Hov

 Rekonstruerade persondata för Hovs socken av Bertil Koch

Vid branden i Båstad 1870 förstördes de gamla kyrkböckerna för Hovs socken. Grundad på mantalslängderna för Hov, som finns bevarade i en nästan obruten årsföjd från 1719 (endast åren 1720-23, 1741, 1746 och 1752 saknas) och kompletterat med bl a bevarade bouppteckningar har jag gjort en rekonstruktion av person- och familjedata för socknens invånare för åren 1719 – 1870. Rekonstruktionen av familjedata möjliggör skapandet av anträd med för några familjer upp till 5 anor.

Info om databasen

Materialet presenteras i form personlistor med persondata och personers civilstånd och hemvist samt parlistor. Uppgifter i hemvist refererar till mina beteckningar av fastigheterna i Hov. Bakom varje länk ligger listor på flera tusen poster. Då det är otympligt att hantera så stora listor har de delats upp i delar som omfattar högst 500 poster.

Ditt arbete med att skapa ett anträd för en viss person börjar med att du söker upp denne (probanden) i aktuell personlista, som är sorterad på förnamn, patronym, tillnamn och födelseår. Listan ger probandens ID-nummer, nummer för barn-i-par (BtP) och nummer för de par probanden själv ingått (flera nummer vid omgifte). Ensamstående med barn återfinns också i parlistan.

 Rekonstruerade persondata för Hovs socken av Bertil Koch

Vid branden i Båstad 1870 förstördes de gamla kyrkböckerna för Hovs socken. Grundad på mantalslängderna för Hov, som finns bevarade i en nästan obruten årsföjd från 1719 (endast åren 1720-23, 1741, 1746 och 1752 saknas) och kompletterat med bl a bevarade bouppteckningar har jag gjort en rekonstruktion av person- och familjedata för socknens invånare för åren 1719 – 1870. Rekonstruktionen av familjedata möjliggör skapandet av anträd med för några familjer upp till 5 anor.

Info om databasen

Materialet presenteras i form personlistor med persondata och personers civilstånd och hemvist samt parlistor. Uppgifter i hemvist refererar till mina beteckningar av fastigheterna i Hov. Bakom varje länk ligger listor på flera tusen poster. Då det är otympligt att hantera så stora listor har de delats upp i delar som omfattar högst 500 poster.

Ditt arbete med att skapa ett anträd för en viss person börjar med att du söker upp denne (probanden) i aktuell personlista, som är sorterad på förnamn, patronym, tillnamn och födelseår. Listan ger probandens ID-nummer, nummer för barn-i-par (BtP) och nummer för de par probanden själv ingått (flera nummer vid omgifte). Ensamstående med barn återfinns också i parlistan.

I parlistorna söker du upp ParNr=BtP-numret och får då probandens föräldrar med deras ID-nummer och deras alla barn. Barnen har sina ID-nr och efterföljs i förekommande fall sin tur av sina parnr inom parentes. Med föräldrarnas ID-nr går du tillbaka till personlistorna och söker upp dem och erhåller deras BtP-nr osv till äldre anor. För yngre anor använder du probandens "Ingår i par nr" och söker i parlistorna upp probanden själv och får dennes barn med deras ID-nr. Så fortsätter du tills materialet är utömt.

Förändringar i en persons civilstånd och hemvist får du i en gemensam lista som är sorterad på ID-nummer

Sjösatt i Saltsjöbaden 18 jan 2001
Modifieringar införda 30 jan 2001

Lycka till!

Bertil Koch