Gratis släktforskning?

SVAR:s betalvägg utreds redan under våren 2017!
Läs mer på;    genealogi.se

Öppet hus

Välkomna till vårt Öppet Hus!
Nästa tillfälle är den 10 april och då öppnar vi kl.18.00.
Övriga tillfällen se kalendern här till höger.
Vår lokal  ligger i församlingshemmet i Hov.

NÅDD

NÅDD står för "namn åt de döda" och en ny CD, Sveriges dödbok, beräknas vara klar 2017  och skall innehålla döda från 1860. Men för att detta skall vara möjligt finns nu möjlighet att hjälpa till att registrera uppgifter. I vårt område finns flera församlingar som behöver kompletteras eller påbörjas från 1860-1900. Information om detta finns på Släktforskarförbundets hemsida www.genealogi.se och dessutom finns en artikel i Hd på deras hemsida hd.se , under familj och släktforskning.

Ändring av adress

Medlem: Har Du flyttat?
Du glömmer väl inte meddela Din nya adress!
Anmäl den till kelloff(at)hotmail.com