Barkåkra

Barkåkra kyrka

Barkåkra är en församling i Ängelholms kommun och vars kyrka har anor från 1100-talet. Kor och torn byggdes på 1400-talet. Kyrkan är vitkalkad och de äldst bevarade gravstenarna är från början av 1800-talet.

De flesta gårdarna i församlingen låg länge under Ängeltofta säteri, men är idag friköpta. Dessa gårdar är fortfarande jordbruk och här produceras sallad, potatis och andra grönsaker. I nära 60 år fanns Skånska Flygflottiljen förlagd här, men är idag nerlagd. Från Skepparkroken skeppade man tidigare timmer från Hallandsåsens skogar. Men 1852 började man att bygga Ängelholms hamn vid Rönneås mynning så att man kunde angöra med större fartyg. I slutet på 1800-talet blev järnvägen färdig genom socknen och hamnen förlorade kunder. I stället blev Skälderviken badort och längs hela sjösidan i församlingen finns fina badstränder.

Kyrkoböcker: Barkåkras kyrkoböcker existerar från 1692 men med luckor i de tidiga serierna.