Fastigheter Hov 1

Fastighetslista

I beckningen för fastighetsdelar står h för gatehus, dvs hus på utäga. Ry står för ryttartorp och t för torp.

 

Fastighetslista

I beckningen för fastighetsdelar står h för gatehus, dvs hus på utäga. Ry står för ryttartorp och t för torp.

 

Bynamn Stam
fastighet
Fastighets
delar
Dejarp 1,2 Dej
1,2:1
Dej
1,2:1h1
Dej
1,2:2
Dej
1,2:2,2
Dej
1,2:2,2h1
Dej
1,2:2,2h2
Dej
1,2:2,2h3
Dej
1,2:2,2h4
Dej
1,2:2,3
Dej
1,2:2,3h1
Dej
1,2:2,3h2
Dej
1,2:2,3h3
Dej
1,2:3
Dej
1,2:3h1
Dej
1,2:3h2
Dej
1,2:3t1
Dej
1,2:4
Dej
1,2:5
Dej
1,2:5h1
1 Dej
1:1
Dej
1:1h1
Dej
1:2
Dej
1:2,2
Dej
1:2,2h1
Dej
1:2,2h2
Dej
1:2,2h3
Dej
1:2h1
Dej
1:2h2
Dej
1:3
Dej
1:3h1
Dej
1:3h2
Dej
1:3h3
2 Dej
2:1
Dej
2:1h1
Dej
2:2
Dej
2:2h1
Dej
2:2h2
3,4 Dej
3,4:1
Dej
3,4:1,1
Dej
3,4:1,2
Dej
3,4:1Ry
Dej
3,4:2
Dej
3,4:2,2
Dej
3,4:3
Dej
3,4:3,2
Dej
3,4:3,2h1
Dej
3,4:3Ry
Dej
3,4:4
Dej
3,4:4,2
Dej
3,4:4,2h1
Dej
3,4:4,2h2
Dej
3,4:4,2h3
Dej
3,4:4,3
Dej
3,4:4,3h1
Dej
3,4:4,3h2
Dej
3,4:4,3t1
Dej
3,4:4h1
Dej
3,4:4h2
Dej
3,4:4h3
3 Dej
3:1
Dej
3:2
Dej
3:2h2
4 Dej
4:1
Dej
4:2
Dej
4:2h1
Dej
4:2Ry
Engalag 1 Eng
1:1
Eng
1:1,2
Eng
1:1h1
Eng
1:1h2
Eng
1:2
Eng
1:2,2
Eng
1:2,2t1
Eng
1:2,3
Eng
1:3
Eng
1:3h1
Eng
1:3h2
Eng
1:3t1
2,3 Eng
2,3:1
Eng
2,3:1h1
Eng
2,3:1h2
Eng
2,3:1h3
Eng
2,3:1h4
Eng
2,3:1h5
Eng
2,3:1h6
Eng
2,3:1t1
Eng
2,3:1t2
Eng
2,3:1t3
Eng
2,3:1t4
Eng
2,3:1t5
Eng
2,3:1t6
Eng
2,3:2
Eng
2,3:3
Eng
2,3:4
Eng
2,3:4,3
3 Eng
3:1
Eng
3:2
4 Eng
4:1
Eng
4:2
5 Eng
5:1
Eng
5:1,2
Eng
5:2
Eng
5:2h1
Eng
5:2h2
Eng
5:3
Eng
5:3h1
6 Eng
6:1
Eng
6:1h1
Eng
6:1h2
Eng
6:1h3
Eng
6:1h4
Eng
6:1h5
Fly
Hus
Fly
1:1h1
Haga 1,2 Hag
1,2:1
Hag
1,2:2
Hag
1,2:3
Hag
1,2:4
Hag
1,2:5
Hag
1,2:6
Hag
1,2:6t1
1 Hag
1:1
Hag
1:2
Hag
1:3
Hag
1:4
2,3 Hag
2,3:1
Hag
2,3:2
Hag
2,3:2h1
Hag
2,3:3
2 Hag
2:1
Hag
2:2
Hag
2:2h1
Hag
2:3
3 Hag
3:1
Hag
3:1t1
Hag
3:2
Hag
3:2,2
Hag
3:2,3
Hag
3:2,4
Hag
3:2t1
Hag
3:3
Hag
3:3,2
Hag
3:3,3
Hag
3:3,4
Hallawara 1,2 Hal
1,2:1
Hal
1,2:1,2
Hal
1,2:1t1
Hal
1,2:2
Hal
1,2:2,2
Hal
1,2:3
Hal
1,2:4
Hal
1,2:4,2
Hal
1,2:4h1
Hal
1,2:5
Hal
1:1
Hal
1:2
Hal
2:1
Hal
2:1,2
Hal
2:1,3
Hal
2:2
Hal
2:2h1
Hal
2:3
3 Hal
3:1
Hal
3:2
Hal
3:3
Hal
3:3h1
Hal
3:4
Hal
3:4h1
Hal
3:4h2
4 Hal
4:1
Hal
4:1,2
Hal
4:1Ry
Hal
4:2
Hal
4:2h1
Hal
4:3
Hal
4:4
5 Hal
5:1
Hal
5:2
Hal
5:3
Hal
5:4
Hal
5:4t1
Hal
5:5
Hillarp 1 Hil
1:1
Hil
1:2
Hil
1:2h1
Hil
1:2h2
Hil
1:2t1
2,3,4 Hil
2,3:1
Hil
2,3:2
Hil
2,3:2h1
Hil
2,3:2h2
Hil
2,3:3
Hil
2,3:3,2
Hil
2,3:3,2h1
Hil
2,3:3,2h2
Hil
2,3:3h1
Hil
2,3:4
Hil
2,3:4h1
Hil
2,3:4h2
Hil
2,3:4Ry
Hil
2,3:5
Hil
2:1
Hil
2:2
Hil
2:2h1
Hil
3:1
Hil
3:2
Hil
3:2h1
Hil
3:2h2
Hil
Hi:Hu
Hov 1 Hov
1:1
Hov
1:1h1
Hov
1:2
Hov
1:2,2
2 Hov
2:1
Hov
2:1h1
Hov
2:1h2
Hov
2:1h3
Hov
2:1h4
Hov
2:1h5
Hov
2:2
3 Hov
3:1
Hov
3:1h1
Hov
3:1h2
Hov
3:2
Hov
3:2h1
Hov
3:2h2
Hov
3:2h3
Ingelstorp 1,2 Ing
1,2:1
Ing
1,2:1h1
Ing
1,2:2
Ing
1,2:3
Ing
1,2:3h1
Ing
1,2:3t1
Ing
1,2:3t2
Ing
1,2:3t3
Ing
1,2:4
Ing
1,2:5
Ing
1:1
Ing
1:1h1
Ing
1:2
Ing
1:2h1
Ing
1:2h2
Ing
1:2h3
Ing
1:2h4
Ing
1:2h5
Ing
1:3
Ing
1:3h1
Ing
1:3h2
Ing
1:3h3
Ing
1:3h4
Ing
1:3h5
Ing
1:4
Ing
2:1
Ing
2:2
3 Ing
3:1
Ing
3:1h1
Ing
3:2
Ing
3:2,2
Ing
3:3
Ing
3:3h1
Ing
3:3h2
Ing
3:4
Ing
3:4h1
Ingelstorp Ing
3:5
4 Ing
4:1
Ing
4:1,2
Ing
4:1,3
Ing
4:1h1
Ing
4:1t1
Ing
4:2
Ing
4:2,2
Ing
4:3
Ing
4:3,1
Ing
4:4
Ing
4:4h1
Ing
4:5
Ing
4:5Ry
5 Ing
5:1
Ing
5:1,2
Ing
5:1,3
Ing
5:1,4
Ing
5:2
Ing
5:3
Kärragården 1,2 Kär
1,2:1
Kär
1,2:2
Kär
1,2:2h1
Kär
1,2:2h2
1 Kär
1:1
2 Kär
2:1
3 Kär
3:1
Kär
3:2
Muggarp 1 Mug
1:1
Olastorp 1 Ola
1:1
Ola
1:2
Ola
1:3
Ola
1:3,1
Ola
1:3,2
Ola
1:3,2t1
Ola
1:3,3
Ola
1:3h1
Ola
1:3t1
Ola
1:4
Ola
1:4h1
Ola
1:4h2
Ola
1:4t1
2 Ola
2:1
Ola
2:2
Huset Ola
2:2h1
Ola
2:3
Ola
Ol:Hu
Perstorp 1 Per
1:1
Per
1:1,2
Per
1:1,3
Per
1:1h1
Per
1:2
Per
1:2h1
Per
1:2h2
Per
1:2h3
Per
1:2h4
Per
1:2Ry
Per
1:3
Per
1:3h1
2,3 Per
2,3:1
Per
2,3:2
Per
2,3:2t1
Per
2,3:3
Per
2,3:3h1
Per
2,3:4
Per
2,3:4,2
Per
2,3:4,2h1
Per
2,3:4,2h2
Per
2,3:4,2h3
Per
2,3:4,3
Per
2,3:4,3h1
Per
2,3:4h1
Per
2,3:4t1
Per
2,3:4t2
Per
2,3:5
Per
2,3:5t1
Per
2,3:6
2 Per
2:1
Per
2:1h1
Per
2:2
Per
2:2h1
3 Per
3:1
Per
3:2
Per
3:2Ry
4 Per
4:1
Per
4:1t1
Per
4:2
5 Per
5:1
Per
5:1h1
Per
5:1h2
Per
5:1h3
Rytt
Torp
Per
5:1Ry
Per
5:2
Per
5:2h1
Per
5:2h2
Per
5:2t1
Per
5:3
Per
5:3h1

socknen
1 Pås
1:1
Ryshus 1 Rys
1:1h1
Rys
1:1h2
Segeltorp 1,2 Seg
1,2:1
Seg
1,2:2
Seg
1,2:2,2
Seg
1,2:3
Seg
1,2:3h1
Seg
1,2:4
Seg
1,2:4h1
Seg
1,2:4h2
Seg
1,2:4t1
1 Seg
1:1
Seg
1:2
Seg
1:3
2 Seg
2:1
Seg
2:1h1
3 Seg
3:1
Seg
3:1h1
Seg
3:1h2
Seg
3:2
4 Seg
4:1
Seg
4:1,2
Seg
4:1,2,1
Seg
4:1,2,2
Seg
4:1,2t1
Seg
4:1t1
Seg
4:2
Seg
4:2,2
Seg
4:2h1
Seg
4:2h2
Seg
4:2h3
Rytt:torp Seg
4:2Ry
Seg
4:2t1
5,6 Seg
5,6:1
Seg
5,6:1,2
Seg
5,6:1Ry
Seg
5,6:2
Seg
5,6:2h1
Seg
5,6:3
Seg
5,6:3,1
Seg
5,6:3,2
Seg
5,6:3h1
Seg
5,6:4
Seg
5,6:4h1
Seg
5,6:4t1
Seg
5,6:4t2
5 Seg
5:1
Seg
5:1h1
Seg
5:1Ry
Seg
5:2
Seg
5:2h1
Seg
5:2Ry
6 Seg
6:1
Seg
6:1h1
Seg
6:2
Seg
6:2h1
Seg
6:2h2
Skrigstorp 1 Skr
1:1
Skr
1:2
Skåvarp 1 Skå
1:1
Skå
1:1h1
Skå
1:1t1
Skå
1:2
Skå
1:2h1
Skå
1:2h2
Skå
1:3
Skå
1:3h1
Smedjehus Sme
1:1h1
Svenstorp 1,2 Sve
1,2:1
Sve
1,2:1,2
Sve
1,2:1,3
Sve
1,2:1,4
Sve
1,2:2
Sve
1,2:3
Sve
1,2:3,1
Sve
1,2:4
Sve
1,2:4h1
Ryttartp Sve
1,2:4Ry
Sve
1,2:5
1 Sve
1:1
Sve
1:2
Sve
1:2h1
Sve
1:3
Sve
1:4
Sve
1:4h1
Sve
1:4Ry
2 Sve
2:1
Sve
2:1h1
Sve
2:1Ry
Sve
2:2
Sve
2:2h1
Sve
2:2Ry
Sve
2:3
3 Sve
3:1
Sve
3:2
Sve
3:3
Sve
3:3h1
Sve
3:3h2
Sve
3:3h3
Sve
3:3h4
Sve
3:3h5
Sve
3:3h6
Sve
3:3Ry
Sve
3:4
Sve
3:4h1
Sve
3:4h2
Sve
3:4h3
Sve
3:4h4
Sve
3:4h5
Ryttartp Sve
3:4Ry
Tinkarp 1 Tin
1:1
Tin
1:2
Tin
1:2h1
Troentorp 1 Tro
1:1
Tro
1:1,2
Tro
1:1,3
Tro
1:2
Tro
1:2,2
Tro
1:2,2t1
Tro
1:3
Tro
1:3t1
Tro
1:4
Tro
1:5
Tro
1:5h1
Tro
1:5t1
Tro
1:5t2
Tro
1:5t3
2 Tro
2:1
Tro
2:1,2
Tro
2:1h1
Tro
2:1t1
Tro
2:2
Tro
2:2,2
Tro
2:2h1
Tro
2:3
Tro
2:3h1
Tro
2:4
Tro
2:4h1
Tro
2:4h2
Tro
2:4h3
Tro
2:4h4
Tro
2:4h5
Tro
2:4Ry
Tro
2:5
Tro
2:5h1
Tro
2:5h2
Tro
2:5h3
Tro
2:5h4
Tro
2:5h5
Utsocknes Uts
x:y
V
Karup
Vka
1:1
Vråen 1,2 Vrå
1,2:1
Vrå
1,2:2
1 Vrå
1:1
Vrå
1:2
2 Vrå
2:1
Vrå
2:1h1
Vrå
2:1h2