Parlistor

Parlistan består av 1258 poster. Dessa poster är uppdelade på 7 listor om 200 poster per lista sorterade efter parnummer.

Förklaringar: patronymika följs av S för man och D för kvinna. Kvinna vars fader har tillnamn ”ärver” detta följt av /F. Är fadern okänd får hon som tillnamn mannens förnamn eller tillnamn följt av /M . I förekommande fall följer efter barns namn inom parentes numre(t)(n) på de(t) par det själv är kontrahent i.