Skånska kompaniet 1677

 Marinens Rullor II 1677, 1708-17 KO 0248

 Marinens Rullor II 1677, 1708-17 KO 0248

 
Munster Rulla uppå Gotlands och Skånska Compagnier den 14 Decembris Anno 1677 
avskriven av Bertil Koch
 
Skånska Compagniet
 
Ort:                  Namn:                                      Placering:
Helsingborg Per Bengtsson Kiämpe        på Diurg.
               Måns Wellamsson                på Diurg.
               Anders Swensson Slachtare på Diurg.
Bredieby? Lars Persson Bruun                Paraten
               Johan Persson Fager        Kungsg.
Wässby        Per Olofsson Frimodig        Roddare för Barbara
Christianstadh AndersHåkansson Hålm
Ystadh        Sönne Hansson                på Diurg.
Simershambn Olof Benchtsson P?ggta        Paraten
               Jöns Persson Mölnare
               Jöns Nilsson Hall               Kungsg.
Mallmöö        Pehr Bastiansson               Roddare för Babioen
Lundh        Jöns Håkansson Jöding       på No n7
               Nils Persson Abbore       hoos Apotekaren
Järnarpp        Olof Larsson Lillja               på Diurg?
Jonstorp        Johan Johansson Stadig       på Diurg?
               Jöns Persson Falck               Roddare
Trälleborg Påhl Bondesson Troll       på Diurg.
               Jöns Sixtensson Höör
               Tohre Olofsson Sähl        på Diurg.
Låås?        Oluf Håkansson Wennen? Paraten
Rogsta        Hindrich Åkesson Råå        på Diurg.
               Jöns Dawidsson Sfelma?        på Diurg.
               Olof Kruskopp?                på Diurg.
              Jeppe Knuthsson
              Pehr Persson Lunholm?
Ells? Sn       Lönnas? Matsson                Paraten
              Pehr Olofsson Godhwilligh på Diurg.
              Börje Andersson                på Diurg.
Laholm       Lars Ehrelansson                Parat:
              Håkan Erichsson                Parat:
              Jon Arfwidsson Stille
Husby       Nils Hansson Russe?        på Wermbdöön
              Nils Nilsson                        på Wermbdöön
              Pehr Tuhlesson?                på Wermbdöön
              Hans Hanson från Bergen        på Wermbdöön
 
              Erich Persson Kiögel?        på Wermbdöön
Cristianobel    Påhl Person Frimodhigh        på Wermbdöön
              Nils Albrechtsson                på Emanuel
              Hans Matsson Borgh                på Wermbdöön
              Sixten Sixtensson Frisk        på Wermbdöön
              Erich i Dotorp                        No 6
              Olof Sixtensson                        Diuperhambn
              Truls Jönsson                        Parat:
              Anders Persson                på Diurg.
              Bencht Torstensson i Rotorp? Paraten
Fiäråås       Botheke? Sommar?                i Kopparsmedian
              Pehr Krubbe                        i Kungsgården
              Lars Sixtensson Kråse        Paraten
Elssager       Anders Olofsson                No 6
              Håkan Månsson
Lomma?       Anders Arfwidsson                på Diurg.
              Jöran Derichsson?                på Diurg.
Slep Sn       Anders Larsson                Hoos Lieut. H. Varber?
              Jöns Söfringsson
              Anders Olofsson Hwijtlock        Parat:
Gulinge       Lars Olofsson                        i Kungs. g.
              Anders Matsson Skarp        i Kungs. g.
              Erich Håkansson Myran?        i Kungs.g.
              Börje Benchtsson                på Diurg.
              Anders Olofsson                Paraten
              Olof Månsson                        Paraten
              Trued Jonsson                        No 7
Randahlen?    Håkan Annundhsson Roth på Diurg.
              Anders Andersson                Parat:
Högbyy       Jacob Andersson Klen        Parat:
              Lars Benchtsson Lom        på Diurg.
              Håkan Algotsson Biörck        Paraten
              Börje Börjesson                Carol.
              Nils Sixtensson Hatt?                på Cronelius?
Hammarby?    Håkan Persson                         Rommare?
              Nils Johansson Röör                på Öhma?
              Jöns Andersson Torp        på Diurg.
              Olof Olofsson Ropgre?
              Carl Andersson Trygg?
              Jöns Larsson Lerhult
              Jöns Jönsson Skån?        Parat:
              Kiäll Matsson Ryss?                på Skiep. C:alm?
              Hans Nilsson Fuke?
              Per Persson Mildh                No 6
Sätreby?       Per Jonsson Ask
?sterby       Nils Nilsson Helling                på Förgylde Falken
? Sn Olof        Olof Siäls?                                på Diurg.
              Olof Braun?                        på Diurg.
              Johan Jonsson Bagge
Fiäråås       Truls Larson Flinck                Parat:
Bohuus       Anders Larsson                Parat:
Stenkyrcka     Anders Larsson Stott?        Parat:
Herste?       Sixsten Erson Holm                Parat:
              Rotemb? Biörnsson Hector Parat:
Buhle       Pehr Andersson Null?        Parat:
Buf?               Olof Olofsson Buf                Parat:
Tohr S       Inge Bencht Hansson Kopp Parat:
              Anders Bryngelsson Skrure? Parat:
              Jon Ingelbrechtsson Hoff?        Parat:
Hiertume Sn    Pehr Benchtsson                Parat:
JertumSn ?      Nils? Eskelsson?
               Suend Brygellsson                Högbåtsman?
               Ögge Månsson                Parat:
              Swen Larsson Strus?        Parat:
              Oluf Månsson                        Parat:
              Nils Persson                        Parat: