Material

Biblioteket:
Bjäre Släktring har ett stort bibliotek med både allmän släktforskningslitteratur men även med litteratur som rör orterna inom föreningens verksamhetsområde.

Arkivet:
Föreningen har även ett stort arkiv med avskrifter av samtliga socknar i Bjärebygden och många socknar i södra Halland. Vissa av de nyare kyrkoarkivalierna 1895-1929 finns även fotokopierade i föreningsarkivet.

Föreningens dator:
I föreningens dator finns olika datorprogram och avfotograferat källmaterial från Bjärehalvön, främst från 1900-talet.

Mikrofilmer:

Biblioteket:
Bjäre Släktring har ett stort bibliotek med både allmän släktforskningslitteratur men även med litteratur som rör orterna inom föreningens verksamhetsområde.

Arkivet:
Föreningen har även ett stort arkiv med avskrifter av samtliga socknar i Bjärebygden och många socknar i södra Halland. Vissa av de nyare kyrkoarkivalierna 1895-1929 finns även fotokopierade i föreningsarkivet.

Föreningens dator:
I föreningens dator finns olika datorprogram och avfotograferat källmaterial från Bjärehalvön, främst från 1900-talet.

Mikrofilmer:
Bjäre Släktring har många mikrofilmer av både kyrkoböcker och andra böcker inom Bjäre härad och angränsande områden.

Att låna:
Föreningen lånar ut avskrifter för 10 kr per månad, böcker och mikrofilmer för 5 kr per objekt och månad. Man kan även låna läsapparat och gratis filmrullar för 25 kr per månad. Den maximala lånetiden är två månader i sträck.