Lista 2 ID nr

Personlista Del2

IDnr
1589_Bengta#Per#—–#1768c#födort=?# 1837+4/4B#Båstad#737# 376

_____Hemvist_822-37:Bås 85:4

_____Kat,stat_822-32:kvin,g_33-37:kvin,ä

_____Koment_

0096_Bengta#Pål#—–#1715c#födort=?# dödår=?#dödort=?#45#par=?

_____Hemvist_729-37:Bås 23:1

_____Kat,stat_729-37:barn,og

_____Koment_

0816_Bengta#Sven#—–#1723c#födort=?# 1805+9/9#dödort=?#0# 190

_____Hemvist_742-05:Bås 31:1

_____Kat,stat_742-78: mor,g_79-05: mor,ä

_____Koment_

0983_Bengta#Sven#—–#1771c#Båstad# dödår=?#dödort=?#219#par=?

_____Hemvist_786-96:Bås 5,6:1, 97-97:Bås 5:1

_____Kat,stat_786-97:barn,og

_____Koment_

1054_Bengta/dicta#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_784-84:Bås 41:1, 85-85:Bås 58:1, 86-86:Bås 43:1, 87-87:Bås 32:2, 88-89:Bås 60:1, 91-99:Bås 24:1, 94-96:Bås 24:2

Personlista Del2

IDnr
1589_Bengta#Per#—–#1768c#födort=?# 1837+4/4B#Båstad#737# 376

_____Hemvist_822-37:Bås 85:4

_____Kat,stat_822-32:kvin,g_33-37:kvin,ä

_____Koment_

0096_Bengta#Pål#—–#1715c#födort=?# dödår=?#dödort=?#45#par=?

_____Hemvist_729-37:Bås 23:1

_____Kat,stat_729-37:barn,og

_____Koment_

0816_Bengta#Sven#—–#1723c#födort=?# 1805+9/9#dödort=?#0# 190

_____Hemvist_742-05:Bås 31:1

_____Kat,stat_742-78: mor,g_79-05: mor,ä

_____Koment_

0983_Bengta#Sven#—–#1771c#Båstad# dödår=?#dödort=?#219#par=?

_____Hemvist_786-96:Bås 5,6:1, 97-97:Bås 5:1

_____Kat,stat_786-97:barn,og

_____Koment_

1054_Bengta/dicta#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_784-84:Bås 41:1, 85-85:Bås 58:1, 86-86:Bås 43:1, 87-87:Bås 32:2, 88-89:Bås 60:1, 91-99:Bås 24:1, 94-96:Bås 24:2

_____Kat,stat_784-99:kvin,ä

_____Koment_

0163_Bereta#Lars#Håår/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#34#par=?

_____Hemvist_731-36:Bås 17:1, 47-47:Bås 17:1

_____Kat,stat_731-47:barn,og

_____Koment_

2048_Berndt Gustav#Nils#Esbjörnson#1824*20/5#födort=?# dödår=?#dödort=?#374#par=?

_____Hemvist_829-30:Bås 85:3, 32-36:Bås 79:1, 44-50:Bås 68:1, 51-55:Bås 49:1

_____Kat,stat_829-35:barn,og_36-59:man,og

_____Koment_847-59:sjöman/jungman

3056_Bernhard#—–#Romare#1855c#Båstad# dödår=?#dödort=?#689#par=?

_____Hemvist_856-57:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_856-57:barn,og

_____Koment_

2293_Bernhardina#—–#Floberg/M#1840c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 526

_____Hemvist_867-68:Bås 10,11:1, 69-70:Bås påsn:1

_____Kat,stat_867-67:kvin,g_68-70:kvin,ä

_____Koment_

3054_Bernhardina#—–#Hederstierna/F#1812c#födort=?# dödår=?#dödort=?#688#par=?

_____Hemvist_828-29:Bås 64:2, 30-30:Bås 61:2, 31-31:Bås 60:1

_____Kat,stat_828-31:barn,og

_____Koment_

2942_Bernhardina Cecilia#—–#Hallgren/F#1844*28/6#V Karup# dödår=?#dödort=?#658#par=?

_____Hemvist_860-61:Bås 32:2, 62-62:Bås 93:2, 63-65:Bås 37:3, 66-70:Bås 36:1

_____Kat,stat_860-70:barn,og

_____Koment_

1966_Bernhardina Sofia#—–#Knutson/F#1823*2/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#466# 686

_____Hemvist_839-59:Bås 98:1, 65-70:Bås 98:1

_____Kat,stat_839-59:barn,og_65-70:kvin,g

_____Koment_

1166_Bernt#—–#—–#1790c#Båstad# dödår=?#dödort=?#285#par=?

_____Hemvist_798-98:Bås 20:1

_____Kat,stat_798-98:barn,og

_____Koment_

0452_Bernt#—–#Hederstierna#1689*10/5#Båstad# 1755+25/3B#Båstad#0# 274

_____Hemvist_728-55:Bås 32:1

_____Kat,stat_728-55:man,g

_____Koment_

2211_Bernt#—–#Holmgren#1841c#Båstad# dödår=?#dödort=?#514#par=?

_____Hemvist_848-55:Bås 104:2, 56-59:Bås 57:1

_____Kat,stat_848-59:barn,og

_____Koment_

1944_Bernt#—–#Lundin#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_816-16:Bås 62:1, 18-18:Bås 104:3

_____Kat,stat_816-16:tjhj,og_18-18:man,og

_____Koment_816-16:bodgåsse

0890_Bernt#Anders#—–#1770c#Båstad# dödår=?#dödort=?#204#par=?

_____Hemvist_785-93:Bås 74:1

_____Kat,stat_785-90:barn,og_91-93:man,og

_____Koment_

1205_Bernt#Ols#Karström#1787c#Båstad# 1810+2/11B#dödort=?#244#par=?

_____Hemvist_797-07:Bås 12:1

_____Kat,stat_797-97:barn,u_02-05:sysk,og_06-07:man,g

_____Koment_806-07:sjökarl

0528_Bernt#Petter#Skånberg#1729c#födort=?# 1792+6/5B#Båstad#50# 240

_____Hemvist_744-44:Bås 58:1, 45-50:Bås 95:1, 51-67:Bås 7:1, 68-68:Bås 93:1, 79-92:Bås 95:1

_____Kat,stat_744-44:barn,og_45-68:man,og_79-92:man,g

_____Koment_749-92:skeppare, 83-85:krögare

0729_Bernt#Staffan#—–#1779c#?# dödår=?#dödort=?#178#par=?

_____Hemvist_794-98:Bås 74:1

_____Kat,stat_794-98:sysk,og

_____Koment_

0360_Bernt#Såne#—–#1778c#Båstad# dödår=?#dödort=?#79#par=?

_____Hemvist_793-17:Bås QW:1

_____Kat,stat_793-17:barn,og

_____Koment_

1415_Bernt Gustav#—–#Lindström#1799*5/3c#födort=?# dödår=?#dödort=?#310#par=?

_____Hemvist_820-25:Bås 14:2

_____Kat,stat_820-24:barn,og

_____Koment_

1377_Bernt Konrad#—–#Holmberg#1819c#Båstad# dödår=?#dödort=?#361#

_____Hemvist_825-28:Bås 31:1, 34-38:Bås 1,2:1, 39-39:Bås 3:2, 47-50:Bås 85:1

_____Kat,stat_825-28:barn,og_35-50:man,og

_____Koment_839-39:sjöman, 47-48:copvardie sjökonstapel, 49-50:sjökapten/skepp

2199_Bernt Magnus#Bengt#—–#1845*5/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#512#par=?

_____Hemvist_847-66:Bås 104:2, 67-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_

1443_Bernt Nicolaus#—–#Lindvall#1806*18/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#316# 430

_____Hemvist_837-38:Bås 58:1, 39-39:Bås 32:1, 40-42:Bås 4-7:1, 43-70:Bås 58:1

_____Kat,stat_837-38:barn,og_39-70:man,g

_____Koment_836-70:kustvakt

1797_Bernt P#Jacob#—–#1820*25/3#födort=?# dödår=?#dödort=?#395# 621

_____Hemvist_831-31:Bås 104:8, 32-43:Bås 48:1, 51-63:Bås 48,49:2, 65-70:Bås 100:2

_____Kat,stat_831-39:barn,og_40-64:man,og_65-70:man,g

_____Koment_851-56:åbo, 58-63:arbetskarl, 65-66:mätare, 67-69:arbetare, 70-7

0808_Berta#Anders#—–#1707c#födort=?# 1793+4/1B#Båstad#0# 295

_____Hemvist_751-89:Bås 24:3

_____Kat,stat_751-70:kvin,g_71-89:kvin,ä

_____Koment_

0271_Berta Maria#Anders#Anderson/F#1869*3/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#627#par=?

_____Hemvist_869-70:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

3218_Bertelius#—–#Grusell#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#157#par=?

_____Hemvist_783-91:Bås 83:1

_____Kat,stat_783-91:barn,og

_____Koment_

0641_Bertelius#—–#Törning#1768c#Båstad# dödår=?#dödort=?#158#par=?

_____Hemvist_783-91:Bås 83:1, 92-01:Bås 71:1

_____Kat,stat_783-91:barn,og_92-01:man,og

_____Koment_792-96:sjökarl, 97-01:skeppare

2300_Bina#Nils#—–#1868*5/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#618#par=?

_____Hemvist_869-70:Bås 106:3

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

0225_Björn#Anders#—–#födår=?#födort=?# 1760cB#Båstad#0# 102

_____Hemvist_729-34:Bås 95:1, 35-60:Bås 30:1

_____Kat,stat_729-34:man,?_35-40:man,?_42-60:man,g

_____Koment_748-57:skeppare

0745_Boel#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_779-84:Bås 76:1, 85-86:Bås 12:1

_____Kat,stat_779-81:sysk,og_82-79:kvin,og

_____Koment_

0885_Boel#—–#Måns/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 202

_____Hemvist_749-51:Bås 56:1, 53-53:Bås 3:1, 54-54:Bås 58:1, 57-57:Bås 58:1

_____Kat,stat_749-51:kvin,g_53-57:kvin,ä

_____Koment_

0422_Boel#—–#Ola/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 93

_____Hemvist_742-48:Bås 20:1, 49-79:Bås 19:1

_____Kat,stat_742-78:kvin,g_65-76: mor,g_77-79: mor,?

_____Koment_

1659_Boel#—–#Tomson/M#1792*28/11#Breare Ha.lä# 1873+8/7B#Båstad#0# 388

_____Hemvist_820-20:Bås 57:1, 21-21:Bås 86:1, 22-34:Bås 25,26:1, 35-36:Bås 98:1, 37-38:Bås 70:1, 41-42:Bås 68:1, 43-43:Bås 14:1, 44-70:Bås 76:1

_____Kat,stat_820-29:kvin,g_30-70:kvin,ä

_____Koment_

3026_Boel#Anders#—–#1818*9/7#Barkåkra# dödår=?#dödort=?#0# 678

_____Hemvist_853-70:Bås 85:2

_____Kat,stat_853-53:tjhj,og_54-70:kvin,g

_____Koment_

1151_Boel#Johan#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 201

_____Hemvist_777-79:Bås 70:1

_____Kat,stat_777-79:kvin,g

_____Koment_

3225_Boel#Jöns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#181#par=?

_____Hemvist_779-81:Bås 76:1

_____Kat,stat_779-81:sysk,og

_____Koment_

2183_Boel#Nils#—–#1811c#födort=?# dödår=?#dödort=?#508#par=?

_____Hemvist_827-27:Bås 104:3

_____Kat,stat_827-27:barn,og

_____Koment_

2120_Boel#Nils#—–#1815*15/8#Grevie# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_852-52:Bås 87:1, 53-53:Bås 92:1, 63-64:Bås 1,2:2, 66-68:Bås 94:1, 69-69:Bås 100:2, 70-70:Bås 103:2

_____Kat,stat_852-70:kvin,og

_____Koment_

1056_Boel#Per#—–#1730c#födort=?# 1814c#Båstad#0# 300

_____Hemvist_762-14:Bås 24:1

_____Kat,stat_762-96:kvin,g_97-14:kvin,ä

_____Koment_

0428_Boel#Per#—–#1733c#Båstad# dödår=?#dödort=?#95#par=?

_____Hemvist_748-59:Bås 24:1, 00-14:Bås 24:2, 16-21:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_748-51:barn,og_59-59:sysk,og_00-21:kvin,ä

_____Koment_

0523_Boel#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#18#par=?

_____Hemvist_728-83:Bås 51:1

_____Kat,stat_728-61:sysk,og_62-83:kvin,og

_____Koment_

1885_Boel#Sven#Jöns/M#1774c#födort=?# 1859+19/11B#Båstad/korröd#0# 454

_____Hemvist_827-33:Bås 104:5, 34-59:Bås QW:1

_____Kat,stat_827-36:kvin,g_37-59:kvin,ä

_____Koment_

1897_Bolla#Pål#—–#1812c#Engelsbeck?# 1836+23/1B#Båstad#0# 511

_____Hemvist_834-36:Bås 104:2

_____Kat,stat_834-36:kvin,g

_____Koment_

2971_Botilda#—–#Cecilia/Mo#1853*8/4#Brunnby# dödår=?#dödort=?#662#par=?

_____Hemvist_869-70:Bås 61:2

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

3110_Botilda Katarina#Pål#Pålson/F#1812c#födort=?# dödår=?#dödort=?#344#par=?

_____Hemvist_828-34:Bås 104:2

_____Kat,stat_828-34:barn,og

_____Koment_

2953_Botilla#—–#Berg/F#1851*17/6#Välinge# dödår=?#dödort=?#660#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 48,49:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

0319_Botilla#—–#Bering/F#1743c#födort=?# dödår=?#dödort=?#68#par=?

_____Hemvist_758-61:Bås 1:1

_____Kat,stat_758-61:barn,og

_____Koment_

2739_Botilla#—–#Jacobson/F#1838*10/11#Sönnerslöv# dödår=?#dödort=?#0# 612

_____Hemvist_859-69:Bås 104:5, 70-70:Bås 107:1

_____Kat,stat_859-70:kvin,g

_____Koment_

2285_Botilla#—–#Lundeborg/M#1834c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 524

_____Hemvist_856-58:Bås 10,11:1, 59-64:Bås 12:1, 65-65:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_856-62:kvin,og

_____Koment_

2734_Botilla#Johan#—–#1836*2/8#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 611

_____Hemvist_869-69:Bås 106:2, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_869-70:kvin,og

_____Koment_

2848_Botilla#Johannes#—–#1850c#födort=?# dödår=?#dödort=?#641#par=?

_____Hemvist_852-54:Bås 106:6, 55-55:Bås 58:2, 56-56:Bås 106:5

_____Kat,stat_852-56:barn,og

_____Koment_

2713_Botilla#Jöns#—–#1861*12/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#605#par=?

_____Hemvist_861-61:Bås 104:1, 62-69:Bås 106:2, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_861-70:barn,og

_____Koment_

2801_Botilla#Kristian#—–#1854*6/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#631#par=?

_____Hemvist_859-61:Bås 106:4, 62-62:Bås 106:6, 63-63:Bås 42:1, 64-65:Bås 84:1, 66-68:Bås 106:4, 70-70:Bås 84:1

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

2362_Botilla#Per#—–#1845c#födort=?# dödår=?#dödort=?#539#par=?

_____Hemvist_847-62:Bås 37:2

_____Kat,stat_847-62:barn,og

_____Koment_

2709_Botilla#Per#Pålson/F#1850*14/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#604#par=?

_____Hemvist_851-51:Bås 58:1, 52-52:Bås 106:1, 53-55:Bås 40,41:1, 58-59:Bås 13:1, 62-62:Bås 23,24:1, 63-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:5

_____Kat,stat_851-70:barn,og

_____Koment_

2347_Botilla Augusta#—–#Alström/F#1854*14/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#536#par=?

_____Hemvist_855-58:Bås 76:1, 59-64:Bås 16:2, 66-70:Bås 100:2

_____Kat,stat_855-70:barn,og

_____Koment_

2473_Botilla Maria#—–#Holmgren/M#1815*18/5#Asmundstp# dödår=?#dödort=?#0# 514

_____Hemvist_843-43:Bås 50:1, 44-44:Bås 14:1, 45-46:Bås 23,24:1, 48-55:Bås 104:2, 56-61:Bås 57:1, 62-65:Bås 48,49:3, 66-70:Bås 57:3

_____Kat,stat_843-70:kvin,g

_____Koment_

1613_Brita#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_803-08:Bås 85:1

_____Kat,stat_803-08:kvin,ä

_____Koment_

0500_Brita#—–#Herman dä/M#födår=?#födort=?# 1770c#Båstad#0# 118

_____Hemvist_742-42:Bås 36:1, 68-70:Bås 43:1

_____Kat,stat_742-67:kvin,g_68-70:kvin,ä

_____Koment_

0296_Brita#—–#Hydelia#1721c#födort=?# dödår=?#dödort=?#21# 147 277

_____Hemvist_734-36:Bås KL:1, 44-56:Bås 84:1, 57-79:Bås 37:1, 83-83:Bås 54:1, 84-98:Bås 48:1

_____Kat,stat_734-36:barn,og_44-45:kvin,og_46-52:kvin,g_53-56:kvin,ä_57-91:kvin,

_____Koment_

2390_Brita#—–#Kullin#1809c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_862-62:Bås 35:1, 63-65:Bås 28,29:1, 66-67:Bås 36:1

_____Kat,stat_862-67:kvin,og

_____Koment_863-66:mamsell

0679_Brita#—–#Palm/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#167#par=?

_____Hemvist_775-76:Bås 94:1

_____Kat,stat_775-76:barn,og

_____Koment_

0008_Brita#—–#Petter/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 2

_____Hemvist_733-36:Bås 2:1

_____Kat,stat_733-36:kvin,g

_____Koment_733-33:Ryttarhustru

1620_Brita#—–#Wimmelberg/M#1777c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 382

_____Hemvist_805-14:Bås 24:2, 15-36:Bås 23,24:1, 39-44:Bås 56:1, 46-46:Bås 51:1, 47-47:Bås 55:1, 48-48:Bås 66:1, 49-49:Bås 55:1, 50-50:Bås 104:1

_____Kat,stat_805-16:kvin,g_17-50:kvin,ä

_____Koment_

1612_Brita#Bengt#—–#1737c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_800-11:Bås 87:1

_____Kat,stat_800-11:kvin,ä

_____Koment_

0994_Brita#Jöns#—–#1763c#Båstad# dödår=?#dödort=?#294#par=?

_____Hemvist_778-78:Bås 92:1

_____Kat,stat_778-78:barn,og

_____Koment_

0503_Brita#Nils#—–#1757c#Båstad# dödår=?#dödort=?#119#par=?

_____Hemvist_770-72:Bås 23:1

_____Kat,stat_770-72:barn,og

_____Koment_

1640_Brita#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 297

_____Hemvist_784-07:Bås 97:2

_____Kat,stat_784-07:kvin,g_08-70:kvin,ä

_____Koment_

1934_Brita#Ols#Berggren/F#1786c#födort=?# dödår=?#dödort=?#461#par=?

_____Hemvist_802-04:Bås 41:1, 23-32:Bås 104:5

_____Kat,stat_802-02:barn,og_04-04:sysk,og_23-32:kvin,og

_____Koment_

1068_Brita#Petter#—–#1750c#Båstad# 1773c#dödort=?#257# 87

_____Hemvist_765-66:Bås 17:1, 67-73:Bås 94:1

_____Kat,stat_765-66:barn,og_67-72:kvin,g_73-73:kvin,ä

_____Koment_

1023_Brita#Sven#Winberg/M#1763c#Båstad# dödår=?#dödort=?#145# 229

_____Hemvist_779-97:Bås 85:1, 98-99:Bås 2:1

_____Kat,stat_778-80:barn,og_81-95:kvin,g_96-99:kvin,ä

_____Koment_

1760_Brita Cajsa#—–#Berg/F#1797c#födort=?# 1848+29/1B#Båstad#0# 409

_____Hemvist_822-24:Bås 69:1, 25-25:Bås 65:1, 30-40:Bås 36:1, 41-41:Bås 86:1, 42-42:Bås 23,24:1, 43-47:Bås 104:2, 48-48:Bås 97:1

_____Kat,stat_822-43:kvin,g_48-48:kvin,ä

_____Koment_

1745_Brita Kristina#Anders#Pålson/M#1819*9/7#Skummeslöv# dödår=?#dödort=?#0# 569

_____Hemvist_856-70:Bås 54:1

_____Kat,stat_856-60:kvin,g_61-70:kvin,ä

_____Koment_

1419_Brita Maria#—–#Trogen/F#1796c#födort=?# 1839+19/3B#Båstad#327# 718

_____Hemvist_821-21:Bås 72:1, 22-22:Bås 25,26:1, 23-23:Bås 85:1, 26-26:Bås 16:1, 26-28:Bås 61:1, 29-29:Bås 69:1, 30-30:Bås 89:1, 31-34:Bås 87:1, 35-39:Bås 86:1

_____Kat,stat_821-26:barn,og_29-39:kvin,g

_____Koment_

1202_BritaStina#Rikard#—–#1767c#Båstad# dödår=?#dödort=?#183#par=?

_____Hemvist_797-97:Bås 54:1

_____Kat,stat_797-97:barn,og

_____Koment_

3215_Britta#—–#Gravare/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#196#par=?

_____Hemvist_770-74:Bås 55:1

_____Kat,stat_770-74:barn,og

_____Koment_

1448_Britta#—–#Holst/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 207

_____Hemvist_797-23:Bås 55:1

_____Kat,stat_797-16:kvin,g_17-23:kvin,ä

_____Koment_

0346_Britta#—–#Kruse/F#1762c#Båstad# dödår=?#dödort=?#76#par=?

_____Hemvist_778-78:Bås 3,4:1, 79-17:Bås 4:1, 18-20:Bås 4-7:1, 21-33:Bås 6,7:1, 34-34:Bås 32:1, 35-35:Bås 30:1

_____Kat,stat_778-86:barn,og_93-35:sysk,og

_____Koment_

1022_Britta#Anders#Kartström/M#1777c#födort=?# 1844+14/2B#Båstad#227# 369

_____Hemvist_794-05:Bås 48:1, 06-17:Bås 69:3, 18-25:Bås 56:2, 26-26:Bås 75:1, 27-28:Bås 54:1, 29-29:Bås 61:1, 30-31:Bås 83:1, 32-34:Bås 104:1, 35-35:Bås 68:1, 36-45:Bås 51:1

_____Kat,stat_794-95:barn,og_95-05:sysk,og_06-29:kvin,g_30-43:kvin,ä

_____Koment_

0153_Britta#Per#—–#1708c#födort=?# dödår=?#dödort=?#32#par=?

_____Hemvist_729-35:Bås 99:1

_____Kat,stat_729-35:sysk,og

_____Koment_

3222_Britta#Petter#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#753#par=?

_____Hemvist_734-34:Bås 99:1

_____Kat,stat_734-34:barn,og

_____Koment_

0462_Britta#Troed#—–#1737c#Båstad# 1793+26/4#Båstad#106#par=?

_____Hemvist_756-93:Bås 87:1

_____Kat,stat_756-61:barn,og_62-63:tjhj,og_64-84:sysk,og_85-93:kvin,og

_____Koment_

0543_Britta Lisa#—–#Willemoth/F#1733cc#födort=?# dödår=?#dödort=?#130#par=?

_____Hemvist_747-49:Bås 34:1

_____Kat,stat_747-49:barn,og

_____Koment_

0302_Bryngel#—–#Falk#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås BM:1

_____Kat,stat_742-42:man,og

_____Koment_

0497_Börje#—–#Tiljander#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_747-51:Bås 43:1

_____Kat,stat_747-51:man,og

_____Koment_747-51:likvidationscommissarie

1130_Börje#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_783-84:Bås 74:1

_____Kat,stat_783-84:man,og

_____Koment_783-84:sjökarl

1247_C.#—–#Granberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_800-03:Bås 25:1

_____Kat,stat_800-03:man,og

_____Koment_

2589_C.#—–#Thorn#1797c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_850-50:Bås 68:2

_____Kat,stat_850-50:man,og

_____Koment_

1976_C. A.#—–#Nilson#1816*29/3#Varberg# dödår=?#dödort=?#0# 523

_____Hemvist_832-39:Bås 32:1, 40-44:Bås 4-7:1, 46-48:Bås 32:1, 49-51:Bås 30:1, 52-55:Bås 1,2:1, 63-70:Bås 4-7:1

_____Kat,stat_832-48:tjhj,og_49-70:man,g

_____Koment_854-55:kamrer vid badinrättningen

2086_C. A.#—–#Viberg#1816c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_854-56:Bås 86:1, 57-57:Bås 51:1, 58-58:Bås 76:1

_____Kat,stat_854-58:man,g

_____Koment_854-58:kustvakt

2145_C. L.#—–#Claeson#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 726

_____Hemvist_853-61:Bås 101:2, 62-63:Bås 31:1, 65-65:Bås 61:2

_____Kat,stat_853-55:man,og_56-60:man,g_61-65:man,ä

_____Koment_854-57:ättiksbryggare, 59-61:ättike- o cigarrfabrikör, 62-65:cigar

2617_C. S.#—–#Lundgren#1831c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_860-60:Bås 87:1, 61-62:Bås 76:1

_____Kat,stat_860-62:man,og

_____Koment_860-62:urmakare

2350_Carl Edvard#—–#Lagrelius#1826*30/3#Bjurås Da.na# dödår=?#dödort=?#0# 579

_____Hemvist_865-65:Bås 35:1, 66-68:Bås 15:2, 69-70:Bås 64,65:1

_____Kat,stat_865-68:man,og_69-70:man,g

_____Koment_865-68:doctor

2568_Carl Fredrik#—–#Hageltorn#1797*6/3#Kristianstad# 1870+12/1B#Båstad#0# 581

_____Hemvist_863-64:Bås 98:1, 65-68:Bås 100:2, 69-69:Bås 79:1

_____Kat,stat_863-69:man,g

_____Koment_863-69:f d kustvakt

2586_Cecilia#—–#Sandberg/F#1800#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_853-57:Bås 68:2

_____Kat,stat_853-57:kvin,og

_____Koment_

1852_Cecilia#—–#Österberg/F#1785c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 445

_____Hemvist_845-45:Bås 77:1, 46-48:Bås 79:1

_____Kat,stat_844-44:kvin,g_45-48:kvin,ä

_____Koment_

2794_Cecilia#Esbjörn#Troed/M#1781c#födort=?# 1862+28/2B#Båstad/Dala#0# 408

_____Hemvist_836-50:Bås 104:3, 51-62:Bås 106:2

_____Kat,stat_836-62:kvin,g

_____Koment_

2550_Cecilia#Måns#—–#1826*25/7#Önnestad# dödår=?#dödort=?#0# 662

_____Hemvist_869-70:Bås 61:2

_____Kat,stat_869-70:kvin,ä

_____Koment_

2397_Charlotta#—–#Anderson/F#1832*25/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#485#par=?

_____Hemvist_847-50:Bås 104:1, 56-64:Bås 40,41:1, 66-70:Bås 42:1

_____Kat,stat_847-59:barn,og_60-64:sysk,og_66-70:kvin,og

_____Koment_

3195_Charlotta#—–#Bergström/F#1824c#födort=?# dödår=?#dödort=?#727#par=?

_____Hemvist_840-52:Bås 56:2

_____Kat,stat_840-52:barn,og

_____Koment_

0596_Charlotta#—–#Engelow/F#1749c#?# dödår=?#dödort=?#147#par=?

_____Hemvist_764-72:Bås 37:1

_____Kat,stat_764-72:barn,og

_____Koment_

1490_Charlotta#—–#Graff/F#1827c#Båstad# dödår=?#dödort=?#390#par=?

_____Hemvist_831-42:Bås 27:1

_____Kat,stat_831-42:barn,og

_____Koment_

2783_Charlotta#—–#Houpert/F#1843*3/4#?# dödår=?#dödort=?#625# 626

_____Hemvist_855-61:Bås 80:1, 62-62:Bås 79:1, 63-64:Bås 62:1, 65-67:Bås 89:1, 68-68:Bås 73:2, 69-70:Bås 56:2

_____Kat,stat_855-68:barn,og_69-70:kvin,g

_____Koment_

2192_Charlotta#—–#Hultberg/F#1827c#Båstad# dödår=?#dödort=?#509#par=?

_____Hemvist_845-59:Bås 19:1

_____Kat,stat_845-59:barn,og

_____Koment_

1967_Charlotta#—–#Knutson/F#1818c#födort=?# dödår=?#dödort=?#466#par=?

_____Hemvist_848-48:Bås 98:1

_____Kat,stat_848-48:barn,og

_____Koment_

2382_Charlotta#—–#Lindberg/F#1839c#Båstad# dödår=?#dödort=?#545#par=?

_____Hemvist_847-59:Bås 94:1

_____Kat,stat_847-59:barn,og

_____Koment_

2655_Charlotta#—–#Mobäck/F#1841c#födort=?# dödår=?#dödort=?#593#par=?

_____Hemvist_863-64:Bås 100:2

_____Kat,stat_863-64:barn,og

_____Koment_

2654_Charlotta#—–#Mobäck/M#1811c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 593

_____Hemvist_863-64:Bås 100:2

_____Kat,stat_863-64:kvin,ä

_____Koment_

2887_Charlotta#—–#Petterson/F#1850*6/5#Raus# dödår=?#dödort=?#589#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 95:2

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

1632_Charlotta#—–#Ryberg/F#1811c#födort=?# dödår=?#dödort=?#383# 739

_____Hemvist_827-27:Bås 72:1, 44-46:Bås 77:1, 47-48:Bås 15:1, 49-49:Bås 32:1, 50-51:Bås 54:1, 52-55:Bås 96:1, 56-59:Bås 64,65:1

_____Kat,stat_827-55:barn,og_56-59:tjhj,og

_____Koment_

2221_Charlotta#—–#Ryberg/F#1851c#Båstad# dödår=?#dödort=?#500#par=?

_____Hemvist_854-57:Bås 85:1, 58-58:Bås 40,41:1, 59-60:Bås 102:1, 61-61:Bås 54:1, 62-67:Bås 81:1

_____Kat,stat_854-67:barn,og

_____Koment_

1604_Charlotta#—–#Wickström/F#1809c#födort=?# dödår=?#dödort=?#379#par=?

_____Hemvist_825-27:Bås 25,26:1

_____Kat,stat_825-27:barn,og

_____Koment_

3116_Charlotta#—–#Wickström/F#1841c#födort=?# dödår=?#dödort=?#446#par=?

_____Hemvist_842-48:Bås 72:1

_____Kat,stat_842-48:barn,og

_____Koment_

2509_Charlotta#—–#Wimmelberg/M#1816c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_861-70:Bås 53:1

_____Kat,stat_861-70:kvin,g

_____Koment_

1412_Charlotta#Magnus#—–#1804c#Båstad# dödår=?#dödort=?#336#par=?

_____Hemvist_820-39:Bås 13:1

_____Kat,stat_820-39:barn,og

_____Koment_

2236_Charlotta Amali#—–#Sommar/F#1846*24/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#433#par=?

_____Hemvist_849-51:Bås 91:1, 52-59:Bås 92:1

_____Kat,stat_849-59:barn,og

_____Koment_

1182_Charlotta Amalia#—–#Mattson/F#1806c#Båstad# 1869+27/12B#Båstad#303# 533

_____Hemvist_827-37:Bås 57:1, 43-69:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_827-37:kvin,og_43-69:kvin,g

_____Koment_

2038_Charlotta Bernhardina#—–#Bäck#1816c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_851-54:Bås 54:1, 55-55:Bås 47:1, 56-59:Bås 48,49:1, 68-70:Bås 48,49:2

_____Kat,stat_851-54:kvin,og_55-59:sysk,og_60-70:kvin,og

_____Koment_

2548_Charlotta Botilda#—–#Wäström/F#1829*23/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#718# 576

_____Hemvist_846-50:Bås 86:1, 51-54:Bås 58:2, 56-58:Bås 86:1, 62-70:Bås 61:1

_____Kat,stat_846-58:barn,og_62-70:kvin,g

_____Koment_

2422_Charlotta Emilia#—–#Knutson/F#1818*30/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#0# 551

_____Hemvist_870-70:Bås 73:1

_____Kat,stat_870-70:kvin,g

_____Koment_

2009_Charlotta Gustava#Johan#Hallonsten/M#1809*21/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#365# 477

_____Hemvist_825-36:Bås 12:1, 38-65:Bås 35:1, 66-70:Bås 15:1

_____Kat,stat_825-35:barn,og_38-59:kvin,g_60-70:kvin,ä

_____Koment_

2369_Charlotta Helena#—–#Pommer#1821*29/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#406#par=?

_____Hemvist_837-50:Bås 104:2, 51-60:Bås 106:1, 62-64:Bås 15:1, 65-67:Bås 14:1, 68-69:Bås 12:1, 70-70:Bås 14:1

_____Kat,stat_837-38:barn,og_39-70:sysk,og

_____Koment_842-64:krympling

2645_Charlotta Kristina#—–#Knutson/F#1799*17/11#Skanör# dödår=?#dödort=?#0# 591

_____Hemvist_863-63:Bås 61:2, 64-70:Bås 93:1

_____Kat,stat_863-69:kvin,g_70-70:kvin,ä

_____Koment_

3097_Charlotta Louise#—–#Johanson/F#1812c#födort=?# 1866+15/2#Båstad#360#par=?

_____Hemvist_825-48:Bås 99:2

_____Kat,stat_825-48:barn,og

_____Koment_848-48:svagsint

2261_Charlotta Louise#—–#Wickström#1864*8/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#520#par=?

_____Hemvist_865-70:Bås 70:1

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

1311_Charlotta Lovisa#—–#Agardh/F#1790c#Båstad# dödår=?#dödort=?#19#par=?

_____Hemvist_808-10:Bås 100:1, 13-13:Bås 32:1, 14-14:Bås 79:1

_____Kat,stat_808-14:barn,og

_____Koment_

2122_Charlotta Lovisa#—–#Johanson#1812c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_851-51:Bås 99:1, 53-65:Bås 96:1

_____Kat,stat_853-65:kvin,og

_____Koment_

2280_Charlotta Lovisa#Olof#—–#1857*7/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#506#par=?

_____Hemvist_859-70:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

3007_Charlotta Matilda#—–#Hellstet/Mo#1856*28/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#672#par=?

_____Hemvist_857-62:Bås 82:1, 63-70:Bås 80:1

_____Kat,stat_857-70:barn,og

_____Koment_

1499_Charlotta Matilda#—–#Hök/F#1830c#födort=?# dödår=?#dödort=?#443#par=?

_____Hemvist_831-48:Bås 74:1

_____Kat,stat_831-46:barn,u_47-48:barn,og

_____Koment_

2493_Charlotta Sabina#—–#Alberg/F#1835c#födort=?# dödår=?#dödort=?#565#par=?

_____Hemvist_836-43:Bås 56:1, 44-53:Bås 49:1

_____Kat,stat_836-53:barn,og

_____Koment_

1276_Christina#—–#Jacobson#födår=?#födort=?# 1820+25/7B#Båstad#0# 694

_____Hemvist_801-20:Bås 66:1

_____Kat,stat_801-20:kvin,g

_____Koment_

0078_Claes#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 65

_____Hemvist_719-19:Bås 22:1

_____Kat,stat_719-19:man,g

_____Koment_704-16:rulla: avsk 1711

0526_Clas#—–#Skånberg#1734c#Båstad# 1769c#Båstad#60# 588

_____Hemvist_749-58:Bås 94:1, 59-59:Bås 28:1, 60-69:Bås 46:1

_____Kat,stat_749-55:barn,og_56-58:man,og_59-69:man,g

_____Koment_751-55:sjökarl

2008_Clemens Magnus#—–#Hallonsten#1835*21/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#479#par=?

_____Hemvist_847-55:Bås 35:1

_____Kat,stat_847-52:barn,og_53-55:man,og

_____Koment_854-57:jungman

1734_Concordia#—–#Tiljander/F#1814*27/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#347#par=?

_____Hemvist_831-66:Bås 53:1, 67-70:Bås 32:2

_____Kat,stat_831-54:barn,og_55-70:kvin,og

_____Koment_

0968_Cornelius#—–#Gren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_777-77:Bås 95:1

_____Kat,stat_777-77:man,og

_____Koment_

0018_Cornelius#—–#Schultz#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 5

_____Hemvist_719-19:Bås 2:1

_____Kat,stat_719-19:man,g

_____Koment_719-19:m fattig

0039_Cornelius#Petter#—–#födår=?#födort=?# 1753c#Båstad#10# 88

_____Hemvist_719-19:Bås 45:1, 24-53:Bås 45:1

_____Kat,stat_719-40:man,?_42-53:man,g

_____Koment_748-49:skräddare

0120_Daniel#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_732-34:Bås 57:1

_____Kat,stat_732-34:man,?

_____Koment_732-34:strandridare

0620_Daniel#—–#Arendt#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_751-51:Bås PR:1

_____Kat,stat_751-51:man,g

_____Koment_751-51:substitut

0229_Daniel#—–#Halling#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#48#par=?

_____Hemvist_736-36:Bås 34:1

_____Kat,stat_736-36:barn,og

_____Koment_

0806_Daniel#—–#Mansner#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 296

_____Hemvist_777-77:Bås 104:1

_____Kat,stat_777-77:man,dö

_____Koment_777-77:kaptenlöjtnant

1418_Daniel#—–#Trogen#1805c#Båstad# dödår=?#dödort=?#327#par=?

_____Hemvist_821-21:Bås 72:1, 22-22:Bås 25,26:1, 23-23:Bås 85:1, 24-24:Bås 16:1, 25-25:Bås 61:1, 29-30:Bås 69:1, 31-34:Bås 87:1, 35-35:Bås 86:1

_____Kat,stat_821-29:barn,og_30-35:man,og

_____Koment_829-33:sjökarl/man, 34-35:styrman

0158_Daniel#Ludvig#—–#födår=?#födort=?# 1730c#Båstad#0#par=?

_____Hemvist_719-30:Bås 36:1

_____Kat,stat_719-19:man,og_24-30:man,?

_____Koment_

3089_Dorotea Charlotta#—–#Backman/F#1812c#Båstad# dödår=?#dödort=?#346#par=?

_____Hemvist_820-20:Bås 17:1

_____Kat,stat_820-20:barn,og

_____Koment_

2551_Dorotea Sofia#—–#Hüscher#1817*13/9#Holstein# dödår=?#dödort=?#0# 577

_____Hemvist_841-41:Bås 86:1, 42-42:Bås 32:1, 64-64:Bås 104:5, 65-70:Bås 61:2

_____Kat,stat_841-70:kvin,g

_____Koment_

0298_DorotheaSophia#—–#Leijonskog#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 278

_____Hemvist_763-68:Bås 32:1

_____Kat,stat_763-68:kvin,g

_____Koment_

3147_Dum#—–#Ekstedt#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 741

_____Hemvist_111-11:Bås xy:1

_____Kat,stat_-1000-10:,

_____Koment_

0595_Dummy#—–#Skånberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 761

_____Hemvist_111-11:Bås dum:1

_____Kat,stat_111-11:man,g

_____Koment_

2404_E. Nils#—–#Hallgren#1812*24/12#Räng sn Mö.l# dödår=?#dödort=?#0# 658

_____Hemvist_860-63:Bås 32:2, 64-65:Bås 37:3, 66-70:Bås 36:1

_____Kat,stat_860-70:man,g

_____Koment_860-63:restauratör, 64-70:skollärare

1903_E. W.#—–#Beckman#1801*3/10#Ödeby Elfb.l# 1873+28/9B#Båstad#0# 533

_____Hemvist_843-47:Bås 28,29:1, 65-67:Bås 58:2, 68-69:Bås 27:1, 70-70:Bås 12:2

_____Kat,stat_843-69:man,g_70-73:man,ä

_____Koment_826-26:lantmätare, 43-46:ingenjör, 47-47:kommissionslantmätare, 6

2902_Ebba Gustava#—–#Hauswolff v/F#1870*29/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#622#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 105:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

1100_Ebbe#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_767-67:Bås BM:1

_____Kat,stat_767-67:man,og

_____Koment_767-67:enrolleringskarl

1722_Ebbe#—–#Janson#1787c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 464

_____Hemvist_831-33:Bås 90:1, 34-34:Bås 83:1, 35-36:Bås 96:1, 37-37:Bås 67:1

_____Kat,stat_831-37:man,g

_____Koment_831-37:skeppare

1284_Ebbe#Nils#Stefanson#1787c#födort=?# dödår=?#dödort=?#320#par=?

_____Hemvist_813-14:Bås 74:1

_____Kat,stat_813-14:barn,og

_____Koment_

1173_EbbeMagnus#—–#Juncker#1785c#Båstad# dödår=?#dödort=?#148#par=?

_____Hemvist_790-90:Bås 67:1

_____Kat,stat_790-90:barn,og

_____Koment_

2961_Eberhart#—–#Hauswolff v#1854*9/8#Tostarp# dödår=?#dödort=?#586#par=?

_____Hemvist_867-67:Bås 73:2, 68-70:Bås 89:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

2886_Edla Hortensia#—–#Petterson/F#1844*20/1#Brunnby# dödår=?#dödort=?#589#par=?

_____Hemvist_860-62:Bås 83:1, 69-70:Bås 95:2

_____Kat,stat_860-70:barn,og

_____Koment_

2062_Edvard#—–#Brask#1834c#födort=?# dödår=?#dödort=?#493#par=?

_____Hemvist_847-54:Bås 59:1

_____Kat,stat_847-51:barn,og_52-54:man,og

_____Koment_852-52:skeppskock, 53-54:jungman

1270_Edvard#—–#Mattson#1801c#Båstad# dödår=?#dödort=?#303#par=?

_____Hemvist_816-18:Bås 57:1

_____Kat,stat_816-18:barn,og

_____Koment_

2069_Edvard#Ebbe#Jönson#1833*24/11#födort=?# dödår=?#dödort=?#464#par=?

_____Hemvist_837-37:Bås 67:1, 50-52:Bås 97:1, 53-56:Bås 96:1

_____Kat,stat_837-59:barn,og_51-56:man,og

_____Koment_851-53:sjöman/jungman, 55-56:styrman i 2dra klass

2657_Edvard#Karl#—–#1862c#födort=?# dödår=?#dödort=?#548#par=?

_____Hemvist_863-59:Bås 106:5

_____Kat,stat_863-65:barn,og

_____Koment_

3087_Edvard Benedictus#—–#Wennerberg#1813c#Båstad# 1820+7/4#Båstad#481#par=?

_____Hemvist_813-20:Bås 100:1

_____Kat,stat_813-20:barn,og

_____Koment_

0966_Edvard Jonas#Pål#Pålson#1819c#födort=?# dödår=?#dödort=?#344#par=?

_____Hemvist_835-45:Bås 104:2

_____Kat,stat_835-45:barn,og

_____Koment_

1389_Edvard M.#—–#Kruse#1791*27/1#Båstad# 1871+29/3B#Båstad#700# 373

_____Hemvist_807-11:Bås 3:1, 12-16:Bås 3:2, 17-63:Bås 89:1, 64-65:Bås 58:2, 66-68:Bås 28,29:1, 69-70:Bås 25,26:1

_____Kat,stat_807-16:man,og_17-50:man,g_51-70:man,ä

_____Koment_812-14:styrman, 15-63:skeppare, 66-70:sjökapten

2721_Edvard Wilhelm#Magnus#—–#1862*16/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#606#par=?

_____Hemvist_863-69:Bås 106:5, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_863-70:barn,og

_____Koment_

2981_Eleonora Charlotta#—–#Wennström/F#1866*3/2#?# dödår=?#dödort=?#665#par=?

_____Hemvist_862-69:Bås 104:5, 70-70:Bås 68:2

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

0836_Elias#—–#Lindberg#1765c#födort=?# 1813+12/10#utrikes#195# 324

_____Hemvist_780-91:Bås 66:1, 92-93:Bås 68:1, 94-97:Bås 69:1, 98-99:Bås 67:1, 00-03:Bås 69:1, 04-13:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_780-02:barn,og_03-13:man,g

_____Koment_770-03:skeppare, 84-86:krögare, 04-13:skeppare

1891_Elias#—–#Lindberg#1806*2/9#Vedby Kr.l# dödår=?#dödort=?#0# 545

_____Hemvist_838-41:Bås 25,26:1, 42-45:Bås 95:2, 46-70:Bås 94:1

_____Kat,stat_838-70:man,g

_____Koment_838-70:skomakare

3029_Elin Charlotta#—–#Lundberg/F#1868*17/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#679#par=?

_____Hemvist_869-70:Bås 85:5

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

3003_Elisa#—–#—–#1855c#Båstad# 1860c#Båstad#642#par=?

_____Hemvist_857-60:Bås 82:1

_____Kat,stat_857-60:barn,og

_____Koment_

3004_Elisa#—–#—–#1862c#Båstad# 1869c#Båstad#642#par=?

_____Hemvist_863-68:Bås 80:1

_____Kat,stat_863-68:barn,og

_____Koment_

2309_Elisa#Lars#Svenson/F#1861c#Båstad# dödår=?#dödort=?#529#par=?

_____Hemvist_862-65:Bås 13:1, 66-66:Bås 12:2

_____Kat,stat_862-66:barn,og

_____Koment_

0281_Elisabet#—–#Skånberg#1727c#Båstad# 1750cc#dödort=?#60#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås 95:1, 44-50:Bås 94:1

_____Kat,stat_742-50:barn,og

_____Koment_750-50:tvinsot

3081_Elisabet Kristina#—–#Junker/F#1778*23/9#Torekov# 1855+10/8#Torekov#0# 703

_____Hemvist_817-28:Bås 100:1

_____Kat,stat_817-26:kvin,g_27-28:kvin,ä

_____Koment_

0621_Elisabeth#—–#Albin/F#födår=?#födort=?# 1776c#dödort=?#0# 153 760

_____Hemvist_751-64:Bås pr:1, 65-69:Bås 104:1

_____Kat,stat_751-62:kvin,g_63-69:kvin,ä

_____Koment_765-68:änkepastorska

3187_Elisabeth#Karl#—–#1842c#födort=?# dödår=?#dödort=?#465#par=?

_____Hemvist_844-48:Bås 73:1, 49-49:Bås 79:1, 50-51:Bås 67:1, 52-52:Bås 70:1

_____Kat,stat_844-52:barn,og

_____Koment_

3048_Elise#—–#Lindberg/F#1850c#Båstad# dödår=?#dödort=?#545#par=?

_____Hemvist_851-66:Bås 94:1

_____Kat,stat_851-66:barn,og

_____Koment_

2081_Elise#—–#Norgren/Mo#1852c#födort=?# dödår=?#dödort=?#692#par=?

_____Hemvist_864-65:Bås 32:1, 68-68:Bås 59:1, 69-70:Bås 58:2

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

2703_Elise#Johannes#Mårtenson/F#1859*31/10#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#602#par=?

_____Hemvist_865-69:bås 106:5, 70-70:bås 108:4

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

3010_Elise Kristina#—–#Isberg/F#1855*20/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#673#par=?

_____Hemvist_856-58:Bås 2:1, 59-70:Bås 80:1

_____Kat,stat_856-70:barn,og

_____Koment_

0392_Ellna#Per#Bengt/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 85

_____Hemvist_742-85:Bås 75:1

_____Kat,stat_742-62:kvin,g_66-85: mor,ä

_____Koment_

1670_Elna#—–#—–#1776c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_831-34:Bås 33:1

_____Kat,stat_831-34:tjhj,og

_____Koment_

1064_Elna#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_767-68:Bås 7:1

_____Kat,stat_767-68:kvin,ä

_____Koment_

2194_Elna#—–#Evanoff/M#1789c#födort=?# 1869+10/1B#Båstad#0# 510 744

_____Hemvist_828-34:Bås 35:1, 35-36:Bås 61:1, 37-69:Bås 76:1

_____Kat,stat_828-69:kvin,g

_____Koment_

0005_Elna#—–#Hans/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 1

_____Hemvist_730-44:Bås 10:1

_____Kat,stat_730-40:kvin,g_42-44:kvin,ä

_____Koment_731-31:gl o swag

1608_Elna#—–#Hök#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_805-05:Bås 82:1, 06-12:Bås 46:1

_____Kat,stat_805-12:kvin,ä

_____Koment_

0967_Elna#—–#Jöns/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 215

_____Hemvist_756-85:Bås 90:1

_____Kat,stat_756-69:kvin,g_70-85: mor,g

_____Koment_

2533_Elna#—–#Nils/M#1814c#födort=?# 1863c#Båstad#0# 573

_____Hemvist_857-63:Bås 57:3

_____Kat,stat_857-63:kvin,g

_____Koment_

0505_Elna#—–#Nils/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 119

_____Hemvist_745-99:Bås 23:1

_____Kat,stat_745-68:kvin,g_69-99: mor,?

_____Koment_

1950_Elna#—–#Olson/M#1795*13/12#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 634

_____Hemvist_847-50:Bås 104:5, 51-51:Bås 106:1, 52-53:Bås 86:1, 54-54:Bås 80:1, 55-56:Bås 87:1, 58-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_847-70:kvin,ä

_____Koment_

2328_Elna#—–#Olson/M#1796*11/3#Sinarp# 1876+1/3#dödort=?#0# 488

_____Hemvist_830-70:Bås 52:1

_____Kat,stat_830-64:kvin,g_65-70:kvin,ä

_____Koment_

0257_Elna#—–#Per/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 55

_____Hemvist_740-42:Bås 68:1

_____Kat,stat_740-42: mor,g

_____Koment_

0279_Elna#—–#Tingberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#59#par=?

_____Hemvist_735-44:Bås 92:1, 45-45:Bås 91:1

_____Kat,stat_735-45:barn,og

_____Koment_

0657_Elna#—–#Wallgren/F#1781c#Båstad# dödår=?#dödort=?#329#par=?

_____Hemvist_796-04:Bås 60:1, 23-24:Bås 81:1

_____Kat,stat_796-97:barn,og_98-24:sysk,og

_____Koment_

1813_Elna#—–#Wennersten#1783c#födort=?# 1866#Båstad#0# 394

_____Hemvist_826-46:Bås 47:1, 47-66:Bås 51:1

_____Kat,stat_826-45:kvin,g_46-66:kvin,ä

_____Koment_

0940_Elna#—–#Åckergren#födår=?#födort=?# 1776+sept#Båstad#0# 163

_____Hemvist_749-76:Bås 61:1

_____Kat,stat_749-76:kvin,g

_____Koment_

1045_Elna#Anders#—–#1747c#födort=?# dödår=?#dödort=?#114#par=?

_____Hemvist_762-64:Bås 41:1

_____Kat,stat_762-64:barn,og

_____Koment_

2956_Elna#Anders#—–#1827*26/12#?# dödår=?#dödort=?#0# 621

_____Hemvist_865-70:Bås 100:2

_____Kat,stat_865-70:kvin,g

_____Koment_

2051_Elna#Anders#Nils/M#1827*28/5#?# dödår=?#dödort=?#0# 491 661

_____Hemvist_858-71:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_858-67:kvin,g_68-70:kvin,ä_71-71:kvin,g

_____Koment_

2035_Elna#Jöns#—–#1815c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 458

_____Hemvist_845-46:Bås 42:1, 48-48:Bås 70:1, 49-49:Bås 52:1, 50-50:Bås 70:1, 51-51:Bås 49:1, 52-52:Bås 54:1, 53-53:Bås 12:1, 54-54:Bås 54:1, 55-55:Bås 48,49:1, 56-58:Bås 51:1, 60-60:Bås 76:1, 61-61:Bås 48,49:1, 62-62:Bås 52:1, 63-63:Bås 61:1, 64-65:Bås 51:1, 67-68:Bås 17,18:1, 69-69:Bås 17:1, 70-70:Bås 19:1

_____Kat,stat_845-46:tjhj,og_47-70:kvin,og

_____Koment_867-70:arbetare

0355_Elna#Jöns#Hök/F#1746c#Båstad# dödår=?#dödort=?#43# 78

_____Hemvist_761-70:Bås 11:1, 71-03:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_761-70:barn,og_71-03:kvin,g

_____Koment_

2800_Elna#Jöns#Svenson/M#1828*18/12#Sinarp V Ka# dödår=?#dödort=?#0# 631

_____Hemvist_859-61:Bås 106:4, 62-62:Bås 106:6, 63-63:Bås 42:1, 64-65:Bås 84:1, 66-68:Bås 106:4, 70-70:Bås 84:1

_____Kat,stat_862-70:kvin,g

_____Koment_

2790_Elna#Mårten#Jöns/M#1787c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 628

_____Hemvist_841-50:Bås 104:4, 51-69:Bås 106:4

_____Kat,stat_841-59:barn,g_60-69:kvin,ä

_____Koment_

0356_Elna#Nils#—–#1730c#födort=?# dödår=?#dödort=?#46#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås 27:1, 44-47:Bås 25:1

_____Kat,stat_742-47:sysk,og

_____Koment_

2182_Elna#Nils#—–#1805c#födort=?# dödår=?#dödort=?#508#par=?

_____Hemvist_824-32:Bås 104:3

_____Kat,stat_824-32:barn,og

_____Koment_

2836_Elna#Nils#—–#1842c#födort=?# dödår=?#dödort=?#638#par=?

_____Hemvist_847-57:Bås 3:2

_____Kat,stat_847-57:barn,og

_____Koment_

0263_Elna#Ola#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#56#par=?

_____Hemvist_736-38:Bås 76:1

_____Kat,stat_736-38:barn,og

_____Koment_

1766_Elna#Ols#—–#1755c#födort=?# 1840c#Båstad#0# 412

_____Hemvist_834-40:Bås 14:2

_____Kat,stat_834-40:kvin,g

_____Koment_

0933_Elna#Ols#—–#1762c#Båstad# 1803+8/6B#Båstad#261# 299

_____Hemvist_778-03:Bås 69:1

_____Kat,stat_778-83:barn,og_84-84:sysk,og_85-89:kvin,g_90-03:kvin,ä

_____Koment_

1917_Elna#Ols#—–#1795c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_846-54:Bås 55:1

_____Kat,stat_846-54:kvin,og

_____Koment_

2431_Elna#Ols#Johannes/M#1828*8/5#Sinarp V Ka# dödår=?#dödort=?#0# 553

_____Hemvist_859-64:Bås 57:3, 65-68:Bås 106:5, 69-69:Bås 36:1, 70-70:Bås 37.2

_____Kat,stat_859-70:kvin,g

_____Koment_

0127_Elna#Per#—–#1711c#födort=?# dödår=?#dödort=?#26#par=?

_____Hemvist_726-34:Bås 67:1

_____Kat,stat_726-32:barn,og_33-34:sysk,og

_____Koment_

2695_Elna#Per#—–#1831c#födort=?# dödår=?#dödort=?#539#par=?

_____Hemvist_842-43:Bås 100:1

_____Kat,stat_842-43:barn,og

_____Koment_

2742_Elna#Per#—–#1833*4/8#Tostarp# dödår=?#dödort=?#0# 614

_____Hemvist_864-64:Bås 48,49:3, 65-65:Bås 89:3, 66-70:Bås 106:3

_____Kat,stat_864-70:kvin,g

_____Koment_

0084_Elna#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#95#par=?

_____Hemvist_735-45:Bås 24:1

_____Kat,stat_735-45:barn,og

_____Koment_

1136_Elna#Peter#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#269#par=?

_____Hemvist_783-85:Bås 69:1

_____Kat,stat_783-85:barn,og

_____Koment_

0219_Elna#Pål#—–#1721c#födort=?# dödår=?#dödort=?#45#par=?

_____Hemvist_736-38:Bås 23:1

_____Kat,stat_736-38:barn,og

_____Koment_

1689_Elna#Pål#Roxman/M#1797c#födort=?# 1867c#Båstad#0# 425 424

_____Hemvist_834-34:Bås 48:1, 37-38:Bås 48:1, 41-46:Bås 48:1, 47-65:Bås 48,49:3, 66-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_834-34:kvin,g_35-36:kvin,ä_37-70:kvin,g

_____Koment_

2689_Elna#Troed#—–#1815*8/9#Ysby# dödår=?#dödort=?#408# 599

_____Hemvist_840-50:Bås 104:4, 51-69:Bås 106:4, 70-70:Bås 108:2

_____Kat,stat_840-70:kvin,g

_____Koment_

0873_Elna Kristina#Hans#—–#1773c#Båstad# 1829+17/3B#Båstad#200#par=?

_____Hemvist_791-29:Bås 70:1

_____Kat,stat_791-96:barn,og_97-29:sysk,og

_____Koment_

0565_Elna Kristina#Jöns#Karup/F#1750c#födort=?# 1798+28/7#Båstad#137#par=?

_____Hemvist_766-69:Bås 67:1, 80-83:Bås 67:2, 84-84:Bås 86:1, 85-85:Bås 65:1, 86-90:Bås 91:1, 91-91:Bås 68:1, 95-98:Bås 105:1

_____Kat,stat_766-85:barn,og_86-98:sysk,og

_____Koment_

1834_Elna Kristina#Jöns#Törning/M#1766c#födort=?# 1845c#Båstad#181# 359

_____Hemvist_782-10:Bås 76:1, 12-12:Bås 83:1, 13-44:Bås 85:5

_____Kat,stat_782-01:sysk,og_02-35:kvin,g_36-44:kvin,ä

_____Koment_

0820_Elna Maria#—–#Skånberg/F#1778c#födort=?# 1802+1/2#Båstad#192# 313

_____Hemvist_793-99:Bås 28:1, 02-02:Bås 36:1

_____Kat,stat_793-99:barn,og_02-02:kvin,g

_____Koment_

0168_Elna=Maja#Hans#Björkengren#1718c#födort=?# dödår=?#dödort=?#28#par=?

_____Hemvist_733-44:Bås 73:1

_____Kat,stat_733-44:barn,og

_____Koment_

1639_Elsa#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_814-20:Bås 102:1

_____Kat,stat_814-20:kvin,ä

_____Koment_

0785_Elsa#—–#Nils/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 142

_____Hemvist_747-57:Bås 12:1

_____Kat,stat_747-53:kvin,g_54-57:kvin,ä

_____Koment_

1606_Elsa#—–#Stenberg#1734c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_805-17:Bås 4:1

_____Kat,stat_805-17:kvin,ä

_____Koment_

0369_Elsa#—–#Swen/M#1746c#födort=?# 1824cB#Båstad#0# 81

_____Hemvist_776-15:Bås 102:1, 17-20:Bås 102:1

_____Kat,stat_776-95:kvin,g_96-13: mor,g_14-20:kvin,ä

_____Koment_

1824_Elsa#—–#Werngren/F#1791*8/6#Bösketorp# dödår=?#dödort=?#334# 466

_____Hemvist_807-16:Bås 61:1, 17-17:Bås 96:1, 18-45:Bås 98:1, 46-46:Bås 96:1, 47-70:Bås 98:1

_____Kat,stat_807-15:barn,og_16-43:kvin,g_44-70:kvin,ä

_____Koment_

0204_Elsa#—–#Åckerman/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 139

_____Hemvist_734-35:Bås 36:1, 36-37:Bås 8:1, 39-74:Bås 101:1

_____Kat,stat_734-37:kvin,g_39-55:kvin,g_66-70: mor,g_71-74: mor,ä

_____Koment_734-42:ryttarhustru

1005_Elsa#Bengt#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#224#par=?

_____Hemvist_747-47:Bås 96:1

_____Kat,stat_747-47:barn,og

_____Koment_

0686_Elsa#Hans#—–#1748c#Båstad# 1795+6/4#Båstad#17# 169

_____Hemvist_763-95:Bås 78:1

_____Kat,stat_763-69:barn,og_70-90:kvin,g_91-95: mor,ä

_____Koment_

0210_Elsa#Jöns#—–#1724c#Båstad# dödår=?#dödort=?#43#par=?

_____Hemvist_739-40:Bås 11:1

_____Kat,stat_739-40:barn,og

_____Koment_

1150_Elsa#Mårten#—–#1747c#födort=?# 1778c#Båstad#108# 217

_____Hemvist_762-68:Bås 63:1, 71-78:Bås 98:1

_____Kat,stat_762-68:barn,og_71-78:kvin,g

_____Koment_

1731_Elsa#Mårten#—–#födår=?#födort=?# 1815+6/4B#Båstad#0# 400

_____Hemvist_814-15:Bås 85:1

_____Kat,stat_812-15:kvin,g

_____Koment_

0847_Elsa#Nils#—–#1727c#födort=?# dödår=?#dödort=?#51#par=?

_____Hemvist_742-42:Bås 62:1

_____Kat,stat_742-42:barn,og

_____Koment_

1207_Elsa#Nils#—–#1746c#födort=?# 1796+29/7#Båstad#0# 244

_____Hemvist_771-98:Bås 12:1

_____Kat,stat_771-92:kvin,g_93-98: mor,g

_____Koment_

0669_Elsa#Ols#Karström#1776c#födort=?# dödår=?#dödort=?#244# 701

_____Hemvist_795-99:Bås 12:1, 03-06:Bås 12:1, 11-43:Bås 49:1, 50-50:Bås 104:1

_____Kat,stat_795-99:sysk,og_03-06:sysk,og_11-50:kvin,g

_____Koment_

1965_Elsa#Per#—–#1765c#födort=?# dödår=?#dödort=?#176#par=?

_____Hemvist_766-10:Bås 81:1

_____Kat,stat_766-66:barn,u_82-82:barn,og_10-10:barn,g

_____Koment_

0213_Elsa#Pål#Hök/F#1719c#födort=?# dödår=?#dödort=?#9#par=?

_____Hemvist_734-45:Bås 12:1

_____Kat,stat_734-45:barn,og

_____Koment_

2569_Elsa Augusta#—–#Bond/F#1805*23/5#Asarum# 1870+13/2#Båstad#0# 581

_____Hemvist_864-64:Bås 98:1, 65-68:Bås 100:2, 69-69:Bås 79:1

_____Kat,stat_864-69:kvin,g_70-70:kvin,ä

_____Koment_

2123_Elsa Kristina#Lars#Öman/M#1783c#födort=?# 1850+25/2B#Båstad#0# 498

_____Hemvist_825-45:Bås 97:2, 46-49:Bås 98:1

_____Kat,stat_825-49:kvin,g

_____Koment_

0973_Elsa Stina#Lars#—–#1784c#Båstad# dödår=?#dödort=?#297#par=?

_____Hemvist_799-07:Bås 97:2

_____Kat,stat_799-07:barn,og

_____Koment_

1233_Emanuel#—–#Backman#1785c#Båstad# dödår=?#dödort=?#150#par=?

_____Hemvist_800-04:Bås 104:1

_____Kat,stat_800-04:barn,og

_____Koment_

1226_Emanuel#—–#Nebbe#1808c#Båstad# dödår=?#dödort=?#307#par=?

_____Hemvist_808-10:Bås 71:1, 11-11:Bås 7:1, 12-12:Bås 33:1

_____Kat,stat_808-12:barn,og

_____Koment_

1697_Emanuel#—–#Pramberg#1825c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_841-41:Bås 101:1

_____Kat,stat_841-41:tjhj,og_42-43:man,og

_____Koment_841-41:bodbetjänt

1330_Emanuel#—–#Trogen#1797*13/11#?# 1822cB#dödort=?#327#par=?

_____Hemvist_813-14:Bås 46:1, 15-15:Bås 32:1, 16-16:Bås 58:2, 17-18:Bås 91:1, 20-22:Bås 14:1

_____Kat,stat_813-18:barn,og_20-22:man,og

_____Koment_

1255_Emanuel#—–#Winberg#1783c#Båstad# dödår=?#dödort=?#317#par=?

_____Hemvist_800-04:Bås 61:1

_____Kat,stat_800-04:barn,og

_____Koment_

2164_Emanuel#Karl#Anderson#1827c#födort=?# dödår=?#dödort=?#485#par=?

_____Hemvist_845-45:Bås 14:1, 47-50:Bås 104:1

_____Kat,stat_845-48:barn,og_49-50:man,og

_____Koment_

2761_Emanuel#Nils#—–#1869*24/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#618#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 106:3

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

2798_Emanuel#Ola#—–#1856c#Båstad# dödår=?#dödort=?#630#par=?

_____Hemvist_857-61:Bås 106:3

_____Kat,stat_857-61:barn,og

_____Koment_

3075_Emeli#Olof#Jacobson/F#1827c#födort=?# dödår=?#dödort=?#345#par=?

_____Hemvist_827-41:Bås 66:1

_____Kat,stat_827-41:barn,og

_____Koment_

2843_Emeli Kristina#—–#Renström/M#1830*5/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#373# 640

_____Hemvist_844-59:Bås 89:1, 60-61:Bås 4-7:1, 66-70:Bås 57:3

_____Kat,stat_844-59:barn,og_60-61:kvin,g_62-70:kvin,ä

_____Koment_

3190_Emelia#Karl#—–#1849c#födort=?# dödår=?#dödort=?#465#par=?

_____Hemvist_850-51:Bås 67:1, 52-52:Bås 70:1, 53-54:Bås 68:1

_____Kat,stat_850-54:barn,og

_____Koment_

1780_Emelie Betty#—–#Graff/F#1822*13/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#390# 482

_____Hemvist_838-45:Bås 27:1, 46-58:Bås 21,27:1, 59-70:Bås 27:1

_____Kat,stat_838-43:barn,og_47-56:kvin,g_59-70:kvin,ä

_____Koment_

2237_Emelie Kristina#—–#Sommar/F#1848*4/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#433#par=?

_____Hemvist_849-51:Bås 91:1, 52-59:Bås 92:1

_____Kat,stat_849-59:barn,og

_____Koment_

2904_Emerentia Fredrika#—–#Morin/F#1865*26/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#555#par=?

_____Hemvist_867-70:Bås 4-7:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

2878_Emil Oscar#Nils#—–#1847*4/7#Engelholm# dödår=?#dödort=?#0# 645

_____Hemvist_869-69:Bås 80:1, 70-70:Bås 85:2

_____Kat,stat_869-69:tjhj,og_70-70:man,g

_____Koment_869-69:skomakaregesäll, 70-70:skomakare

2880_Emil Rudolf#Oscar#—–#1869*12/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#645#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 85:2

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

2387_Emilia#—–#Kruse/F#1830c#Båstad# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_846-59:Bås 89:1

_____Kat,stat_846-59:barn,og

_____Koment_

2705_Emilia#Johannes#Mårtenson/F#1865*14/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#602#par=?

_____Hemvist_866-69:bås 106:5, 70-70:bås 108:4

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

2765_Emilia#Jöns#—–#1867*13/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#598#par=?

_____Hemvist_868-69:Bås 104:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

1700_Emilie Karolina#—–#Knutson/F#1833c#födort=?# dödår=?#dödort=?#429#par=?

_____Hemvist_838-38:Bås 96:1, 39-39:Bås 90:4, 40-47:Bås 51:1

_____Kat,stat_838-47:barn,og

_____Koment_

2274_Emma#—–#Holst/F#1834*6/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#522#par=?

_____Hemvist_840-40:Bås 103:1, 41-53:Bås 101:1, 55-56:Bås 104:1, 57-70:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_835-70:barn,og

_____Koment_

2455_Emma#—–#Lundberg/F#1857c#Båstad# dödår=?#dödort=?#557#par=?

_____Hemvist_859-62:Bås 70:1

_____Kat,stat_859-62:barn,og

_____Koment_

2748_Emma#—–#Roxman/F#1861*18/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#615#par=?

_____Hemvist_865-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

2502_Emma#Anders#Nilson/F#1864*10/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#567#par=?

_____Hemvist_865-68:Bås 51:1, 69-69:Bås 81:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2771_Emma#Ola#—–#1863*4/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#619#par=?

_____Hemvist_864-64:Bås 79.1, 65-65:Bås 78:2, 66-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

2777_Emma Amanda#—–#—–#1867*19/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#491#par=?

_____Hemvist_868-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

3011_Emma Charlotta#—–#Isberg/F#1857*25/8#Båstad# 1871+21/6#Båstad#673#par=?

_____Hemvist_858-58:Bås 2:1, 59-70:Bås 80:1

_____Kat,stat_858-70:barn,og

_____Koment_

2670_Emma Charlotta#Nils#Svenson/F#1862*22/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#596#par=?

_____Hemvist_865-68:Bås 104:2, 69-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2950_Emma Elida#—–#Kruse/F#1866*13/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#559#par=?

_____Hemvist_867-70:Bås 48,49:2

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

2336_Emma Götilda#—–#Hallonsten/F#1844*1/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#477#par=?

_____Hemvist_848-65:Bås 35:1, 66-69:Bås 15:1, 70-70:Bås 35:1

_____Kat,stat_860-70:barn,og

_____Koment_

2990_Emma Kristina#—–#Hultberg/F#1869*2/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#668#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 71:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

2984_Emma Lovisa#—–#Lundberg/F#1869*2/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#557#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

2513_Emma Maria#Hans#Pålson/F#1857*8/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#569#par=?

_____Hemvist_858-70:Bås 54:1

_____Kat,stat_858-70:barn,og

_____Koment_

2993_Emma Paulina#Johannes#—–#1866*4/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#669#par=?

_____Hemvist_867-68:Bås 100:2, 69-69:Bås 71:1, 70-70:Bås 72:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

2831_Emma Sofia#Karl#—–#1862*21/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#637#par=?

_____Hemvist_852-55:Bås 103:1, 56-64:Bås 102:1, 65-66:Bås 100:2, 67-68:Bås 81:1, 69-69:Bås 80:1, 70-70:Bås 42:1

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

0812_Engela#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_753-53:Bås 34:1, 54-54:Bås 37:1, 55-55:Bås 96:1, 56-56:Bås 90:1, 57-58:Bås 24:4

_____Kat,stat_753-54:tjhj,og_55-58:kvin,og

_____Koment_756-58:har ett barn

1374_Engela#—–#Skånberg/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#761#par=?

_____Hemvist_803-04:Bås 71:1, 05-05:Bås 62:1

_____Kat,stat_803-05:sysk,og

_____Koment_

0334_Erasmus#—–#Kruse#1723c#födort=?# 1803+18/5#Båstad#0# 73

_____Hemvist_756-56:Bås 101:1, 57-57:Bås 34:1, 58-59:Bås 93:1, 61-62:Bås 24:5, 62-64:Bås 55:1, 65-65:Bås 69:2, 66-67:Bås 92:1, 68-72:Bås 12:2, 73-73:Bås 65:2, 75-87:Bås 2:1, 88-03:Bås 3:1

_____Kat,stat_756-56:man,g_57-62:man,g_63-64:man,g_65-67:man,g_68-73:man,g_75-83

_____Koment_756-75:skräddare, 76-83:fd skräddare

2023_Erasmus#—–#Wennerberg#1784c#födort=?# 1863+27/4B#Båstad#0#par=?

_____Hemvist_852-63:Bås 4-7:2

_____Kat,stat_852-63:man,og

_____Koment_852-63:fältkamrer

1630_Erik#—–#Ryberg#1779c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 383 749

_____Hemvist_810-10:Bås 90:1, 11-11:Bås 18:1, 22-22:Bås 48:1, 23-23:Bås 62:1, 24-24:Bås 52:1, 25-25:Bås 47,48:1, 26-26:Bås 72:1

_____Kat,stat_810-10:man,g_11-11:man,ä_22-26:man,g

_____Koment_810-25:bagare

2529_Erik#Johannes#—–#1859c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_865-70:Bås 57:1

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2544_Erik#Johannnes#—–#1859*24/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#572#par=?

_____Hemvist_861-64:Bås 57:3, 65-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_861-70:barn,og

_____Koment_

2083_Erik#Lars#—–#1819c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 562

_____Hemvist_840-42:Bås 86:1, 44-48:Bås 73:1, 49-49:Bås 16:1, 51-51:Bås 76:1, 52-52:Bås 104:2, 53-53:Bås 76:1

_____Kat,stat_840-48:tjhj,og_49-53:man,g

_____Koment_840-51:tunnbindaregesäll, 52-52:tunnbindare

0336_Erik Gustav#Rasmus#Kruse#1757c#födort=?# 1833+23/3B#Båstad#73# 384

_____Hemvist_775-87:Bås 2:1, 88-92:Bås 3:1, 93-99:Bås 49:1, 00-33:Bås 50:1

_____Kat,stat_775-83:barn,og_84-89:sysk,og_90-92:man,og_93-25:man,g_26-33:man,ä

_____Koment_790-92:skeppare, 00-17:skeppare

2891_Erik Justus#—–#—–#1862*23/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#589#par=?

_____Hemvist_863-63:Bås 82:1, 64-68:Bås 85:5, 69-69:Bås 100:2, 70-70:Bås 95:2

_____Kat,stat_862-70:barn,og

_____Koment_

2816_Erika#—–#Nyman/F#1819*14/11#Karlskrona# dödår=?#dödort=?#0# 635

_____Hemvist_870-70:Bås 33:1

_____Kat,stat_870-70:kvin,ä

_____Koment_

1696_Erika Agda#—–#Heurlén/F#1835c#födort=?# dödår=?#dödort=?#717#par=?

_____Hemvist_837-37:Bås 95:2, 38-39:Bås 67:3, 40-40:Bås 104:4, 41-41:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_837-41:barn,og

_____Koment_

1979_Erika Dorotea#—–#Trägård/F#1835*30/9#Sölvesborg# dödår=?#dödort=?#470#par=?

_____Hemvist_847-47:Bås 79:1, 49-49:Bås 100:1, 50-51:Bås 83:1, 52-64:Bås 67:3, 65-70:Bås 31:2

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_

3045_Erika Kristina#Gustav#—–#1858*4/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#451#par=?

_____Hemvist_859-70:Bås 92:1

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

0227_Erland#—–#Hederstierna#1719*#födort=?# 1771+#Karlkrona#274#par=?

_____Hemvist_757-61:Bås 32:1

_____Kat,stat_757-61:man,og

_____Koment_

1134_Erland#Johan#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#201#par=?

_____Hemvist_764-64:Bås 70:1

_____Kat,stat_764-64:barn,og

_____Koment_

2608_Ernst#—–#Hauswolff v#1844*6/7#Hjernarp# dödår=?#dödort=?#586#par=?

_____Hemvist_867-67:Bås 73:2, 68-70:Bås 89:1

_____Kat,stat_867-70:man,og

_____Koment_867-70:sergeant

0198_EstreAnna#—–#Tiljander#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#41#par=?

_____Hemvist_735-37:Bås 1:1

_____Kat,stat_735-37:barn,og

_____Koment_

3031_Eufrosyne Louise#Per#—–#1843*21/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#680# 681

_____Hemvist_855-61:Bås 98:1, 62-62:Bås 83:1, 63-70:Bås 82:1

_____Kat,stat_859-61:barn,og_62-70:barn,g

_____Koment_

2637_Eugenia#—–#Lindblom/F#1835c#födort=?# dödår=?#dödort=?#387#par=?

_____Hemvist_836-36:Bås 16:1

_____Kat,stat_836-36:barn,og

_____Koment_

2340_Eugenia Matilda#Anders#Olson/F#1824*3/6#Grevie# dödår=?#dödort=?#550# 535

_____Hemvist_855-58:Bås 34:1, 60-64:Bås 17,18:1, 65-70:Bås 16:2

_____Kat,stat_855-58:barn,og_60-70:kvin,g

_____Koment_

3094_Eva Maria#—–#Grönfors/F#1815c#födort=?# dödår=?#dödort=?#396#par=?

_____Hemvist_825-40:Bås 54:1

_____Kat,stat_825-40:barn,og

_____Koment_

0900_Evert#—–#Beckman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_749-49:Bås 1:1

_____Kat,stat_749-49:man,og

_____Koment_749-49:skräddare

2389_F. A.#—–#Appelgren#1821c#födort=?# 1867#dödort=?#0# 748

_____Hemvist_860-62:Bås 28,29:1, 63-64:Bås 79:1, 65-67:Bås 78:2

_____Kat,stat_860-67:man,g

_____Koment_860-67:mönsterskrivare

0001_Frans#—–#Tiljander#födår=?#födort=?# 1738c#Båstad#0# 41

_____Hemvist_719-37:Bås 1:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-37:man,?

_____Koment_719-37:Tullnär

2474_Frans Gustav#—–#Holmgren#1860*8/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#514#par=?

_____Hemvist_866-68:Bås 57:3

_____Kat,stat_866-68:barn,og

_____Koment_

2484_Frans Gustav#—–#Larson#1845*16/9#?# dödår=?#dödort=?#562#par=?

_____Hemvist_847-47:Bås 104:2, 49-49:Bås 16:1, 51-51:Bås 76:1, 52-52:Bås 104:2, 53-53:Bås 76:1, 54-54:Bås fahu:1, 66-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_857-54:barn,og_66-70:man,og

_____Koment_866-70:sjöman

2017_Frans Ivar#—–#Norgren#1835*10/12#Båstad# 1858+13/12B#Båstad#413#par=?

_____Hemvist_847-57:Bås 37:2

_____Kat,stat_847-57:barn,og

_____Koment_858-63:färgare

1809_Frans Ludvig#—–#Lindvall#1845*12/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#430#par=?

_____Hemvist_867-70:Bås 58:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_867-70:urmakare

2933_Frans Wilhelm#—–#Thulin#1868*18/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#657#par=?

_____Hemvist_869-70:Bås 100:1

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

0081_Franz Niclas#—–#Agardh#1781ca#Båstad# dödår=?#dödort=?#19#par=?

_____Hemvist_796-01:Bås 100:1, 08-08:Bås 100:1

_____Kat,stat_796-08:barn,og

_____Koment_730-34:enrollerad

2965_Fredrik#—–#Hauswolff v#1859*27/4#Tostarp# dödår=?#dödort=?#586#par=?

_____Hemvist_867-67:Bås 73:2, 68-70:Bås 89:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

0567_Fredrik#—–#Junker#1753*6/12#Torekov# dödår=?#dödort=?#0# 148

_____Hemvist_783-83:Bås 37:1, 84-95:Bås 67:1

_____Kat,stat_783-90:man,g_91-95:man,ä

_____Koment_783-95:skeppare

0629_Fredrik#—–#Lindgren#1772c#födort=?# 1798+24/12#Båstad#155#par=?

_____Hemvist_790-99:Bås 15:1

_____Kat,stat_790-93:sysk,og_94-99:man,og

_____Koment_794-99:sjökarl

2288_Fredrik#—–#Lundeborg#1860c#Båstad# dödår=?#dödort=?#524#par=?

_____Hemvist_861-62:Bås 12:1

_____Kat,stat_861-62:barn,og

_____Koment_

0683_Fredrik#—–#Rahm#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_756-56:Bås 93:1, 57-58:Bås 78:1

_____Kat,stat_756-58:man,og

_____Koment_756-58:besökare

1694_Fredrik#Gudmund#—–#1776c#födort=?# 1850c#Båstad#0# 546

_____Hemvist_830-30:Bås 72:1, 31-31:Bås 104:1, 32-49:Bås 54:1

_____Kat,stat_830-35:man,og_36-49:man,g

_____Koment_832-34:kustuppsyningsman

2305_Fredrik#Johannes#Peterson#1853c#Båstad# dödår=?#dödort=?#528#par=?

_____Hemvist_854-70:Bås 13:1

_____Kat,stat_854-70:barn,og

_____Koment_

2975_Fredrik Georg#—–#Hultman#1866*22/2#Enslöv sn# dödår=?#dödort=?#663#par=?

_____Hemvist_867-67:Bås 104:5, 68-69:Bås 64,65:1, 70-70:Bås 64:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

1704_Fredrik Wilhelm#—–#Lövström#1816*8/2#Marstrand# dödår=?#dödort=?#397#par=?

_____Hemvist_832-43:Bås 67:1, 47-59:Bås 67:1, 60-70:Bås 67:3

_____Kat,stat_832-70:barn,og

_____Koment_847-49:styrman, 50-68:skeppare

1922_Fredrik Wilhelm#Karl#Karlson#1834*23/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#488#par=?

_____Hemvist_847-70:Bås 52:1

_____Kat,stat_847-52:barn,og_53-70:man,og

_____Koment_854-60:jungman, 62-70:sjöman

0857_Fredrika#—–#—–#1822c#födort=?# dödår=?#dödort=?#432#par=?

_____Hemvist_835-37:Bås 69:1

_____Kat,stat_835-37:barn,og

_____Koment_

3182_Fredrika#—–#Ryberg/F#1814c#födort=?# dödår=?#dödort=?#383#par=?

_____Hemvist_827-27:Bås 72:1

_____Kat,stat_827-27:barn,og

_____Koment_

1836_Fredrika Christina#—–#Hanson/F#1835c#födort=?# dödår=?#dödort=?#439#par=?

_____Hemvist_847-48:Bås 85:1

_____Kat,stat_847-48:barn,og

_____Koment_

2599_Fredrika Kristina#—–#Hanson/F#1835*19/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#0# 585

_____Hemvist_858-62:Bås 85:1, 63-70:Bås 70:2

_____Kat,stat_858-70:kvin,g

_____Koment_

1736_Fredrika Kristina#—–#Hök/F#1819*22/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#367# 682

_____Hemvist_839-39:Bås 90:1, 40-45:Bås 1,2:1, 49-70:Bås 90:1

_____Kat,stat_839-45:barn,og_49-70:kvin,g

_____Koment_

1729_Fredrika Lovisa#—–#Wickström/F#1821c#Båstad# dödår=?#dödort=?#379#par=?

_____Hemvist_827-29:Bås 25,26:1, 32-32:Bås 104:2

_____Kat,stat_821-32:barn,og

_____Koment_

0612_Friedrica#—–#Mansner/F#1758c#?# 1808+2/8#Båstad#296# 226

_____Hemvist_766-79:Bås 104:1, 82-08:Bås 90:1

_____Kat,stat_766-67:barn,u_73-79:barn,og_82-08:kvin,g

_____Koment_

2889_Fritiof Emanuel#—–#Petterson#1855*30/7#Raus# dödår=?#dödort=?#589#par=?

_____Hemvist_860-62:Bås 83:1, 63-63:Bås 82:1, 64-68:Bås 85:5, 69-69:Bås 100:2, 70-70:Bås 95:2

_____Kat,stat_860-70:barn,og

_____Koment_

2751_Frits Edvard#—–#Vålander#1859*9/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#616#par=?

_____Hemvist_866-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

1251_Frits Emil#—–#Lindegren#1832c#födort=?# dödår=?#dödort=?#392#par=?

_____Hemvist_833-33:Bås 32:1, 34-34:Bås 90:1, 35-36:Bås 70:1, 37-37:Bås 32:1, 38-38:Bås 31:1

_____Kat,stat_833-38:barn,og

_____Koment_

2601_Frits Gustav#—–#Granqvist#1860*21/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#585#par=?

_____Hemvist_861-62:Bås 85:1, 63-70:Bås 70:2

_____Kat,stat_861-70:barn,og

_____Koment_

2573_G. M.#—–#Helsbäck#1816c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 582

_____Hemvist_862-63:Bås 67:4

_____Kat,stat_862-63:man,g

_____Koment_862-63:repslagare

1281_Gabriel#—–#Berggren#1785c#Båstad# dödår=?#dödort=?#166#par=?

_____Hemvist_801-20:Bås 69:1

_____Kat,stat_801-20:barn,og

_____Koment_813-17:sjökarl, 18-20:skeppare

1676_Gabriel#—–#Grimberg#1800c#födort=?# 1853c#Båstad#0# 556

_____Hemvist_835-35:Bås 37:1, 36-38:Bås 87:1, 39-43:Bås 98:1, 44-44:Bås 56:1, 45-47:Bås 66:1, 49-52:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_835-52:man,g

_____Koment_835-38:ingenjör, 39-43:lantmätare

0775_Gabriel#—–#Hederstierna#1722c#Kungsbacka# 1768+#Båstad?#274# 275

_____Hemvist_762-67:Bås 34:1

_____Kat,stat_762-64:man,g_65-67:man,ä

_____Koment_762-67:överstyrman

1500_Gabriel#—–#Trogen#1801c#födort=?# 1852+2/5B#Båstad#327# 495

_____Hemvist_820-20:Bås 85:1, 25-25:Bås 61:1, 26-26:Bås 68:1, 27-52:Bås 78:1

_____Kat,stat_820-20:barn,og_25-52:man,g

_____Koment_847-49:arbetkarl

0568_Gabriel#Johan#—–#1740c#födort=?# 1809+24/8#Båstad#139# 138

_____Hemvist_763-09:Bås 101:1

_____Kat,stat_763-66:man,og_67-90:man,g_91-09: far,g

_____Koment_

0112_Georgius#—–#Kilström#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_733-34:Bås 27:1

_____Kat,stat_733-34:man,?

_____Koment_733-34:skräddare

3199_Gerda#—–#Appelgren/F#1858c#födort=?# dödår=?#dödort=?#748#par=?

_____Hemvist_860-62:Bås 28,29:1, 63-64:Bås 79:1, 65-65:Bås 78:2

_____Kat,stat_860-65:barn,og

_____Koment_

2130_Gerda Kristina#—–#Lindgren/F#1862*7/2#Båstad/Korröd# dödår=?#dödort=?#617#par=?

_____Hemvist_866-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_858-70:barn,og

_____Koment_

2019_Gerhard Emanuel#—–#Norgren#1839c#födort=?# dödår=?#dödort=?#413#par=?

_____Hemvist_847-54:Bås 37:2

_____Kat,stat_847-54:barn,og

_____Koment_

0574_Gertrud#—–#Boje/M#1752c#Båstad# dödår=?#dödort=?#114# 141

_____Hemvist_766-74:Bås 41:1, 77-76:Bås 88:1, 90-91:Bås 43:1, 92-92:Bås 68:1

_____Kat,stat_766-67:barn,u_70-76:sysk,og_77-89:kvin,g_90-92:kvin,g

_____Koment_

0386_Gertrud#Jöns#—–#1731c#Båstad# 1797c#Båstad#44# 179

_____Hemvist_744-97:Bås 14:1

_____Kat,stat_744-58:barn,og_59-64:sysk,og_65-97:kvin,g

_____Koment_

0389_Gertrud#Jöns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#84#par=?

_____Hemvist_757-58:Bås 15:1

_____Kat,stat_757-58:barn,og

_____Koment_

0148_Gertrud#Jöns#—–#födår=?#födort=?# 1778c#Båstad#31# 281

_____Hemvist_730-43:Bås 98:1, 44-77:Bås 96:1

_____Kat,stat_730-38:sysk,og_39-43:kvin,g_44-77: mor,ä

_____Koment_

0416_Gertrud#Nils#—–#1748c#Båstad# 1807cB#dödort=?#91# 92 242

_____Hemvist_763-06:Bås 18:1

_____Kat,stat_763-76:barn,og_77-83:kvin,g_84-85:kvin,ä_86-06:kvin,g

_____Koment_

0397_Gertrud#Ola#Kilgren#1728c#födort=?# 1803+5/1B#Båstad#0# 86 181

_____Hemvist_753-03:Bås 76:1

_____Kat,stat_753-59:kvin,g_60-60:kvin,ä_61-85:kvin,g_86-03: mor,ä

_____Koment_

0546_Gilius#—–#Willemoth#1735c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 129

_____Hemvist_772-74:Bås 70:2, 75-82:Bås 71:1, 94-99:Bås 79:1, 00-04:Bås 62:1, 05-06:Bås 18:1, 07-08:Bås 17:1, 09-09:Bås 18:1

_____Kat,stat_772-73:man,og_74-97:man,g_98-99:man,ä_00-09:man,g

_____Koment_772-82:skeppare

1306_Gilius Fredrik#—–#Engelow#1792c#Båstad# 1855c#Båstad#230#par=?

_____Hemvist_812-21:Bås 37:1, 22-23:Bås 33:1, 24-55:Bås 32:1

_____Kat,stat_812-21:barn,og_22-55:man,og

_____Koment_812-12:kröppling, 22-46:handlande, 47-55:stadsförman

2351_Gislo#—–#Unnérus#1837c#födort=?# 1869+13/8B#Båstad#0#par=?

_____Hemvist_867-68:Bås 15:2, 69-69:Bås 35:1

_____Kat,stat_867-69:man,og

_____Koment_867-69:kronolänsman

1725_Greta#—–#Chalmer/F#1807c#födort=?# 1868+25/5B#Båstad#0# 446 494

_____Hemvist_835-36:Bås 69:2, 37-38:Bås 61:1, 39-40:Bås 58:1, 41-41:Bås 61:1, 42-69:Bås 72:1

_____Kat,stat_835-46:kvin,g_47-48:kvin,ä_49-51:kvin,g_52-69:kvin,ä

_____Koment_

1867_Greta#—–#Gren#1769c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_829-29:Bås 69:1, 31-37:Bås 69:1, 38-38:Bås 68:1, 39-42:Bås 96:1

_____Kat,stat_829-29:barn,og_31-38:kvin,?_39-42:kvin,ä

_____Koment_

0348_Greta#—–#Kruse/F#1770c#Båstad# dödår=?#dödort=?#76#par=?

_____Hemvist_785-17:Bås 4:1, 18-20:Bås 4-7:1, 21-23:Bås 6,7:1

_____Kat,stat_785-90:barn,og_93-23:sysk,og

_____Koment_

0678_Greta#—–#Palm/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#167#par=?

_____Hemvist_774-74:Bås 94:1

_____Kat,stat_774-74:barn,og

_____Koment_

0644_Greta#—–#Törning/M#1742c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 157 158

_____Hemvist_764-64:Bås 95:1, 65-65:Bås 105:1, 66-66:Bås 11:1, 67-73:Bås 24:4, 74-74:Bås 92:1, 75-79:Bås 67:2, 80-82:Bås 48:1, 83-92:Bås 83:1, 93-96:Bås 94:1, 97-01:Bås 78:1, 02-12:Bås 84:1, 13-14:Bås 85:1

_____Kat,stat_764-79:kvin,g_80-81:kvin,ä_82-09:kvin,g_10-14:kvin,ä

_____Koment_

1625_Greta#—–#Wimmelberg/F#1806c#födort=?# dödår=?#dödort=?#382#par=?

_____Hemvist_822-25:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_822-25:barn,og

_____Koment_

1013_Greta#Johan#—–#1782c#Båstad# dödår=?#dödort=?#225#par=?

_____Hemvist_796-96:Bås 99:1

_____Kat,stat_796-96:sysk,og

_____Koment_

2856_Greta#Petter#—–#1850*26/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#431#par=?

_____Hemvist_852-70:Bås 58:2

_____Kat,stat_852-70:barn,og

_____Koment_

2503_Greta#Pål#—–#1804*7/12#Skummeslöv# dödår=?#dödort=?#0#

_____Hemvist_861-67:Bås 51:1, 68-70:Bås 52:1

_____Kat,stat_861-70:kvin,ä

_____Koment_

2027_Greta#Pål#Ekström/M#1796c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 483

_____Hemvist_817-30:Bås 52:1, 31-41:Bås 56:1, 44-44:Bås 52:1, 45-47:Bås 49:1, 48-49:Bås 104:2, 50-52:Bås 85:1, 53-54:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_817-49:kvin,g_50-54:kvin,ä

_____Koment_

1327_Greta Charlotte#—–#Ludvigson/F#1804c#Båstad# 1863+16/11B#Båstad#304#par=?

_____Hemvist_821-46:Bås 30:1, 47-51:Bås 15:1, 52-63:Bås 73:1

_____Kat,stat_821-45:barn,og_46-63:kvin,og

_____Koment_

2363_Greta Kristina#Ola#Sandberg/F#1800*8/12#födort=?# dödår=?#dödort=?#180# 540

_____Hemvist_816-17:Bås 14:1, 46-63:Bås 102:1, 64-70:Bås 100:2

_____Kat,stat_816-17:barn,og_46-63:kvin,g_64-70:kvin,ä

_____Koment_

1304_Greta Sigrid#—–#Hederstierna#1763c#Axelstorp# dödår=?#dödort=?#0# 222

_____Hemvist_798-07:Bås 95:1

_____Kat,stat_799-04:kvin,g_05-07:kvin,ä

_____Koment_

0457_Greta Sofia#—–#Stridbeck/F#1774c#födort=?# dödår=?#dödort=?#104# 697

_____Hemvist_789-04:Bås 32:1, 05-11:Bås 33:1

_____Kat,stat_789-99:barn,og_00-11:kvin,g

_____Koment_

0252_Gudmun#—–#Lindholm#1724c#födort=?# dödår=?#dödort=?#23#par=?

_____Hemvist_739-43:Bås 66:1, 44-47:Bås 67:2

_____Kat,stat_739-47:barn,og

_____Koment_

0077_Gudmun#—–#Woxberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_731-33:Bås 81:1, 42-42:Bås 83:1, 50-50:Bås 82:1

_____Kat,stat_731-32:man,?_42-42:man,g_50-50:man,g

_____Koment_731-50:gl avsk ryttare

0393_Gudmun#Bengt#—–#1736c#Båstad# 1791?#dödort=?#85# 134

_____Hemvist_751-58:Bås 75:1, 59-59:Bås 16:1, 60-72:Bås 15:2, 73-81:Bås 16:2, 82-90:Bås 20:1

_____Kat,stat_751-58:barn,og_59-59:man,g_60-88:man,g_89-89:man,ä_90-90: far,ä

_____Koment_

0073_Gudmun#Dummy#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 16

_____Hemvist_111-11:Bås dum:1

_____Kat,stat_111-11:man,g

_____Koment_

0030_Gudmun#Gudmund#—–#1765c#Båstad?# dödår=?#Båstad#80#par=?

_____Hemvist_780-90:Bås QW:1

_____Kat,stat_780-82:barn,og_83-86:sysk,og_87-90:man,og

_____Koment_785-90:sjökarl

0266_Gudmun#Hans#—–#1721c#Båstad# dödår=?#dödort=?#17#par=?

_____Hemvist_736-40:Bås 79:1, 43-45:Bås 74:1, 50-54:Bås 78:1, 55-56:Bås 92:1, 80-80:Bås 83:1, 81-83:Bås 67:4, 84-84:Bås 55:1, 85-87:Bås 41:1, 88-88:Bås 69:1, 89-89:Bås 24:1

_____Kat,stat_736-45:barn,og_50-54:man,og_55-56:man,g_80-89:man,g

_____Koment_

1874_Gudmun#Ols#—–#1816c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_838-40:Bås 15:2

_____Kat,stat_838-40:man,g

_____Koment_

0363_Gudmun#Såne#—–#födår=?#födort=?# 1764c#Båstad#8# 80

_____Hemvist_729-64:Bås QW:1

_____Kat,stat_729-37:barn,og_38-50:man,og_51-64:man,g

_____Koment_738-65:mjölnare

0481_Gudmund#Anders#—–#födår=?#födort=?# 1781c#Båstad#114# 115

_____Hemvist_767-69:Bås 41:1, 73-73:Bås 89:1, 74-81:Bås 41:1

_____Kat,stat_767-69:sysk,og_74-74:sysk,og_75-78:man,og_79-81:man,g

_____Koment_

0794_Gudmund#Jöns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_774-75:Bås 24:5, 76-76:Bås 99:1, 77-77:Bås 24:5

_____Kat,stat_774-77:man,g

_____Koment_

1038_Gudmund#Jöns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#57#par=?

_____Hemvist_767-70:Bås 81:1

_____Kat,stat_767-68:barn,og_69-70:sysk,og

_____Koment_

1933_Gudmund#Ols#Berggren#1794*28/2#födort=?# dödår=?#dödort=?#461#par=?

_____Hemvist_810-18:Bås 41:1, 20-20:Bås 76:1, 21-22:Bås 47:1, 24-24:Bås 104:5

_____Kat,stat_810-18:sysk,og_20-22:tjhj,og_24-24:man,g

_____Koment_

0792_Gudmund#Per#—–#1763c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 699

_____Hemvist_796-97:Bås 94:1, 98-98:Bås 16:1, 99-99:Bås 14:1, 00-00:Bås 20:1, 01-08:Bås 94:1, 09-09:Bås 87:1, 10-10:Bås 84:1

_____Kat,stat_796-98:man,g_99-07:man,g_08-08:barn,ä_09-10:barn,g

_____Koment_

2135_Gunilla#—–#Hallberg/F#1792c#födort=?# 1857+12/2B#Båstad#711# 499

_____Hemvist_812-18:Bås 83:1, 25-25:Bås 102:1, 26-46:Bås 101:1, 47-57:Bås 102:1

_____Kat,stat_812-18:barn,og_25-50:kvin,g_51-57:kvin,ä

_____Koment_

2844_Gunilla#—–#Wennerberg/M#1781c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 463

_____Hemvist_811-30:Bås 51:1, 50-50:Bås 57:1

_____Kat,stat_811-30:kvin,g_50-50:kvin,ä

_____Koment_

0911_Gunilla#Jöns#Svanberg/M#1760c#födort=?# dödår=?#dödort=?#137# 205

_____Hemvist_766-67:Bås 67:1, 76-83:Bås 67:2, 84-84:Bås 86:1, 85-85:Bås 65:1, 86-90:Bås 91:1, 91-91:Bås 68:1, 92-92:Bås 49:1, 93-94:Bås 75:1, 95-99:Bås 105:1, 02-02:Bås 79:1, 03-03:Bås 97:1, 04-05:Bås 94:1, 09-09:Bås 84:1, 12-12:Bås 94:1, 13-26:Bås 104:3

_____Kat,stat_766-67:barn,u_76-77:barn,og_78-83:tjhj,og_84-89:kvin,g_90-26:kvin,

_____Koment_

2834_Gunilla#Nils#—–#1837c#födort=?# dödår=?#dödort=?#638#par=?

_____Hemvist_847-57:Bås 3:2, 58-69:Bås 47:1

_____Kat,stat_847-57:barn,og_58-69:tjhj,og

_____Koment_

2791_Gunilla#Ols#—–#1820c#födort=?# 1868+28/6B#Båstad#0# 629

_____Hemvist_858-66:Bås 106:2, 67-68:Bås 80:1

_____Kat,stat_858-68:kvin,og

_____Koment_

2327_Gunilla#Pål#Johannes/M#1813*24/4#Förslöv# dödår=?#dödort=?#0# 534

_____Hemvist_842-64:Bås 15:2, 65-67:Bås 14:2, 68-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 14:2

_____Kat,stat_842-70:kvin,g

_____Koment_

1794_Gunilla Maria#—–#Hallenberg#1764c#födort=?# 1842+1/5B#Båstad#0# 316

_____Hemvist_790-41:Bås 58:1

_____Kat,stat_790-41:kvin,g_42-42:kvin,ä

_____Koment_

1783_Gunnar#—–#Renström#1803c#födort=?# 1861+17/8B#Båstad#0# 640

_____Hemvist_840-44:Bås 30:1, 45-48:Bås 32:1, 49-61:Bås 4-7:1

_____Kat,stat_840-59:man,og_60-61:man,g

_____Koment_840-61:apotekare

0519_Gunnel#—–#Holst/F#1754c#Båstad# dödår=?#dödort=?#122#par=?

_____Hemvist_769-92:Bås 82:1

_____Kat,stat_769-73:barn,og_77-80:sysk,og_91-92:kvin,ä

_____Koment_

0297_Gunnel#—–#Hydelius#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#21#par=?

_____Hemvist_735-39:Bås KL:1

_____Kat,stat_735-39:barn,og

_____Koment_

0876_Gunnel#Johan#—–#1751c#Båstad# 1791+16/2B#Båstad#280# 200

_____Hemvist_766-91:Bås 70:1

_____Kat,stat_766-71:barn,og_72-91:kvin,g

_____Koment_

0711_Gunnel#Jöns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#57#par=?

_____Hemvist_747-93:Bås 81:1

_____Kat,stat_747-93:sysk,og

_____Koment_

1025_Gunnel#Jöns#Mårten/M#födår=?#födort=?# 1791c#Båstad#0# 232

_____Hemvist_767-72:Bås 100:2, 73-82:Bås 101:1, 83-83:Bås 102:1, 84-91:Bås 103:1

_____Kat,stat_767-73:kvin,g_74-82:kvin,ä_83-91:kvin,ä

_____Koment_

0056_Gunnel#Måns#—–#1705c#födort=?# dödår=?#dödort=?#13#par=?

_____Hemvist_731-31:Bås 35:1

_____Kat,stat_731-31:barn,og

_____Koment_731-31:gift

0316_Gunnela#—–#Bering/F#1732c#födort=?# dödår=?#dödort=?#68#par=?

_____Hemvist_747-57:Bås 1:1

_____Kat,stat_747-57:barn,og

_____Koment_

0390_Gunnela#Jöns#—–#1735c#Båstad# dödår=?#dödort=?#84#par=?

_____Hemvist_750-56:Bås 15:1

_____Kat,stat_750-56:barn,og

_____Koment_

0868_Gunnell#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_766-79:Bås 37:1

_____Kat,stat_766-79:sysk,og

_____Koment_

0600_Gunnil#—–#Graff/F#1751c#födort=?# 1788c#Båstad#149# 290 291

_____Hemvist_766-73:Bås 25:1, 74-88:Bås 30:1

_____Kat,stat_766-73:barn,og_74-85:kvin,g_84-85:kvin,ä_86-88:kvin,g

_____Koment_

0307_Gunnil#—–#Nils/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 46

_____Hemvist_740-42:Bås 27:1

_____Kat,stat_740-42: mor,g

_____Koment_

0479_Gunnil#Anders#—–#födår=?#födort=?# 1779?#dödort=?#114#par=?

_____Hemvist_757-79:Bås 41:1

_____Kat,stat_757-66:barn,og_77-79:sysk,og

_____Koment_

3224_Gunnil#Sven#—–#1748c#födort=?# dödår=?#dödort=?#145#par=?

_____Hemvist_763-63:Bås 85:1

_____Kat,stat_763-63:barn,og

_____Koment_

1957_Gunnild#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_821-24:Bås 41:1

_____Kat,stat_821-24:kvin,ä

_____Koment_

1067_Gunnild#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 273

_____Hemvist_795-96:Bås 97:1, 97-98:Bås 95:1, 99-99:Bås 24:2, 00-00:Bås 24:1, 02-03:Bås 49:1

_____Kat,stat_795-03:kvin,ä

_____Koment_

3172_Gunnild#—–#Algren/F#1800cc#födort=?# dödår=?#dödort=?#162#par=?

_____Hemvist_815-15:Bås 83:1

_____Kat,stat_815-15:barn,og

_____Koment_

0668_Gunnild#—–#Hallin/?#1798c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 429

_____Hemvist_826-35:Bås 65:2, 36-36:Bås 90:1, 38-38:Bås 96:1, 39-39:Bås 90:1, 40-47:Bås 51:1

_____Kat,stat_826-34:kvin,g_35-47:kvin,ä

_____Koment_

0357_Gunnild#—–#Hök/M#födår=?#födort=?# 1785c#dödort=?#0# 43

_____Hemvist_744-49:Bås 11:1, 66-70:Bås 11:1, 71-85:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_744-44:kvin,g_47-49: far,?_66-85:kvin,ä

_____Koment_

0701_Gunnild#—–#Jöns/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 173

_____Hemvist_750-61:Bås 1:2, 62-78:Bås 1:1

_____Kat,stat_750-70:barn,og_71-78:kvin,ä

_____Koment_

0692_Gunnild#—–#Måns/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 171

_____Hemvist_781-88:Bås 47:1

_____Kat,stat_781-87:kvin,g_88-88:kvin,ä

_____Koment_

0512_Gunnild#—–#Rasmus/M#födår=?#födort=?# 1796c#dödort=?#0# 120

_____Hemvist_742-96:Bås 52:1

_____Kat,stat_742-58:kvin,g_63-92: mor,g_93-96: mor,?

_____Koment_

1607_Gunnild#—–#Åkasson/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 380

_____Hemvist_805-14:Bås 42:1

_____Kat,stat_805-14:kvin,ä

_____Koment_

0395_Gunnild#Bengt#—–#1752c#födort=?# 1821+22/7B#dödort=?#85# 214

_____Hemvist_767-22:Bås 75:1

_____Kat,stat_767-81:sysk,og_82-85:kvin,og_86-86:tjhj,og_87-90:kvin,g_91-22:kvin

_____Koment_

1361_Gunnild#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_795-22:Bås 75:1

_____Kat,stat_795-22:kvin,ä

_____Koment_

1320_Gunnild#Pål#—–#1773c#födort=?# 1856+23/1B#Båstad/Nyled#0# 407

_____Hemvist_811-55:Bås 104:2

_____Kat,stat_811-55:kvin,g

_____Koment_

0362_Gunnild#Såne#—–#1779c#Båstad# dödår=?#dödort=?#79#par=?

_____Hemvist_794-17:Bås QW:1

_____Kat,stat_794-17:barn,og

_____Koment_

0738_Gunnild#Tomas#Holmberg/F#1764c#Båstad# dödår=?#dödort=?#179# 180

_____Hemvist_780-41:Bås 14:1

_____Kat,stat_780-91:barn,og_92-94:kvin,og_95-35:kvin,g_36-41:kvin,ä

_____Koment_

1084_Gunnild Maja#Per#—–#1782c#Båstad# dödår=?#dödort=?#251#par=?

_____Hemvist_797-09:Bås 51:1

_____Kat,stat_797-97:barn,og_98-09:sysk,og

_____Koment_

1338_Gunnilla#—–#Hallonsten/F#1793c#födort=?# 1827+14/11B#Båstad#306# 367

_____Hemvist_809-10:Bås 2:1, 11-15:Bås 1,2:1, 16-28:Bås 90:1

_____Kat,stat_809-15:barn,og_16-28:kvin,g

_____Koment_

1545_Gunnilla#—–#Werngren/M#1767c#födort=?# 1829+16/1B#Båstad#0# 334

_____Hemvist_805-29:Bås 61:1

_____Kat,stat_805-22:kvin,g_23-29:kvin,ä

_____Koment_

3151_Gustav#—–#—–#1798c#födort=?# dödår=?#dödort=?#357#par=?

_____Hemvist_813-15:Bås 3:3

_____Kat,stat_813-15:barn,og

_____Koment_

0613_Gustav#—–#Backman#1771*9/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#151#

_____Hemvist_771-96:Bås 104:1, 97-98:Bås 32:2, 99-04:Bås 46:1, 05-06:Bås 52:1, 07-08:Bås 33:1

_____Kat,stat_771-96:barn,og_97-98:man,og_99-08:man,g

_____Koment_797-98:organist, 99-08:sjökarl, 02-03:skeppare

2446_Gustav#—–#Grimberg#1843*8/9#födort=?# dödår=?#dödort=?#556#par=?

_____Hemvist_852-65:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_852-65:barn,og

_____Koment_862-65:krympling

2575_Gustav#—–#Helsbäck#1854c#födort=?# dödår=?#dödort=?#582#par=?

_____Hemvist_862-63:Bås 67:4

_____Kat,stat_862-63:barn,og

_____Koment_

2079_Gustav#—–#Hultberg#1826*17/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#0# 668

_____Hemvist_857-70:Bås 71:1

_____Kat,stat_857-64:man,og_65-70:man,g

_____Koment_857-70:garvare

2383_Gustav#—–#Lindberg#1843*12/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#545#par=?

_____Hemvist_847-63:Bås 94:1, 66-66:Bås 94:1

_____Kat,stat_847-63:barn,og_66-66:man,og

_____Koment_866-66:skomakaregesäll

1807_Gustav#—–#Lindvall#1839c#Båstad# dödår=?#dödort=?#430#par=?

_____Hemvist_843-48:Bås 58:1

_____Kat,stat_843-48:barn,og

_____Koment_

1387_Gustav#—–#Mårtenson#1800*18/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#337#par=?

_____Hemvist_816-26:Bås 103:1

_____Kat,stat_816-26:barn,og

_____Koment_

1482_Gustav#—–#Nordberg#1805c#födort=?# dödår=?#dödort=?#354#par=?

_____Hemvist_820-20:Bås 21:1

_____Kat,stat_820-20:barn,og

_____Koment_

2812_Gustav#—–#Olson#1832*15/7#Grevie# dödår=?#dödort=?#634#par=?

_____Hemvist_847-50:Bås 104:5, 51-51:Bås 106:1, 70-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_

2220_Gustav#—–#Ryberg#1843*23/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#500# 667

_____Hemvist_851-57:Bås 85:1, 58-58:Bås 40,41:1, 59-60:Bås 102:1, 61-61:Bås 54:1, 64-65:Bås 67:4, 66-67:Bås 81:1, 68-68:Bås 68:2, 69-69:Bås 85:5, 70-70:Bås 70:2

_____Kat,stat_851-61:barn,og_59-67:man,og_68-70:man,g

_____Koment_864-69:sjöman

0350_Gustav#—–#Skruf#1712c#födort=?# 1793+18/2#Båstad#0# 77

_____Hemvist_759-61:Bås 24:4, 64-64:Bås 2:1, 65-67:Bås 96:1, 68-69:Bås 69:2, 70-70:Bås 91:1, 71-71:Bås 93:1, 72-73:Bås 96:2, 74-74:Bås 92:1, 75-78:Bås 99:1, 79-79:Bås 95:1, 80-80:Bås 91:1, 81-82:Bås 84:1, 83-84:Bås 83:1, 85-91:Bås 69:1, 92-92:Bås 68:1, 92-92:Bås 68:1

_____Kat,stat_759-92:man,g

_____Koment_759-73:målare

1524_Gustav#—–#Stefanson#1807c#födort=?# dödår=?#dödort=?#320#par=?

_____Hemvist_823-30:Bås 74:1

_____Kat,stat_823-24:barn,og_25-30:man,og

_____Koment_

0545_Gustav#—–#Willemoth#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_753-58:Bås 28:1

_____Kat,stat_753-58:man,g

_____Koment_

1621_Gustav#—–#Wimmelberg#1811c#födort=?# dödår=?#dödort=?#382#par=?

_____Hemvist_827-35:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_827-33:barn,og_34-35:man,og

_____Koment_834-35:sjöman

0856_Gustav#—–#Winberg#1788c#födort=?# dödår=?#dödort=?#317#par=?

_____Hemvist_803-03:Bås 61:1

_____Kat,stat_803-03:barn,og

_____Koment_

1554_Gustav#Anders#Hanson#1808c#födort=?# 1868c#Båstad#342# 451

_____Hemvist_825-25:Bås 102:1, 26-28:Bås 76:1, 29-29:Bås 79:1, 32-38:Bås 83:1, 39-45:Bås 90:1, 46-68:Bås 92:1

_____Kat,stat_825-29:barn,og_32-39:man,og_40-68:man,g

_____Koment_827-27:krympling, 32-34:sjöman, 35-45:styrman, 46-57:sjökapten

0383_Gustav#Henrich#Ludvigson#1774c#Båstad# dödår=?#Båstad#83# 313

_____Hemvist_789-00:Bås 13:1, 02-03:Bås 36:1

_____Kat,stat_789-00:barn,og_02-02:man,g_03-03:man,ä

_____Koment_802-03:skeppare

2764_Gustav#Jöns#—–#1865*4/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#598#par=?

_____Hemvist_866-69:Bås 104:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

3189_Gustav#Karl#—–#1846c#födort=?# dödår=?#dödort=?#465#par=?

_____Hemvist_848-48:Bås 73:1, 49-49:Bås 79:1, 50-51:Bås 67:1, 52-52:Bås 70:1, 53-54:Bås 68:1

_____Kat,stat_848-54:barn,og

_____Koment_

2768_Gustav#Ola#—–#1850*18/9#M Ljungby# dödår=?#dödort=?#619#par=?

_____Hemvist_861-61:Bås 80:2, 62-64:Bås 79.1, 65-65:Bås 78:2, 66-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_861-70:barn,og

_____Koment_

1652_Gustav Adolf#—–#Pommer#1826c#Båstad# dödår=?#dödort=?#406#par=?

_____Hemvist_827-43:Bås 104:2, 44-44:Bås 64,65:1

_____Kat,stat_827-43:barn,og_44-44:tjhj,og

_____Koment_

0455_Gustav Adolf#—–#Stridbeck#1761c#födort=?# 1787+novB#Båstad#104# 164

_____Hemvist_776-83:Bås 32:1, 84-86:Bås 61:1, 87-87:Bås 69:1

_____Kat,stat_776-83:barn,og_84-87:man,g

_____Koment_784-87:skeppare

2730_Gustav Adolf#Anders#Björn#1863*5/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#608#par=?

_____Hemvist_865-69:Bås 106:3, 70-70:Bås 106:3

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

3099_Gustav Anton#—–#Wimmelberg#1828c#födort=?# dödår=?#dödort=?#330#par=?

_____Hemvist_831-33:Bås 87:2, 34-35:Bås 85:3

_____Kat,stat_831-35:barn,og

_____Koment_

3023_Gustav Arnold#—–#Törning#1867*24/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#676#par=?

_____Hemvist_868-70:Bås 85:5

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

2188_Gustav Bernhard#—–#Lindgren#1819c#Båstad# dödår=?#dödort=?#366#par=?

_____Hemvist_844-49:Bås 15:1

_____Kat,stat_844-49:barn,og

_____Koment_849-49:organistelev

2010_Gustav Edvard#—–#Dalmer#1839*5/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#478#par=?

_____Hemvist_847-62:Bås 35:1

_____Kat,stat_847-55:barn,og_56-62:man,og

_____Koment_856-62:skeppsgosse

2897_Gustav Edvard#Nils#Pålson#1868*10/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_869-70:Bås 100:2

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

2892_Gustav Ferdinand#—–#Petterson#1864*23/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#589#par=?

_____Hemvist_865-68:Bås 85:5, 69-69:Bås 100:2, 70-70:Bås 95:2

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

1674_Gustav Fredrik#—–#Wallengren#1802c#födort=?# 1859+28/5B#Båstad#0# 580

_____Hemvist_825-25:Bås 99:1, 27-27:Bås 41:1, 28-38:Bås 37:1, 39-43:Bås 104:5, 44-44:Bås 90:1, 47-48:Bås 84:1, 49-52:Bås 92:1, 53-54:Bås 104:2, 55-58:Bås 68:2, 59-59:Bås 86:1

_____Kat,stat_825-25:tjhj,og_27-59:man,g

_____Koment_827-44:smedgesäll, 49-59:arbetskarl

2096_Gustav Fredrik#Fredrik#—–#1811c#födort=?# dödår=?#dödort=?#546#par=?

_____Hemvist_830-30:Bås 72:1, 31-31:Bås 104:4

_____Kat,stat_830-31:barn,og

_____Koment_

2988_Gustav Fritiof#—–#Ryberg#1869*10/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#667#par=?

_____Hemvist_869-69:Bås 85:5

_____Kat,stat_869-69:barn,og

_____Koment_

2254_Gustav Julius#—–#Wickström#1835*3/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#446# 520

_____Hemvist_842-59:Bås 72:1, 60-60:Bås 76:1, 61-70:Bås 70:1

_____Kat,stat_842-55:barn,og_56-57:tjhj,og_58-70:kvin,g

_____Koment_861-68:handskmakare

1570_Gustav Magnus#Nils#Månson#1810c#Båstad# 1829+4/9B#dödort=?#349#par=?

_____Hemvist_826-27:Bås 41:1, 28-29:Bås 37:1

_____Kat,stat_826-27:barn,og_28-29:man,og

_____Koment_

1910_Gustav Olaus#—–#Berggren#1813*10/10#födort=?# 1875+27/6#Båstad#456# 570

_____Hemvist_831-33:Bås 72:1, 34-34:Bås 68:1, 35-35:Bås 90:1, 36-36:Bås 72:1, 37-40:Bås 56:1, 42-42:Bås 78:1, 44-45:Bås 37:1, 46-46:Bås 84:1, 47-47:Bås 78:1, 48-70:Bås 55:1

_____Kat,stat_831-38:barn,og_39-40:sysk,og_44-69:man,g_70-70:man,ä

_____Koment_844-58:skomakare/skoflickare

1439_Gustav Olaus#Olof#Jacobson#1806c#Båstad# dödår=?#dödort=?#694#par=?

_____Hemvist_821-23:Bås 66:1

_____Kat,stat_821-23:barn,og

_____Koment_

2016_Gustav Petter#—–#Norgren#1837*11/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#413#par=?

_____Hemvist_851-62:Bås 37:2, 63-70:Bås 57:3

_____Kat,stat_851-57:barn,og_58-70:man,og

_____Koment_858-59:jungman, 60-60:skeppskonstapel, 62-70:styrman

3006_Gustava#—–#Bolin/M#1799c#födort=?# 1869c#Båstad#0# 469

_____Hemvist_829-29:Bås 72:1, 31-33:Bås 68:2, 34-54:Bås 1,2:2, 55-55:Bås 42:1, 56-62:Bås 82:1, 63-69:Bås 80:1

_____Kat,stat_829-69:kvin,g

_____Koment_

2614_Gustava#—–#Fischerström/F#1842c#Båstad# dödår=?#dödort=?#587#par=?

_____Hemvist_847-63:Bås 75:1

_____Kat,stat_847-63:barn,og

_____Koment_

1792_Gustava#—–#Kruse/F#1809c#födort=?# dödår=?#dödort=?#322#par=?

_____Hemvist_835-36:Bås 4-7:1

_____Kat,stat_835-36:barn,og

_____Koment_

3152_Gustava#—–#Ryberg#1809c#födort=?# dödår=?#dödort=?#422#par=?

_____Hemvist_835-36:Bås 4-7:2

_____Kat,stat_835-36:barn,og

_____Koment_

2540_Gustava#—–#Trägård/F#1830*8/6#Hällaryd Blek.# dödår=?#dödort=?#0# 532

_____Hemvist_865-67:Bås 14:2, 68-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 35:1

_____Kat,stat_865-69:kvin,g_70-70:kvin,ä

_____Koment_

1978_Gustava#—–#Trägård/F#1830c#födort=?# dödår=?#dödort=?#470#par=?

_____Hemvist_847-47:Bås 79:1, 49-49:Bås 100:1, 50-51:Bås 83:1, 52-56:Bås 67:3

_____Kat,stat_847-56:barn,og

_____Koment_

1921_Gustava#—–#Tullgren/F#1817c#födort=?# dödår=?#dödort=?#457#par=?

_____Hemvist_831-31:Bås 90:1, 32-33:Bås 60:1, 34-34:Bås 61:1, 35-38:Bås 32:1, 39-39:Bås 31:1, 40-40:Bås 67:3

_____Kat,stat_831-40:barn,og

_____Koment_

1970_Gustava#Johannes#—–#1815c#födort=?# dödår=?#dödort=?#468#par=?

_____Hemvist_831-33:Bås 70:1

_____Kat,stat_831-33:barn,og

_____Koment_832-33:krympling

2329_Gustava#Karl#Nilson/M#1829c#födort=?# dödår=?#dödort=?#488# 691

_____Hemvist_846-59:Bås 52:1, 61-70:Bås 52:1

_____Kat,stat_846-59:barn,og_60-60:barn,g_61-70:barn,ä

_____Koment_

2313_Gustava#Per#Nilson/F#1850*28/4#Barkåkra# dödår=?#dödort=?#530#par=?

_____Hemvist_866-70:Bås 12:2

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

1896_Gustava Elisabet#—–#Hanson/M#1815c#födort=?# 1840+26/11B#dödort=?#0# 455

_____Hemvist_838-41:Bås 95:2

_____Kat,stat_838-38:kvin,g_39-41:kvin,ä

_____Koment_

1525_Gustava Elisabet#Anders#—–#1815c#Båstad# dödår=?#dödort=?#362#par=?

_____Hemvist_825-27:Bås 75:1

_____Kat,stat_825-27:barn,og

_____Koment_

3043_Gustava Elisabet#Gustav#—–#1852*12/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#451#par=?

_____Hemvist_853-70:Bås 92:1

_____Kat,stat_853-70:barn,og

_____Koment_

2571_Gustava Karolina#—–#Hageltorn/F#1836*24/3#Ö Ljungby# dödår=?#dödort=?#581#par=?

_____Hemvist_864-64:Bås 98:1, 65-68:Bås 100:2, 69-69:Bås 79:1, 70-70:Bås 67:4

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

2507_Gustava Kristina#—–#Nilson/M#1829*27/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#0# 568

_____Hemvist_861-70:Bås 52:1

_____Kat,stat_861-70:kvin,ä

_____Koment_

1538_Gustava Lovisa#—–#Lindgren#1809c#födort=?# dödår=?#dödort=?#695#par=?

_____Hemvist_825-34:Bås 15:1

_____Kat,stat_825-34:barn,og

_____Koment_

1784_Gustava Paulina#—–#Wennerberg/F#1808*8/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#481# 420

_____Hemvist_825-26:Bås 8,9:1, 28-32:Bås 6,7:1, 33-39:Bås 4-7:1, 40-46:Bås 31:1, 47-47:Bås 30:1, 48-49:Bås 28,29:1, 50-61:Bås 58:1, 62-66:Bås 1,2:2, 67-67:Bås 73:2, 68-70:Bås 8,9:1

_____Kat,stat_825-26:barn,og_28-61:kvin,g_62-70:kvin,ä

_____Koment_

1642_Gustava Petronella#—–#Wennerberg/F#1796c#Båstad# 1855+18/5B#Båstad#312# 419

_____Hemvist_812-27:Bås 34:1, 28-29:Bås 32:1, 30-34:Bås 33:1, 35-55:Bås 31:1

_____Kat,stat_812-27:barn,og_28-34:kvin,g_35-55:kvin,ä

_____Koment_846-55:auditörenka

1983_Gustava Sofia#—–#Bergström/F#1833*10/2#Båstad/Korröd# dödår=?#dödort=?#471# 617

_____Hemvist_847-49:Bås QW:1, 52-54:Bås 15:2, 58-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_847-54:barn,og_55-70:kvin,g

_____Koment_

0619_Göran#—–#Giertz#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_748-50:Bås PR:1, 51-51:Bås 11:1, 53-53:Bås 24:1

_____Kat,stat_748-50:man,og

_____Koment_748-50:substitut

1835_Göran Peter dy#—–#Törning#1837*6/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#438# 676

_____Hemvist_847-70:Bås 85:5

_____Kat,stat_847-64:barn,og_65-70:man,g

_____Koment_

1683_Göran Petter#Per#—–#1811c#Båstad# 1869+15/9B#Båstad#350#par=?

_____Hemvist_831-46:Bås 48:1, 41-41:Bås 4-7:1, 47-54:Bås 48,49:1, 55-69:Bås 54:1

_____Kat,stat_831-69:barn,og

_____Koment_831-46:mindre vettig, 47-48:mindre vetande

2595_H. P.#—–#Lindström#1807c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_848-53:Bås 72:1, 54-54:Bås 68:1, 55-57:Bås 69:3

_____Kat,stat_848-57:man,og

_____Koment_847-57:handskmakaregesäll

1297_H. P.#—–#Wimmelberg#1780c#födort=?# 1828+5/10B#Båstad#0# 330

_____Hemvist_811-28:Bås 87:2

_____Kat,stat_811-28:man,g

_____Koment_813-28:skeppare

1915_H. P. #—–#Ryberg#1807c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_840-41:Bås 50:1, 45-45:Bås 97:1

_____Kat,stat_840-41:man,og

_____Koment_840-45:handlande

0269_Hanna#—–#Jöns/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 57

_____Hemvist_737-38:Bås 82:1

_____Kat,stat_737-38:kvin,g

_____Koment_

1273_Hanna#—–#Lundberg/F#1800c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 717

_____Hemvist_832-33:Bås 1,2:2, 34-34:Bås 104:4, 35-37:Bås 95:2, 38-39:Bås 67:3, 40-40:Bås 104:4, 41-41:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_832-36:tjhj,og_37-41:kvin,g_42-42:kvin,ä

_____Koment_

3173_Hanna#Nils#—–#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#432#par=?

_____Hemvist_840-40:Bås 67:4

_____Kat,stat_840-40:barn,og

_____Koment_

3202_Hans#—–#—–#1831c#födort=?# dödår=?#dödort=?#439#par=?

_____Hemvist_846-48:Bås 85:1

_____Kat,stat_846-48:barn,og

_____Koment_

2656_Hans#—–#Alberg#1845*22/1#?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_866-69:Bås 100:2, 70-70:Bås 102:2

_____Kat,stat_866-66:tjhj,og_67-70:man,og

_____Koment_867-70:skräddaregesäll

1820_Hans#—–#Bergström#1798c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_825-25:Bås 64:1, 26-26:Bås 56:1

_____Kat,stat_825-25:man,og_26-26:man,g

_____Koment_825-26:skomakare

0133_Hans#—–#Björkengren#födår=?#födort=?# 1732+#dödort=?#0# 28

_____Hemvist_719-32:Bås 73:1

_____Kat,stat_719-32:man,?

_____Koment_

1974_Hans#—–#Bolin#1845c#födort=?# dödår=?#dödort=?#469#par=?

_____Hemvist_847-54:Bås 1,2:2, 56-62:Bås 82:1

_____Kat,stat_847-62:barn,og

_____Koment_

0921_Hans#—–#Gravare/F#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#196#par=?

_____Hemvist_768-74:Bås 55:1

_____Kat,stat_768-74:barn,og

_____Koment_

0520_Hans#—–#Holst#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#122#par=?

_____Hemvist_793-94:Bås 82:1

_____Kat,stat_793-94:sysk,og

_____Koment_

0184_Hans#—–#Hård#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_729-29:Bås 62:1

_____Kat,stat_729-29:man,?

_____Koment_

0024_Hans#—–#Klerck#födår=?#födort=?# 1788c#dödort=?#0# 67

_____Hemvist_732-88:Bås 100:1

_____Kat,stat_732-33:man,?_34-77:man,g_78-88:man,ä

_____Koment_732-32:Skrivare, 34-35:Cronolänsman, 36-45:Vice häradsskrivare, 347-77:Mantalskommmissarie

1666_Hans#—–#Landblom#1796c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 391

_____Hemvist_825-25:Bås 97:1, 27-27:Bås 61:1, 28-28:Bås 25,26:1, 31-34:Bås 61:1, 35-55:Bås 32:1

_____Kat,stat_825-27:man,g_28-50:man,g_51-52:man,ä_53-55:man,g

_____Koment_825-27:skomakare, 28-53:skomakare, 54-55:lantbrukare

1638_Hans#—–#Landblom#1796c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_825-25:Bås 97:1, 26-27:Bås 61:1, 29-29:Bås 69:1, 30-30:Bås 32:1, 31-34:Bås 61:1, 35-55:Bås 32:1

_____Kat,stat_825-50:man,g_51-52:man,ä_53-55:man,g

_____Koment_825-53:skomakare, 54-55:lanrtbrukare

1312_Hans#—–#Ludvigson#1797c#Båstad# dödår=?#dödort=?#313#par=?

_____Hemvist_812-15:Bås 7:1

_____Kat,stat_812-15:syba,og

_____Koment_

0642_Hans#—–#Möller#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_749-49:Bås 53:1, 96-96:Bås 94:1

_____Kat,stat_749-49:man,g

_____Koment_749-49:skomakare

2295_Hans#—–#Pålson#1836c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 527

_____Hemvist_863-63:Bås 73:2, 64-65:Bås 85:2, 66-66:Bås 67:2, 67-69:Bås 10,11:1, 70-70:Bås 67:2

_____Kat,stat_863-70:man,g

_____Koment_864-70:skräddare

1633_Hans#—–#Scherff#1785c#födort=?# 1840c#dödort=?#0# 409

_____Hemvist_822-24:Bås 69:1, 25-25:Bås 65:1, 26-40:Bås 36:1

_____Kat,stat_822-40:man,g

_____Koment_822-42:garvare