Torekov

Torekovs kyrka

Torekovs församling är en av Bjäre härads minsta församlingar. Länge var fiske och sjöfart församlingsbornas främsta inkomst men i dag är turism den främsta näringen på orten.

Församlingens kyrka är den tredje på orten. Den medeltida kyrkan förstördes 1858 vid en stor brand då mycket av orten förstördes. En ny kyrka byggdes då på en ny plats i samhället. Denna kyrka revs i början av 1950-talet då skadeinsekter hade orsakat så stora skador att kyrkan inte gick att rädda.

Kyrkoböcker: Torekovs kyrkoböcker är bevarade sedan 1738. De äldre böckerna förstördes i en svår brand 1737.