Bjäre byanamn

Många av våra medlemmar har länge efterfrågat bynamn i de olika församlingarna i Bjäre

härad och även en del större gårdar som är nämnda i olika skrifter. Här gör vi nu ett försök att

få med så många namn som möjligt. Vi vet ju alla att om man bor närma de orter som man

söker i, så känner vi ofta igen namnen, men det kan vara väldigt svårt att uttyda namnen rätt

om vi bor långt bort. I huvudsak finns dessa bynamn i häftet Skånes ortnamn av Bengt Pamp

utgiven 1964. Det kan noteras att Östra Karup visserligen tillhör Båstads kommun av Skåne

län, men alltfort tillhör landskapet Halland och Hööks härad. Uppgifter om byarna i Östra

Karup: Se Östra Karup.

Det är Britt Bengtsson som gjort sammanställningen

Bjäre byanamn