Grevie

 Grevie kyrka

Grevie församling var framtills 2002 en annex-församling till grannsocknen Förslöv, år 2002 slogs församlingen samman med Förslöv och bildade Förslöv-Grevie församling. Tidigare fanns det en prästgård i Grevie men denna brann ned 1533 och byggdes aldrig upp. I stället flyttade prästen till Förslöv som sedan dess varit huvudförsamling. Grevie är omnämnt i skriftliga källor sedan tidigt 1300-tal.

Kyrkoböcker: 1711 brann prästgården i Förslöv varpå även Grevies äldre kyrkoböcker förstördes. En komplett arkivförteckning över Grevies kyrkoböcker hittar du.

Byar i Grevie församling: Atteköp, Axelstorp, Bjärröd, Böske, Böskestorp, Dala, Grevie, Hålarp, Killebäckstorp, Killeröd, Krogstorp, Kvinnoböske, Lilla Nötte, Norrlycke, Ramsjö, Salomonhög, Segelstorp, Skeadal, Slottet, Stora Nötte, Severtorp, Varegården, Vasalt, Ängelsbäck, Öllöv.