*******************************************Välkommen till Bjäre släktring

Nytt

Fotografer i Bjäre med omnejd finns under PDF-filer

 

Eventuella aktiviteter under året som är kvar:
DNA-café och släktforsknings kurs till hösten om det finns intresse. Hör av er till föreningen.
Studiebesök släktforskarna i Helsingborg
Höstlovsaktivitet med skolbarn

 

Storgatan Torekov

Stormpinade Eken Hallands Väderö

Ni som har något att berätta om angående er släktforskning eller något annat som skulle kunna passa att publiceras i vår tidning hör gärna av er till

föreningen. Var inte blygsam vi behöver alltid material.

Föreningens mailadress: bjareslaktring@gmail.com

E-post till styrelsen finns under fliken” Styrelsen”