Lista 3 ID nr

 Personlista Del3

IDnr

2314_Hans#—–#Svenson#1825*30/7#Lya Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 531

_____Hemvist_861-64:Bås 13:1, 65-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 13:1

_____Kat,stat_861-70:man,g

_____Koment_

1335_Hans#—–#Swanberg#1788c#födort=?# dödår=?#dödort=?#205#par=?

_____Hemvist_803-03:Bås 97:1, 04-05:Bås 94:1

_____Kat,stat_803-05:barn,og

_____Koment_

0656_Hans#—–#Wallgren#1782c#Båstad# dödår=?#dödort=?#329#par=?

_____Hemvist_797-04:Bås 60:1, 16-16:Bås 85:1, 17-17:Bås 81:1

_____Kat,stat_797-97:barn,og_98-16:sysk,og_17-17:man,og

_____Koment_

1369_Hans#—–#Werngren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 385

_____Hemvist_798-98:Bås 85:1, 99-01:Bås 5:1, 02-02:Bås 62:1, 03-03:Bås 54:1, 04-04:Bås 18:1, 05-07:Bås 54:1

_____Kat,stat_798-98:man,og_99-07:man,g

_____Koment_798-07:besökare

 Personlista Del3

IDnr

2314_Hans#—–#Svenson#1825*30/7#Lya Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 531

_____Hemvist_861-64:Bås 13:1, 65-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 13:1

_____Kat,stat_861-70:man,g

_____Koment_

1335_Hans#—–#Swanberg#1788c#födort=?# dödår=?#dödort=?#205#par=?

_____Hemvist_803-03:Bås 97:1, 04-05:Bås 94:1

_____Kat,stat_803-05:barn,og

_____Koment_

0656_Hans#—–#Wallgren#1782c#Båstad# dödår=?#dödort=?#329#par=?

_____Hemvist_797-04:Bås 60:1, 16-16:Bås 85:1, 17-17:Bås 81:1

_____Kat,stat_797-97:barn,og_98-16:sysk,og_17-17:man,og

_____Koment_

1369_Hans#—–#Werngren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 385

_____Hemvist_798-98:Bås 85:1, 99-01:Bås 5:1, 02-02:Bås 62:1, 03-03:Bås 54:1, 04-04:Bås 18:1, 05-07:Bås 54:1

_____Kat,stat_798-98:man,og_99-07:man,g

_____Koment_798-07:besökare

1706_Hans#—–#Wäström#1798c#födort=?# 1846+28/9B#Båstad#0# 414 718

_____Hemvist_826-28:Bås 61:1, 29-29:Bås 69:1, 30-30:Bås 89:1, 31-34:Bås 87:1, 35-46:Bås 86:1

_____Kat,stat_826-28:tjhj,og_29-38:man,g_39-39:man,ä_40-46:barn,g

_____Koment_829-36:tunnbindare, 37-46:garvare o tunnbindare

2028_Hans#—–#Wäström#1836c#födort=?# dödår=?#dödort=?#484#par=?

_____Hemvist_847-54:Bås 40,41:1, 62-62:Bås påsn:1, 63-63:Bås fahu:1

_____Kat,stat_847-52:barn,og_53-63:man,og

_____Koment_854-54:kajutvakt, 62-63:matros

0720_Hans#—–#Åberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_779-82:Bås 84:1

_____Kat,stat_779-82:man,g

_____Koment_

0004_Hans#Adam#—–#födår=?#födort=?# 1740c#Båstad#0# 1

_____Hemvist_724-40:Bås 10:1

_____Kat,stat_724-29:man,?_30-40:man,g

_____Koment_724-40:trädgårdsmästare

1753_Hans#Hans#—–#1783c#födort=?# 1848+1/6B#Båstad#0# 503

_____Hemvist_833-48:Bås 104:4

_____Kat,stat_833-48:man,g

_____Koment_

0080_Hans#Hans#Smed#1701cRu#födort=?# 1755c#Båstad#0# 17

_____Hemvist_719-43:Bås 79:1, 44-55:Bås 78:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-44:man,?_45-55:man,g

_____Koment_719-19:enrollerad, 25-55:smed

0571_Hans#Johan#—–#1735c#födort=?# dödår=?#dödort=?#139# 140

_____Hemvist_753-62:Bås 101:1, 63-07:Bås 97:1

_____Kat,stat_753-57:barn,og_58-61:man,og_62-92:man,g_93-07: far,g

_____Koment_784-86:krögare

3053_Hans#Johan#—–#1751c#födort=?# 1779<#dödort=?#280#par=?

_____Hemvist_766-74:Bås 70:1

_____Kat,stat_766-74:barn,og

_____Koment_

1328_Hans#Jonas#—–#1730c#födort=?# 1810+20/5#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_801-10:Bås 2:1

_____Kat,stat_801-10:man,og

_____Koment_

0186_Hans#Jöns#—–#1701cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_719-19:Bås 46:1, 25-25:Bås 45:1

_____Kat,stat_719-19:man,og_25-25:man,?

_____Koment_719-19:enrollerad

0385_Hans#Jöns#—–#1735c#Båstad# dödår=?#dödort=?#44#par=?

_____Hemvist_748-58:Bås 14:1

_____Kat,stat_748-58:barn,og

_____Koment_755-57:sjökarl

0688_Hans#Jöns#—–#1775c#födort=?# dödår=?#dödort=?#169#par=?

_____Hemvist_792-04:Bås 78:1

_____Kat,stat_792-99:man,og_00-04:sysk,og

_____Koment_801-01:sjöman

0851_Hans#Jöns#—–#födår=?#födort=?# 1783+cB#Båstad#0# 197

_____Hemvist_760-83:Bås 56:1

_____Kat,stat_760-83:man,g

_____Koment_

1945_Hans#Jöns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_821-24:Bås 104:5

_____Kat,stat_821-24:man,og

_____Koment_

0187_Hans#Jöns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 38

_____Hemvist_719-25:Bås 15:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_25-25:man,?

_____Koment_

1078_Hans#Jöns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 298

_____Hemvist_780-82:Bås 83:1, 83-85:Bås 84:1

_____Kat,stat_780-85:man,g

_____Koment_

0829_Hans#Jöns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#194#par=?

_____Hemvist_779-90:Bås 67:3

_____Kat,stat_779-80:barn,og_81-90:man,og

_____Koment_

0637_Hans#Jöns#Hök#1752c#Båstad# 1823+11/4B#Båstad#156# 319

_____Hemvist_766-79:Bås 68:1, 86-86:Bås 94:1, 87-23:Bås 68:1

_____Kat,stat_766-66:barn,u_67-68:barn,og_69-79:sysk,og_86-23:man,g

_____Koment_786-08:skeppare

0993_Hans#Jöns#Åberg/F#1766c#Båstad# dödår=?#dödort=?#294#par=?

_____Hemvist_782-84:Bås 92:1

_____Kat,stat_782-84:barn,og

_____Koment_

3207_Hans#Kjell#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#144#par=?

_____Hemvist_780-80:Bås 1:1

_____Kat,stat_780-80:barn,og

_____Koment_

0647_Hans#Knut#—–#1733c#födort=?# 1799+17/1#Båstad#159#par=?

_____Hemvist_751-64:Bås 48:1, 65-96:Bås 98:1

_____Kat,stat_751-53:barn,og_54-55:man,og_56-64:sysk,og_65-96:man,og

_____Koment_756-62:sjökarl

1953_Hans#Knut#—–#1798c#födort=?# dödår=?#dödort=?#343#par=?

_____Hemvist_816-16:Bås 22:1, 23-24:Bås 72:1

_____Kat,stat_816-24:barn,og

_____Koment_

1431_Hans#Knut#Knutson#1797c#födort=?# 1834+28/5B#Båstad#0# 429

_____Hemvist_813-15:Bås 96:1, 16-18:Bås 22:1, 20-21:Bås 72:1, 25-25:Bås 72:1, 26-34:Bås 65:2

_____Kat,stat_813-21:barn,og_26-34:man,g

_____Koment_825-34:styrman

0907_Hans#Kristoffer#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_770-70:Bås 47:1, 71-73:Bås 105:1

_____Kat,stat_770-73:man,g

_____Koment_770-71:Kandidat, 72-73:adjunkt/komminister

1185_Hans#Lars#Hök#1787c#Båstad# dödår=?#dödort=?#189#par=?

_____Hemvist_798-99:Bås 24:2

_____Kat,stat_798-99:barn,og

_____Koment_

0693_Hans#Måns#—–#1768c#Båstad# dödår=?#dödort=?#202#par=?

_____Hemvist_783-88:Bås 47:1

_____Kat,stat_783-88:barn,og

_____Koment_

0466_Hans#Mårten#—–#1751c#Båstad# 1798+20/9#Båstad#108# 288

_____Hemvist_766-98:Bås 63:1

_____Kat,stat_766-68:barn,og_69-75:man,og_76-78:man,ä_85-98:man,g

_____Koment_

0414_Hans#Nils#—–#1738c#Båstad# dödår=?#dödort=?#255#par=?

_____Hemvist_753-64:Bås 18:1

_____Kat,stat_753-64:barn,og

_____Koment_

0871_Hans#Nils#—–#1743c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 200

_____Hemvist_775-24:Bås 70:1

_____Kat,stat_775-91:man,g_92-96:man,ä_97-24: far,ä

_____Koment_

0914_Hans#Nils#—–#1753c#Båstad# dödår=?#dödort=?#206#par=?

_____Hemvist_766-84:Bås 8:1, 85-85:Bås 68:1

_____Kat,stat_766-67:barn,u_68-84:barn,og_85-85:man,og

_____Koment_785-85:sjökarl

2378_Hans#Nils#—–#1831*16/2#Finsbo Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 653

_____Hemvist_866-66:Bås 57:3, 67-70:Bås 23,24:2

_____Kat,stat_866-70:man,g

_____Koment_

0956_Hans#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_777-81:Bås 52:1

_____Kat,stat_777-81:man,og

_____Koment_

1033_Hans#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 271

_____Hemvist_764-64:Bås 57:1, 65-66:Bås 11:1

_____Kat,stat_764-65:man,og_66-66:man,g

_____Koment_

1528_Hans#Nils#Holmgren#1812*18/12#födort=?# dödår=?#dödort=?#363#par=?

_____Hemvist_825-38:Bås 76:1

_____Kat,stat_825-38:barn,og

_____Koment_834-34:sjöman

1098_Hans#Olof#Bogspröt#1739cRu#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-63:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-63:man,og

_____Koment_758-63:enrollerad

1090_Hans#Olof#Halling#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-63:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-63:man,og

_____Koment_758-63:enrollerad

0226_Hans#Ols#—–#födår=?#födort=?# 1778+cB#Båstad#0# 190

_____Hemvist_740-78:Bås 31:1

_____Kat,stat_740-40:man,?_42-70:man,g_71-76:man,ä_77-78:man,g

_____Koment_

0093_Hans#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_719-32:Bås 18:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-32:man,?

_____Koment_

0059_Hans#Per#Vimpel#1706c#födort=?# 1741+5/10#dödort=?#14# 175

_____Hemvist_730-31:Bås 9:1, 32-32:Bås 65:1, 33-42:Bås 9:1

_____Kat,stat_730-31:barn,og_32-40:man,?_42-42:man,g

_____Koment_733-42:enrollerad, 41-41:rulla: död i Carlcrona 5/20 1741

1598_Hans#Åke#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_818-18:Bås 79:1, 20-20:Bås 81:1

_____Kat,stat_818-20:man,g

_____Koment_

1162_Hans Berndt#—–#Ludvigson#1797c#Båstad# 1814+12/12#dödort=?#284#par=?

_____Hemvist_798-98:Bås 89:1

_____Kat,stat_798-98:barn,og

_____Koment_

1410_Hans Bernt#Magnus#—–#1798c#Båstad# dödår=?#dödort=?#336#par=?

_____Hemvist_817-22:Bås 13:1

_____Kat,stat_817-22:barn,og

_____Koment_

1882_Hans David#—–#Wäström#1839*4/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#718# 681

_____Hemvist_847-50:Bås 86:1, 51-53:Bås 58:2, 61-61:Bås 83:1, 65-65:Bås 82:1, 66-70:Bås 86:1

_____Kat,stat_847-50:barn,og_51-53:sysk,og_65-70:man,g

_____Koment_

2168_Hans Edvard#—–#Hök#1826*4/6#födort=?# dödår=?#dödort=?#504#par=?

_____Hemvist_831-38:Bås 79:1, 47-48:Bås 104:5, 49-49:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_831-38:barn,u_47-49:man,og

_____Koment_848-49:jungman

1814_Hans Fredrik#—–#Ludvigson#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#394#par=?

_____Hemvist_826-41:Bås 47:1

_____Kat,stat_826-41:barn,og

_____Koment_

0492_Hans Hindr.#Herman#Ekman#1763c#Båstad# dödår=?#dödort=?#117#par=?

_____Hemvist_779-89:Bås 43:1

_____Kat,stat_779-99:barn,og_80-89:man,og

_____Koment_

0606_Hans Hindrich#—–#Ollman/F#1732cc#födort=?# dödår=?#dödort=?#7#par=?

_____Hemvist_747-57:Bås 100:1

_____Kat,stat_747-57:barn,og

_____Koment_

3100_Hans Jacob#—–#Bovin#1819c#födort=?# dödår=?#dödort=?#378#par=?

_____Hemvist_826-37:Bås 83:1

_____Kat,stat_826-37:barn,og

_____Koment_

0541_Hans Jacob#—–#Graff#1760*26/5#Båstad# 1793+B#Båstad#149# 128

_____Hemvist_776-85:Bås 25:1, 87-93:Bås 57:1

_____Kat,stat_776-84:barn,og_85-85:man,og_87-89:man,g_90-93:man,g

_____Koment_785-93:skeppare

2111_Hans Jacob#Pål#Pålson#1824c#födort=?# 1860+8/3B#Båstad#344# 569

_____Hemvist_825-54:Bås 104:2, 55-55:Bås 85:1, 56-60:Bås 54:1

_____Kat,stat_825-54:man,og_55-60:man,g

_____Koment_746-46:kan sig ej försötja, 45-45:går på kryckor, 51-55:tunnbindargesäll, 56-60:arbetskarl, drunknad

1203_Hans Jacob#Rikard#—–#1790c#Båstad# dödår=?#dödort=?#183#par=?

_____Hemvist_797-97:Bås 54:1

_____Kat,stat_797-97:barn,og

_____Koment_

1648_Hans Klement#—–#Isberg#1824c#födort=?# dödår=?#dödort=?#401#par=?

_____Hemvist_832-36:Bås 1,2:1, 33-35:Bås 101:1

_____Kat,stat_832-36:barn,og

_____Koment_

1579_Hans Matias#—–#Sjöberg#1790c#födort=?# 1868+6/12B#Båstad#0# 507 707

_____Hemvist_825-68:Bås 8,9:1

_____Kat,stat_816-22:man,g_23-24:man,ä_25-68:man,g

_____Koment_825-68:handlande

1857_Hans P.#—–#Pommer#1829*18/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#406#par=?

_____Hemvist_831-44:Bås 104:2, 48-57:Bås 37:1, 58-59:Bås 28,29:1, 60-64:Bås 15:2, 65-67:Bås 14:2, 68-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 14:2

_____Kat,stat_831-44:barn,og_48-57:tjhj,og_58-70:man,og

_____Koment_858-68:färgare

2683_Hans P.#—–#Rosendal#1845*18/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#0# 613

_____Hemvist_867-67:Bås 104:5, 70-70:Bås 107:2

_____Kat,stat_867-67:tjhj,og_70-70:barn,g

_____Koment_870-70:smed

0537_Hans P.#—–#Skånberg#1762c#Båstad# 1828+28/4B#Båstad#127# 386

_____Hemvist_778-85:Bås 57:1, 04-04:Bås 62:1, 07-11:Bås 57:3, 12-13:Bås 89:1, 14-14:Bås 33:1, 15-17:Bås 71:1, 18-18:Bås 36:1, 21-24:Bås 61:2, 25-25:Bås 57:3, 26-26:Bås 56:2, 27-27:Bås 63:1, 28-28:Bås 64:1

_____Kat,stat_778-85:barn,og_04-14:man,g_15-28:man,ä

_____Koment_804-11:skeppare

2142_Hans P. #—–#Kallenberg#1822*22/10#Torekov(hfl)# dödår=?#dödort=?#0# 518 592

_____Hemvist_852-69:Bås 100:1, 70-70:Bås 99:2

_____Kat,stat_852-55:barn,og_56-64:man,g_65-66:man,ä_67-70:barn,g

_____Koment_852-70:handlande

2242_Hans Peter#—–#Bäck#1845*10/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#517#par=?

_____Hemvist_847-54:Bås 48,49:1, 55-69:Bås 54:1

_____Kat,stat_847-69:barn,og

_____Koment_

1672_Hans Peter#—–#Engelow#1816c#födort=?# dödår=?#dödort=?#393#par=?

_____Hemvist_832-33:Bås 73:1

_____Kat,stat_832-33:barn,og

_____Koment_

3083_Hans Peter#—–#Klinghammer#1808c#Båstad# dödår=?#dödort=?#321#par=?

_____Hemvist_808-15:Bås 79:1

_____Kat,stat_808-15:barn,og

_____Koment_

1218_Hans Peter#—–#Olander#1793*30/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#218#par=?

_____Hemvist_810-17:Bås 4:1, 18-20:Bås 4-7:1, 21-28:Bås 6,7:1, 35-35:Bås 30:1, 39-39:Bås 69:1, 40-45:Bås 104:3, 46-56:Bås 69:1

_____Kat,stat_810-22:barn,og_27-39:sysk,og_40-46:man,og

_____Koment_833-46:magister, svagsint, sinnessvag, vanvettig

1555_Hans Peter#L.P.#Johanson#1804c#Båstad# 1844+12/1B#Båstad#360#par=?

_____Hemvist_820-44:Bås 99:2

_____Kat,stat_820-40:barn,og_41-44:man,og

_____Koment_826-40:krympling, 44-44:arrendator

0052_Hans Petter#—–#Agardh#1779c#födort=?# 1800+14/9#Båstad#19#par=?

_____Hemvist_795-00:Bås 100:1

_____Kat,stat_795-00:barn,og

_____Koment_

1911_Hans Petter#—–#Berggren#1815c#Båstad# 1863+20/10B#Båstad#456# 515

_____Hemvist_831-33:Bås 72:1, 34-34:Bås 68:1, 35-35:Bås 90:1, 36-36:Bås 72:1, 37-44:Bås 56:1, 45-45:Bås 54:1, 46-63:Bås 55:1

_____Kat,stat_831-38:barn,og_39-43:man,og_44-63:man,g

_____Koment_844-55:skomakare/skoflickare, 56-63:väktare

1391_Hans Petter#—–#Dalgren#1797*7/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#338#par=?

_____Hemvist_813-18:Bås 47:1, 20-22:Bås 85:3, 23-23:Bås 16:1, 24-24:Bås 66:1, 25-25:Bås 47,48:1, 26-29:Bås 22:1, 32-32:Bås 31:1, 33-38:Bås 86:1, 39-39:Bås 69:1, 40-41:Bås 67:1, 42-42:Bås 14:1, 43-43:Bås 25,26:1, 44-48:Bås 73:1, 49-49:Bås 79:1, 50-51:Bås 67:1, 52-52:Bås 70:1, 53-55:Bås 68:1, 56-62:Bås 48,49:1

_____Kat,stat_813-62:barn,og

_____Koment_835-50:krympling, 51-51:benbrott o armbrott, 52-62:arbetskarl, 61-62:krympling

0474_Hans Petter#—–#Drejerström#1744c#Båstad# dödår=?#dödort=?#110# 111

_____Hemvist_761-97:Bås 33:1, 98-21:Bås 33:2

_____Kat,stat_761-65:barn,og_66-73:man,og_74-03:man,g_04-21:man,ä

_____Koment_780-05:skeppare, 82-86:krögare

0344_Hans Petter#—–#Kruse#födår=?#födort=?# 1785+juliB#Båstad#193# 76

_____Hemvist_759-78:Bås 3,4:1, 79-85:Bås 4:1

_____Kat,stat_759-62:man,og_63-85:man,g

_____Koment_768-89:skeppare

1668_Hans Petter#—–#Lindegren#1803c#födort=?# 1833+6/8B#Båstad#0# 392

_____Hemvist_829-29:Bås 62:1, 30-30:Bås 104:1, 32-33:Bås 32:1

_____Kat,stat_829-29:man,og_30-35:man,g

_____Koment_829-33:komminister

1629_Hans Petter#Anders#Hansson#1799*29/10#Båstad# dödår=?#Båstad#342# 439

_____Hemvist_815-16:Bås 97:1, 17-25:Bås 102:1, 25-25:Bås 102:1, 26-30:Bås 104:2, 31-49:Bås 85:1

_____Kat,stat_815-25:man,og_28-49:man,g

_____Koment_825-27:sjökarl, 28-46:styrman, 47-49:fiskare, vådl.död på sjöresa till H-stad

1939_Hans Petter#Jöns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_812-16:Bås 104:3, 18-18:Bås 104:3

_____Kat,stat_812-18:man,og

_____Koment_

0746_Hans Petter#Jöns#Kilgren#1754c#födort=?# 1803+30/11#dödort=?#181# 696

_____Hemvist_769-01:Bås 76:1, 02-03:Bås 7:1

_____Kat,stat_769-84:barn,og_85-85:sysk,og_86-01:man,og_02-03:man,g

_____Koment_798-04:skeppare

0381_HansJacob#Henrich#Ludwigson#1764c#Båstad# 1835+1/8B#Båstad#83# 304

_____Hemvist_781-92:Bås 13:1, 94-35:Bås 30:1

_____Kat,stat_781-85:barn,og_86-92:man,og_94-35:man,g

_____Koment_786-30:skeppare

0376_HansPeter#Ludvig#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#42#par=?

_____Hemvist_730-60:Bås 13:1

_____Kat,stat_730-57:barn,og_58-60:man,og

_____Koment_759-60:skeppare

0324_HansPetter#Måns#—–#1767c#Båstad# dödår=?#dödort=?#220#par=?

_____Hemvist_776-78:Bås 9:1

_____Kat,stat_776-78:barn,og

_____Koment_

0670_HansPetter#Nils#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#61#par=?

_____Hemvist_754-66:Bås 99:1

_____Kat,stat_754-54:barn,og_55-66:man,og

_____Koment_

2147_Harald Julius#—–#Malm#1817c#Båstad# dödår=?#dödort=?#427#par=?

_____Hemvist_825-31:Bås 79:1

_____Kat,stat_825-31:barn,og

_____Koment_

0347_He/Lena#—–#Kruse/F#1768c#Båstad# 1822+23/6#Båstad#76# 218

_____Hemvist_783-86:Bås 4:1, 92-17:Bås 4:1, 18-20:Bås 4-7:1, 21-22:Bås 6,7:1

_____Kat,stat_783-86:barn,og_92-22:kvin,g

_____Koment_

1282_He/Lena#Per#—–#1784c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_835-38:Bås 35:1, 39-40:Bås 70:1, 42-45:Bås 101:1, 46-48:Bås 102:1, 49-50:Bås 63:1

_____Kat,stat_826-50:kvin,og

_____Koment_

0662_Hedvig#—–#Berggren/F#1756c#Båstad# dödår=?#dödort=?#163# 329

_____Hemvist_761-76:Bås 61:1, 77-04:Bås 60:1, 05-05:Bås 42:1, 06-06:Bås 85:1, 07-07:Bås 87:1, 08-08:Bås 98:1, 09-12:Bås 94:1, 13-13:Bås 97:2, 14-14:Bås 24:1, 17-17:Bås 81:1, 18-18:Bås 7:1, 20-21:Bås 85:1, 22-22:Bås 96:1, 23-27:Bås 81:1, 28-32:Bås 83:1

_____Kat,stat_761-76:barn,og_77-97:kvin,g_98-04: mor,g_05-32:kvin,ä

_____Koment_

3082_Hedvig#—–#Hök/F#1786c#Båstad# dödår=?#dödort=?#226#par=?

_____Hemvist_802-09:Bås 90:1

_____Kat,stat_802-09:barn,og

_____Koment_

1454_Hedvig#—–#Månson/M#1777c#födort=?# 1827+15/4B#Båstad#380# 349

_____Hemvist_804-14:Bås 42:1, 20-27:Bås 41:1

_____Kat,stat_804-12:kvin,g_13-27:kvin,ä

_____Koment_

1954_Hedvig#—–#Sörenson/M#1782c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_827-27:Bås 16:2

_____Kat,stat_827-27:kvin,hu

_____Koment_

1235_Hedvig Lovisa#—–#Ascenbom/F#1786*24/2#födort=?# dödår=?#dödort=?#353#par=?

_____Hemvist_802-25:Bås 104:1, 26-34:Bås 62:1

_____Kat,stat_802-25:barn,og_26-34:sysk,og

_____Koment_802-29:kröppling

1892_Helena#—–#—–#1764c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_840-46:Bås 101:1

_____Kat,stat_840-46:kvin,ä

_____Koment_

0601_Helena#—–#Bergström/M#1753c#Båstad# dödår=?#dödort=?#149# 289

_____Hemvist_768-80:Bås 25:1, 81-12:Bås 9:1, 13-18:Bås 8,9:1

_____Kat,stat_768-80:barn,og_81-00:kvin,g_01-18:kvin,ä

_____Koment_

1938_Helena#—–#Lindgren#1764c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_847-48:Bås 102:1

_____Kat,stat_847-48:tjhj,og

_____Koment_

1422_Helena#—–#Ludvigson/F#1802c#födort=?# 1866+10/4B#Båstad#304# 341

_____Hemvist_818-21:Bås 30:1, 22-66:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_818-21:barn,og_22-32:kvin,g_33-66:kvin,ä

_____Koment_

2291_Helena#—–#Rudström/F#1861c#födort=?# dödår=?#dödort=?#525#par=?

_____Hemvist_863-64:Bås 12:1, 65-65:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_863-65:barn,og

_____Koment_

1631_Helena#—–#Ryberg/M#1782c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 383

_____Hemvist_822-22:Bås 48:1, 23-23:Bås 62:1, 24-24:Bås 52:1, 25-25:Bås 47,48, 26-27:Bås 72:1

_____Kat,stat_822-27:kvin,g

_____Koment_

2152_Helena#—–#Skånberg/F#1821c#födort=?# dödår=?#dödort=?#389#par=?

_____Hemvist_831-37:Bås 25,26:1

_____Kat,stat_831-37:barn,og

_____Koment_

2195_Helena#Johannes#—–#1819c#födort=?# dödår=?#dödort=?#468#par=?

_____Hemvist_835-35:Bås 70:1

_____Kat,stat_835-35:barn,og

_____Koment_

2977_Helena#Lars#—–#1817*23/4#Perstorp sn# dödår=?#dödort=?#0# 664

_____Hemvist_853-53:Bås 68:1, 54-70:Bås 66:1

_____Kat,stat_853-70:kvin,g

_____Koment_

1833_Helena#Nils#Esbjönson/F#1814c#födort=?# dödår=?#dödort=?#374#par=?

_____Hemvist_825-30:Bås 85:3, 31-31:Bås 22:1, 32-36:Bås 79:1, 46-46:Bås 59:1, 50-55:Bås 49:1, 56-57:Bås 52:1, 58-59:Bås 51:1, 60-60:Bås 52:1, 61-61:Bås 102:1, 62-62:Bås 83:1, 63-65:Bås 82:1, 66-68:Bås 80:1

_____Kat,stat_825-43:barn,og_46-48:tjhj,og_50-68:kvin,og

_____Koment_

1413_Helena#Ola#Sandberg/F#1804c#Båstad# dödår=?#dödort=?#180#par=?

_____Hemvist_820-22:Bås 14:1, 32-35:Bås 14:1

_____Kat,stat_820-35:barn,og

_____Koment_832-35:halt/krympling

1206_Helena#Ols#Karström/F#1783c#Båstad# 1828+13/1B#Båstad#244# 362

_____Hemvist_800-02:Bås 12:1, 15-28:Bås 75:1

_____Kat,stat_800-02:sysk,og_15-28:kvin,g

_____Koment_

1861_Helena Charlotta#—–#Wallengren/F#1829c#födort=?# dödår=?#dödort=?#580#par=?

_____Hemvist_828-38:Bås 37:1, 44-45:Bås 90:1, 46-46:Bås 92:1

_____Kat,stat_831-48:barn,og

_____Koment_

1815_Helena Charlotta#—–#Wimmelberg/F#1821c#födort=?# dödår=?#dödort=?#330#par=?

_____Hemvist_825-33:Bås 87:1, 34-38:Bås 85:3, 44-45:Bås 98:1, 46-46:Bås 96:1, 47-51:Bås 98:1, 52-53:Bås 83:1, 54-58:Bås 76:1

_____Kat,stat_825-35:barn,u_38-58:barn,og

_____Koment_839-58:krympling

1159_Helena Elisabet#—–#Skånberg/F#1786c#Båstad# 1822c#dödort=?#192# 706

_____Hemvist_799-09:Bås 28:1, 10-22:Bås 36:1

_____Kat,stat_799-09:barn,og_10-22:kvin,g

_____Koment_

3086_Helena Karolina#—–#Landgren/F#1808c#födort=?# dödår=?#dödort=?#352#par=?

_____Hemvist_830-32:Bås 22:1

_____Kat,stat_830-32:sysk,og

_____Koment_

1509_Helena Kristina#—–#Törning/F#1806c#födort=?# dödår=?#dödort=?#359# 438

_____Hemvist_822-66:Bås 85:5

_____Kat,stat_822-37:barn,og_38-66:kvin,og

_____Koment_

0248_Helena Kristina#Olof#—–#1743c#Båstad# 1797+11/3B#Båstad#277# 183

_____Hemvist_751-51:Bås 84:1, 61-67:Bås 37:1, 68-97:Bås 54:1

_____Kat,stat_751-67:barn,og_68-96:kvin,g_97-97: mor,g

_____Koment_

2279_Helena Kristina#Olof#—–#1855*26/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#506#par=?

_____Hemvist_858-70:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_858-70:barn,og

_____Koment_

2827_Helena Lovisa#Karl#—–#1851*5/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#637#par=?

_____Hemvist_852-55:Bås 103:1, 56-64:Bås 102:1, 65-66:Bås 100:2, 67-68:Bås 81:1, 69-69:Bås 80:1, 70-70:Bås 42:1

_____Kat,stat_852-70:barn,og

_____Koment_

2929_Helena Maria#—–#—–#1850*1/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_854-70:Bås 35:1

_____Kat,stat_854-70:barn,og

_____Koment_

1337_Helena Sofia#Johan#Holmberg/M#1784c#Båstad# 1830+3/12B#Båstad#191# 361

_____Hemvist_801-15:Bås 31:1, 17-29:Bås 31:1

_____Kat,stat_801-01:barn,og_11-15:sysk,og_17-24:kvin,g_25-29:kvin,ä

_____Koment_

2228_Heliodorus Achatius#—–#Scherff#1828c#födort=?# dödår=?#dödort=?#409#par=?

_____Hemvist_829-41:Bås 36:1

_____Kat,stat_829-43:barn,og

_____Koment_

2772_Helmer#Ola#—–#1865*22/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#619#par=?

_____Hemvist_866-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

0674_Henning#—–#Ekman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_756-56:Bås 56:1, 57-57:Bås 92:1

_____Kat,stat_756-57:man,g

_____Koment_756-57:svarvare

2822_Henning#Ols#—–#1854*27/3#Skummeslöv# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 32:2

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

1701_Henning Adam#—–#Grönfors#1817c#födort=?# dödår=?#dödort=?#396#par=?

_____Hemvist_833-34:Bås 84:1

_____Kat,stat_833-34:barn,og

_____Koment_

0902_Henrich#—–#Ewerlöv#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_747-47:Bås 1:1, 48-48:Bås 11:1

_____Kat,stat_747-48:man,ä

_____Koment_747-48:befallningsman

0803_Henrich#—–#Schröder#1744c#födort=?# 1815c#Båstad#0# 335

_____Hemvist_792-11:Bås 32:2, 12-12:Bås 7:1, 13-13:Bås 85:1, 14-15:Bås 97:1

_____Kat,stat_792-15:man,g

_____Koment_792-93:skolemästare

0378_Henrich#Ludvig#—–#1739c#Båstad# 1807+26/2#Båstad#42# 83

_____Hemvist_754-07:Bås 13:1

_____Kat,stat_754-57:barn,og_58-60:sysk,og_61-61:man,og_62-00:man,g_01-07:man,g

_____Koment_759-95:skeppare

2782_Henrietta Natalia#—–#Houpert/F#1837*18/10#Hov sn# dödår=?#dödort=?#625#par=?

_____Hemvist_855-61:Bås 80:1, 62-62:Bås 79:1, 63-64:Bås 62:1, 65-67:Bås 89:1, 68-70:Bås 73:2

_____Kat,stat_855-70:barn,og

_____Koment_

1467_Henriette#—–#Klinghammer#1803c#Båstad# dödår=?#dödort=?#321#

_____Hemvist_803-15:Bås 79:1, 18-18:Bås 36:1, 20-28:Bås 32:1

_____Kat,stat_803-15:barn,og_18-18:sysk,og_20-28:baba,og

_____Koment_

3012_Henriette Nikolina#—–#Bovin/F#1815c#födort=?# 1872+8/8B#Malmö#378#par=?

_____Hemvist_852-65:Bås 83:1, 67-69:Bås 80:1

_____Kat,stat_852-69:barn,og

_____Koment_

0951_Henrik#—–#Dvorvard#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_799-99:Bås 79:1

_____Kat,stat_799-99:man,og

_____Koment_

1357_Henrik#—–#Grönfors#1781c#födort=?# 1829+22/4B#Båstad#0# 396

_____Hemvist_813-29:Bås 54:1

_____Kat,stat_813-13:man,og_14-29:man,g

_____Koment_813-28:strandridare, 29-29:kustuppsyningsman

2475_Henrik#—–#Karlson#1826*6/3#Brunnby# dödår=?#dödort=?#0# 560

_____Hemvist_863-64:Bås 57:3, 65-68:Bås 104:5, 69-69:Bås 68:2, 70-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_863-70:man,g

_____Koment_863-70:timmerman

2137_Henrik Jurgen#Johannes#Anderson#1828*2/5#födort=?# dödår=?#dödort=?#499#par=?

_____Hemvist_847-54:Bås 102:1

_____Kat,stat_847-48:barn,og_49-54:man,og

_____Koment_849-52:jungman, 53-54:fiskare

2606_Henrik Olivier#—–#Hauswolff v#1811*27/1#Källna sn# 1882+1/3#Båstad#0# 586

_____Hemvist_867-67:Bås 73:2, 70-70:Bås 89:1

_____Kat,stat_867-70:man,g

_____Koment_867-70:hovjunkare

0224_Herman#—–#Bering#1695#födort=?# 1763#dödort=?#0# 68

_____Hemvist_742-42:Bås 72:1, 43-43:Bås 80:1, 44-44:Bås 34:1, 45-61:Bås 1:1

_____Kat,stat_742-61:man,g

_____Koment_745-56:commisarie och tullnär, 57-61:tullnär

0320_Herman#—–#Bering#1735c#födort=?# dödår=?#dödort=?#68#par=?

_____Hemvist_749-50:Bås 1:1

_____Kat,stat_749-50:barn,og

_____Koment_

0491_Herman dy#—–#Ekman#födår=?#födort=?# 1785c#Båstad#118# 117

_____Hemvist_743-43:Bås 34:1, 44-45:Bås 53:1, 47-53:Bås 56:1, 54-85:Bås 43:1

_____Kat,stat_743-53:man,og_54-54:man,og_55-77:man,g_78-85: far,g

_____Koment_753-53:siökarl

0499_Herman dä#—–#Ekman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 118

_____Hemvist_742-42:Bås 36:1, 66-67:Bås 43:1

_____Kat,stat_742-67:man,g

_____Koment_

2894_Hilda#—–#Almqvist/F#1862c#Båstad# dödår=?#dödort=?#647#par=?

_____Hemvist_863-63:Bås 51:1

_____Kat,stat_863-63:barn,og

_____Koment_

2461_Hilda#—–#Granborg/F#1844c#Båstad# dödår=?#dödort=?#558#par=?

_____Hemvist_847-67:Bås 42:1

_____Kat,stat_847-66:barn,og_67-67:kvin,og

_____Koment_

2966_Hilda#—–#Hauswolff v/F#1850*22/1#Tostarp# dödår=?#dödort=?#586#par=?

_____Hemvist_867-67:Bås 73:2, 68-70:Bås 89:1

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

0691_Hilda#—–#Lundberg/F#1843c#födort=?# dödår=?#dödort=?#736#par=?

_____Hemvist_851-55:Bås qw:1

_____Kat,stat_851-55:barn,og

_____Koment_

2937_Hilda#Johannes#—–#1863*29/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#553#par=?

_____Hemvist_864-64:Bås 57:3, 65-68:Bås 106:5, 69-69:Bås 36:1, 70-70:Bås 37:2

_____Kat,stat_864-70:barn,og

_____Koment_

3191_Hilda#Karl#—–#1852c#födort=?# dödår=?#dödort=?#465#par=?

_____Hemvist_853-54:Bås 68:1

_____Kat,stat_853-54:barn,og

_____Koment_

2466_Hilda Carolina#—–#Olson/F#1839c#Båstad# dödår=?#dödort=?#487#par=?

_____Hemvist_847-67:Bås 47:1

_____Kat,stat_847-67:barn,og

_____Koment_

3044_Hilda Charlotta#Gustav#—–#1855*1/5#födort=?# dödår=?#dödort=?#451#par=?

_____Hemvist_856-70:Bås 92:1

_____Kat,stat_856-70:barn,og

_____Koment_

2258_Hilda Josefina#—–#Hök/F#1835c#födort=?# dödår=?#dödort=?#436# 520

_____Hemvist_837-39:Bås 68:2, 40-57:Bås 68:1, 58-59:Bås 72:1, 60-60:Bås 76:1, 61-69:Bås 70:1

_____Kat,stat_837-57:barn,og_58-69:kvin,g

_____Koment_

2905_Hilda Kristina#—–#Olander/F#1827*9/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#420# 651

_____Hemvist_829-32:Bås 6,7:1, 33-39:Bås 4-7:2, 40-44:Bås 31:1, 50-61:Bås 58:1, 62-66:Bås 1,2:2, 67-70:Bås 100:2

_____Kat,stat_829-59:barn,og_67-70:kvin,g

_____Koment_

2946_Hilda Maria#—–#—–#1859*22/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#658#par=?

_____Hemvist_860-61:Bås 32:2, 62-62:Bås 93:2, 63-65:Bås 37:3, 66-70:Bås 36:1

_____Kat,stat_860-70:barn,og

_____Koment_

2478_Hilda Matilda#—–#Karlson/F#1865*10/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#560#par=?

_____Hemvist_866-68:Bås 104:5, 69-69:Bås 68:2, 70-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

2736_Hilda Sofia#—–#—–#1868*14/5#Båstad# dödår=?#dödort=?#611#par=?

_____Hemvist_869-69:Bås 106:2, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

2354_Hilma Georgina#—–#Petterson/F#1843*4/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#537#par=?

_____Hemvist_847-70:Bås 31:1

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_

2716_Hilma Lovisa#Jöns#—–#1873*22/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#605#par=?

_____Hemvist_873-73:Bås 108:6

_____Kat,stat_873-73:barn,og

_____Koment_

2982_Hilma Ulrika#—–#Wennström/F#1868*7/3#?# dödår=?#dödort=?#665#par=?

_____Hemvist_862-69:Bås 104:5, 70-70:Bås 68:2

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

0102_Hindrick#—–#Worstius#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 758

_____Hemvist_724-36:Bås 33:1, 53-71:Bås 35:1

_____Kat,stat_724-36:man,?_53-56:man,og_66-71:man,og

_____Koment_725-25:auditör

1475_Hindrik#—–#Tomson#1788c#födort=?# 1829c#Båstad#0# 388

_____Hemvist_820-20:Bås 57:1, 21-21:Bås 86:1, 22-29:Bås 25,26:1

_____Kat,stat_820-29:man,g

_____Koment_

1574_Hindrik#—–#Wickström#1808c#födort=?# dödår=?#dödort=?#379#par=?

_____Hemvist_827-29:Bås 25,26:1, 31-31:Bås 104:2

_____Kat,stat_827-29:barn,og_31-31:man,og

_____Koment_831-31:sjögosse

2240_Hindrik dy#Hindrik#—–#1818c#?# dödår=?#dödort=?#388#par=?

_____Hemvist_826-33:Bås 25,26:1

_____Kat,stat_826-33:barn,og

_____Koment_

2299_Hinrik#—–#Mobäck#1839*21/10#födort=?# dödår=?#dödort=?#593#par=?

_____Hemvist_863-64:Bås 100:2

_____Kat,stat_863-64:man,og

_____Koment_863-64:extra kustvakt

0067_Holst#Petter#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 58

_____Hemvist_724-24:Bås 81:1, 29-32:Bås 81:1, 33-34:Bås 89:1

_____Kat,stat_724-34:man,?

_____Koment_

1127_Håkan#—–#Rafstedt#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 268

_____Hemvist_766-66:Bås 84:1

_____Kat,stat_766-66:man,g

_____Koment_

1093_Håkan#Sören#Åman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-63:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-63:man,og

_____Koment_758-63:enrollerad

2219_Ida#—–#Ryberg/F#1841c#Båstad# dödår=?#dödort=?#500#par=?

_____Hemvist_847-57:Bås 85:1, 58-58:Bås 40,41:1, 59-59:Bås 102:1

_____Kat,stat_847-59:barn,og

_____Koment_

2989_Ida Amalia#—–#Hultberg/F#1867*16/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#668#par=?

_____Hemvist_868-70:Bås 71:1

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

2750_Ida Amanda#—–#Vålander/F#1857*13/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#616#par=?

_____Hemvist_858-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_858-70:barn,og

_____Koment_

2559_Ida Charlotta#—–#Berg/F#1838*21/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#434#par=?

_____Hemvist_855-70:Bås 69:3

_____Kat,stat_855-70:barn,og

_____Koment_

2945_Ida Charlotta#—–#Hallgren#1855*6/6#Ö Karup# dödår=?#dödort=?#658#par=?

_____Hemvist_860-61:Bås 32:2, 62-62:Bås 93:2, 63-65:Bås 37:3, 66-70:Bås 36:1

_____Kat,stat_860-70:barn,og

_____Koment_

2879_Ida Charlotta#—–#Hanson/F#1841*30/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#439# 645

_____Hemvist_851-69:Bås 85:1, 70-70:Bås 85:2

_____Kat,stat_851-69:barn,og_70-70:kvin,g

_____Koment_

2563_Ida G. E.#—–#Nibelius#1850*22/6#Hemmeslöv# dödår=?#dödort=?#0# 579

_____Hemvist_869-70:Bås 64,65:1

_____Kat,stat_869-70:kvin,g

_____Koment_

2597_Ida Gustava#Edvard#Pålson#1853*1/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#584#par=?

_____Hemvist_854-54:Bås 85:1, 55-60:Bås 70:1, 61-61:Bås 40,41:1, 62-63:Bås 68:2, 64-64:Bås 54:1, 65-66:Bås 76:1, 67-70:Bås 89:1

_____Kat,stat_854-70:barn,og

_____Koment_

2244_Ida Götilda#—–#Bäck/F#1854*2/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#517#par=?

_____Hemvist_856-69:Bås 54:1

_____Kat,stat_856-69:barn,og

_____Koment_

2757_Ida Helena#—–#Lindgren/F#1867*9/6#Båstad/Korröd# dödår=?#dödort=?#617#par=?

_____Hemvist_868-69:Bås qw:1, 70-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

2392_Ida Kristina#—–#Holmgren/F#1844*16/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#547#par=?

_____Hemvist_847-69:Bås 33:1, 70-70:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_

2578_Ida Maria#—–#Wickström/F#1869*10/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#520#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 70:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

2239_Ida Sofia#—–#Anderson/F#1853*15/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#473#par=?

_____Hemvist_854-64:Bås 12:1, 65-66:Bås 10,11:1, 67-70:Bås 96:1

_____Kat,stat_854-70:barn,og

_____Koment_

2803_Ida Ulrika#Kristian#—–#1868*12/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#631#par=?

_____Hemvist_859-61:Bås 106:4, 62-62:Bås 106:6, 63-63:Bås 42:1, 64-65:Bås 84:1, 66-68:Bås 106:4, 70-70:Bås 84:1

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

0200_Ingar#—–#"hustru"#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_762-64:Bås 15:2

_____Kat,stat_762-64:kvin,g

_____Koment_

1186_Ingar#—–#Bäck/F#1727c#Båstad# dödår=?#dödort=?#247#par=?

_____Hemvist_747-47:Bås 86:1

_____Kat,stat_747-47:barn,og

_____Koment_

0132_Ingar#—–#Per/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 27

_____Hemvist_730-37:Bås 69:1

_____Kat,stat_730-37: mor,?

_____Koment_

2661_Ingar#Hans#Olof/M#1792*20/12#V Karup# 1870+9/7B#Båstad#0# 595

_____Hemvist_858-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_858-70:kvin,g

_____Koment_

2911_Ingar#Johannes#—–#1854*20/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#534#par=?

_____Hemvist_855-61:Bås 15:2, 62-67:Bås 14:2, 68-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 14:2

_____Kat,stat_855-70:barn,og

_____Koment_

0853_Ingar#Nils#Hård/F#1733c#födort=?# 1800+31/5B#Båstad#0# 197

_____Hemvist_760-99:Bås 56:1

_____Kat,stat_760-83:kvin,g_84-95: mor,ä_96-99:kvin,ä

_____Koment_

1055_Ingar#Petter#—–#1750c#Båstad# dödår=?#dödort=?#257#par=?

_____Hemvist_765-65:Bås 17:1

_____Kat,stat_765-65:barn,og

_____Koment_

1946_Ingar#Simon#—–#födår=?#födort=?# 1816+17/8B#Båstad#0# 743

_____Hemvist_808-08:Bås 24:1, 13-13:Bås 52:1

_____Kat,stat_808-13:kvin,og

_____Koment_

0445_Ingar#Sven#—–#1715c#födort=?# dödår=?#dödort=?#25# 102

_____Hemvist_730-40:Bås 61:1, 42-77:Bås 30:1

_____Kat,stat_730-40:barn,og_42-60:kvin,g_61-65:kvin,ä_66-77: mor,ä

_____Koment_

0417_Ingar#Sven#—–#födår=?#födort=?# 1777+cB#Båstad#0# 91

_____Hemvist_747-77:Bås 18:1

_____Kat,stat_747-70:kvin,g_71-77: mor,g

_____Koment_

0366_Ingar#Såne#—–#1720c#Båstad# dödår=?#dödort=?#8#par=?

_____Hemvist_735-50:Bås QW:1

_____Kat,stat_735-37:barn,og_38-50:sysk,og

_____Koment_

0461_Ingar#Troed#—–#1736c#födort=?# 1793+21/1#Båstad#106# 107 146

_____Hemvist_751-93:Bås 87:1

_____Kat,stat_751-61:barn,og_62-63:tjhj,og_64-75:kvin,g_76-77:kvin,ä_78-79:kvin,

_____Koment_

1951_Ingar Botilla#—–#Nilson/M#1796c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_847-47:Bås 104:5, 48-49:Bås 103:2, 50-50:Bås 57:3, 51-51:Bås 104:1, 56-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_847-70:kvin,ä

_____Koment_

1069_Ingebor#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_766-67:Bås 82:1, 68-72:Bås 48:1

_____Kat,stat_766-72:kvin,ä

_____Koment_

0305_Ingebor#—–#Nils/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 64

_____Hemvist_740-42:Bås 16:1

_____Kat,stat_740-42: mor,g

_____Koment_

0435_Ingebor#Bengt#—–#1738c#Båstad# dödår=?#dödort=?#98#par=?

_____Hemvist_753-66:Bås 49:1

_____Kat,stat_753-66:barn,og

_____Koment_

1029_Ingebor#Per#—–#1740c#Båstad# dödår=?#dödort=?#234#par=?

_____Hemvist_755-60:Bås 89:1

_____Kat,stat_755-60:barn,og

_____Koment_

0379_Ingeborg#—–#Henrik/M#1737c#födort=?# 1808+12/11#Båstad#0# 83

_____Hemvist_762-09:Bås 13:1

_____Kat,stat_762-07:kvin,g_08-09:kvin,ä

_____Koment_

0955_Ingeborg#—–#Nils/M#1737c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 206

_____Hemvist_751-52:Bås 81:1, 53-11:Bås 8:1

_____Kat,stat_751-98:kvin,g_99-11: mor,g

_____Koment_

0624_Ingeborg#Gudmund#—–#1769c#Båstad# 1826+24/3B#Båstad#134# 310

_____Hemvist_784-89:Bås 20:1, 91-12:Bås 20:1, 13-26:Bås 14:2

_____Kat,stat_784-89:barn,og_91-12:kvin,g_13-26:kvin,ä

_____Koment_

1065_Ingri#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_788-91:Bås 72:1

_____Kat,stat_788-91:kvin,ä

_____Koment_

1336_Ingri#—–#—–#födår=?#Båstad# dödår=?#dödort=?#329#par=?

_____Hemvist_804-04:Bås 60:1

_____Kat,stat_804-04:sysk,og

_____Koment_

0962_Ingri#—–#Hellstet/F#1780c#födort=?# dödår=?#dödort=?#242#par=?

_____Hemvist_795-96:Bås 18:1

_____Kat,stat_795-96:barn,og

_____Koment_

0135_Ingri#—–#Jon/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 29

_____Hemvist_719-19:Bås 8:1

_____Kat,stat_719-19: mor,?

_____Koment_

0193_Ingri#—–#Lars/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 39

_____Hemvist_719-19:Bås 27:1

_____Kat,stat_719-19:kvin,?

_____Koment_

0085_Ingri#—–#Skånberg#1700cc#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 60

_____Hemvist_742-67:Bås 94:1

_____Kat,stat_742-65:kvin,g_66-67: mor,ä

_____Koment_

1254_Ingri#Anders#—–#1789c#Båstad# dödår=?#dödort=?#213#par=?

_____Hemvist_804-06:Bås 73:1

_____Kat,stat_804-06:barn,og

_____Koment_

0874_Ingri#Hans#—–#1779c#Båstad# 1821+13/3B#Båstad#200# 456

_____Hemvist_794-12:Bås 70:1, 13-13:Bås 63:1, 14-15:Bås 67:1, 16-16:Bås 14:1, 17-17:Bås 10,11:1, 18-20:Bås 76:1, 21-21:Bås 47:1

_____Kat,stat_794-12:barn,og_97-12:sysk,og_13-21:kvin,g

_____Koment_

0424_Ingri#Jöns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 94

_____Hemvist_779-89:Bås 19:1

_____Kat,stat_779-84:kvin,g_85-87:kvin,ä_88-89:kvin,ä

_____Koment_

1072_Ingri#Klemmet#—–#1779c#Båstad# 1862+27/2B#Båstad?#92# 472

_____Hemvist_795-98:Bås 18:1, 05-05:Bås 18:1, 08-08:Bås 54:1, 09-09:Bås 86:1, 10-21:Bås 18:1, 22-22:Bås 16:1, 23-30:Bås 18:1, 31-46:Bås 17,18:1, 47-62:Bås 18:1

_____Kat,stat_795-97:barn,og_98-07:sysk,og_08-53:kvin,g_54-62:kvin,ä

_____Koment_

0415_Ingri#Nils#—–#1749c#Båstad# dödår=?#dödort=?#91#par=?

_____Hemvist_764-69:Bås 18:1

_____Kat,stat_764-69:barn,og

_____Koment_

1779_Ingri Brita#—–#Lindvall/F#1791c#Båstad# 1856+27/7B#Båstad#316# 418

_____Hemvist_806-13:Bås 58:1, 20-56:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_806-13:barn,og_20-41:kvin,g_42-56:kvin,ä

_____Koment_

1168_Ingri Greta#—–#—–#1795c#Båstad# dödår=?#dödort=?#285#par=?

_____Hemvist_798-98:Bås 20:1

_____Kat,stat_798-98:barn,og

_____Koment_

2180_Ingri Katarina#Jacob#—–#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#395#par=?

_____Hemvist_831-31:Bås 104:8, 32-36:Bås 48:2, 32-43:Bås 48:1

_____Kat,stat_831-36:barn,og

_____Koment_

0587_IngriBrita#Sven#—–#1758c#Båstad# dödår=?#dödort=?#145#par=?

_____Hemvist_773-79:Bås 85:1

_____Kat,stat_773-79:barn,og

_____Koment_

1066_Ingrid#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_792-99:Bås 91:1

_____Kat,stat_792-99:kvin,ä

_____Koment_

3203_Ingrid#—–#Anders/M#födår=?#födort=?# 1795+7/8#Båstad#0# 211

_____Hemvist_777-95:Bås 78:2

_____Kat,stat_777-95:kvin,g

_____Koment_

1918_Ingrid#—–#Berggren/F#1848*1/6#födort=?# dödår=?#dödort=?#515#par=?

_____Hemvist_849-63:Bås 55:1

_____Kat,stat_849-63:barn,og

_____Koment_

1900_Ingrid#—–#Bergström/F#1786c#Båstad# 1864+9/6B#Båstad#289# 366

_____Hemvist_801-12:Bås 9:1, 13-64:Bås 15:1

_____Kat,stat_801-12:barn,og_13-44:kvin,g_45-64:kvin,ä

_____Koment_

1120_Ingrid#—–#Skånberg/F#1739#Båstad# dödår=?#dödort=?#60# 266

_____Hemvist_754-66:Bås 94:1, 70-74:Bås 95:1, 91-91:Bås 94:1, 92-17:Bås 91:1

_____Kat,stat_754-55:barn,og_56-66:sysk,og_70-73:kvin,g_74-17:kvin,ä

_____Koment_

2919_Ingrid#Anders#—–#1849c#födort=?# dödår=?#dödort=?#654#par=?

_____Hemvist_865-68:Bås 23,24:3

_____Kat,stat_865-68:barn,og

_____Koment_

0382_Ingrid#Gustav#—–#1766c#födort=?# 1807+29/5#Båstad#0# 699

_____Hemvist_796-97:Bås 94:1, 98-98:Bås 16:1, 99-99:Bås 14:1, 00-00:Bås 20:1, 01-07:Bås 94:1

_____Kat,stat_796-07:kvin,g

_____Koment_

2153_Ingrid#Johan#—–#1793c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_857-59:Bås 15:1

_____Kat,stat_857-59:tjhj,og

_____Koment_

2331_Ingrid#Johan#—–#1793c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_825-64:Bås 15:1, 65-67:Bås 14:2, 68-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 14:2

_____Kat,stat_825-59:tjhj,og_60-68:kvin,og_69-70:tjhj,og

_____Koment_

2918_Ingrid#Jöns#—–#1806*5/3#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 654

_____Hemvist_865-70:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_865-70:kvin,g

_____Koment_

1209_Ingrid#Per#—–#1739c#födort=?# 1788+17/4B#Båstad#234# 127

_____Hemvist_754-64:Bås 89:1, 65-88:Bås 57:1

_____Kat,stat_754-62:barn,og_63-88:kvin,g

_____Koment_

2864_Ingrid#Per#—–#1821*18/3#Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 642

_____Hemvist_849-49:Bås 85:1, 50-50:Bås 58:1, 51-55:Bås 57:1, 56-56:Bås 84:1, 57-62:Bås 82:1, 63-70:Bås 80:1

_____Kat,stat_849-70:kvin,g

_____Koment_

1744_Ingrid#Per#—–#1840*8/11#Salomonhög# dödår=?#dödort=?#0# 674

_____Hemvist_869-69:Bås 54:1, 70-70:Bås 84:1

_____Kat,stat_869-70:kvin,g

_____Koment_

2535_Ingrid#Sven#Anders/M#1827*1/4#?# dödår=?#dödort=?#0# 574

_____Hemvist_863-70:Bås 57:3

_____Kat,stat_863-70:kvin,g

_____Koment_

1649_Ingrid#Åke#—–#1757c#födort=?# 1831+1/5B#Båstad#0# 358

_____Hemvist_791-95:Bås 47:1, 96-96:Bås 78:1, 97-97:Bås 97:1, 98-00:Bås 94:1, 01-31:Bås 85:1

_____Kat,stat_791-31:kvin,g

_____Koment_

0437_Ingrid Brita#Bengt#—–#1756c#födort=?# 1825+9/2B#Båstad#98# 293 384

_____Hemvist_771-99:Bås 49:1, 00-25:Bås 50:1

_____Kat,stat_771-76:sysk,og_83-88:sysk,og_89-89:kvin,g_90-92:kvin,ä_93-25:kvin,

_____Koment_

3049_Ingrid Brita#Sven#—–#1825*16/1#Ö Karup# dödår=?#dödort=?#0# 684

_____Hemvist_868-69:Bås 84:1, 70-70:Bås 93:1

_____Kat,stat_868-70:kvin,g

_____Koment_

0954_Ingrid Britta#Nils#—–#1776c#Båstad# 1821+19/12B#Båstad#206# 350

_____Hemvist_791-01:Bås 8:1, 93-21:Bås 48:1, 22-22:Bås 36:1

_____Kat,stat_791-92:barn,og_98-01:sysk,og_02-22:kvin,g

_____Koment_

2638_Ingrid Britta#Sven#Johanson/M#1825c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 590

_____Hemvist_860-60:Bås 85:1, 61-61:Bås 102:1, 62-67:Bås 84:1

_____Kat,stat_860-65:kvin,g_66-67:kvin,ä

_____Koment_

2920_Ingrid Helena#—–#Olsson/?#födår=?#födort=?# 1816+8/3#dödort=?#0# 702

_____Hemvist_815-16:Bås 69:2

_____Kat,stat_815-16:man,g

_____Koment_

2371_Ingrid Katarina#—–#Lindström/F#1802*26/10#födort=?# dödår=?#dödort=?#310# 509

_____Hemvist_823-55:Bås 19:1, 56-70:Bås 20:1

_____Kat,stat_823-70:kvin,g

_____Koment_

1601_Ingrid Margareta#—–#Bovin/M#1788c#födort=?# 1860+8/2B#Båstad#0# 378

_____Hemvist_822-22:Bås 96:1, 23-27:Bås 81:1, 28-61:Bås 83:1

_____Kat,stat_822-28:kvin,g_29-61:kvin,ä

_____Koment_859-61:nipperhandlerska

1290_Ingrid Margareta#—–#Falk/F#1786c#födort=?# dödår=?#dödort=?#708#par=?

_____Hemvist_804-45:Bås 95:1, 46-48:Bås 93:1

_____Kat,stat_804-07:barn,og_08-14:sysk,og_15-28:tjhj,og_29-48:sysk,og

_____Koment_

2895_Ingrid Maria#—–#—–#1804c#Båstad# 1810<#Båstad#312#par=?

_____Hemvist_804-04:Bås 34:1

_____Kat,stat_804-04:barn,og

_____Koment_

1742_Ingrid Maria#—–#Axelson/F#1790c#födort=?# 1834+23/12B#Båstad#213# 406

_____Hemvist_804-06:Bås 73:1, 25-35:Bås 104:2

_____Kat,stat_804-06:barn,og_25-35:kvin,g

_____Koment_

2957_Ingrid Maria#—–#Dal/F#1826*26/7#Finsbo Ö Ka# dödår=?#dödort=?#0# 561

_____Hemvist_865-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_865-70:kvin,g

_____Koment_

1728_Ingrid Paulina#—–#Nordström/F#1816c#födort=?# dödår=?#dödort=?#283#par=?

_____Hemvist_825-41:Bås 99:1

_____Kat,stat_825-41:barn,og

_____Koment_832-41:svagsint

1407_Ingrid Petronella#—–#Lindberg/F#1806*21/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#324#par=?

_____Hemvist_822-70:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_822-41:barn,og_42-70:kvin,og

_____Koment_

2882_Ingrid Petronella#Pål#Bond/M#1806c#Båstad# 1865+24/11B#Båstad#344# 646

_____Hemvist_822-25:Bås 33:3, 26-29:Bås 104:1, 64-65:Bås 89:1

_____Kat,stat_822-29:barn,og_64-65:kvin,g

_____Koment_

2033_Ingrid Ulrika#—–#Leth/F#1807*22/10#Vinslöv# dödår=?#dödort=?#0# 487

_____Hemvist_835-36:Bås 19:1, 37-38:Bås 90:1, 39-39:Bås 76:1, 40-46:Bås 3:1, 47-70:Bås 47:1

_____Kat,stat_835-48:kvin,g_49-70:kvin,ä

_____Koment_

1170_IngridBrita#Nils#Björnson/F#1776c#Båstad# 1845+6/7B#Båstad#291# 304

_____Hemvist_789-45:Bås 30:1

_____Kat,stat_789-89:barn,og_94-35:kvin,g_36-45:kvin,ä

_____Koment_

1086_IngridLena#Nils#Holm/F#1740c#Båstad# 1814+20/3B#Båstad#281#par=?

_____Hemvist_757-14:Bås 96:1

_____Kat,stat_757-57:barn,og_58-59:kvin,og_60-99:sysk,og_00-14:kvin,og

_____Koment_

1001_IngridPetronella#—–#Skånberg/M2#1736c#födort=?# 1819+3/11B#dödort=?#0# 192

_____Hemvist_777-15:Bås 28:1, 16-18:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_777-00:kvin,g_01-18:kvin,ä

_____Koment_

0725_IngriMaria#Kjell#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#177#par=?

_____Hemvist_750-56:Bås 83:1

_____Kat,stat_750-54:barn,og_55-56:kvin,og

_____Koment_

0690_Isaac#Kristoffer#Drude#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_753-54:Bås 46:1, 55-55:Bås 2:1, 56-56:Bås 93:1, 58-58:Bås 85:1, 59-59:Bås 95:1

_____Kat,stat_753-59:man,g

_____Koment_753-58:enroll båtsman

3139_Isaak Wilhem#—–#Dalmer#1846c#födort=?# dödår=?#dödort=?#478#par=?

_____Hemvist_854-64:Bås 100:1

_____Kat,stat_854-64:barn,og

_____Koment_

2858_Isak#Petter#—–#1856*14/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#431#par=?

_____Hemvist_857-70:Bås 58:2

_____Kat,stat_857-70:barn,og

_____Koment_

2325_Ivar Wilhelm#—–#Ekedal#1863*21/5#Halmstad# dödår=?#dödort=?#532#par=?

_____Hemvist_865-67:Bås 14:2, 68-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 35:1

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2012_J E#—–#Hallberg#1796c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_855-59:Bås 36:1

_____Kat,stat_855-59:man,og

_____Koment_855-59:kronolänsman

1817_J Rudolf#—–#Tiljander#1812c#födort=?# 1866+10/5B#Båstad#347# 519

_____Hemvist_837-37:Bås 64:1, 38-39:Bås 65:1, 40-66:Bås 64,65:1

_____Kat,stat_837-38:man,og_39-66:man,g

_____Koment_

2088_J.#Ols#—–#1827c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_856-57:Bås 86:1

_____Kat,stat_856-57:man,g

_____Koment_856-56:bageriarbetare, 57-57:cigarrarbetare

2121_J. A.#—–#Jonson/M#1795c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_849-50:Bås 92:1

_____Kat,stat_849-50:kvin,g

_____Koment_

2648_J. F.#—–#Elmström#1831c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 686

_____Hemvist_865-67:Bås 98:1

_____Kat,stat_865-67:man,g

_____Koment_865-67:skomakare

2640_J. F.#—–#Lundberg#1828c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_864-69:Bås 87:2

_____Kat,stat_864-69:man,og

_____Koment_864-69:tullvaktmästare

1717_J. Fredrik#Ols#—–#1794c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 423

_____Hemvist_833-36:Bås 79:1, 37-38:Bås 76:1, 39-42:Bås 77:1, 44-45:Bås 90:1, 46-48:Bås 4-7:2

_____Kat,stat_833-48:man,g

_____Koment_833-38:skeppare, 39-39:färgerifabrikör, 43-43:skeppare, 44-46:sjökapten, 47:handlande, 48: i fängelse anklagad för sedelförfalskning mm

1776_J. O.#—–#Eckerman#1809c#födort=?# 1844+6/1B#Båstad#0# 416

_____Hemvist_836-36:Bås 86:1, 37-44:Bås 17,18:1

_____Kat,stat_836-36:tjhj,og_37-44:man,g

_____Koment_837-44:garvare

1850_J. P.#—–#Cervin#1799c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_846-46:Bås 99:1, 47-48:Bås 70:1, 49-49:Bås 79:1, 50-55:Bås 80:1

_____Kat,stat_846-55:man,g

_____Koment_846-55:kustsergeant

2605_J. P.#—–#Kollin#1814c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_861-62:Bås 73:2

_____Kat,stat_861-62:man,g

_____Koment_861-62:kustvakt

1902_J. Petter#—–#Holmgren#1815*15/8#Asmundstp# dödår=?#dödort=?#0# 514

_____Hemvist_842-43:Bås 50:1, 44-44:Bås 14:1, 45-46:Bås 23,24:1, 48-55:Bås 104:2, 56-61:Bås 57:1, 62-65:Bås 48,49:3, 66-70:Bås 57:3

_____Kat,stat_842-70:man,g

_____Koment_842-70:snickare

2324_J. W. #—–#Ekedal#1828*12/2#Bringetofta J.l# 1870+24/6B#Båstad#0# 532

_____Hemvist_865-67:Bås 14:2, 68-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 35:1

_____Kat,stat_865-70:man,g

_____Koment_

0780_Jacob#—–#Hederstierna#1725*4/3#Kungsbacka# 1768#Båstad#274#par=?

_____Hemvist_767-67:Bås 34:1

_____Kat,stat_767-67:man,og

_____Koment_767-67:gratialist

0097_Jacob#—–#Herslow#födår=?#födort=?# 1748c+B#Båstad#0# 103

_____Hemvist_719-34:Bås 28:1

_____Kat,stat_719-34:man,g

_____Koment_728-34:Comminister

0906_Jacob#—–#Hoffman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_766-66:Bås 64:1, 67-67:Bås 105:1

_____Kat,stat_766-66:man,g_67-67:man,g

_____Koment_

0442_Jacob#—–#Qwiding#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 100

_____Hemvist_775-79:Bås 35:1

_____Kat,stat_775-78:man,g_79-79:man,?

_____Koment_775-78:Comminister

1036_Jacob#—–#Weijgren#1805c#Båstad# dödår=?#dödort=?#309#par=?

_____Hemvist_820-20:Bås 69:2

_____Kat,stat_820-20:barn,og

_____Koment_

1004_Jacob#Bengt#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#224#par=?

_____Hemvist_747-48:Bås 96:1

_____Kat,stat_747-48:barn,og

_____Koment_

0684_Jacob#Germun#Bräcke#1721c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 170

_____Hemvist_748-48:Bås 53:1, 49-49:Bås 48:1, 50-51:Bås 53:1, 53-53:Bås 96:1, 54-54:Bås 92:1, 55-55:Bås 101:1, 56-56:Bås 96:1, 57-59:Bås 84:1, 60-65:Bås 78:1, 67-67:Bås 84:1, 68-68:Bås 83:1

_____Kat,stat_748-49:man,g_50-51:man,ä_53-68:man,g

_____Koment_750-59:stadsbåtsman, 60-63:båtsman

0756_Jacob#Jacob#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#49#par=?

_____Hemvist_750-56:Bås 54:1, 57-60:Bås 53:1

_____Kat,stat_750-50:sysk,og_51-60:man,og

_____Koment_

1491_Jacob#Jeppe#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_820-21:Bås 69:2

_____Kat,stat_820-21:man,og

_____Koment_

1094_Jacob#Joakim#Möller#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-63:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-63:man,og

_____Koment_758-63:enrollerad

3214_Jacob#Måns#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#116#par=?

_____Hemvist_789-89:Bås 42:1

_____Kat,stat_789-89:barn,og

_____Koment_

0118_Jacob#Mårten#—–#födår=?#födort=?# 1769+janB#Båstad#0# 49

_____Hemvist_724-40:Bås 54:1, 66-68:Bås 54:1

_____Kat,stat_724-40:man,?_66-68: far,g

_____Koment_724-24:skomakaregesäll, 25-28:skomakare

1684_Jacob#Nils#—–#1771c#födort=?# 1836+4/4B#Båstad#0# 395

_____Hemvist_829-29:Bås 104:1, 31-31:Bås 104:1, 32-36:Bås 48:1

_____Kat,stat_829-36:man,g

_____Koment_

1895_Jacob Hans#—–#Hanson#1808c#Båstad# 1838+16/8B#Båstad#719# 455

_____Hemvist_825-30:Bås 87:1, 38-38:Bås 95:2

_____Kat,stat_825-30:barn,og_38-38:man,g

_____Koment_838-38:sjöman

1445_Jacobina#—–#Graff/F#1797c#födort=?# dödår=?#dödort=?#128#par=?

_____Hemvist_814-18:Bås 57:1

_____Kat,stat_814-18:barn,og

_____Koment_

2460_Jacobina#—–#Granborg/M#1806c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 558

_____Hemvist_844-66:Bås 42:1

_____Kat,stat_844-60:kvin,g_61-66:kvin,ä

_____Koment_

1868_Jacobina#—–#Lindberg/F#1817c#födort=?# dödår=?#dödort=?#418#par=?

_____Hemvist_833-48:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_833-48:barn,og

_____Koment_

3163_Jacobina#—–#Mattson/F#1797c#födort=?# dödår=?#dödort=?#303#par=?

_____Hemvist_814-18:Bås 57:1

_____Kat,stat_814-18:barn,og

_____Koment_

2207_Jacobina#—–#Nordström/F#1845c#Båstad# dödår=?#dödort=?#513#par=?

_____Hemvist_847-53:Bås 99:1

_____Kat,stat_847-53:barn,og

_____Koment_

1948_Jacobina#—–#Wickström/F#1814c#födort=?# dödår=?#dödort=?#379#par=?

_____Hemvist_831-31:Bås 25,26:1, 32-32:Bås 104:2

_____Kat,stat_831-31:sysk,og_32-32:kvin,og

_____Koment_

0547_Jacobina#—–#Willemoth/F#1763c#födort=?# dödår=?#dödort=?#129#par=?

_____Hemvist_778-82:Bås 71:1

_____Kat,stat_778-82:barn,og

_____Koment_

1404_Jacobina#Nils#—–#1797c#Båstad# dödår=?#dödort=?#259#par=?

_____Hemvist_812-13:Bås 17:1

_____Kat,stat_812-13:barn,og

_____Koment_

3065_Jacobina#Nils#—–#1825c#födort=?# dödår=?#dödort=?#740#par=?

_____Hemvist_832-32:Bås 101:2

_____Kat,stat_832-32:barn,og

_____Koment_

1572_Jacobina#Nils#Månson/F#1806c#födort=?# dödår=?#dödort=?#349#par=?

_____Hemvist_825-26:Bås 41:1, 27-29:Bås 104:2, 33-42:Bås 42:1, 43-43:Bås 37:1

_____Kat,stat_825-26:barn,og_27-43:tjhj,og_33-33:sysk,og

_____Koment_

2092_Jacobina#Peter#Trogen/M#1796c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 495

_____Hemvist_825-25:Bås 61:1, 26-26:Bås 68:1, 27-54:Bås 78:1, 55-62:Bås 82:1, 63-64:Bås 80:1, 65-67:Bås 78:1

_____Kat,stat_825-52:kvin,g_53-67:kvin,ä

_____Koment_

0760_Jacobina#Rikard#—–#1770c#Båstad# dödår=?#dödort=?#183#par=?

_____Hemvist_785-92:Bås 54:1, 00-01:Bås 54:1

_____Kat,stat_785-92:barn,og_00-01:sysk,og

_____Koment_

1532_Jacobina Amalia#Johan#—–#1807c#födort=?# 1835c#Båstad#365# 479

_____Hemvist_823-30:Bås 12:1, 31-35:Bås 1,2:1

_____Kat,stat_823-30:barn,og_31-35:kvin,g

_____Koment_

2512_Jacobina Charlotta#Hans#Pålson/F#1854*8/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#569#par=?

_____Hemvist_856-70:Bås 54:1

_____Kat,stat_856-70:barn,og

_____Koment_

2749_Jacobina Erika#—–#Olson/F#1827*16/12#Grevie# dödår=?#dödort=?#634# 616

_____Hemvist_847-50:Bås 104:5, 51-51:Bås 106:1, 54-54:Bås 80:1, 58-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_857-54:barn,og_58-70:kvin,g

_____Koment_

1537_Jacobina Kristina#—–#Lindgren/F#1805*16/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#695#par=?

_____Hemvist_821-64:Bås 15:1, 65-67:Bås 14:2, 68-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 14:2

_____Kat,stat_821-64:barn,og_65-70:kvin,og

_____Koment_

0562_Jacobina Magdalena#—–#Ollman/F#1763c#födort=?# 1832+10/12B#Båstad#279# 230

_____Hemvist_766-67:Bås 72:1, 78-82:Bås 71:1, 84-08:Bås 37:1, 09-09:Bås 100:1, 10-33:Bås 37:1

_____Kat,stat_766-67:barn,u_78-82:barn,og_84-27:kvin,g_28-33:kvin,ä

_____Koment_

1534_Jacobina Petronella#—–#Öman/F#1815c#födort=?# dödår=?#dödort=?#498#par=?

_____Hemvist_831-40:Bås 97:2

_____Kat,stat_831-40:barn,og

_____Koment_

1556_Jacobina Sophia#—–#Nordström/F#1807c#födort=?# 1830+25/7B#Båstad#236#par=?

_____Hemvist_823-30:Bås 99:1

_____Kat,stat_823-30:barn,og

_____Koment_

1785_Jan#—–#Engelow#1800c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_834-34:Bås 4-7:1, 35-41:Bås 33:1

_____Kat,stat_834-41:man,g

_____Koment_835-41:handlande

1687_Jan Jacob#—–#Evald#1789c#födort=?# 1834cB#Båstad#0# 424

_____Hemvist_834-34:Bås 48:1

_____Kat,stat_834-34:man,g

_____Koment_834-34:husar

2861_Jane Paulin#—–#—–#1868*17/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#431#par=?

_____Hemvist_869-70:Bås 58:2

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

2686_Janne#Johannes#—–#1847*11/12#Båstad/Dala# dödår=?#dödort=?#447#par=?

_____Hemvist_849-50:Bås 104:3, 51-69:Bås 106:3, 70-70:Bås 108:3

_____Kat,stat_849-70:barn,og

_____Koment_

2517_Janne#Johannes#Nilson#1861*1/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#490#par=?

_____Hemvist_862-70:Bås 55:1

_____Kat,stat_862-70:barn,og

_____Koment_

2714_Janne#Jöns#—–#1865*8/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#605#par=?

_____Hemvist_865-69:Bås 106:2, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2970_Janne #—–#Cecilia/Mo#1858*7/?#Finsbo# dödår=?#dödort=?#662#par=?

_____Hemvist_869-70:Bås 61:2

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

2968_Janne Edvard#—–#Lindvall#1859*29/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#430#par=?

_____Hemvist_860-70:Bås 58:1

_____Kat,stat_860-70:barn,og

_____Koment_

0247_Jannika#Karl#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#52#par=?

_____Hemvist_738-45:Bås 64:1

_____Kat,stat_738-45:barn,og

_____Koment_

1264_Jean#—–#Ekman#1789*24/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#182#par=?

_____Hemvist_805-13:Bås 46:1

_____Kat,stat_805-13:barn,og

_____Koment_

0287_Jean#—–#Lund#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_739-40:Bås 1:1

_____Kat,stat_739-40:man,?

_____Koment_739-40:strandridare

1919_Jean Gustav#—–#Skånberg#1775c#födort=?# dödår=?#dödort=?#761# 389

_____Hemvist_803-04:Bås 71:1, 05-18:Bås 62:1, 20-23:Bås 66:1

_____Kat,stat_803-05:man,og_06-18:man,g_20-23:man,g

_____Koment_803-03:bodbetjänt, 04-18:handlande

0614_Jean Israel#—–#Aschenbom#1775*25/2#födort=?# dödår=?#dödort=?#353#par=?

_____Hemvist_793-25:Bås 104:1, 26-31:Bås 62:1, 32-32:Bås 63:1, 33-34:Bås 62:1

_____Kat,stat_793-34:man,og

_____Koment_793-29:kröppling

2399_Jenny#Karl#—–#1855*24/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#548#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 30:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

2471_Jenny Amanda#—–#Kruse/F#1864*29/10#födort=?# dödår=?#dödort=?#559#par=?

_____Hemvist_865-70:Bås 48,49:2

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

0322_Jeppe#—–#Pommer#1744c#födort=?# 1812+9/5B#Båstad#0# 69

_____Hemvist_774-10:Bås 106:1

_____Kat,stat_774-74:man,og_75-07:man,g_08-10: far,g

_____Koment_774-08:klockare

0343_Jertrud#—–#Nils/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 193

_____Hemvist_747-78:Bås 3,4:1, 79-88:Bås 4:1

_____Kat,stat_747-51:kvin,g_53-58: mor,?_66-88: mor,ä

_____Koment_

0877_Jo/Hanna#—–#Lindgren/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 54

_____Hemvist_742-57:Bås 58:1, 66-73:Bås 58:1, 76-76:Bås 58:1, 77-77:Bås 1:1, 80-80:Bås 58:1, 81-82:Bås 1:1

_____Kat,stat_742-43:kvin,g_47-82:kvin,ä

_____Koment_

0532_Joh. Kristoffer#—–#Skånberg#1773c#födort=?# 1810+1/6#dödort=?#126# 74

_____Hemvist_788-10:Bås 7:1

_____Kat,stat_788-91:barn,og_92-01:man,og_02-10:man,g

_____Koment_806-10:skeppare

0789_Joh/Anna#Pål#—–#1754c#Båstad# dödår=?#dödort=?#187#par=?

_____Hemvist_771-79:Bås 16:1

_____Kat,stat_771-78:barn,og_79-79:sysk,og

_____Koment_

3154_Johan#—–#—–#1837c#födort=?# dödår=?#dödort=?#425#par=?

_____Hemvist_838-40:Bås 48:1

_____Kat,stat_838-40:barn,og

_____Koment_

3156_Johan#—–#Alberg#1825c#födort=?# dödår=?#dödort=?#565#par=?

_____Hemvist_836-43:Bås 56:1, 44-44:Bås 49:1

_____Kat,stat_836-44:barn,og

_____Koment_

2349_Johan#—–#Alström#1858*8/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#536#par=?

_____Hemvist_862-54:Bås 16:2, 66-70:Bås 100:2

_____Kat,stat_862-70:barn,og

_____Koment_

2075_Johan#—–#Berg#1840*16/10#?# dödår=?#dödort=?#434#par=?

_____Hemvist_847-54:Bås 68:2, 55-65:Bås 69:3, 66-67:Bås 100:5, 68-69:Bås 64,65:1, 70-70:Bås 65:1

_____Kat,stat_847-58:barn,og_59-60:man,og_61-65:tjhj,og_66-70:man,og

_____Koment_859-60:jungman, 61-65:handskmakaregesäll, 66-70:handskmakare

1594_Johan#—–#Bergström#1790c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 727

_____Hemvist_826-66:Bås 56:2

_____Kat,stat_826-61:man,g_62-66:man,ä

_____Koment_826-46:ingenjör, 47-66:kommissionslantmätare

1973_Johan#—–#Bolin#1837c#födort=?# dödår=?#dödort=?#469#par=?

_____Hemvist_847-54:Bås 1,2:2, 56-56:Bås 82:1

_____Kat,stat_847-56:barn,og

_____Koment_

2925_Johan#—–#Brask#1843c#födort=?# dödår=?#dödort=?#493#par=?

_____Hemvist_847-62:Bås 59:1

_____Kat,stat_847-62:barn,og

_____Koment_

3167_Johan#—–#Fast#1817c#födort=?# dödår=?#dödort=?#745#par=?

_____Hemvist_831-34:Bås 62:1

_____Kat,stat_831-34:barn,og

_____Koment_

0732_Johan#—–#Fogelberg#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_749-54:Bås 101:2

_____Kat,stat_749-54:man,g

_____Koment_749-54:pottemakare

0580_Johan#—–#Fältskog#1712c#födort=?# 1793+12/1#Båstad#0# 143

_____Hemvist_766-66:Bås 95:1, 69-69:Bås 92:1, 70-72:Bås 99:1, 73-74:Bås 67:1, 75-78:Bås 95:1, 79-79:Bås 2:1, 88-90:Bås 33:1, 91-91:Bås 69:1, 93-93:Bås 101:1

_____Kat,stat_769-73:man,g_74-78: far,g_79-91:man,ä

_____Koment_769-73:skomakare

0640_Johan#—–#Grusell#1760c#födort=?# 1809+3/9#Båstad#158# 157

_____Hemvist_780-82:Bås 48:1, 83-92:Bås 83:1, 93-96:Bås 94:1, 97-01:Bås 78:1, 02-09:Bås 84:1

_____Kat,stat_780-81:tjhj,og_82-09:man,g

_____Koment_782-02:skomakare

0705_Johan#—–#Hagman#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 174

_____Hemvist_748-51:Bås 55:1

_____Kat,stat_748-51:man,g

_____Koment_748-50:skomakare

1872_Johan#—–#Hammar#1838c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_846-48:Bås 4-7:2, 47-48:Bås 56:1

_____Kat,stat_847-48:barn,og

_____Koment_848-48:i fängelse anklagad för sedelförfalskning mm

2212_Johan#—–#Holmgren#1842c#Båstad# dödår=?#dödort=?#514#par=?

_____Hemvist_848-59:Bås 104:2

_____Kat,stat_848-59:barn,og

_____Koment_

2394_Johan#—–#Holmgren#1848c#födort=?# dödår=?#dödort=?#547#par=?

_____Hemvist_849-63:Bås 33:1

_____Kat,stat_849-63:barn,og

_____Koment_

1496_Johan#—–#Hök#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_816-18:Bås 7:1

_____Kat,stat_816-18:man,g

_____Koment_816-18:styrman

1286_Johan#—–#Klinghammer#födår=?#födort=?# 1812c#Båstad#0# 321

_____Hemvist_792-04:Bås 100:1, 05-12:Bås 79:1

_____Kat,stat_792-94:tjhj,og_02-12:man,g

_____Koment_802-04:handelsman, 05-13:dykerikommissarie

2916_Johan#—–#Lindberg#1846c#Båstad# dödår=?#dödort=?#652#par=?

_____Hemvist_850-63:Bås 100:1

_____Kat,stat_850-63:barn,og

_____Koment_

2364_Johan#—–#Lindblom#1821c#födort=?# dödår=?#dödort=?#387#par=?

_____Hemvist_835-36:Bås 16:1

_____Kat,stat_835-36:barn,og

_____Koment_

1225_Johan#—–#Ludvigson/F#1799c#Båstad# dödår=?#dödort=?#304#par=?

_____Hemvist_814-17:Bås 30:1

_____Kat,stat_814-17:barn,og

_____Koment_

1930_Johan#—–#Lundberg#1803c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_831-37:Bås 99:2

_____Kat,stat_831-34:man,og_35-37:man,g

_____Koment_831-34:smedgesäll, 35-37:smed

0447_Johan#—–#Lundberg#1848c#födort=?# dödår=?#dödort=?#736#par=?

_____Hemvist_851-55:Bås qw:1

_____Kat,stat_851-55:barn,og

_____Koment_

1358_Johan#—–#Malm#1778c#födort=?# 1827+6/5B#Båstad#0# 427

_____Hemvist_809-12:Bås 54:1, 13-14:Bås 73:2, 20-27:Bås 79:1

_____Kat,stat_809-14:barn,og_20-27:man,g

_____Koment_809-27:skeppare

1408_Johan#—–#Mårtenson#1805c#Båstad# 1834cB#Båstad#337#par=?

_____Hemvist_821-26:Bås 103:1, 27-32:Bås 96:1

_____Kat,stat_821-26:barn,og_27-32:man,og

_____Koment_827-29:styrman

2289_Johan#—–#Rudström#1835c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 525

_____Hemvist_863-64:Bås 12:1, 65-68:Bås 10,11:1

_____Kat,stat_863-68:man,g

_____Koment_863-65:sadelmakare

1548_Johan#—–#Ryberg#1794c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 746

_____Hemvist_826-29:Bås 65:2, 30-31:Bås 71:1, 32-33:Bås 70:2

_____Kat,stat_826-33:man,g

_____Koment_826-33:hattmakare

0453_Johan#—–#Stridbeck#1726c#födort=?# 1807+18/12B#dödort=?#0# 104

_____Hemvist_773-08:Bås 32:1

_____Kat,stat_773-04:man,g_05-08:man,ä

_____Koment_773-78:jaktlöjtnant, 79-89:tullinspektor

1789_Johan#—–#Thulin#1803c#födort=?# 1855+16/8B#dödort=?#0# 480

_____Hemvist_837-37:Bås 64:1, 38-43:Bås 35:1, 44-55:Bås 36:1

_____Kat,stat_837-39:man,og_40-55:man,g

_____Koment_837-45:bagare, 46-55:bagare o gästgivare

1507_Johan#—–#Törning#1801c#födort=?# dödår=?#dödort=?#359#par=?

_____Hemvist_820-25:Bås 85:5

_____Kat,stat_820-25:barn,og

_____Koment_

1517_Johan#—–#Wallgren#1792*5/11#födort=?# dödår=?#dödort=?#329#par=?

_____Hemvist_811-12:Bås 94:1, 13-13:Bås 94:1, 14-14:Bås 24:1, 15-15:Bås 85:1, 15-15:Bås 85:1, 17-17:Bås 81:1, 18-18:Bås 7:1, 20-21:Bås 85:2, 23-27:Bås 81:1, 28-29:Bås 83:1

_____Kat,stat_811-17:barn,og_20-29:man,og

_____Koment_

2039_Johan#—–#Wennerberg#1815*15/2#födort=?# dödår=?#dödort=?#463#par=?

_____Hemvist_825-29:Bås 51:1, 35-36:Bås 56:1, 52-54:Bås 55:1, 62-62:Bås påsn:1

_____Kat,stat_825-29:barn,og_35-36:man,og_52-62:man,og

_____Koment_835-55:sjöman/fiskare, 62-62:matros

1707_Johan#—–#Wickström#1804c#födort=?# 1846+14/11B#Båstad#0# 446

_____Hemvist_825-25:Bås 18:1, 35-36:Bås 69:2, 37-38:Bås 61:1, 39-40:Bås 58:1, 41-41:Bås 61:1, 42-46:Bås 72:1

_____Kat,stat_825-25:tjhj,og_35-46:man,g

_____Koment_835-46:handskmakare

0673_Johan#—–#Ylén#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_795-95:Bås 1:1, 97-99:Bås 24:4

_____Kat,stat_795-95:man,og_97-99:man,g

_____Koment_797-98:svarvare

0570_Johan#—–#Åkerman#födår=?#födort=?# 1770c#Båstad#0# 139

_____Hemvist_734-34:Bås 36:1, 36-38:Bås 8:1, 39-70:Bås 101:1

_____Kat,stat_734-57:man,g_58-70: far,g

_____Koment_739-40:ryttare, 42-51:avsked ryttare

1302_Johan#Anders#Gabrielson#1799c#Båstad# dödår=?#dödort=?#326#par=?

_____Hemvist_814-20:Bås 102:1, 21-21:Bås 83:1, 22-22:Bås 85:1

_____Kat,stat_814-18:barn,og_20-22:man,g

_____Koment_

1719_Johan#Anders#Hanson#1802*30/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#342#par=?

_____Hemvist_818-25:Bås 102:1, 26-28:Bås 76:1, 29-30:Bås 79:1, 32-45:Bås 83:1, 45-45:Bås 70:1, 46-46:Bås 51:1, 47-47:Bås 97:1, 48-48:Bås 66:1

_____Kat,stat_818-30:barn,og_32-34:man,og_35-48:man,g

_____Koment_832-34:sjöman, 35-45:styrman, 46-47:sjöman, 48-48:matros

3194_Johan#Erik#—–#1852c#födort=?# dödår=?#dödort=?#562#par=?

_____Hemvist_854-54:Bås fahu:1

_____Kat,stat_854-54:barn,og

_____Koment_

1879_Johan#Gustav#Hanson#1840*28/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#451#par=?

_____Hemvist_847-56:Bås 92:1, 65-70:Bås 92:1

_____Kat,stat_847-56:barn,og_65-70:man,og

_____Koment_865-70:sjöman

0094_Johan#Ingvar#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_719-32:Bås 20:1

_____Kat,stat_719-19:man,g_24-31:man,?_32-32:man,?

_____Koment_

2482_Johan#Jöns#—–#1848c#födort=?# dödår=?#dödort=?#561#par=?

_____Hemvist_865-67:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_865-67:barn,og

_____Koment_

3070_Johan#Karl#—–#1830c#födort=?# dödår=?#dödort=?#485#par=?

_____Hemvist_846-46:Bås 14:1

_____Kat,stat_846-46:barn,og

_____Koment_

0768_Johan#Kaspar#Jacobson#1760*28/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#184#par=?

_____Hemvist_776-88:Bås 34:1

_____Kat,stat_776-85:barn,og_86-88:man,og

_____Koment_786-86:skeppare, 87-88:sjökarl, 91-91:sjöfarande, ej avhörd på 4 å

0625_Johan#Lars#—–#födår=?#födort=?# 1796c#Båstad#0# 225

_____Hemvist_764-75:Bås 15:1, 76-80:Bås 56:2, 81-96:Bås 99:1

_____Kat,stat_764-89:man,g_90-96: far,g

_____Koment_

2408_Johan#Nils#—–#1830c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_862-62:Bås 32:2, 64-67:Bås 98:1

_____Kat,stat_862-67:man,og

_____Koment_862-67:skräddare

2414_Johan#Nils#—–#1843c#födort=?# dödår=?#dödort=?#549#par=?

_____Hemvist_856-59:Bås 106:1

_____Kat,stat_856-59:barn,og

_____Koment_

2047_Johan#Nils#—–#1848c#födort=?# dödår=?#dödort=?#542#par=?

_____Hemvist_849-62:Bås 98:1

_____Kat,stat_849-62:barn,og

_____Koment_

1527_Johan#Nils#Holmgren#1810c#födort=?# dödår=?#dödort=?#363#par=?

_____Hemvist_825-34:Bås 76:1

_____Kat,stat_825-34:barn,og

_____Koment_

2672_Johan#Nils#Svenson#1846c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_848-52:Bås 103:1, 53-61:Bås 104:2

_____Kat,stat_848-61:barn,og

_____Koment_

2796_Johan#Ola#—–#1852c#Båstad# dödår=?#dödort=?#630#par=?

_____Hemvist_853-61:Bås 106:3

_____Kat,stat_853-61:barn,og

_____Koment_

0875_Johan#Ols#—–#födår=?#födort=?# 1779cB#Båstad#0# 201 280

_____Hemvist_745-79:Bås 70:1

_____Kat,stat_745-73:man,g_74-74:man,ä_75-76: far,ä_77-79: far,g

_____Koment_

0752_Johan#Per#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_771-75:Bås 91:1

_____Kat,stat_771-75:man,og

_____Koment_

3111_Johan#Pål#Pålson#1817c#födort=?# dödår=?#dödort=?#344#par=?

_____Hemvist_825-25:Bås 33:3, 33-39:Bås 104:2

_____Kat,stat_825-39:barn,og

_____Koment_

2677_Johan#Sjunne#—–#1846c#födort=?# dödår=?#dödort=?#599#par=?

_____Hemvist_847-48:Bås 104:4

_____Kat,stat_847-48:barn,og

_____Koment_

0814_Johan#Sven#—–#1757c#födort=?# 1802+8/1B#Båstad#0# 191

_____Hemvist_777-02:Bås 31:1

_____Kat,stat_777-80:man,og_81-02:man,g

_____Koment_802-02:styrman

0264_Johan#Sven#Berggren#1722c#Båstad# dödår=?#dödort=?#25# 163

_____Hemvist_737-47:Bås 61:1, 48-48:Bås 58:1, 49-87:Bås 61:1, 88-88:Bås 60:1, 89-90:Bås 61:1

_____Kat,stat_737-42:barn,og_45-48:man,og_49-76:man,g_77-90:man,ä

_____Koment_749-84:smed

0558_Johan#Sven#Gren#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#135#par=?

_____Hemvist_790-95:Bås 72:1

_____Kat,stat_790-95:sysk,og

_____Koment_

0216_Johan#Svenning#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_734-35:Bås 14:1, 40-40:Bås 16:1

_____Kat,stat_734-40:man,?

_____Koment_

2457_Johan #—–#Lundberg#1859c#Båstad# dödår=?#dödort=?#557#par=?

_____Hemvist_865-65:Bås 40,41:1, 66-67:Bås fahu:1, 68-69:Bås 106:5

_____Kat,stat_865-69:barn,og

_____Koment_

1307_Johan Adolf#—–#Engelow#1799c#Båstad# dödår=?#dödort=?#230#par=?

_____Hemvist_814-18:Bås 37:1

_____Kat,stat_814-18:barn,og

_____Koment_

1837_Johan Adolf#—–#Hanson#1828c#födort=?# dödår=?#dödort=?#439#par=?

_____Hemvist_847-48:Bås 85:1

_____Kat,stat_847-48:barn,og

_____Koment_

1221_Johan Adolf#—–#Holmberg#1817c#Båstad# dödår=?#dödort=?#361#par=?

_____Hemvist_825-28:Bås 31:1, 33-35:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_825-35:barn,og

_____Koment_

2082_Johan Adolf#—–#Hök#1833*19/10#Båstad# 1854+4/12B#dödort=?#443#par=?

_____Hemvist_834-55:Bås 74:1

_____Kat,stat_834-46:barn,u_47-54:barn,og_50-55:man,og

_____Koment_852-55:jungman

2066_Johan Adolf#—–#Lindberg#1822*16/2#födort=?# dödår=?#dödort=?#418#par=?

_____Hemvist_838-45:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_838-45:barn,og

_____Koment_

1845_Johan Adolf#Ols#Svenson#1827*8/11#födort=?# dödår=?#dödort=?#442#par=?

_____Hemvist_842-48:Bås 85:2, 50-54:Bås 85:2

_____Kat,stat_842-54:barn,og

_____Koment_850-52:sjöman/jungman, 53-54:matros

1511_Johan Adolph#L. P.#Johanson#1802c#Båstad# 1826+12/4B#dödort=?#360#par=?

_____Hemvist_818-21:Bås 99:2

_____Kat,stat_818-21:barn,og

_____Koment_död i Sthlm

2119_Johan Albin#—–#Scherff#1823c#födort=?# dödår=?#dödort=?#409#par=?

_____Hemvist_839-40:Bås 36:1, 41-41:Bås 86:1, 42-43:Bås 23,24:1, 44-47:Bås 104:2, 48-48:Bås 97:1, 51-52:Bås 92:1

_____Kat,stat_839-50:barn,og_51-52:man,og

_____Koment_844-47:krympling

0591_Johan Anton#—–#Engelow#födår=?#födort=?# 1792+juliB#dödort=?#0# 147 238

_____Hemvist_751-53:Bås 34:1, 54-79:Bås 37:1, 83-83:Bås 54:1, 84-92:Bås 48:1

_____Kat,stat_751-55:man,g_56-56:man,ä_57-80:man,g_81-82:man,g_84-92:man,g

_____Koment_751-66:förgare

2443_Johan August#—–#Grimberg#1840*9/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#556# 674

_____Hemvist_852-64:Bås 40,41:1, 69-69:Bås 54:1, 70-70:Bås 84:1

_____Kat,stat_852-64:barn,og_69-70:man,g_69-69:barn,og

_____Koment_862-62:arbetskarl, 63-70:sjöman

3106_Johan August#—–#Hanson#1837c#födort=?# 1845+6/5B#dödort=?#455#par=?

_____Hemvist_838-41:Bås 95:2

_____Kat,stat_838-41:barn,og

_____Koment_

1730_Johan August#—–#Malm#1815c#Båstad# dödår=?#dödort=?#427#par=?

_____Hemvist_825-36:Bås 79:1, 38-38:Bås 76:1, 39-42:Bås 77:1, 46-47:Bås 4-7:1

_____Kat,stat_825-42:barn,og_46-47:sysk,og

_____Koment_833-36:mindre vettig/svagsint, 46-47:har fallandesot o är svagsint

1894_Johan August#—–#Nordström#1818*11/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#283# 513

_____Hemvist_825-70:Bås 99:1

_____Kat,stat_825-44:barn,og_46-70:man,g

_____Koment_845-52:smed, 53-70:smedmäster

2140_Johan August#—–#Ryberg#1834*10/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#500#par=?

_____Hemvist_847-47:Bås 85:1, 48-50:Bås 84:1, 51-53:Bås 85:1, 54-54:Bås 68:1, 56-57:Bås 80:1, 59-60:Bås 102:1, 61-61:Bås 54:1

_____Kat,stat_847-53:barn,og_54-61:man,og

_____Koment_859-59:sjöman, 61-61:arbetskarl

1315_Johan August#—–#Skånberg#1789*29/8#födort=?# 1846c#dödort=?#192# 704

_____Hemvist_812-31:Bås 100:1, 32-48:Bås 101:1

_____Kat,stat_812-48:man,g

_____Koment_812-46:handlande

2222_Johan August#—–#Wimmelberg#1824*30/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#330# 650

_____Hemvist_825-33:Bås 87:2, 34-35:Bås 85:3, 43-60:Bås 64,65:1

_____Kat,stat_825-35:barn,u_43-47:tjhj,og_48-60:man,og_61-70:man,g

_____Koment_844-46:sjöman, 48-48:jungman, 49-53:styrman, 54-57:styrman i 1sta klassen, 58-69:skeppare, 70-70:sjökapten

2763_Johan August#Anders#—–#1867*15/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#567#par=?

_____Hemvist_868-68:Bås 51:1, 69-69:Bås 81:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

2731_Johan August#Anders#Björn#1865*26/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#608#par=?

_____Hemvist_867-69:Bås 106:3, 70-70:Bås 106:3

_____Kat,stat_867-70:barn,og

_____Koment_

2093_Johan August#Hans#—–#1829c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_851-52:Bås 78:2

_____Kat,stat_851-52:man,og

_____Koment_851-51:sjöman, 52-52:skeppskock

2196_Johan August#Johannes#—–#1829*3/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#468#par=?

_____Hemvist_844-44:Bås 67:1, 47-48:Bås 104:4, 49-50:Bås 85:1

_____Kat,stat_844-50:barn,og

_____Koment_

2828_Johan August#Karl#—–#1855*5/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#637#par=?

_____Hemvist_852-55:Bås 103:1, 56-64:Bås 102:1, 65-66:Bås 100:2, 67-68:Bås 81:1, 69-69:Bås 80:1, 70-70:Bås 42:1

_____Kat,stat_856-70:barn,og

_____Koment_

2429_Johan August#Magnus#—–#1864*21/11#?# dödår=?#dödort=?#552#par=?

_____Hemvist_865-66:Bås 54:1, 67-67:Bås 84:1, 68-68:Bås 36:1, 69-70:Bås 80:1

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2472_Johan August#Nils#Jacobson#1857c#Båstad# dödår=?#dödort=?#491#par=?

_____Hemvist_858-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_858-70:barn,og

_____Koment_

2104_Johan August#Ols#—–#1829c#födort=?# 1852+26/5B#dödort=?#634#par=?

_____Hemvist_847-48:Bås 104:5, 49-51:Bås 104:4, 52-53:Bås 86:1, 54-54:Bås 80:1

_____Kat,stat_847-48:barn,og_49-54:man,og

_____Koment_849-50:jungman, 51-53:styrman, 53-54:styrman i 1sta klass, död i Syd Australien

2860_Johan August#Petter#—–#1864*2/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#431#par=?

_____Hemvist_865-70:Bås 58:2

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2867_Johan August#Pål#—–#1838c#Båstad# 1865+3/8B#Båstad#486#par=?

_____Hemvist_847-58:Bås 84:1, 64-65:Bås 82:1

_____Kat,stat_847-65:man,og

_____Koment_864-65:sjöman

2928_Johan Bernhard#—–#Dalmer#1835*29/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#478#par=?

_____Hemvist_854-70:Bås 35:1

_____Kat,stat_854-70:barn,og

_____Koment_

2983_Johan Edvard#—–#Lundberg#1865*7/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#557#par=?

_____Hemvist_866-67:Bås fahu:1, 68-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_866-70:barn,og

_____Koment_

1411_Johan Edvard#Magnus#Peterson#1800*21/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#336# 528

_____Hemvist_817-70:Bås 13:1

_____Kat,stat_817-23:man,og_24-42:man,og_24-35:man,og_43-70:man,g

_____Koment_824-42:skeppare, 43-50:sjökapten, 51-70:handlande

1348_Johan Emanuel#—–#Stridbeck#1783c#Båstad# dödår=?#dödort=?#164#par=?

_____Hemvist_783-83:Bås 61:1

_____Kat,stat_783-83:barn,og

_____Koment_

2755_Johan Emil#—–#Vålander#1868*1/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#616#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 106:1

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

1399_Johan Fredrik#—–#Kallenberg#1785cc#födort=?# dödår=?#dödort=?#318#par=?

_____Hemvist_812-22:Bås 65:2

_____Kat,stat_812-12:man,og_13-22:man,g

_____Koment_812-22:handlande

1786_Johan G.#—–#Holmgren#1810*11/3#Båstad# dödår=?#dödort=?#421# 547

_____Hemvist_827-40:Bås 71:1, 41-69:Bås 33:1, 70-70:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_827-40:barn,og_41-70:man,g

_____Koment_837-70:skeppare

1274_Johan Georg#—–#Kallenberg#1748c#födort=?# 1811+23/4B#Båstad#0# 318

_____Hemvist_808-10:Bås 65:1

_____Kat,stat_808-10:man,g

_____Koment_808-10:direktör

2406_Johan Gustaf#Nils#—–#1843*21/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_862-69:Bås 59:1, 70-70:Bås 32:2

_____Kat,stat_862-69:man,og

_____Koment_862-70:jungman

2223_Johan Gustav#—–#Berggren#1855*16/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#515#par=?

_____Hemvist_857-70:Bås 55:1

_____Kat,stat_857-70:barn,og

_____Koment_

2464_Johan Gustav#—–#Granborg#1852c#Båstad# dödår=?#dödort=?#558#par=?

_____Hemvist_857-66:Bås 42:1

_____Kat,stat_857-66:barn,og

_____Koment_

2581_Johan Gustav#—–#Lundeberg#1858*19/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#583#par=?

_____Hemvist_859-70:Bås 68:2

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

2210_Johan Gustav#—–#Nordström#1857*8/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#513#par=?

_____Hemvist_858-59:Bås 99:1

_____Kat,stat_858-59:barn,og

_____Koment_

1802_Johan Gustav#—–#Silverstrand#1792c#födort=?# 1841+17/9B#Båstad#0# 428

_____Hemvist_836-41:Bås 62:1

_____Kat,stat_836-41:man,g

_____Koment_836-41:kyrkoherde

1553_Johan Gustav#—–#Wallengren#1827c#födort=?# dödår=?#dödort=?#580#par=?

_____Hemvist_828-38:Bås 37:1, 44-45:Bås 90:1, 46-46:Bås 92:1

_____Kat,stat_828-46:barn,og

_____Koment_

2845_Johan Gustav#Hans#—–#1839c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_860-60:Bås 57:3, 61-61:Bås fahu:1, 66-70:Bås påsn:1

_____Kat,stat_860-70:man,og

_____Koment_860-70:sjöman

2947_Johan Gustav#Johannes#—–#1866*7/2#Båstad# dödår=?#dödort=?#659#par=?

_____Hemvist_868-69:Bås 40,41:1, 70-70:Bås 54:1

_____Kat,stat_868-70:barn,og

_____Koment_

2138_Johan Gustav#Johannes#Anderson#1835*2/7#födort=?# 1867+17/1B#dödort=?#499#par=?

_____Hemvist_847-64:Bås 102:1, 65-67:Bås 100:1

_____Kat,stat_847-55:barn,og_56-67:man,og

_____Koment_856-67:jungman

1552_Johan Gustav#Kristian#Mattson#1811c#födort=?# 1863c#Båstad#303# 571

_____Hemvist_827-31:Bås 57:1, 46-63:Bås 57:1

_____Kat,stat_827-48:barn,og_51-63:man,g

_____Koment_846-64:sjökapten

2621_Johan Gustav#Niklas#Hanson#1841*16/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#643#par=?

_____Hemvist_847-70:Bås 77:1

_____Kat,stat_847-60:barn,og_66-70:man,og

_____Koment_867-70:sjöman

2951_Johan Gustav Leonard#—–#Kruse#1869*28/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#559#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 48,49:2

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

2424_Johan Hartvig#—–#Murbäck#1851*20/7#Breared sn# dödår=?#dödort=?#551#par=?

_____Hemvist_852-66:Bås 73:1, 67-70:Bås 73:2

_____Kat,stat_852-70:barn,og

_____Koment_852-55:fosterson, 70-70:sjöman

0627_Johan J.#—–#Lindgren#1776c#födort=?# 1844c#Båstad#155# 366 695

_____Hemvist_793-44:Bås 15:1

_____Kat,stat_793-03:sysk,og_04-11:man,g_12-12:man,ä_13-44:man,og

_____Koment_800-03:sjökarl, 04-37:skeppare

2326_Johan Jacob#—–#Beckman#1840*7/8#Axelstorp# dödår=?#dödort=?#533#par=?

_____Hemvist_847-47:Bås 12:2, 65-67:Bås 58:2, 68-69:Bås 27:1, 70-70:Bås 28,29:1

_____Kat,stat_847-47:barn,og_65-70:man,og

_____Koment_865-67:styrman, 68-73:skeppare, 70-70:sjökapten

3103_Johan Jacob#—–#Engelau#1814c#födort=?# dödår=?#dödort=?#393#par=?

_____Hemvist_825-30:Bås 73:1

_____Kat,stat_825-30:barn,og

_____Koment_

2136_Johan Jacob#—–#Lindgren#1821c#Båstad# dödår=?#dödort=?#366#par=?

_____Hemvist_825-36:Bås 15:1

_____Kat,stat_825-36:barn,og

_____Koment_

1163_Johan Jacob#—–#Ludvigson#1798c#Båstad# dödår=?#dödort=?#284#par=?

_____Hemvist_798-24:Bås 89:1

_____Kat,stat_798-98:barn,og_18-23:sysk,og_24-24:man,og

_____Koment_824-24:skeppare

2176_Johan Jacob#—–#Lundgren#1856*26/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#505#par=?

_____Hemvist_857-60:Bås 48,49:3, 61-65:Bås 2:1, 66-67:Bås 10:1, 68-69:Bås 12:2, 70-70:Bås 2:1

_____Kat,stat_857-67:barn,og

_____Koment_

0970_Johan Jacob#—–#Öman#1780c#födort=?# 1858+3/2B#dödort=?#0# 498

_____Hemvist_809-45:Bås 97:2, 46-49:Bås 98:1, 50-52:Bås 97:2, 53-55:Bås 96:1, 56-58:Bås 98:1

_____Kat,stat_809-09:man,og_10-50:man,g_51-58:man,ä

_____Koment_810-47:snickare

1576_Johan Jurgen#—–#Klinghammer#1805c#födort=?# 1837+19/4B#Båstad#321# 713

_____Hemvist_806-15:Bås 79:1, 26-29:Bås 32:1, 30-31:Bås 99:2, 32-32:Bås 101:2, 33-36:Bås 95:1, 37-37:Bås 90:1

_____Kat,stat_806-36:man,og_37-37:man,g

_____Koment_826-27:studerande, 28-35:stadsförman

1513_Johan Kristoffer#—–#Kruse#1805c#Båstad# dödår=?#dödort=?#322#par=?

_____Hemvist_821-33:Bås 91:1

_____Kat,stat_821-33:barn,og

_____Koment_828-31:döv

1795_Johan Kristoffer#Per#Petterson#1807c#Båstad# 1861+6/8B#Båstad#350# 537

_____Hemvist_817-21:Bås 48:1, 26-27:Bås 48:1, 35-35:Bås 36:1, 37-39:Bås 32:2, 41-45:Bås 4-7:1, 46-61:Bås 31:1

_____Kat,stat_817-39:man,og_41-61:man,g

_____Koment_846-59:handlande

2524_Johan L.#—–#Hedlund#1828c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_862-62:Bås 56:2, 63-63:Bås 4-7:2

_____Kat,stat_862-63:man,og

_____Koment_862-63:medicine doktor

1564_Johan Lorens#—–#Engelau#1813*11/9#Båstad# dödår=?#dödort=?#372#par=?

_____Hemvist_847-62:Bås 93:1, 59-59:Bås 10:1, 66-67:Bås 2:1, 68-70:Bås 85:5

_____Kat,stat_825-70:barn,og

_____Koment_829-42:svagsint, 43-64:mindre vettig/svagsint

2021_Johan Ludvig#—–#Norgren#1842c#födort=?# dödår=?#dödort=?#413#par=?

_____Hemvist_847-57:Bås 37:2

_____Kat,stat_847-57:barn,og

_____Koment_

2356_Johan Ludvig#—–#Petterson#1848*1/8#födort=?# dödår=?#dödort=?#537#par=?

_____Hemvist_849-61:Bås 31:1

_____Kat,stat_849-61:barn,og

_____Koment_

1400_Johan Magnus#—–#Berggren#1788c#födort=?# 1851c#dödort=?#0# 456

_____Hemvist_812-13:Bås 63:1, 14-15:Bås 67:1, 16-16:Bås 14:1, 17-17:Bås 10,11:1, 18-20:Bås 76:1, 21-24:Bås 47:1, 25-25:Bås 56:1, 26-28:Bås 69:1, 29-29:Bås 90:1, 30-33:Bås 72:1, 34-34:Bås 68:1, 35-35:Bås 90:1, 36-36:Bås 72:1, 37-41:Bås 56:1, 42-43:Bås 23,24:1, 44-44:Bås 85:1, 45-45:Bås 90:1, 46-51:Bås 55:1

_____Kat,stat_812-12:man,og_13-21:man,g_22-23:man,ä_24-43:man,g_46-47:man,ä

_____Koment_812-41:skomakare

3073_Johan Magnus#—–#Berggren#1789c#födort=?# dödår=?#dödort=?#461#par=?

_____Hemvist_802-02:Bås 41:1

_____Kat,stat_802-70:barn,og

_____Koment_

1266_Johan Magnus#—–#Ekström#1784c#Båstad# 1850c#Båstad#121# 483

_____Hemvist_800-30:Bås 52:1, 31-33:Bås 56:1, 37-37:Bås 72:1, 38-38:Bås 66:1, 39-41:Bås 56:1, 42-43:Bås 23,24:1, 44-44:Bås 52:1, 45-47:Bås 49:1, 48-49:Bås 104:2

_____Kat,stat_800-03:sysk,og_05-16:man,og_17-49:man,g

_____Koment_805-06:sjökarl, 13-33:styrman, 36-49:fiskare

0743_Johan Magnus#—–#Kilgren#1800c#Båstad# dödår=?#dödort=?#696#par=?

_____Hemvist_800-06:Bås 7:1, 07-10:Bås 71:1, 11-11:Bås 7:1, 12-12:Bås 33:1

_____Kat,stat_800-12:barn,og

_____Koment_

2450_Johan Magnus#—–#Lundberg#1846*21/12#Båstad# dödår=?#dödort=?#557#par=?

_____Hemvist_851-62:Bås 70:1, 64-65:Bås 40,41:1, 66-67:Bås påsn:1, 68-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_851-64:barn,og_65-70:man,og

_____Koment_865-70:sjöman

0529_Johan Magnus#Petter#Skånberg#1729c#födort=?# 1813c#Båstad#50# 126

_____Hemvist_747-48:Bås 7:1, 49-49:Bås 95:1, 54-64:Bås 7:1, 65-71:Bås 73:1, 72-13:Bås 7:1

_____Kat,stat_747-64:sysk,og_65-91:man,g_92-13: far,g

_____Koment_771-76:skeppare

1341_Johan Magnus#Sven#—–#1792*23/10#Båstad# dödår=?#dödort=?#323#par=?

_____Hemvist_806-17:Bås 83:1

_____Kat,stat_806-10:barn,og_11-17:man,og

_____Koment_811-16:sjökarl

2500_Johan Martin#Johannes#Nilson#1858*17/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#566#par=?

_____Hemvist_859-70:Bås 50:1

_____Kat,stat_859-70:barn,og

_____Koment_

1841_Johan Niklas#—–#Dalström#1829c#födort=?# dödår=?#dödort=?#440#par=?

_____Hemvist_835-36:Bås 56:2, 37-38:Bås 16:2, 40-40:Bås 68:2, 41-41:Bås 56:2, 46-50:Bås 85:2, 51-53:Bås 49:1, 54-57:Bås 52:1

_____Kat,stat_835-50:barn,og_51-57:man,og

_____Koment_851-57:jungman

1846_Johan Niklas#—–#Hök#1818*16/1#födort=?# 1850c#Båstad#368#par=?

_____Hemvist_825-37:Bås 91:1, 38-43:Bås 90:1, 46-46:Bås 91:1, 47-47:Bås 92:1, 50-50:Bås 91:1

_____Kat,stat_825-50:barn,og

_____Koment_838-47:sjöman

2342_Johan Nikolaus#—–#Graff#1862*21/11#Båstad# dödår=?#dödort=?#535#par=?

_____Hemvist_865-70:Bås 16:2

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

2094_Johan P.#—–#Houpert#1804*7/10#Voxtorp# dödår=?#dödort=?#0# 625

_____Hemvist_855-61:Bås 80:1, 62-62:Bås 79:1, 63-64:Bås 62:1, 65-67:Bås 89:1, 68-70:Bås 73:2

_____Kat,stat_855-70:man,g

_____Koment_855-70:fanjunkare

1851_Johan P.#—–#Ljungdal#1816c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 460

_____Hemvist_842-45:Bås 77:1, 46-48:Bås 79:1

_____Kat,stat_842-48:man,g

_____Koment_842-46:färgare

1461_Johan Paulus Christian#—–#Thulin#1839*15/11#Båstad# 1870+27/3B#Båstad#480#par=?

_____Hemvist_818-21:Bås 48:1, 22-25:Bås 36:1, 26-35:Bås 48:1, 40-43:Bås 35:1, 47-61:Bås 36:1, 62-65:Bås 37:3, 66-66:Bås 36:1

_____Kat,stat_847-58:barn,og_59-66:man,og

_____Koment_862-66:gästgivare

1869_Johan Peter#—–#Lindberg#1820*29/4#Båstad# dödår=?#dödort=?#418# 652

_____Hemvist_836-70:Bås 23,24:1

_____Kat,stat_836-43:barn,og_44-45:man,og_46-69:man,g_70-70:man,ä

_____Koment_847-51:tunnbindare

2186_Johan Peter#—–#Lindström#1825c#födort=?# dödår=?#dödort=?#411#par=?

_____Hemvist_841-44:Bås 14:2

_____Kat,stat_841-44:barn,og

_____Koment_

1791_Johan Peter#—–#Ryberg#1808*29/8#Ystad# dödår=?#dödort=?#0# 500

_____Hemvist_833-34:Bås 87:1, 35-35:Bås 84:1, 36-36:Bås 65:1, 37-37:Bås 69:1, 38-38:Bås 68:1, 39-40:Bås 72:1, 41-41:Bås 66:1, 42-42:Bås 68:1, 43-43:Bås 56:1, 44-44:Bås 66:1, 45-45:Bås 56:1, 46-46:Bås 84:1, 47-47:Bås 85:1, 48-50:Bås 84:1, 51-53:Bås 85:1, 54-54:Bås 68:1, 55-55:Bås 85:1, 56-57:Bås 80:1, 59-60:Bås 102:1, 61-61:Bås 54:1, 62-62:Bås 40,41:1, 63-63:Bås 84:1, 64-65:Bås 67:4

_____Kat,stat_833-34:tjhj,og_35-65:man,g

_____Koment_835-59:tunnbindare, 60-70:arbetare

2866_Johan Peter#Jöns#—–#1864*24/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#642#par=?

_____Hemvist_865-70:Bås 80:1

_____Kat,stat_865-70:barn,og

_____Koment_

0597_Johan Petter#—–#Engelow#1753c#Båstad# 1827+20/3B#Båstad#147# 230

_____Hemvist_771-82:Bås 37:1, 83-83:Bås 71:1, 84-27:Bås 37:1

_____Kat,stat_771-80:barn,og_81-82:man,og_84-27:man,g

_____Koment_781-15:skeppare, 16-25:stadsförman

2651_Johan Petter#—–#Hillerström#1834c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_862-64:Bås 99:2

_____Kat,stat_862-64:man,g

_____Koment_862-64:postmästare, 64-64:rymd till utlandet

1826_Johan Petter#—–#Sommar#1815*27/7 1815*27/7 #Hörby# 1872+30/7B#Båstad#747# 433 594

_____Hemvist_836-43:Bås 73:2, 44-47:Bås 3:1, 48-49:Bås 91:1, 50-59:Bås 3:1, 60-60:Bås 67:1, 61-62:Bås 51:1, 63-63:Bås 15:2, 64-65:Bås 42:1, 66-66:Bås 84:1, 67-68:Bås 54:1, 69-70:Bås 51:1

_____Kat,stat_836-46:tjhj,og_47-57:man,g_58-66:man,ä_67-70:man,g

_____Koment_836-39:lärling, 40-60:hattmakaregesäll, 61-62:arbetskarl, 63-68:väktare, 69-70:arbetare

2893_Johan T.#—–#Hörner#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_862-62:Bås påsn:1, 66-70:Bås 23,24:2

_____Kat,stat_862-70:barn,og

_____Koment_866-70:ingenjör

1602_Johan Teodor#—–#Bovin#1813c#födort=?# dödår=?#dödort=?#378#par=?

_____Hemvist_829-33:Bås 83:1, 35-36:Bås 101:1

_____Kat,stat_829-33:barn,og_35-36:tjhj,og

_____Koment_

3024_Johan Viktor#—–#—–#1851c#födort=?# dödår=?#dödort=?#677#par=?

_____Hemvist_856-70:Bås 85:1, 56-64:Bås 96:1, 65-67:Bås 68:1, 68-68:Bås 100:1, 69-69:Bås 17:1

_____Kat,stat_856-69:barn,og

_____Koment_

1559_Johan Wilhelm#—–#Bovin#1771c#födort=?# dödår=?#Båstad#0# 378

_____Hemvist_822-22:Bås 96:1, 23-27:Bås 81:1, 28-28:Bås 83:1

_____Kat,stat_822-28:man,g

_____Koment_822-28:sjökarl, 27-27:mästerkock

2652_Johan Wilhelm#Sven#—–#1846*28/8#Båstad# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_865-68:Bås 104:5, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_865-70:man,og

_____Koment_865-70:sjöman

1095_Johan(nes)?#—–#Falk#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_758-63:Bås BM:1

_____Kat,stat_758-63:barn,og

_____Koment_758-63:enrollerad

2042_Johan/Janne#—–#Hammar#1838c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_847-50:Bås 56:2, 51-57:Bås 64,65:1

_____Kat,stat_847-57:man,og

_____Koment_851-57:bodbetjänt

2272_Johan/Janne#—–#Höjman#1854*24/7#Båstad# dödår=?#dödort=?#521#par=?

_____Hemvist_855-70:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_855-70:barn,og

_____Koment_

1180_JohanAdolf#—–#Graff#1788c#Båstad# 1822c#dödort=?#128# 355

_____Hemvist_794-94:Bås 57:1, 04-08:Bås 57:1, 09-16:Bås 57:2, 17-22:Bås 64:1

_____Kat,stat_794-94:barn,og_04-14:man,og_15-17:man,g_18-22:man,ä

_____Koment_809-22:skeppare

1798_Johanes#—–#Evald/F#1822c#födort=?# 1841+16/2B#dödort=?#424#par=?

_____Hemvist_838-43:Bås 48:1

_____Kat,stat_838-43:barn,og

_____Koment_

0088_JohanJacob#—–#Gais#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_740-40:Bås 36:1, 45-51:Bås 37:1

_____Kat,stat_740-40:man,?_45-51:man,g

_____Koment_

1718_JohAnna#—–#Wallgren/F#1790c#födort=?# dödår=?#dödort=?#329#par=?

_____Hemvist_820-21:Bås 85:2, 23-27:Bås 81:1, 28-35:Bås 83:1, 40-41:Bås 83:1, 42-45:Bås 86:1, 46-48:Bås 88:1, 49-52:Bås 86:1

_____Kat,stat_820-31:barn,og_32-35:tjhj,og_40-49:sysk,og_50-63:kvin,og

_____Koment_

3025_Johanna#—–#—–#1855c#födort=?# dödår=?#dödort=?#677#par=?

_____Hemvist_856-64:Bås 96:1, 65-67:Bås 68:1, 68-68:Bås 100:1, 69-69:Bås 17:1, 70-70:Bås 85:1

_____Kat,stat_856-70:barn,og

_____Koment_

1075_Johanna#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 246

_____Hemvist_777-83:Bås 65:1

_____Kat,stat_777-83: mor,?

_____Koment_

1143_Johanna#—–#—–#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 270

_____Hemvist_730-30:Bås 56:1

_____Kat,stat_730-30: mor,?

_____Koment_

0971_Johanna#—–#Anders/M#födår=?#födort=?# 1776c#Båstad#0# 216

_____Hemvist_742-68:Bås 97:1, 69-76:Bås 98:1

_____Kat,stat_742-63:kvin,g_64-76: mor,ä

_____Koment_

2954_Johanna#—–#Berg/F#1853*7/7#Välinge# dödår=?#dödort=?#660#par=?

_____Hemvist_870-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_870-70:barn,og

_____Koment_

2952_Johanna#—–#Berg/M#1820*25/6#Välinge# dödår=?#dödort=?#0# 660

_____Hemvist_870-70:Bås 48,49:3

_____Kat,stat_870-70:kvin,g

_____Koment_

2490_Johanna#—–#Berggren/F#1816*20/1#Båstad# dödår=?#dödort=?#462# 564

_____Hemvist_832-46:Bås 37:3, 47-47:Bås 40,41:1, 48-48:Bås 77:1, 49-50:Bås 49:1, 51-52:Bås 40,41:1, 53-55:Bås 103:1, 56-70:Bås 49:1

_____Kat,stat_832-47:barn,og_48-70:kvin,g

_____Koment_

1975_Johanna#—–#Bolin/F#1833c#födort=?# dödår=?#dödort=?#469#par=?

_____Hemvist_847-51:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_847-51:barn,og

_____Koment_

0689_Johanna#—–#Bräcke/M#födår=?#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 170

_____Hemvist_757-59:Bås 84:1, 60-65:Bås 78:1, 68-68:Bås 83:1

_____Kat,stat_753-68:kvin,g

_____Koment_

2972_Johanna#—–#Cecilia/Mo#1855*24/11#Brunnby# dödår=?#dödort=?#662#par=?

_____Hemvist_869-70:Bås 61:2

_____Kat,stat_869-70:barn,og

_____Koment_

3192_Johanna#—–#Dalgren/F#1820c#Båstad# dödår=?#dödort=?#338#par=?

_____Hemvist_827-29:Bås 22:1, 33-35:Bås 86:1, 40-40:Bås 67:1, 42-42:Bås 14:1

_____Kat,stat_827-42:barn,og

_____Koment_

2458_Johanna#—–#Ekström/F#1822c#födort=?# dödår=?#dödort=?#483#par=?

_____Hemvist_838-38:Bås 66:2, 39-41:Bås 56:1, 42-43:Bås 23,24:1, 44-46:Bås 52:1, 48-49:Bås 104:2, 50-51:Bås 85:1, 53-54:Bås 40,41:1

_____Kat,stat_838-54:barn,og

_____Koment_

2463_Johanna#—–#Granborg/F#1846c#Båstad# dödår=?#dödort=?#558#par=?

_____Hemvist_847-67:Bås 42:1

_____Kat,stat_847-65:barn,og_67-67:kvin,og

_____Koment_867-67:arbeterska

2442_Johanna#—–#Grimberg/F#1837*29/6#Båstad# dödår=?#dödort=?#556# 567

_____Hemvist_847-47:Bås 66:1, 52-65:Bås 40,41:1, 66-68:Bås 51:1, 69-69:Bås 81:1, 70-70:Bås 106:5

_____Kat,stat_847-65:barn,og_66-70:kvin,g

_____Koment_

1428_Johanna#—–#Hanson/F#1813c#födort=?# dödår=?#dödort=?#719#par=?

_____Hemvist_825-33:Bås 87:1

_____Kat,stat_825-33:barn,og

_____Koment_

2574_Johanna#—–#Helsbäck/M#1827c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 582

_____Hemvist_862-63:Bås 67:4

_____Kat,stat_862-63:kvin,g

_____Koment_

2265_Johanna#—–#Höjman/F#1835*12/6#födort=?# dödår=?#dödort=?#521#par=?

_____Hemvist_847-50:Bås 1,2:2, 62-70:Bås 1,2:2

_____Kat,stat_847-70:barn,og

_____Koment_

2170_Johanna#—–#Hök/F#1830c#födort=?# dödår=?#dödort=?#504#par=?

_____Hemvist_831-38:Bås 79:1

_____Kat,stat_831-38:barn,u

_____Koment_

1761_Johanna#—–#Kjellsson/F#1786c#födort=?# 1855+30/3B#Båstad#0# 410

_____Hemvist_831-34:Bås 37:1, 35-35:Bås 65:1, 36-36:Bås 104:4, 37-39:Bås 42:1, 40-41:Bås 104:4, 44-45:Bås 42:1, 46-55:Bås 16:1

_____Kat,stat_831-39:kvin,g_40-55:kvin,ä

_____Koment_846-51:krympling i händerna

1858_Johanna#—–#Knutsson/M#1778c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 344

_____Hemvist_826-55:Bås 104:2, 57-65:Bås 92:1

_____Kat,stat_826-42:kvin,g_43-65:kvin,ä

_____Koment_

0331_Johanna#—–#Kruse/F#1755c#födort=?# dödår=?#dödort=?#72#par=?

_____Hemvist_766-72:Bås 2:1

_____Kat,stat_766-67:barn,u_72-72:barn,og

_____Koment_

1635_Johanna#—–#Kruse/F#1795c#födort=?# dödår=?#dödort=?#384#par=?

_____Hemvist_813-17:Bås 50:1

_____Kat,stat_813-17:barn,og

_____Koment_

1788_Johanna#—–#Kullberg#1754c#födort=?# 1834+31/12B#Båstad#0# 714

_____Hemvist_834-36:Bås 34:1

_____Kat,stat_834-36:kvin,ä

_____Koment_834-36:enkefrudoktorinna

1952_Johanna#—–#Lindblom/F#1832c#födort=?# dödår=?#dödort=?#387#par=?

_____Hemvist_835-35:Bås 16:1

_____Kat,stat_835-35:barn,og

_____Koment_

1243_Johanna#—–#Lindström/F#1792c#Båstad# dödår=?#dödort=?#310#par=?

_____Hemvist_808-12:Bås 20:1, 13-43:Bås 14:2, 44-46:Bås 78:1, 47-54:Bås 66:1

_____Kat,stat_808-54:barn,og

_____Koment_810-10:fel på ögonen, 28-28:svagsint, 46-46:nästan blind

1444_Johanna#—–#Lindvall/F#1806c#Båstad# dödår=?#dödort=?#316#par=?

_____Hemvist_821-23:Bås 58:1

_____Kat,stat_821-23:barn,og

_____Koment_

1326_Johanna#—–#Ludvigson/F#1794c#Båstad# 1854+12/6B#Båstad#304# 393

_____Hemvist_810-14:Bås 30:1, 16-54:Bås 73:1

_____Kat,stat_810-14:barn,og_16-32:kvin,g_33-54:kvin,ä

_____Koment_947-48:sjökaptensenka g Engelow

2996_Johanna#—–#Lund/F#1841*26/4#H.stad Mö.l# dödår=?#dödort=?#0# 670

_____Hemvist_870-70:Bås 76:1

_____Kat,stat_870-70:kvin,g

_____Koment_

1516_Johanna#—–#Lundberg/F#1845c#födort=?# dödår=?#dödort=?#736#par=?

_____Hemvist_851-55:Bås qw:1

_____Kat,stat_851-55:barn,og

_____Koment_

2250_Johanna#—–#Olson/F#1819*25/9#Stenhagen# dödår=?#dödort=?#0# 594

_____Hemvist_867-68:Bås 54:1, 69-70:Bås 51:1

_____Kat,stat_867-70:kvin,g

_____Koment_

1034_Johanna#—–#Petter/M#1742c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 235

_____Hemvist_777-84:Bås 67:1, 85-86:Bås 92:1, 87-08:Bås 81:1

_____Kat,stat_777-87:kvin,g_88-08:kvin,ä

_____Koment_

0454_Johanna#—–#Stridbeck/F#1757c#födort=?# 1826+11/7B#Båstad#104# 314

_____Hemvist_786-96:Bås 32:1, 05-07:Bås 32:1, 08-26:Bås 34:1

_____Kat,stat_786-96:barn,og_05-07:kvin,og_08-09:kvin,g_10-26:kvin,ä

_____Koment_

2696_Johanna#—–#Svenson/F#1842*9/8#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 601

_____Hemvist_870-70:Bås 108:2

_____Kat,stat_870-70:kvin,g

_____Koment_

3125_Johanna#—–#Trogen/F#1825c#Båstad# dödår=?#dödort=?#495#par=?

_____Hemvist_827-52:Bås 78:1

_____Kat,stat_827-52:barn,og

_____Koment_848-48:svagsint

1508_Johanna#—–#Törning/F#1802c#födort=?# dödår=?#dödort=?#359#par=?

_____Hemvist_820-26:Bås 85:5, 32-33:Bås 85:5

_____Kat,stat_820-33:barn,og

_____Koment_

2593_Johanna#—–#Wallengren/F#1836c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0#par=?

_____Hemvist_847-48:Bås 84:1, 49-52:Bås 92:1, 56-58:Bås 68:2

_____Kat,stat_847-58:barn,og

_____Koment_

1848_Johanna#—–#Wallgren#1797c#födort=?# dödår=?#dödort=?#0# 444

_____Hemvist_841-45:Bås 68:1, 46-50:Bås 70:1

_____Kat,stat_841-50:kvin,ä

_____Koment_846-47:sjömansenka

1644_Johanna#—–#Winberg/M#födår=?#födort=?# 1813+2/11B#Båstad#0# 317

_____Hemvist_790-04:Bås 61:1, 05-05:Bås 69:1, 12-13:Bås 81:1

_____Kat,stat_790-05:kvin,g_12-13:kvin,ä

_____Koment_

1805_Johanna#Anders#—–#1785c#födort=?# 1854+9/4B#Båstad#0# 357

_____Hemvist_825-54:Bås 63:1

_____Kat,stat_825-46:tjhj,og_47-54:kvin,og

_____Koment_

2729_Johanna#Anders#—–#1829*14/2#Grevie# dödår=?#dödort=?#0# 608

_____Hemvist_861-61:Bås 82:1, 62-69:Bås 106:3, 70-70:Bås 108:6

_____Kat,stat_861-70:kvin,g

_____Koment_

1303_Johanna#Anders#Gabrielson/F#1800c#Båstad# dödår=?#dödort=?#326#par=?

_____Hemvist_815-21:Bås 102:1

_____Kat,stat_815-21:barn,og

_____Koment_

2367_Johanna#Anders#Ståhl/M#1833*20/2#Hjärnarp# dödår=?#dödort=?#0# 541

_____Hemvist_864-64:Bås 102:1, 66-68:Bås 17,18:1, 70-70:Bås 19:1

_____Kat,stat_864-70:kvin,g

_____Koment_