat,stat_797-99:barn,og

_____Koment_

1937_Sven#Pål#—–#1791*1/9#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_816-22:Bås 104:5

_____Kat,stat_816-22:man,og

_____Koment_

0098_Sven#Pål#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#

_____Hemvist_729-31:Bås 8:1, 30-34:Bås 30:1

_____Kat,stat_729-34:man,?

_____Koment_

0722_Sven#Sven#—–#1757c#födort=?# 1801+19/11#Båstad#0# 323

_____Hemvist_786-96:Bås 86:1, 97-97:Bås 2:1, 98-01:Bås 83:1

_____Kat,stat_786-01:man,g

_____Koment_787-96:sjökarl, 02-02:matros

0783_Sven#Sven#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_769-72:Bås 24:5

_____Kat,stat_769-72:man,g

_____Koment_

0989_Sven#Svenning#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 233

_____Hemvist_733-43:Bås 93:1, 44-53:Bås 92:1

_____Kat,stat_733-40:man,?_42-53:man,g

_____Koment_742-53:snickare

0368_Sven#Swen#—–#1741c#födort=?# 1813cc#dödort=?#0# 81

_____Hemvist_773-75:Bås 99:1, 76-13:Bås 102:1

_____Kat,stat_773-95:man,g_96-13: far,g

_____Koment_

0698_Sven#Sören#—–#1736c#födort=?# 1802+15/3#Båstad#0# 172

_____Hemvist_763-65:Bås 83:1, 66-95:Bås 64:1, 96-97:Bås 101:1, 02-02:Bås 85:1

_____Kat,stat_766-87:man,g_88-91:man,ä_92-92:man,g_93-97:man,ä_02-02:man,g

_____Koment_784-86:krögare, 93-97:besökare

0450_Sven Ed.#—–#Wennerberg#1755c#födort=?# 1809+25/9B#Båstad#0# 290 312 314

_____Hemvist_786-89:Bås 30:1, 92-09:Bås 34:1

_____Kat,stat_786-88:man,g_89-92:man,ä_93-05:man,g_06-07:barn,ä_08-09:barn,g

_____Koment_786-89:skeppare, 92-09:skeppare

2468_Sven Johan#—–#Olson#1848c#Båstad# dödår=?#dödort=?#487#par=?

_____Hemvist_849-69:Bås 47:1

_____Kat,stat_849-68:barn,og_69-69:man,og

_____Koment_

2252_Sven Johan August#—–#Tiljander#1841*25/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#519#par=?

_____Hemvist_847-67:Bås 64,65:1, 68-72:Bås 32:2

_____Kat,stat_847-61:barn,og_62-71:man,og_72-72:man,g

_____Koment_865-66:bokhållare, 67-72:handlande

1600_Sven P.#—–#Holmqvist#1798c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_824-24:Bås 18:1, 25-25:Bås 86:1, 26-27:Bås 83:1, 28-28:Bås 104:1

_____Kat,stat_824-24:tjhj,?_25-28:man,g

_____Koment_825-28:handskmakaregesäll

3118_Sven Petter#—–#—–#1834c#födort=?# dödår=?#dödort=?#722#par=?

_____Hemvist_844-49:Bås 104:3

_____Kat,stat_844-49:barn,og

_____Koment_

1877_Sven Petter#—–#Hultberg#1791*2/10#födort=?# dödår=?#dödort=?#358#par=?

_____Hemvist_813-13:Bås 85:1

_____Kat,stat_813-13:barn,og

_____Koment_

0800_Sven Petter#—–#Winberg#1790c#Båstad# dödår=?#dödort=?#229#par=?

_____Hemvist_795-95:Bås 85:1

_____Kat,stat_795-95:barn,og

_____Koment_

3109_Sven Petter#Johannes#—–#1842c#födort=?# dödår=?#dödort=?#720#par=?

_____Hemvist_848-49:Bås 57:2

_____Kat,stat_848-49:barn,og

_____Koment_

0556_Sven Petter#Sven#Gren#1766c#Båstad# dödår=?#dödort=?#135# 356

_____Hemvist_781-18:Bås 72:1

_____Kat,stat_781-88:barn,og_89-99:man,og_00-18:man,g

_____Koment_799-17:skeppare

2635_Sven Petter1870+31/10#—–#Lundberg#1840*18/9#?# 1870+31/10#Båstad#0# 679

_____Hemvist_869-70:Bås 85:5

_____Kat,stat_869-70:man,g

_____Koment_869-70:snickare

0206_Såne#Gudmund#Bergström#1752c#Båstad# 1809+8/2#dödort=?#80# 79

_____Hemvist_767-71:Bås QW:1, 73-10:Bås QW:1

_____Kat,stat_767-75:barn,og_76-10:man,g

_____Koment_783-09:mjölnare

0027_Såne#Jöns#—–#födår=?#födort=?# 1742c#dödort=?#0# 8

_____Hemvist_719-37:Bås QW:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-37:man,?

_____Koment_719-37:mjölnare

2980_Tekla#—–#Wennström/F#1861*16/11#?# dödår=?#dödort=?#665#par=?

_____Hemvist_862-69:Bås 104:5, 70-70:Bås 68:2

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

2883_Teodor Fredrik#—–#Bond#1846*6/5#Vedby Krist.l# dödår=?#dödort=?#646#par=?

_____Hemvist_865-70:Bås 89:1

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_867-70:sjöman

2456_Teodor Julius#—–#Lundberg#1862*3/8#Båstad# 1870+20/11#Båstad#557#par=?

_____Hemvist_864-65:Bås 40,41:1, 66-67:Bås fahu:1, 68-69:Bås 106:5

_____Kat,stat_864-67:barn,og

_____Koment_

2346_Teolinda#—–#Alström/F#1850*29/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#536#par=?

_____Hemvist_859-64:Bås 16:2, 65-65:Bås 67:3, 66-66:Bås 100:2, 68-68:Bås 102:1

_____Kat,stat_859-66:barn,og_68-68:kvin,og

_____Koment_

2582_Terese Axelina Charlotta#—–#Lundeberg/F#1859*5/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#583#par=?

_____Hemvist_860-70:Bås 68:2

_____Kat,stat_860-70:barn,og

_____Koment_

0918_Thil#—–#Möller#1771c#födort=?# 1816+18/6B#Båstad#0# 207

_____Hemvist_797-97:Bås 55:1, 98-98:Bås 94:1, 99-16:Bås 55:1

_____Kat,stat_797-16:man,g

_____Koment_797-16:sadelmakare, 00-11:reservkarl, 16-16:sadelmakare

2702_Tilda#Johannes#Mårtenson/F#1857*28/8#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#602#par=?

_____Hemvist_865-69:bås 106:5, 70-70:bås 108:4

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2245_Tilda Amalia#—–#Bäck/F#1859*13/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#517#par=?

_____Hemvist_860-69:Bås 54:1

_____Kat,stat_860-69:barn,og

_____Koment_

2117_Tomas#—–#Städe#1826*3/4#Ljungby sn# dödår=?#dödort=?#0# 683

_____Hemvist_854-54:Bås 80:1, 55-56:Bås 2:1, 57-70:Bås 92:1

_____Kat,stat_854-56:tjhj,og_57-57:man,og_58-70:man,g

_____Koment_854-56:skomakaregesäll, 57-70:skomakare

0735_Tomas#Johan#Holmberg#1731c#födort=?# 1803+16/4#Båstad#0# 179

_____Hemvist_765-03:Bås 14:1

_____Kat,stat_765-91:man,g_92-97: far,g_98-03: far,ä

_____Koment_

0205_Tora#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_719-19:Bås 24:1, 32-35:Bås 84:1 , 36-36:Bås 97:1, 37-37:Bås 89:1, 38-38:Bås 103:1, 39-40:Bås 101:1, 42-42:Bås 75:1

_____Kat,stat_719-42:kvin,?

_____Koment_719-19:ryttarhustru, 36-42:Qwinfolk

3136_Tora#—–#Ekedal/F#1868*22/6#födort=?# dödår=?#dödort=?#532#par=?

_____Hemvist_869-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 35:1

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

0342_Tora#Måns#—–#1721c#Båstad# 1790+15/12B#dödort=?#13# 184

_____Hemvist_736-42:Bås 35:1, 44-53:Bås 36:1, 54-56:Bås 53:1, 57-75:Bås 36:1, 76-90:Bås 34:1

_____Kat,stat_736-53:sysk,og_54-90:kvin,g

_____Koment_

0367_Tora#Ols#Gudmund/M#1724c#födort=?# 1794+17/4#Båstad#0# 80

_____Hemvist_751-97:Bås QW:1

_____Kat,stat_751-64:kvin,g_65-82:kvin,ä_83-97: mor,ä

_____Koment_

1020_Tora#Rasmus#Anders/M#1743c#Båstad# 1770?#dödort=?#243# 227

_____Hemvist_758-70:Bås 5,6:1, 73-74:Bås 69:1, 93-18:Bås 48:1

_____Kat,stat_758-69:kvin,og_70-70:tjhj,og_73-74:kvin,g_93-18: mor,ä

_____Koment_

1710_Torkel#Anders#—–#1794c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_828-28:Bås 70:1

_____Kat,stat_828-28:man,g

_____Koment_828-28:arbetskarl

1289_Trina Lovisa#—–#Falk/F#1786c#?# 1817c#Båstad#708# 355

_____Hemvist_801-13:Bås 95:1, 15-17:Bås 57:2

_____Kat,stat_801-04:barn,og_08-10:kvin,og_11-13:sysk,og_15-17:kvin,g

_____Koment_

1755_Troed#John#—–#1789c#födort=?# 1869+30/6B#Båstad/Dala#0# 408

_____Hemvist_836-50:Bås 104:3, 51-69:Bås 106:2

_____Kat,stat_836-62:man,g_63-69:man,ä

_____Koment_843-59:undantagsman

2583_Troed#Sven#—–#1828c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_850-52:Bås 36:1, 59-62:Bås 68:2

_____Kat,stat_850-52:tjhj,og_59-62:man,g

_____Koment_859-62:arbetskarl

0103_Troen#Bror#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 21

_____Hemvist_719-39:Bås KL:1

_____Kat,stat_719-19:kvin,g_37-39:kvin,ä

_____Koment_

2863_Troen#Sone#—–#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_850-50:Bås 78:1, 51-51:Bås 104:2, 52-52:Bås 78:1

_____Kat,stat_850-52:kvin,og

_____Koment_

2717_Troen Botilda#Sone#—–#1823*30/1#Förslöv# dödår=?#dödort=?#0# 606

_____Hemvist_853-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_853-70:kvin,g

_____Koment_

0066_Troet#Bror#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 106

_____Hemvist_725-43:Bås 89:1, 44-75:Bås 87:1

_____Kat,stat_725-40:man,?_42-61:man,g_66-71:man,g_72-75:man,ä

_____Koment_730-31:Brotfälling (epileptiker), 48-48:skomakare

0795_Troet#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_759-59:Bås 24:1, 60-60:Bås 11:1, 61-62:Bås 83:1, 63-63:Bås 11:1

_____Kat,stat_759-63:man,g

_____Koment_759-63:sjökarl

1627_Truls#—–#Heurlén#1792*23/8#födort=?# 1841+20/4B#Lund#0# 717

_____Hemvist_825-25:Bås 62:1, 27-27:Bås 32:2, 28-28:Bås 72:2, 29-29:Bås 1,2:1, 30-30:Bås 104:1, 31-33:Bås 1,2:1, 34-34:Bås 104:1, 35-37:Bås 95:1, 38-39:Bås 67:1, 40-41:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_825-35:man,og

_____Koment_825-41:postmästare

0020_Tufwe#—–#Rosengren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 6

_____Hemvist_719-24:Bås 4:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-24:man,?

_____Koment_719-19:avsk ryttare

2043_Ulla#—–#Eckardt#1819c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_851-52:Bås 34:1, 53-54:Bås 56:2

_____Kat,stat_851-54:kvin,og

_____Koment_

2962_Ulrik#—–#Hauswolff v#1857*13/6#Tostarp# dödår=?#dödort=?#586#par=?

_____Hemvist_867-67:Bås 73:2, 68-70:Bås 89:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

0946_Ulrika#—–#Halling/M1#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 48 112

_____Hemvist_742-44:Bås 2:1, 47-56:Bås 93:1, 57-86:Bås 33:1

_____Kat,stat_742-48:barn,g_49-56:kvin,ä_57-83:kvin,g_84-86:kvin,ä

_____Koment_

1960_Ulrika#—–#Jansson/?#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_828-31:Bås 62:1, 32-32:Bås 63:1, 33-34:Bås 62:1

_____Kat,stat_828-34:kvin,ä

_____Koment_

2014_Ulrika#—–#Nordlander#1798*26/9#?# 1876+14/2#Båstad#0#par=?

_____Hemvist_851-55:Bås 58:1, 56-64:Bås 57:2, 65-65:Bås 99:2, 66-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_851-70:kvin,ä

_____Koment_

0828_Ulrika#—–#Skytt|/M#1712c#födort=?# 1797+3/3#Båstad#250# 212

_____Hemvist_779-80:Bås 86:1, 81-83:Bås 94:1, 84-92:Bås 53:1

_____Kat,stat_779-83:kvin,g_84-92:kvin,ä

_____Koment_

2973_Ulrika#—–#Winge/F#1831*21/4#Skabersjö# dödår=?#dödort=?#0# 663

_____Hemvist_867-67:Bås 104:5, 68-69:Bås 64,65:1, 70-70:Bås 64:1

_____Kat,stat_867-70:kvin,g

_____Koment_

0337_Ulrika#Rasmus#Kruse/F#1767c#födort=?# 1842+24/8B#Båstad#73# 333

_____Hemvist_783-87:Bås 2:1, 88-97:Bås 3:1, 03-12:Bås 12:1, 14-17:Bås 78:1, 18-18:Bås 52:1, 20-20:Bås 78:1, 21-21:Bås 81:1, 22-24:Bås 83:1, 25-26:Bås 25,26:1, 27-29:Bås 69:1, 30-30:Bås 83:1, 31-34:Bås 52:1, 35-36:Bås 25,26:1, 37-38:Bås 52:1, 39-42:Bås 63:1

_____Kat,stat_783-83:barn,og_84-97:sysk,og_03-12:kvin,g_14-42:kvin,ä

_____Koment_

1787_Ulrika Dorotea#—–#Kullberg/F#1782c#födort=?# 1852+2/5B#Båstad#714# 724

_____Hemvist_834-52:Bås 34:1

_____Kat,stat_834-52:kvin,ä

_____Koment_834-48:enkefruprostinna

3077_Ulrika Kristina#Nils#Anderson#1790c#Båstad# 1838+25/12B#Båstad#698# 330

_____Hemvist_792-06:Bås 87:1, 11-35:Bås 87:2

_____Kat,stat_792-08:barn,og_11-28:kvin,g_29-35:kvin,ä

_____Koment_

1774_Ulrika Lovisa#—–#Lindvall/F#1799*17/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#316# 414 497

_____Hemvist_815-15:Bås 58:1, 30-30:Bås 89:1, 31-34:Bås 87:1, 35-55:Bås 86:1, 62-65:Bås 92:1, 66-67:Bås 98:1, 68-68:Bås 67:4, 69-69:Bås 100:2, 70-70:Bås 105:1

_____Kat,stat_815-15:barn,og_39-46:kvin,g_47-51:kvin,ä_52-70:kvin,g

_____Koment_

2249_Vendela#—–#Tiljander/F#1803c#födort=?# dödår=?#dödort=?#315#par=?

_____Hemvist_818-20:Bås 53:1

_____Kat,stat_818-20:barn,og

_____Koment_

1615_Vendela Benedicta#—–#Wickström/F#1818c#Båstad# dödår=?#dödort=?#379#par=?

_____Hemvist_826-31:Bås 25,26:1

_____Kat,stat_818-31:barn,og

_____Koment_

2053_Vendela Maria#—–#Wäström/F#1831c#födort=?# dödår=?#dödort=?#718#par=?

_____Hemvist_846-46:Bås 32:1, 48-50:Bås 86:1, 51-55:Bås 58:2, 56-58:Bås 86:1

_____Kat,stat_846-46:syba,og_48-50:barn,og_51-58:sysk,og

_____Koment_

2875_Wilhelm#Johannes#—–#1862*30/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#644#par=?

_____Hemvist_865-70:Bås 68:2

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

1333_Wilhelmina#—–#Hök/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 328

_____Hemvist_787-16:Bås 98:1

_____Kat,stat_787-03:kvin,g_02-16: mor,ä

_____Koment_

3143_Wilhelmina#—–#Pålson/F#1855c#födort=?# dödår=?#dödort=?#732#par=?

_____Hemvist_858-61:Bås 80:1

_____Kat,stat_858-61:barn,og

_____Koment_

1321_Wilhem#—–#Fast#1779c#födort=?# 1843c#dödort=?#0# 745

_____Hemvist_814-25:Bås 104:1, 26-34:Bås 62:1

_____Kat,stat_814-14:man,og_15-34:man,g

_____Koment_814-34:kyrkoherde

2881_William#—–#Bond#1809*28/8#Kronob.l# dödår=?#dödort=?#712# 646

_____Hemvist_840-41:Bås 86:1, 64-70:Bås 89:1

_____Kat,stat_840-41:tjhj,og_64-65:man,g_66-70:man,ä

_____Koment_840-41:gesäll (garv o tunnb), 64-70:bagare o handlande

0321_Wittus#—–#Bering#1733c#födort=?# dödår=?#dödort=?#68#par=?

_____Hemvist_748-49:Bås 1:1

_____Kat,stat_748-49:barn,og

_____Koment_

3149_Åke#—–#Holm#1777c#födort=?# 1803?#dödort=?#742#par=?

_____Hemvist_799-03:Bås 35:1

_____Kat,stat_799-03:tjhj,og

_____Koment_

3150_Åke#—–#Holm#1803c#födort=?# dödår=?#dödort=?#742#par=?

_____Hemvist_820-21:Bås 100:1

_____Kat,stat_820-21:barn,og

_____Koment_

0012_Åke#Hindrich#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 3

_____Hemvist_719-19:Bås 10:1

_____Kat,stat_719-19:man,g

_____Koment_

0710_Åke#Johan#—–#1744c#Båstad# dödår=?#dödort=?#174#par=?

_____Hemvist_759-62:Bås 55:1

_____Kat,stat_759-60:barn,og_61-62:sysk,og

_____Koment_759-60:kofferdikarl, 61-62:sjögosse

0237_Åke#Michel#Boija#1706c#födort=?# 1742+8/9#Båstad#0# 63

_____Hemvist_730-30:Bås 51:1, 35-42:Bås 55:1

_____Kat,stat_730-30:man,?_35-42:man,g

_____Koment_730-30:båtsman, 35-36:stadsbåtsman

0025_Åke#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_732-35:Bås 100:1

_____Kat,stat_732-35:man,?

_____Koment_732-35:snickare

1324_Åke#Åke#—–#1779c#födort=?# 1852+13/1B#Båstad#0# 405

_____Hemvist_807-16:Bås 16:1, 17-52:Bås 104:2

_____Kat,stat_807-47:man,g_48-52:man,ä

_____Koment_816-16:kyrkobetjänt (bou), 52-52:jordbrukare