Annat material

  

CD-Skivor:

Annat material:

 

  

CD-Skivor:

Annat material:

 

 

Avskrivna mantalslängder: Hov (L) 1719-1870

200 kr (CD)

Avskrivna mantalslängder: Torekov (L) 1742-1813

200 kr (CD)

Avskrivna mantalslängder: Båstad (L) 1719-1870

200 kr (CD)

Västra Karups sjuk-och begravningskassa

150 kr (CD)

Södra Åsbo och Bjäre domsaga Inteckningsböcker CIVd:11 VIVd:14
(Båstad och Grevie)

150 kr (CD)

Förslövs andelselektricitets förening

150 kr (CD)

Södra Åsbo och Bjäre domsaga domböcker AIa:8 (VT
1881)

150 kr (CD)

Södra Åsbo och Bjäre domsaga bouppteckningar FIIa:13
(1890)

150 kr (CD)

Södra Åsbo och Bjäre domsaga bouppteckningar FIIa:18 (1895

150 kr (CD)

Södra Åsbo och Bjäre domsaga bouppetckningar

FIIa:45 VT 1913

150 kr (CD)

Södra Åsbo och Bjäre domsaga bouppteckningar FIIa:48
HT1914

150 kr (CD)

Norra Åsbo häradsrätt: Domboksavskrifter 1683-1727
(Spridda år)

194 kr (CD)

Bjäre häradsrätt: Domboksavskrifter 1683-1727 (Spridda år)

293 kr (CD)

Familjer och gårdar i Hjärnarp 1670-1820 (Birgitta Nobring)

200 kr (CD)

Databas: Bjäre härads bouppteckningar 1688-1800, med alla
arvtagare och förmyndare (Britt Bengtsson) (Works-format)

200 kr (CD)