Om Bertil Kochs material

 Bjäre Släktring har fått Bertil Kochs efterlämnade material. Delar av detta kommer att publiceras på föreningens hemsida efterhand. Det som fanns publicerat på föreningens gamla hemsida kommer att flyttas hit.