Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träd:  

Träffar 1 till 50 av 5,688

      1 2 3 4 5 ... 114» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
1 Båstad, (Anna) piga 1824 (Grevie fb, fadder). Bodde 1842, 1850 inhyses på nr 86 Båstad(mtl), ant "nådehjon, kan sig ej försörja".Bodde 1860 inhyses hos sin syster och svåger iBåstad (SCB, mtl).Dog av ålderdom, 72 år 10 mån 7 dgr (db). Wahlgren, Johanna (Anna) (5008)
 
2 Bodde hos brodern Nils på nr 96 Båstad 1795 (mtl), på nr 96 Båstad 1800-1811 (mtl),antecknad som pigan Inger.Hon testamenterar, d. 17 sept. 1811, sitt ägande hus under nr96 Båstad med tillhörande tomt och hagepkats till sin släkting Knut Knutsson och hanshustru Anna Knutsson (Bj domb 1812-01-28 * 10). Holm, Ingrid Lena (3972)
 
3 Färgaren A F Norgren säljer en fjärdedels sädespart jord under gårdelaget nr 14 Båstad,till Sven Andersson enl. avhandling d 17/12 1844 (Bj häradsrätt AIa:1846 VT). Norgren, A. F. (5296)
 
4 Han köper enl köpebrev d 14/10 1809 en liten lycka på Båstad nr 18 av Nils Peter ochElna Clementsson (Bj domb 1810-02-05 lgf nr 68, och 71). Skomakare i Båstad.Ägare till nr19 Båstad (mtl 1800-1816,1820,1842,1850),1800-1828 med hustru.Dotterson till timmermannenMathias Bredahl (bou).Bodde efter hustruns död hos snickaremästaren Anders Hultberg, somvar gift med avlidna hustru Karin Bredahls brorsdotter Ingrid Catharina Lindström.Båstadnr 19, fastebrev d 20/6 1801.

Bodde 1842-1850 inhyses på nr 19 Båstad (mtl). 
Bredahl, Jöns (1004)
 
5 Inhyses hos tunnbindare Lindberg på nr 23, 24 Båstad (hfl).Har vistats en tid i Danmark(hfl). Lundström, Peter (4678)
 
6 Instämd till tinget för lägersmål, och har framfött oäkta barn för 7 veckor sedan, sombarnafader uppgavs en båtsman benämd Conrad, som var på ett svenskt skepp som låg ihamnen och var kommet ifrån England (Bj domb 1708-05-09 nr 36).Bodde 1732-1738 på nr 48Båstad (RSK), Abraham Teikers hustru, 1736 "Moder Ingebor".Bodde inhyses hos sonen BengtAbrahamsson på nr 48 Båstad 1736 (mtl).Vittne vid tvist (domb 1728-10-05 nr 28-29) Bengtsdotter, Ingebor (2215)
 
7 - Fadder 1748 till Hans Schonbergs och Christina Ludvigsdotters i Gropemöllan son HansPeter (fb - Ö.K.). Hederstierna, Erland (4117)
 
8 ? Bonde på Vantinge nr 3, ogift (RSK 1719). Vantinge 4 (RSK 1730,1735), fadder1746,1749Vantinge nr 4, 1/6 mtl (mtl 1749) Gunnarsson, Sven (4227)
 
9 ? Dog som änka d. 4/6 1799 i Varegården av ålderdomssvaghet, 80 år gammal (Grevie db).? Svensdotter, Inger (Ingri) (4089)
 
10 "avlidna dottern Brita Reginas med dess afl. man hr cont. Prosten Dahlberg i Gladsax barn..." (bouppteckningen efter hennes moder). Kullberg, Brita Regina (8740)
 
11 "Befaren" enl båtmansförteckning. Bengtsson, Nils (4329)
 
12 "Besökare" i Båstad 1781. Ägare till nr 103 Båstad (mtl 1795).Köper vid auktion 24/71792, Båstad nr 1, beläget på övra gatan vid den s. k. Lyckebacken mellan Kjäll Pehrssonshus och tomt, herr Anders Graffs lycka och stora vången med tomt och därtill rörandeträdgård för 81 Rd:r 32 sk (Bj domb 1797-02-22 nr 14, lgf.prot.).

Ägare till Båstad nr 2 (mtl 1800-1811), 1816 till nr 1,2 (mtl). Fastebrev 1810-06-14 på2:ne fjärdeparter.Köper 1828-04-21 1/8 sädespart Jordegendom i Båstad Vång under gårdelagnr 14 (domb 1821,1828).Gravsten på gamla kyrkogården, kv. 1:43 (1997). 
Hallonsten, Nils (1809)
 
13 "Enkan Bengta" Påhls 1698 (kat). Påhl (7327)
 
14 "Extra besökare", bodde 1770 på nr 67 Båstad med hustru och piga (mtl).Bodde på nr 1Båstad (mtl 1780, 1787). 3 minderåriga barn 1780.Han vittnade vid brottmål 1805 (Bj domb1805-11-04, Urtima ting). Reuterberg, Peter (3888)
 
15 "Fasta och skiöte" 1780 på nr 100 Båstad (domb), enl. testamente 14/12 1776 avMantalskommissarien Hans Klerck och hans fru Magdalena Sofia Leche.Jurgen MikaelssonAgardh inflyttad från Schleswig (Bjb).Var skrivare i Båstad 1798, stadsförman 1800. Enl.salubrev d. 16 oktober 1811 överlåtes Båstad nr 87 med tomtlycka till mågen handelsmannenJohan Aug. Schonberg och hans hustru Botilla Cath. Agardh (Bj domb 1811-10-22 * 58 lgf oupb).Bodde på nr 100 Båstad 1800-1801 (mtl).Gravsten i vapenhuset i Båstads kyrka (1997).Dog 62 år gammal.Bouppteckning 1809-11-13 Bjäre FIIa:14. Michelsen Agardh, Michael Jurgen* (1804)
 
16 "Halfue feste bönder", Niels Moensönn i Baadstad (pengeskatt 1637). Moensen, Niels (8681)
 
17 "Halfue feste bönder", Peder Jenssönn i Baastad (dk pengeskatt 1637). Jensen, Peder (8682)
 
18 "idiot", enligt husförhör 1870-76. Hultin, Altin (2720)
 
19 "ifrån Båstad inflyttade pigan" (vb 1857).Böskestorp. Hon dog 37 år 11 mån. 25 dagargammal. Forsberg, Anna Lovisa (2033)
 
20 "Johanna Ollufsdaater sk: Jep Pedersens efterleberske", säljer d. 30/3 1641, med sinabarns samtycke, halvparten av den halva gård med hus, gårdsrum, have, jord och egendom,som hennes sal. husbonde tidigare brukade, till Nielss Nielssen (biakt till jordrefn.1670), köpet undertecknas av sonen Niels Jeppesen och släkting Jens Bendtzen och OlufAndersen, samt "forseglas" av Anders Aagesen, Hans Jensen, Jens Jensen och Niels Joensen. Olofsdotter, Johanna (8504)
 
21 "Kaldman" vid tinget, ang wångefred för sädesbönder i Badstad 1664. Svensson, Olle (4293)
 
22 "Kirstina Bengts" bodde i Båstad 1692 (kat 1692) Kristina (7272)
 
23 "Kvinnfolket Kirstina Persdotter var till hus" hos Banks [Joen Banck o h h KirstinPersdotter]. Hon fick ett oäkta barn "som i hennes sköte är funnet dött där hon satt påloftet". Barnafadern en kvartermästare av Engelsbäck. Persdotter, Kirstina (7960)
 
24 "Obefintlig 1881-1890" Jönsson, Janne (7625)
 
25 "Ogifte tunnbindaren Hans Wäström och styrman Petter Magnus Hööks hustru Anna SofiaWerngren i Båstad sammanlevat" (Bj domb 1828,1829).Ägare till huset nr 86 Båstad med tomt(mtl 1842).Ägde tomterna 63 och 64, Garveri vid obebyggda tomterna 68 och 69 s. k.Tegelugnslyckan (bou 1839).Garverifaktor (Bj.domb 1839), förmyndare för avlidna hustrunBrita Maria Trogens omyndiga barn.Bouppteckning 1846-11-25.Gravplats finns på gamla kyrkogården Båstad kv 3:95 (1997). Weström, Hans J (1099)
 
26 "Övat lägersmål 1827 med pigan Anna Jönsdotter, vilka båda tjänte hos skepparenMattsson", Anna 34 år (Bj domb 1828).

Dräng på Karups Prästgård 1829. 
Johansson, Per (7822)
 
27 "Poffuel Nielsen"bodde i Båstad 1677 och 1680 (mtl), Poull Nielsson med hustru (mtl 1684).Poffuel Nielson med hustru och dotter bodde i Båstad 1692 (kat). "Döfver" enlbåtmansförteckning.Bodde 1699, 1700, 1709 i Båstad med hustru (mtl). Nilsson, Påhl (4327)
 
28 "Sexmand" i Båstad, med hustru (mtl 1663 ), Nils Jönsson Korids ant. som utfattig .

Niels Möllare med hustru (mtl 1672).

Niels Jensen i Bastad mölle, undertecknat byordning med bo-märke vid tinget, somsädesbonde i Badstad 1664 (wångefred för sädesbönder i Båstad - Häradsting), och"Mantalslängd paa Baastad fleck", som ingår i trohetsförsäkringen 1677.Kurruds Niels medhustru, bodde i Korröd, Båstad (kat 1692) 
Jönsson, Nils (7300)
 
29 "skall förliden onsdag otillbörligen överfallit Mårten Pålssons hustru i Dalahuset" (domb1776)Nils Persson Romare (vb). Ägare till nr 87 Båstad (mtl 1780), med hustru och systerBrita.Anhåller om att bli skiljd från hustrun (Bj. domb. 1779-02-11 nr 26)Inteckning ifastigheten 1786 (domb).Dödfödd dotter 9/7 1827 i Killebäckstorp (db). Romare, Nils (1686)
 
30 "Ständig ryttare", bodde 1729 inhyses hos Daniel Ludvigsson i Båstad (mtl).Bodde 1737 pånr 2 Båstad (mtl). Holm, Per (Petter) (6648)
 
31 "tillförne begått lönskeläger med en tysk Ryttmästare" (Bj domb 1721-10-22 nr 17).

Tjänade 1722 hos Nils Schonberg.Hon fick ett oäkta barn för en månad sedan (september1723), och tillfrågades vem som henne lägrat. Hon svarade att en gift man i Båstad vidnamn Pehr Gudmundsson ungefär vid nästlidne henne lägrar, var hennes barns fader.Ytterligare tillstod att hon haft köttslig beblandelse med en dräng vid namn Per Perssoni Båstad. (Bj domb 1723-10-22 nr 17,30,31 och 97).Hon vistades i oktober 1723 i Axtorp,Munka-Ljungby socken. 
Pedersdotter, Elna (5362)
 
32 "Welforstandig mand Gudmand Persen Holte", köper d 8/4 1635 halvparten av en halvgårdsjord i Båstad av Anders Nielsen (biakt till jordrefn. 1670). Persson Holte, Gudmund (8498)
 
33 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Levande (7843)
 
34 (Uppgifter från Annette Pedersens farfars bibel) Granborg, Gustaf Alfred (7838)
 
35 (Uppgifter från Annette Pedersens farfars bibel) Granborg, Gustaf Hilding (7840)
 
36 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Levande (7841)
 
37 *Bodde 1755 på Båstad 63, hos föräldrarna (mtl).Bodde 1765,1770, 1775 på nr 9 Båstad(mtl), 5 barn 1775. Bouppteckning 1778-08-11. Lucia Hansdotters styvfader var MårtenLarsson i Båstad (bou).Arvskifte 1778-08-14 efter Måns Åkessons i Båstad avlidna hustruLucia Hansdotter (Bj.domb. 1778). Hansdotter, Lucia (1094)
 
38 1 barn 1795 (mtl). 2 barn 1800 (mtl).Bodde på nr 9 Båstad 1790,1795, 1800-1811 (mtl), somänka efter 1801.

Hon köper på auktion den 1/2 1812 hus, tomt och åkerlycka under nr 8 Båstad av IngeborgBengtsdotter (Bj domb 1812-06-13 * 69).Inga bröstarvingar (bou).Bouppteckning 1820-02-18. 
Graff, Helena (Lena) (1580)
 
39 1:sta laga uppbud 1721 på den västra plats uti brunnen och tvärs över ifrån Per Hårdshade och emot gatan. Svåger till Anders Påhlsson (domb).Bodde 1719-1730 i Båstad(mtl).Bodde 1733-1740 på nr 27 Båstad (mtl). Han är år 1741 över 60 år gammal. Han har dåinget bruk och är sjuklig och svag och vill inte åtaga sig förmynderskapet för BengtTurassons barn i Segelstorp (Bj domb 1741-10-27 nr 42).Enkling 1750 (domb). Andersson Grafvare, Nils (4102)
 
40 1/4 part av nr 4 Båstad , Nyled.Bodde 1811-1820 på gatehus i Nyled (mtl).Bodde 1842,1850på Båstad 104 (mtl).Obs! 1842 finns August f 1838 och Nils f 1826 antecknade - troligeninte hustruns barn!Dog av hög ålderdom, 86 år 7 mån 19 dgr (db).Bouppteckning 1860-05-07 FIIa:44 HT nr 11sid. 170. Christensson, Jöns (966)
 
41 1734-1735 under information hos häradsskrivaren på nr 100 Båstad (mtl). Bodde på nr 100Båstad 1736-42 (mtl).Ägare till Båstad nr 72 (mtl 1745-70), Skeppare och Borgare iLandskrona.Bouppteckning 1771-03-08.Fadder 1746 till Comminister Jöns Everlöfs och Marna Delphins son Jöns i Grevie (fb). Ollman, Jöns Petter (3720)
 
42 1740 änka från Laholm (vb 1740 Laholm). Jönsdotter, Kierstin (5437)
 
43 1766-67 på Båstad 12 (mtl).Sjökarlen Magnus var 1770 hos Gudmun Bengtsson på nr 15 Båstad(mtl).Bodde 1775 på gatehus på nr 24 Båstad (mtl), ogift, inhyses bodde enkan Bereta(över 63 år).Båstad nr 34 (mtl 1790). Persson, Magnus (6807)
 
44 1799 ant som änka (Båstad dl 1793-1810). Pehrsdotter, Kiersti (6041)
 
45 1799: Bästeman, 27 år och ogift (Halmstads sjömanshus). Carlsson Hök, Per (6070)
 
46 1799: Styrman, 24 år och ogift (Halmstads sjömanshus). Håkansson, Sven (8996)
 
47 1801, gosse, 15 år och ogift (Halmstads sjömanshus). Bengtsson, Ola (8994)
 
48 1801, gosse, 16 år och ogift (Halmstads sjömanshus). Åkesson, Peter (8995)
 
49 1801, matros, 21 år och ogift (Halmstads sjömanshus). Bengtsson, Lars (8992)
 
50 1801, matros, 24 år och ogift (Halmstads sjömanshus). Gudmundsson, Jöns (8991)
 

      1 2 3 4 5 ... 114» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Underhålls av Bjäre Släktring.