Böcker

 

 

Stig Edenfur Östra Karup Berättelser från flydda tider 250 kr
 Kalle Eriksson Så blev Båstad tennis med omvärlden   100 kr  
 Karin Falkmer Burensvik-Dagshög, Naturen, kulturen och människorna. En skildring av Slättaröds allmänning, Broddarps utmark och Faritslövs allmänning. Omarbetad och utökad upplaga.    200 kr  
 Dagmar Mannebäck Neta Paulina med anor i Bjäre   175 kr  
 Magnus Persson Coming Full Circle? Return Migration and the Dynamics of Social mobility on the Bjäre Peninsula 1860-1930 (Engelsk text)   200 kr  
 Tostarps sockens hembygdsförening Tåstarps by och Brandsvig  250 kr  
   Stig Edenfur – en hembygdsprofil  50 kr